CN8 / NC8 - 2023 71 CN8 / NC8 - 2023 - HR 73

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 72
ŽELJEZO I ČELIK

POTPOGLAVLJE I PRIMARNI MATERIJALI;PROIZVODI U GRANULAMA ILI U PRAHU    
72.01 Sirovo željezo i zrcalno željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima    
nelegirano sirovo željezo s masenim udjelom fosfora od 0,5 % ili manjim    
s masenim udjelom mangana ne manjim od 0,4 %    
s masenim udjelom silicija 1 % ili manjim 7201 10 11  
s masenim udjelom silicija većim od 1 % 7201 10 19  
s masenim udjelom mangana 0,1 % ili većim, ali manjim od 0,4 % 7201 10 30  
s masenim udjelom mangana manjim od 0,1 % 7201 10 90  
nelegirano sirovo željezo s masenim udjelom fosfora većim od 0,5 % 7201 20 00  
legirano sirovo željezo; zrcalno željezo    
legirano sirovo željezo s masenim udjelom titanija ne manjim od 0,3 %, ali ne većim od 1 % i s masenim udjelom vanadija ne manjim od 0,5 %, ali ne većim od 1 % 7201 50 10  
ostalo 7201 50 90  
72.02 Feroslitine    
feromangan    
s masenim udjelom ugljika većim od 2 %    
granulacije ne veće od 5 mm i s masenim udjelom mangana većim od 65 % 7202 11 20  
ostalo 7202 11 80  
ostalo 7202 19 00  
ferosilicij    
s masenim udjelom silicija većim od 55 % 7202 21 00  
ostalo    
s masenim udjelom magnezija 4 % ili većim, ali ne većim od 10 % 7202 29 10  
ostalo 7202 29 90  
ferosilikomangan 7202 30 00  
ferokrom    
s masenim udjelom ugljika većim od 4 %    
s masenim udjelom ugljika većim od 4 %, ali ne većim od 6 % 7202 41 10  
s masenim udjelom ugljika većim od 6 % 7202 41 90  
ostalo    
s masenim udjelom ugljika ne većim od 0,05 % 7202 49 10  
s masenim udjelom ugljika većim od 0,05 %, ali ne većim od 0,5 % 7202 49 50  
s masenim udjelom ugljika većim od 0,5 %, ali ne većim od 4 % 7202 49 90  
ferosilikokrom 7202 50 00  
feronikal 7202 60 00  
feromolibden 7202 70 00  
ferovolfram i ferosilikovolfram 7202 80 00  
ostalo    
ferotitanij i ferosilikotitanij 7202 91 00  
ferovanadij 7202 92 00  
feroniobij 7202 93 00  
ostalo    
ferofosfor 7202 99 10  
ferosilikomagnezij 7202 99 30  
ostalo 7202 99 80  
72.03 Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletiama ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletiama ili sličnim oblicima    
željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače 7203 10 00  
ostalo 7203 90 00  
72.04 Željezni otpaci i lomljevina; otpadni ingoti za pretaljivanje, od željeza ili čelika    
otpaci i lomljevina od lijevanog željeza 7204 10 00  
otpaci i lomljevina od legiranog čelika    
od nehrđajućeg čelika    
s masenim udjelom nikla od 8 % ili većim 7204 21 10  
ostalo 7204 21 90  
ostalo 7204 29 00  
otpaci i lomljevina od pokositrenog željeza ili čelika 7204 30 00  
ostali otpaci i lomljevina    
strugotina, piljevina, odresci i slični otpaci od tokarenja, glodanja, blanjanja, brušenja, turpijanja i sličnih obrada i odresci i izresci od štancanja i rezanja, neovisno jesu li balirani ili ne    
strugotina, piljevina i slični otpaci od tokarenja, glodanja, blanjanja, brušenja, piljenja i turpijanja 7204 41 10  
odresci, izresci i slični otpaci od rezanja i probijanja    
balirani 7204 41 91  
ostalo 7204 41 99  
ostalo    
fragmentirani (trgani) 7204 49 10  
ostalo    
balirani 7204 49 30  
ostalo 7204 49 90  
otpadni ingoti za pretaljivanje 7204 50 00  
72.05 Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika    
granule 7205 10 00  
prah    
od legiranog čelika 7205 21 00  
ostalo 7205 29 00  
POTPOGLAVLJE II ŽELJEZO I NELEGIRANI ČELIK    
72.06 Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim željeza iz tarifnog broja 7203)    
ingoti 7206 10 00  
ostalo 7206 90 00  
72.07 Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika    
