CN8 / NC8 - 2023 69 CN8 / NC8 - 2023 - HR 71

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 70
STAKLO I STAKLENI PROIZVODI

70.01 Lomljevina te ostali otpaci i ostaci od stakla, osim od stakla iz katodnih cijevi i drugog aktiviranog stakla iz tarifnog broja 8549; staklo u masi    
lomljevina te ostali otpaci i ostaci od stakla 7001 00 10  
staklo u masi    
optičko staklo 7001 00 91  
ostalo 7001 00 99  
70.02 Staklo u obliku kugli (osim mikrokuglica iz tarifnog broja 7018), šipki ili cijevi, neobrađeno    
kugle 7002 10 00  
šipke    
od optičkog stakla 7002 20 10  
ostalo 7002 20 90  
cijevi    
od taljenog kvarca ili drugog taljenog silicijeva dioksida 7002 31 00  
od ostalog stakla s linearnim koeficijentom širenja ne većim od 5 × 10–6 po Kelvinu, unutar temperaturnog raspona od 0 °C do 300 °C 7002 32 00  
ostalo 7002 39 00  
70.03 Lijevano staklo i valjano staklo, u obliku ploča ili profila, neovisno ima li apsorpcijski, reflektirajući ili nereflektirajući sloj ili ne, ali drukčije neobrađeno    
nearmirane ploče    
obojane u masi (nijansirane u masi), neprovidne, prevučene ili s apsorpcijskim, reflektirajućim ili nereflektirajućim slojem    
od optičkog stakla 7003 12 10 (MTK)
ostalo    
s nereflektirajućim slojem 7003 12 91 (MTK)
ostalo 7003 12 99 (MTK)
ostalo    
od optičkog stakla 7003 19 10 (MTK)
ostalo 7003 19 90 (MTK)
ploče armirane žicom 7003 20 00 (MTK)
profili 7003 30 00  
70.04 Vučeno ili puhano staklo, u obliku ploča, neovisno ima li apsorpcijski, reflektirajući ili nereflektirajući sloj ili ne, ali drukčije neobrađeno    
staklo, obojano u masi (nijansirano u masi), neprovidno, prevučeno ili s apsorpcijskim, reflektirajućim ili nereflektirajućim slojem    
optičko staklo 7004 20 10 (MTK)
ostalo    
s nereflektirajućim slojem 7004 20 91 (MTK)
ostalo 7004 20 99 (MTK)
ostalo staklo    
optičko staklo 7004 90 10 (MTK)
ostalo 7004 90 80 (MTK)
70.05 Float-staklo i površinski brušeno ili polirano staklo, u obliku ploča, neovisno ima li apsorpcijski, reflektirajući ili nereflektirajući sloj ili ne, ali drukčije neobrađeno    
nearmirano staklo, s apsorpcijskim, reflektirajućim ili nereflektirajućim slojem    
s nereflektirajućim slojem 7005 10 05 (MTK)
ostalo, debljine    
ne veće od 3,5 mm 7005 10 25 (MTK)
veće od 3,5 mm, ali ne veće od 4,5 mm 7005 10 30 (MTK)
veće od 4,5 mm 7005 10 80 (MTK)
ostalo nearmirano staklo    
obojano u masi (nijansirano u masi), neprovidno, prevučeno ili samo površinski brušeno    
debljine ne veće od 3,5 mm 7005 21 25 (MTK)
debljine veće od 3,5 mm, ali ne veće od 4,5 mm 7005 21 30 (MTK)
debljine veće od 4,5 mm 7005 21 80 (MTK)
ostalo    
debljine ne veće od 3,5 mm 7005 29 25 (MTK)
debljine veće od 3,5 mm, ali ne veće od 4,5 mm 7005 29 35 (MTK)
debljine veće od 4,5 mm 7005 29 80 (MTK)
armirano staklo 7005 30 00 (MTK)
70.06 Staklo iz tarifnog broja 7003, 7004 ili 7005, savijeno, obrađenih rubova, gravirano, bušeno, emajlirano ili drukčije obrađeno, ali neuokvireno niti spojeno s drugim materijalima    
optičko staklo 7006 00 10  
ostalo 7006 00 90  
70.07 Sigurnosno staklo, izrađeno od kaljenog ili slojevitog stakla    
kaljeno sigurnosno staklo    
veličine i oblika prikladnog za ugradnju u vozila, zrakoplove, svemirske brodove ili plovila    
veličine i oblika prikladnog za ugradnju u motorna vozila 7007 11 10  
ostalo 7007 11 90  
ostalo    
emajlirano 7007 19 10 (MTK)
obojano u masi (nijansirano u masi), neprovidno, prevučeno ili s apsorpcijskim ili reflektirajućim slojem 7007 19 20 (MTK)
ostalo 7007 19 80 (MTK)
slojevito sigurnosno staklo    
veličine i oblika prikladnog za ugradnju u vozila, zrakoplove, svemirske brodove ili plovila    
veličine i oblika prikladnog za ugradnju u motorna vozila 7007 21 20  
ostalo 7007 21 80  
ostalo 7007 29 00 (MTK)
70.08 Višeslojni izolacijski paneli od stakla    
