CN8 / NC8 - 2023 72 CN8 / NC8 - 2023 - HR 74

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 73
PROIZVODI OD ŽELJEZA I ČELIKA

73.01 Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika    
žmurje (talpe) 7301 10 00  
profili 7301 20 00  
73.02 Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica    
tračnice    
elektrovodljive, s dijelovima od neželjeznih kovina 7302 10 10  
ostalo    
nove    
simetrične tračnice s ravnom stopom (vignole)    
mase po metru 36 kg ili veće 7302 10 22  
mase po metru manje od 36 kg 7302 10 28  
tračnice sa žlijebom 7302 10 40  
ostalo 7302 10 50  
rabljene 7302 10 90  
skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica 7302 30 00  
vezice i podložne ploče 7302 40 00  
ostalo 7302 90 00  
73.03 Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza    
cijevi vrsta koje se rabi u tlačnim sustavima (tlačne cijevi) 7303 00 10  
ostalo 7303 00 90  
73.04 Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika    
cijevi vrsta koje se rabi za naftovode ili plinovode    
od nehrđajućeg čelika 7304 11 00  
ostalo    
vanjskog promjera ne većeg od 168,3 mm 7304 19 10  
vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm 7304 19 30  
vanjskog promjera većeg od 406,4 mm 7304 19 90  
zaštitne cijevi („casing”), proizvodne cijevi („tubing”) i bušaće cijevi, vrsta koje se rabi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina    
bušaće cijevi od nehrđajućeg čelika 7304 22 00  
ostale bušaće cijevi 7304 23 00  
ostale, od nehrđajućeg čelika 7304 24 00  
ostalo    
vanjskog promjera ne većeg od 168,3 mm 7304 29 10  
vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm 7304 29 30  
vanjskog promjera većeg od 406,4 mm 7304 29 90  
ostalo, kružnog poprečnog presjeka od željeza, ili nelegiranog čelika    
hladnovučeno ili hladnovaljano (hladnoreducirano)    
precizne cijevi 7304 31 20  
ostalo 7304 31 80  
ostalo    
navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi) 7304 39 50  
ostalo, vanjskog promjera    
ne većeg od 168,3 mm 7304 39 82  
većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm 7304 39 83  
većeg od 406,4 mm 7304 39 88  
ostalo, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika    
hladnovučeno ili hladnovaljano (hladnoreducirano) 7304 41 00  
ostalo    
vanjskog promjera ne većeg od 168,3 mm 7304 49 83  
vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm 7304 49 85  
vanjskog promjera većeg od 406,4 mm 7304 49 89  
ostalo, kružnog poprečnog presjeka, od ostalih legiranih čelika    
hladnovučeno ili hladnovaljano (hladnoreducirano)    
ravno i nepromijenjene debljine stijenke, od legiranog čelika s masenim udjelom ugljika ne manjim od 0,9 % , ali ne većim od 1,15 %, kroma ne manjim od 0,5 %, ali ne većim od 2 % i molibdena, ako je prisutan, ne većim od 0,5 % 7304 51 10  
ostalo    
precizne cijevi 7304 51 81  
ostalo 7304 51 89  
ostalo    
ravno i nepromijenjene debljine stijenke, od legiranog čelika s masenim udjelom ugljika ne manjim od 0,9 % , ali ne većim od 1,15 %, kroma ne manjim od 0,5 %, ali ne većim od 2 % i molibdena, ako je prisutan, ne većim od 0,5 % 7304 59 30  
ostalo    
vanjskog promjera ne većeg od 168,3 mm 7304 59 82  
vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm 7304 59 83  
vanjskog promjera većeg od 406,4 mm 7304 59 89  
ostalo 7304 90 00  
73.05 Ostale cijevi (na primjer, zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način), kružnog poprečnog presjeka, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od željeza ili čelika    
cijevi vrsta koje se rabi za naftovode ili plinovode    
uzdužno elektrolučno zavarene pod zaštitnim slojem 7305 11 00  
ostale, uzdužno zavarene 7305 12 00  
ostalo 7305 19 00  
zaštitne cijevi („casing”), koje se rabi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina 7305 20 00  
ostale, zavarene    
uzdužno zavarene 7305 31 00  
ostalo 7305 39 00  
ostalo 7305 90 00  
73.06 Ostale cijevi i šuplji profili (na primjer, s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza ili čelika    
cijevi vrsta koje se rabi za naftovode ili plinovode    
zavarene, od nehrđajućeg čelika 7306 11 00  
ostalo 7306 19 00  
zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”) vrsta koje se rabi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina    
zavarene, od nehrđajućeg čelika 7306 21 00  
ostalo 7306 29 00  
ostalo, zavareno, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika    
precizne cijevi    
hladnovučeno ili hladnovaljano (hladnoreducirano) 7306 30 12  