s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %    
pravokutnog (uključujući kvadratnog) poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine    
valjani ili kontinuirano lijevani    
od čelika za automate 7207 11 11  
ostalo    
debljine ne veće od 130 mm 7207 11 14  
debljine veće od 130 mm 7207 11 16  
pretkovani 7207 11 90  
ostali, pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka    
valjani ili kontinuirano lijevani 7207 12 10  
pretkovani 7207 12 90  
ostalo    
kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka    
valjani ili kontinuirano lijevani 7207 19 12  
pretkovani 7207 19 19  
ostalo 7207 19 80  
s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim    
pravokutnog (uključujući kvadratnog) poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine    
valjani ili kontinuirano lijevani    
od čelika za automate 7207 20 11  
ostali, s masenim udjelom ugljika    
0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 % 7207 20 15  
0,6 % ili većim 7207 20 17  
pretkovani 7207 20 19  
ostali, pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka    
valjani ili kontinuirano lijevani 7207 20 32  
kovani 7207 20 39  
kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka    
valjani ili kontinuirano lijevani 7207 20 52  
kovani 7207 20 59  
ostalo 7207 20 80  
72.08 Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni    
u kolutima, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, s reljefnim uzorcima 7208 10 00  
ostali, u kolutima, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, dekapirani    
debljine 4,75 mm ili veće 7208 25 00  
debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm 7208 26 00  
debljine manje od 3 mm 7208 27 00  
ostali, u kolutima, samo toplovaljani i dalje neobrađeni    
debljine veće od 10 mm 7208 36 00  
debljine 4,75 mm ili veće, ali ne veće od 10 mm 7208 37 00  
debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm 7208 38 00  
debljine manje od 3 mm 7208 39 00  
koji nisu u kolutima, samo toplovaljani ili dalje neobrađeni, s reljefnim uzorcima 7208 40 00  
ostali, što nisu u kolutima, samo toplovaljani i dalje neobrađeni    
debljine veće od 10 mm    
debljine veće od 15 mm 7208 51 20  
debljine veće od 10 mm, ali ne veće od 15 mm, i širine    
2050 mm ili većeg 7208 51 91  
manjeg od 2050 mm 7208 51 98  
debljine 4,75 mm ili veće, ali ne veće od 10 mm    
s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, širine ne veće od 1250 mm 7208 52 10  
ostali, širine    
2050 mm ili većeg 7208 52 91  
manjeg od 2050 mm 7208 52 99  
debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm    
s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, širine ne veće od 1250 mm i debljine 4 mm ili veće 7208 53 10  
ostalo 7208 53 90  
debljine manje od 3 mm 7208 54 00  
ostalo    
perforirani 7208 90 20  
ostalo 7208 90 80  
72.09 Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni    
u kolutima, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni    
debljine 3 mm ili veće 7209 15 00  
debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm    
elektrolimovi 7209 16 10  
ostalo 7209 16 90  
debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm    
elektrolimovi 7209 17 10  
ostalo 7209 17 90  
debljine manje od 0,5 mm    
elektrolimovi 7209 18 10  
ostalo    
debljine 0,35 mm ili veće, ali manje od 0,5 mm 7209 18 91  
debljine manje od 0,35 mm 7209 18 99  
koji nisu u kolutima, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni    
debljine 3 mm ili veće 7209 25 00  
debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm    
elektrolimovi 7209 26 10  
ostalo 7209 26 90  
debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm    
elektrolimovi 7209 27 10  
ostalo 7209 27 90  