obojani u masi (nijansirani u masi), neprovidni, prevučeni ili s apsorpcijskim ili reflektirajućim slojem 7008 00 20 (MTK)
ostalo    
koji se sastoje od dvije staklene ploče spojene po rubovima spojem koji ne propušta zrak i odvojene slojem zraka, drugog plina ili vakuuma 7008 00 81 (MTK)
ostalo 7008 00 89 (MTK)
70.09 Staklena zrcala, neovisno jesu li uokvirena ili ne, uključujući retrovizore    
retrovizori za vozila 7009 10 00 (PCE)
ostalo    
neuokvirena 7009 91 00  
uokvirena 7009 92 00  
70.10 Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, od stakla, vrsta koje se rabi za transport ili pakiranje robe; staklenke za konzerviranje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla    
ampule 7010 10 00 (PCE)
čepovi, poklopci i ostali zatvarači 7010 20 00  
ostalo    
staklenke za konzerviranje (za sterilizaciju) 7010 90 10 (PCE)
ostalo    
izrađeno od staklenih cijevi 7010 90 21 (PCE)
ostalo, obujma    
2,5 l ili većeg 7010 90 31 (PCE)
manjeg od 2,5 l    
za piće i jelo    
boce    
od neobojenog stakla, nazivnog obujma    
1 l ili većeg 7010 90 41 (PCE)
većeg od 0,33 l, ali manjeg od 1 l 7010 90 43 (PCE)
0,15 l ili većeg, ali ne većeg od 0,33 l 7010 90 45 (PCE)
manjeg od 0,15 l 7010 90 47 (PCE)
od obojenog stakla, nazivnog obujma    
1 l ili većeg 7010 90 51 (PCE)
većeg od 0,33 l, ali manjeg od 1 l 7010 90 53 (PCE)
0,15 l ili većeg, ali ne većeg od 0,33 l 7010 90 55 (PCE)
manjeg od 0,15 l 7010 90 57 (PCE)
ostalo, nazivnog obujma    
0,25 l ili većeg 7010 90 61 (PCE)
manjeg od 0,25 l 7010 90 67 (PCE)
za farmaceutske proizvode, nazivnog obujma    
većeg od 0,055 l 7010 90 71 (PCE)
ne većeg od 0,055 l 7010 90 79 (PCE)
za ostale proizvode    
od neobojenog stakla 7010 90 91 (PCE)
od obojenog stakla 7010 90 99 (PCE)
70.11 Stakleni omotači (uključujući balone i cijevi), otvoreni, i njihovi stakleni dijelovi, bez pribora, za električne žarulje i izvori svjetlosti, katodne cijevi ili slično    
za električnu rasvjetu 7011 10 00  
za katodne cijevi 7011 20 00  
ostalo 7011 90 00  
70.13 Stakleni proizvodi vrsta koje se rabi za stolom, u kuhinji, za toaletnu uporabu, u uredima, za unutarnje opremanje ili slične namjene (osim onih iz tarifnog broja 7010 ili 7018)    
od staklokeramike 7013 10 00 (PCE)
čaše za piće na nogu, osim od staklokeramike    
od olovnoga kristalnog stakla    
ručno rađene 7013 22 10 (PCE)
strojno rađene 7013 22 90 (PCE)
ostalo    
ručno rađene 7013 28 10 (PCE)
strojno rađene 7013 28 90 (PCE)
ostale čaše za piće, osim od staklokeramike    
od olovnoga kristalnog stakla    
ručno rađene    
brušene ili drukčije ukrašene 7013 33 11 (PCE)
ostalo 7013 33 19 (PCE)
strojno rađene    
brušene ili drukčije ukrašene 7013 33 91 (PCE)
ostalo 7013 33 99 (PCE)
ostalo    
od kaljenog stakla 7013 37 10 (PCE)
ostalo    
ručno rađene    
brušene ili drukčije ukrašene 7013 37 51 (PCE)
ostalo 7013 37 59 (PCE)
strojno rađene    
brušene ili drukčije ukrašene 7013 37 91 (PCE)
ostalo 7013 37 99 (PCE)
stakleni proizvodi vrsta koje se rabi za stolom (osim čaša za piće) ili u kuhinji, osim od staklokeramike    
od olovnoga kristalnog stakla    
ručno rađeni 7013 41 10 (PCE)
strojno rađeni 7013 41 90 (PCE)
od stakla s linearnim koeficijentom širenja ne većim od 5 × 10–6 po Kelvinu, unutar temperaturnog raspona od 0 °C do 300 °C 7013 42 00 (PCE)
ostalo    
od kaljenog stakla 7013 49 10 (PCE)
ostalo    
ručno rađeni 7013 49 91 (PCE)
strojno rađeni 7013 49 99 (PCE)
ostali stakleni proizvodi    
od olovnoga kristalnog stakla    
ručno rađeni 7013 91 10 (PCE)
strojno rađeni 7013 91 90 (PCE)
ostalo 7013 99 00 (PCE)
70.14 Stakleni proizvodi za signalizaciju i optički elementi od stakla (osim onih iz tarifnog broja 7015), optički neobrađeni 7014 00 00  
70.15 Stakla za osobne i ostale satove i slična stakla, stakla za nekorekcijske ili korekcijske naočale, zakrivljena, savijena, udubljena ili slično, optički neobrađena; šuplje staklene kugle i njihovi segmenti, za proizvodnju takvih stakala    