debljine manje od 0,5 mm    
elektrolimovi 7209 28 10  
ostalo 7209 28 90  
ostalo    
perforirani 7209 90 20  
ostalo 7209 90 80  
72.10 Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm i veće, platirani ili prevučeni    
prevučeni kositrom    
debljine 0,5 mm ili veće 7210 11 00  
debljine manje od 0,5 mm    
pokositreni (bijeli) lim 7210 12 20  
ostalo 7210 12 80  
prevučeni olovom, uključujući i mat lim (prevučen olovom i kositrom) 7210 20 00  
elektrolitički prevučeni cinkom 7210 30 00  
drukčije prevučeni cinkom    
valoviti 7210 41 00  
ostalo 7210 49 00  
prevučeni oksidima kroma ili kromom i oksidima kroma 7210 50 00  
prevučeni aluminijem    
prevučeni slitinama aluminija i cinka 7210 61 00  
ostalo 7210 69 00  
obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom    
pokositreni (bijeli) lim, lakirani; prevučeni oksidima kroma ili kromom i oksidima kroma, lakirani 7210 70 10  
ostalo 7210 70 80  
ostalo    
platirani 7210 90 30  
prevučeni kositrom i tiskani 7210 90 40  
ostalo 7210 90 80  
72.11 Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, neplatirani niti prevučeni    
samo toplovaljani i dalje neobrađeni    
s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, širine veće od 150 mm i debljine ne manje od 4 mm, što nisu u kolutima i bez reljefnih uzoraka 7211 13 00  
ostali, debljine 4,75 mm ili veće 7211 14 00  
ostalo 7211 19 00  
samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni    
s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %    
elektrolimovi 7211 23 20  
ostalo    
debljine 0,35 mm ili veće 7211 23 30  
debljine manje 0,35 mm 7211 23 80  
ostalo 7211 29 00  
ostalo    
perforirani 7211 90 20  
ostalo 7211 90 80  
72.12 Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, platirani ili prevučeni    
prevučeni kositrom    
pokositreni (bijeli) lim, samo površinski obrađen i dalje neobrađen 7212 10 10  
ostalo 7212 10 90  
elektrolitički prevučeni cinkom 7212 20 00  
prevučeni cinkom na drugi način 7212 30 00  
obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom    
pokositreni (bijeli) lim, samo lakiran i dalje neobrađen; proizvodi prevučeni oksidima kroma ili kromom i oksidima kroma, lakirani 7212 40 20  
ostalo 7212 40 80  
drukčije prevučeni    
prevučeni oksidima kroma ili kromom i oksidima kroma 7212 50 20  
prevučeni kromom ili niklom 7212 50 30  
prevučeni bakrom 7212 50 40  
prevučeni aluminijem    
prevučeni slitinama aluminija i cinka 7212 50 61  
ostalo 7212 50 69  
ostalo 7212 50 90  
platirani 7212 60 00  
72.13 Šipke, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima, od željeza ili nelegiranog čelika    
s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja 7213 10 00  
ostala, od čelika za automate 7213 20 00  
ostalo    
kružnog poprečnog presjeka promjera manjeg od 14 mm    
vrsta koje se rabi za armiranje betona 7213 91 10  
vrsta koje se rabi za žice za armiranje pneumatskih guma (tyre cord) 7213 91 20  
ostalo    
s masenim udjelom ugljika od 0,06 % ili manjim 7213 91 41  
s masenim udjelom ugljika većim od 0,06 %, ali manjim od 0,25 % 7213 91 49  
s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, ali ne većim od 0,75 % 7213 91 70  
s masenim udjelom ugljika većim od 0,75 % 7213 91 90  
ostalo    
s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 % 7213 99 10  
s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim 7213 99 90  
72.14 Ostale šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja    
kovane 7214 10 00  
s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukane nakon valjanja 7214 20 00  
ostale, od čelika za automate 7214 30 00  
ostalo    
pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka    
s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 % 7214 91 10  
s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim 7214 91 90  
ostalo    
s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %    
vrsta koje se rabi za armiranje betona 7214 99 10  
ostale, kružnog poprečnog presjeka i promjera    
80 mm ili većeg 7214 99 31  
manjeg od 80 mm 7214 99 39  
ostalo 7214 99 50  
s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim    
kružnog poprečnog presjeka, promjera    
80 mm ili većeg 7214 99 71  
manjeg od 80 mm 7214 99 79  
ostalo 7214 99 95  
72.15 Ostale šipke od željeza ili nelegiranog čelika    
od čelika za automate, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene 7215 10 00  
ostale, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene    
s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %    
pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka 7215 50 11  
ostalo 7215 50 19  
s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim 7215 50 80  
ostalo 7215 90 00  
72.16 Profili od željeza i nelegiranoga čelika    
U, I ili H profili, samo toplovaljani, toplo vučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni, visine manje od 80 mm 7216 10 00  
L ili T profili, samo toplovaljani, toplo vučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni, visine manje od 80 mm    
L profili 7216 21 00  
T profili 7216 22 00  
U, I ili H profili, samo toplovaljani, toplo vučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni, visine 80 mm ili veće    
U profili    
visine 80 mm ili veće, ali ne veće od 220 mm 7216 31 10  
visine veće od 220 mm 7216 31 90  
I profili    
visine 80 mm ili veće, ali ne veće od 220 mm    
s paralelnim stranicama stopa 7216 32 11  
ostalo 7216 32 19  
visine veće od 220 mm    
s paralelnim stranicama stopa 7216 32 91  
ostalo 7216 32 99  
H profili    
visine 80 mm ili veće, ali ne veće od 180 mm 7216 33 10  
visine veće od 180 mm 7216 33 90  
L ili T profili, samo toplovaljani, toplo vučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni, visine 80 mm ili veće    
L profili 7216 40 10  
T profili 7216 40 90  
ostali profili, samo toplovaljani, toplo vučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni    
poprečnog presjeka što stane u kvadrat stranice 80 mm 7216 50 10  
ostalo    
holand profili (HP) (bulb plosnati čelici) 7216 50 91  
ostalo 7216 50 99  
profili, samo hladnooblikovani ili hladnodovršeni i dalje neobrađeni    
dobiveni od plosnatih valjanih proizvoda    
C, L, U, Z, omega ili otvoreni profili 7216 61 10  
ostalo 7216 61 90  
ostalo 7216 69 00  
ostalo    
hladnooblikovani ili hladnodovršeni, od plosnatih valjanih proizvoda    
profilirani (rebrasti) limovi 7216 91 10  
ostalo 7216 91 80  
ostalo 7216 99 00  
72.17 Žica od željeza ili nelegiranog čelika    
neprevučena, neovisno je li polirana ili ne    
s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %    
najveće dimenzije poprečnog presjeka manje od 0,8 mm 7217 10 10  
najveće dimenzije poprečnog presjeka od 0,8 mm ili veće    
s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja 7217 10 31  
ostalo 7217 10 39  
s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 % 7217 10 50  
s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim 7217 10 90  
prevučena cinkom    
s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %    
najveće dimenzije poprečnog presjeka manje od 0,8 mm 7217 20 10  
najveće dimenzije poprečnog presjeka od 0,8 mm ili veće 7217 20 30  
s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 % 7217 20 50  
s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim 7217 20 90  
prevučena ostalim običnim kovinama    
s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %    
prevučena bakrom 7217 30 41  
ostalo 7217 30 49  