stakla za korekcijske naočale 7015 10 00  
ostalo 7015 90 00  
70.16 Blokovi, opeke, kocke, pločice i ostali proizvodi od prešanog ili lijevanog stakla, neovisno jesu li armirani, vrsta koje se rabi u građevinarstvu ili za konstrukcijske svrhe; staklene kockice i ostali sitni stakleni proizvodi, neovisno jesu li na podlozi ili ne, za mozaike ili slične ukrasne namjene; umjetnički ostakljene površine („vitraži”) i slično; multicelularno ili pjenasto staklo u blokovima, panelima, pločama, listovima ili sličnim oblicima    
staklene kockice i ostali sitni stakleni proizvodi, neovisno jesu li na podlozi ili ne, za mozaik ili slične ukrasne namjene 7016 10 00  
ostalo    
umjetnički ostakljene površine („vitraži”) i slično 7016 90 10 (MTK)
blokovi i opeke, vrsta koje se rabi u građevinarstvu ili za konstrukcijske svrhe 7016 90 40  
ostalo 7016 90 70  
70.17 Laboratorijski, higijenski ili farmaceutski stakleni proizvodi, neovisno jesu li gradirani ili kalibrirani ili ne    
od taljenoga kvarca ili drugog taljenog silicijevog dioksida 7017 10 00  
od stakla s linearnim koeficijentom širenja ne većim od 5 × 10–6 po Kelvinu, unutar temperaturnog raspona od 0 °C do 300 °C 7017 20 00  
ostalo 7017 90 00  
70.18 Staklene perlice, imitacije bisera, imitacije dragulja ili poludragulja i slični sitni stakleni proizvodi te predmeti od njih, osim imitacija draguljarskih proizvoda; staklene oči, osim onih za protetiku; statue i ostali ukrasi od stakla izrađeni plinskom lampom, osim imitacija draguljarskih proizvoda; staklene mikrokuglice promjera ne većeg od 1 mm    
staklene perlice, imitacije bisera, imitacije dragulja ili poludragulja i slični sitni stakleni proizvodi    
staklene perlice    
rezane i mehanički polirane 7018 10 11  
ostalo 7018 10 19  
imitacije bisera 7018 10 30  
imitacije dragulja i poludragulja    
rezane i mehanički polirane 7018 10 51  
ostalo 7018 10 59  
ostalo 7018 10 90  
staklene kuglice promjera ne većeg od 1 mm 7018 20 00  
ostalo    
staklene oči; sitni stakleni proizvodi 7018 90 10  
ostalo 7018 90 90  
70.19 Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i proizvodi od njih (na primjer, pređa, roving, tkanine    
pramenovi, roving, pređa, rezani strukovi i mat od staklenih vlakana    
rezani strukovi dužine ne veće od 50 mm 7019 11 00  
roving 7019 12 00  
ostala pređa i pramenovi 7019 13 00  
mehanički spojeni mat 7019 14 00  
kemijski spojeni mat 7019 15 00  
ostalo 7019 19 00  
mehanički spojene tkanine    
gusto tkane tkanine od rovinga 7019 61 00  
ostale guste tkanine od rovinga 7019 62 00  
gusto tkane tkanine platnenog prepleta, od pređe, koje nisu prevučene ni laminirane 7019 63 00  
gusto tkane tkanine platnenog prepleta, od pređe, prevučene ili laminirane 7019 64 00  
rijetko tkane tkanine širine ne veće od 30 cm 7019 65 00  
rijetko tkane tkanine širine veće od 30 cm 7019 66 00  
ostalo    
šivani tkanine i tkanine bušeni iglom 7019 69 10  
ostalo 7019 69 90  
kemijski spojene tkanine    
velovi (tanki slojevi) 7019 71 00  
ostale guste tkanine 7019 72 00  
ostale rijetko tkane tkanine 7019 73 00  
staklena vuna i proizvodi od staklene vune    
ploče, mat i slični proizvodi 7019 80 10  
ostalo 7019 80 90  
ostalo 7019 90 00  
70.20 Ostali proizvodi od stakla    
kvarcne reaktorske cijevi i držači, konstruirane za ugradnju u difuzijske i oksidacijske peći za proizvodnju poluvodičkih materijala 7020 00 05  
ulošci za termos boce ili druge vakuum posude    
nedovršeni 7020 00 07  
dovršeni 7020 00 08  
ostalo    
od taljenoga kvarca ili drugog taljenog silicijevog dioksida 7020 00 10  
od stakla s linearnim koeficijentom širenja ne većim od 5 × 10–6 po Kelvinu, unutar temperaturnog raspona od 0 °C do 300 °C 7020 00 30  
ostalo 7020 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.