s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 % 7217 30 50  
s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim 7217 30 90  
ostalo    
s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 % 7217 90 20  
s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 % 7217 90 50  
s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim 7217 90 90  
POTPOGLAVLJE III NEHRĐAJUĆI ČELIK    
72.18 Nehrđajući čelik u ingotima ili drugim primarnim oblicima; poluproizvodi od nehrđajućeg čelika    
ingoti i drugi primarni oblici 7218 10 00  
ostalo    
pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka    
s masenim udjelom nikla 2,5 % ili većim 7218 91 10  
s masenim udjelom nikla manjim od 2,5 % 7218 91 80  
ostalo    
kvadratnog poprečnog presjeka    
toplo predvaljani ili bezdano (kontinuirano) lijevani 7218 99 11  
pretkovani 7218 99 19  
ostalo    
toplo predvaljani ili bezdano (kontinuirano) lijevani 7218 99 20  
pretkovani 7218 99 80  
72.19 Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće    
samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima    
debljine veće od 10 mm 7219 11 00  
debljine 4,75 mm ili veće, ali ne veće od 10 mm    
s masenim udjelom nikla 2,5 % ili većim 7219 12 10  
s masenim udjelom nikla manjim od 2,5 % 7219 12 90  
debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm    
s masenim udjelom nikla 2,5 % ili većim 7219 13 10  
s masenim udjelom nikla manjim od 2,5 % 7219 13 90  
debljine manje od 3 mm    
s masenim udjelom nikla 2,5 % ili većim 7219 14 10  
s masenim udjelom nikla manjim od 2,5 % 7219 14 90  
samo toplovaljani i dalje neobrađeni, što nisu u kolutima    
debljine veće od 10 mm    
s masenim udjelom nikla 2,5 % ili većim 7219 21 10  
s masenim udjelom nikla manjim od 2,5 % 7219 21 90  
debljine 4,75 mm ili veće, ali ne veće od 10 mm    
s masenim udjelom nikla 2,5 % ili većim 7219 22 10  
s masenim udjelom nikla manjim od 2,5 % 7219 22 90  
debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm 7219 23 00  
debljine manje od 3 mm 7219 24 00  
samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni    
debljine 4,75 mm ili veće 7219 31 00  
debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm    
s masenim udjelom nikla 2,5 % ili većim 7219 32 10  
s masenim udjelom nikla manjim od 2,5 % 7219 32 90  
debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm    
s masenim udjelom nikla 2,5 % ili većim 7219 33 10  
s masenim udjelom nikla manjim od 2,5 % 7219 33 90  
debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm    
s masenim udjelom nikla 2,5 % ili većim 7219 34 10  
s masenim udjelom nikla manjim od 2,5 % 7219 34 90  
debljine manje od 0,5 mm    
s masenim udjelom nikla 2,5 % ili većim 7219 35 10  
s masenim udjelom nikla manjim od 2,5 % 7219 35 90  
ostalo    
perforirani 7219 90 20  
ostalo 7219 90 80  
72.20 Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm    
samo toplovaljani i dalje neobrađeni    
debljine 4,75 mm ili veće 7220 11 00  
debljine manje od 4,75 mm 7220 12 00  
samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni    
debljine 3 mm ili veće, s masenim udjelom nikla    
2,5 % ili većim 7220 20 21  
manjim od 2,5 % 7220 20 29  
debljine veće od 0,35 mm, ali manje od 3 mm, s masenim udjelom nikla    
2,5 % ili većim 7220 20 41  
manjim od 2,5 % 7220 20 49  
debljine ne veće od 0,35 mm, s masenim udjelom nikla    
2,5 % ili većim 7220 20 81  
manjim od 2,5 % 7220 20 89  
ostalo    
perforirani 7220 90 20  
ostalo 7220 90 80  
72.21 Šipke, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima, od nehrđajućeg čelika    
s masenim udjelom nikla 2,5 % ili većim 7221 00 10  
s masenim udjelom nikla manjim od 2,5 % 7221 00 90  
72.22 Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika    
šipke, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene    
kružnog poprečnog presjeka    
promjera 80 mm ili većeg, s masenim udjelom nikla    
2,5 % ili većim 7222 11 11  
manjim od 2,5 % 7222 11 19  
promjera manjeg od 80 mm, s masenim udjelom nikla    
2,5 % ili većim 7222 11 81  
manjim od 2,5 % 7222 11 89  
ostalo    
s masenim udjelom nikla 2,5 % ili većim 7222 19 10  
s masenim udjelom nikla manjim od 2,5 % 7222 19 90  
šipke, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene    
kružnog poprečnog presjeka    
promjera 80 mm ili većeg, s masenim udjelom nikla    
2,5 % ili većim 7222 20 11  
manjim od 2,5 % 7222 20 19  
promjera 25 mm ili većeg, ali manjeg od 80 mm, s masenim udjelom nikla    
2,5 % ili većim 7222 20 21  
manjim od 2,5 % 7222 20 29  
promjera manjeg od 25 mm, s masenim udjelom nikla    
2,5 % ili većim 7222 20 31  
manjim od 2,5 % 7222 20 39  
ostale, s masenim udjelom nikla    
2,5 % ili većim 7222 20 81  
manjim od 2,5 % 7222 20 89  
ostale šipke    
kovane, s masenim udjelom nikla    
2,5 % ili većim 7222 30 51  
manjim od 2,5 % 7222 30 91  
ostalo 7222 30 97  
profili    
samo toplovaljani, toplovučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni 7222 40 10  
samo hladnooblikovani ili hladnodovršeni i dalje neobrađeni 7222 40 50  
ostalo 7222 40 90  
72.23 Žica od nehrđajućeg čelika    
s masenim udjelom nikla 2,5 % ili većim    
s masenim udjelom nikla 28 % ili većim, ali ne većim od 31 % i masenim udjelom kroma 20 % ili većim, ali ne većim od 22 % 7223 00 11  
ostalo 7223 00 19  
s masenim udjelom nikla manjim od 2,5 %    
s masenim udjelom kroma 13 % ili većim, ali ne većim od 25 % i masenim udjelom aluminija 3,5 % ili većim, ali ne većim od 6 % 7223 00 91  
ostalo 7223 00 99  
POTPOGLAVLJE IV OSTALI LEGIRANI ČELICI; ŠUPLJE ŠIPKE ZA SVRDLA, OD LEGIRANOG ILI NELEGIRANOG ČELIKA    
72.24 Ostali legirani čelici u ingotima ili drugim primarnim oblicima; poluproizvodi od ostalih legiranih čelika    
ingoti i drugi primarni oblici    
od alatnog čelika 7224 10 10  
ostalo 7224 10 90  
ostalo    
od alatnog čelika 7224 90 02  
ostalo    
pravokutnog (uključujući kvadratnog) poprečnog presjeka    
valjani ili kontinuirano lijevani    
širine manje od dvostruke debljine    
od brzoreznog čelika 7224 90 03  
s masenim udjelom ugljika ne većim od 0,7 %, mangana 0,5 % ili većim, ali ne većim od 1,2 % i silicija 0,6 % ili većim, ali ne većim od 2,3 %; s masenim udjelom bora 0,0008 % ili većim i s masenim udjelom bilo kojeg drugog elementa manjim od minimalno navedenog u napomeni 1 (f) uz ovo poglavlje 7224 90 05  
ostalo 7224 90 07  
ostalo 7224 90 14  
pretkovani 7224 90 18  
ostalo    
valjani ili kontinuirano lijevani    
s masenim udjelom ugljika 0,9 % ili većim, ali ne većim od 1,15 %, masenim udjelom kroma 0,5 % ili većim, ali ne većim od 2 % i masenim udjelom molibdena, ako ga ima, ne većim od 0,5 % 7224 90 31  
ostalo 7224 90 38  
pretkovani 7224 90 90  
72.25 Plosnati valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine 600 mm i veće    
od silicijskog elektročelika    
s orijentiranim kristalima 7225 11 00  
ostalo    
toplovaljani 7225 19 10  
hladnovaljani 7225 19 90  
ostali, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima    
od alatnog čelika 7225 30 10  
od brzoreznog čelika 7225 30 30  
ostalo 7225 30 90  
ostali, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, što nisu u kolutima    
od alatnog čelika 7225 40 12  
od brzoreznog čelika 7225 40 15  
ostalo    
debljine veće od 10 mm 7225 40 40  
debljine 4,75 mm ili veće, ali ne veće od 10 mm 7225 40 60  
debljine manje od 4,75 mm 7225 40 90  
ostali, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni    
od brzoreznog čelika 7225 50 20  
ostalo 7225 50 80  
ostalo    
elektrolitički prevučeni cinkom 7225 91 00  
drukčije prevučeni cinkom 7225 92 00  
ostalo 7225 99 00  
72.26 Plosnati valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine manje od 600 mm    
od silicijskog elektročelika    
s orijentiranim kristalima 7226 11 00  
ostalo    
samo toplovaljani i dalje neobrađeni 7226 19 10  
ostalo 7226 19 80  
od brzoreznog čelika 7226 20 00  
ostalo    
samo toplovaljani i dalje neobrađeni    
od alatnog čelika 7226 91 20  
ostalo    
debljine 4,75 mm ili veće 7226 91 91  
debljine manje od 4,75 mm 7226 91 99  
samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni 7226 92 00  
ostalo    
elektrolitički prevučeni cinkom 7226 99 10  
drukčije prevučeni cinkom 7226 99 30  
ostalo 7226 99 70  
72.27 Šipke, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima, od ostalih legiranih čelika    
od brzoreznog čelika 7227 10 00  
od silicijsko-manganskog čelika 7227 20 00  
ostalo    
s masenim udjelom bora 0,0008 % ili većim i s masenim udjelom bilo kojeg drugog elementa manjim od minimalno navedenog u napomeni 1 (f) uz ovo poglavlje 7227 90 10  
s masenim udjelom ugljika 0,9 % ili većim, ali ne većim od 1,15 %, kroma 0,5 % i većim, ali ne većim od 2 %, te molibdena, ako ga ima, ne većim od 0,5 % 7227 90 50  
ostalo 7227 90 95  
72.28 Ostale šipke od ostalih legiranih čelika; profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za bušenje od legiranog ili nelegiranog čelika    
šipke od brzoreznog čelika    
samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, i dalje neobrađene; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane i dalje neobrađene 7228 10 20  
kovane 7228 10 50  
ostalo 7228 10 90  
šipke od silicijsko-manganskog čelika    
pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka, s četiri toplovaljane površine 7228 20 10  
ostalo    
samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, i dalje neobrađene; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane i dalje neobrađene 7228 20 91  
ostalo 7228 20 99  
ostale šipke, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, i dalje neobrađene    
od alatnog čelika 7228 30 20  
s masenim udjelom ugljika 0,9 % ili većim, ali ne većim od 1,15 %, kroma 0,5 % i većim, ali ne većim od 2 %, te molibdena, ako ga ima, ne većim od 0,5 %    
kružnog poprečnog presjeka, promjera 80 mm ili većeg 7228 30 41  
ostalo 7228 30 49  
ostalo    
kružnog poprečnog presjeka, promjera    
80 mm ili većeg 7228 30 61  
manjeg od 80 mm 7228 30 69  
pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka, s četiri toplovaljane površine 7228 30 70  
ostalo 7228 30 89  
ostale šipke, samo kovane i dalje neobrađene    
od alatnog čelika 7228 40 10  
ostalo 7228 40 90  
ostale šipke, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene    
od alatnog čelika 7228 50 20  
s masenim udjelom ugljika 0,9 % ili većim, ali ne većim od 1,15 %, kroma 0,5 % i većim, ali ne većim od 2 %, te molibdena, ako ga ima, ne većim od 0,5 % 7228 50 40  
ostalo    
kružnog poprečnog presjeka, promjera    
80 mm ili većeg 7228 50 61  
manjeg od 80 mm 7228 50 69  
ostalo 7228 50 80  
ostale šipke    
od alatnog čelika 7228 60 20  
ostalo 7228 60 80  
profili    
samo toplovaljani, toplovučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni 7228 70 10  
ostalo 7228 70 90  
šuplje šipke za bušenje 7228 80 00  
72.29 Žica od ostalih legiranih čelika    
od silicijsko-manganskog čelika 7229 20 00  
ostalo    
od brzoreznog čelika 7229 90 20  
s masenim udjelom ugljika 0,9 % ili većim, ali ne većim od 1,15 %, kroma 0,5 % i većim, ali ne većim od 2 %, te molibdena, ako ga ima, ne većim od 0,5 % 7229 90 50  
ostalo 7229 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.