ostalo 7306 30 18  
ostalo    
navojne cijevi ili cijevi za narezivanje navoja (plinske cijevi)    
prevučene cinkom 7306 30 41  
ostalo 7306 30 49  
ostalo, vanjskog promjera    
ne većeg od 168,3 mm    
prevučeno cinkom 7306 30 72  
ostalo 7306 30 77  
većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm 7306 30 80  
ostalo, zavareno, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika    
hladnovučeno ili hladnovaljano (hladnoreducirano) 7306 40 20  
ostalo 7306 40 80  
ostalo, zavareno, kružnog poprečnog presjeka, od ostalih legiranih čelika    
precizne cijevi    
hladnovučeno ili hladnovaljano (hladnoreducirano) 7306 50 21  
ostalo 7306 50 29  
ostalo 7306 50 80  
ostalo, zavareno, poprečnog presjeka različitog od kružnog    
kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka    
od nehrđajućeg čelika 7306 61 10  
ostalo    
debljine stijenke ne veće od 2 mm 7306 61 92  
debljine stijenke veće od 2 mm 7306 61 99  
ostalih oblika poprečnog presjeka različitih od kružnih    
od nehrđajućeg čelika 7306 69 10  
ostalo 7306 69 90  
ostalo 7306 90 00  
73.07 Pribor za cijevi (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci), od željeza ili čelika    
lijevani pribor    
od netemperiranog lijevanog željeza    
vrsta koje se rabi u tlačnim sustavima 7307 11 10  
ostalo 7307 11 90  
ostalo    
od lijevanog željeza 7307 19 10  
ostalo 7307 19 90  
ostalo, od nehrđajućeg čelika    
prirubnice 7307 21 00  
koljena, lukovi i kolčaci, s navojem    
kolčaci 7307 22 10  
koljena i lukovi 7307 22 90  
pribor za čeono zavarivanje    
koljena i lukovi 7307 23 10  
ostalo 7307 23 90  
ostalo    
s navojem 7307 29 10  
ostalo 7307 29 80  
ostalo    
prirubnice 7307 91 00  
koljena, lukovi i kolčaci, s navojem    
kolčaci 7307 92 10  
koljena i lukovi 7307 92 90  
pribor za čeono zavarivanje    
najvećeg vanjskog promjera ne većeg od 609,6 mm    
koljena i lukovi 7307 93 11  
ostalo 7307 93 19  
najvećeg vanjskog promjera većeg od 609,6 mm    
koljena i lukovi 7307 93 91  
ostalo 7307 93 99  
ostalo    
s navojem 7307 99 10  
ostalo 7307 99 80  
73.08 Konstrukcije (isključujući montažne zgrade iz tarifnog broja 9406) i dijelovi konstrukcija (na primjer, mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika    
mostovi i sekcije mostova 7308 10 00  
tornjevi i rešetkasti stupovi 7308 20 00  
vrata, prozori i njihovi okviri i pragovi za vrata 7308 30 00 (PCE)
materijal za skele, oplate i potpornje uključujući i rudničke 7308 40 00  
ostalo    
samo ili uglavnom od ploča    
paneli koji se sastoje od dvije stijenke od profiliranog (rebrastog) lima s izolacijskom jezgrom 7308 90 51  
ostalo 7308 90 59  
ostalo 7308 90 98  
73.09 Rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), od željeza ili čelika, obujma većeg od 300 l, neovisno imaju li oblogu ili toplinsku izolaciju ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima    
za plinove (osim za stlačene ili ukapljene plinove) 7309 00 10  
za tekućine    
iznutra obloženi ili toplinski izolirani 7309 00 30  
ostali, obujma    
većeg od 100000 l 7309 00 51  
ne većeg od 100000 l 7309 00 59  
za krute materijale 7309 00 90  
73.10 Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), od željeza ili čelika, obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima    
obujma 50 l ili većeg 7310 10 00  
obujma manjeg od 50 l    
limenke koje se zatvara lemljenjem ili pregibanjem (pertliranjem)    
limenke vrsta koje se rabi za spremanje hrane 7310 21 11  
limenke vrsta koje se rabi za pakiranje pića 7310 21 19  
ostale, debljine stijenke    
manje od 0,5 mm 7310 21 91  
0,5 mm ili veće 7310 21 99  
ostalo    
debljine stijenke manje od 0,5 mm 7310 29 10  
debljine stijenke od 0,5 mm ili veće 7310 29 90  
73.11 Spremnici za stlačene ili ukapljene plinove, od željeza ili čelika    
bešavni    
za pritisak od 165 bara ili veći, obujma    
manjeg od 20 l 7311 00 11 (PCE)
20 l ili većeg, ali ne većeg od 50 l 7311 00 13 (PCE)
većeg od 50 l 7311 00 19 (PCE)
ostalo 7311 00 30 (PCE)
ostali, obujma    
manjeg od 1000 l 7311 00 91  
1000 l ili većeg 7311 00 99  
73.12 Žica u strukovima, užad, kabeli, pletene trake, uključujući s omčama i slično, od željeza ili čelika, električno neizolirani    
žica u strukovima, užad i kabeli    
od nehrđajućeg čelika 7312 10 20  
ostalo, najveće dimenzije poprečnog presjeka    
ne veće od 3 mm    
prevučeno slitinama bakra i cinka (mjedi) 7312 10 41  
ostalo 7312 10 49  
veće od 3 mm    
žica u strukovima    
neprevučena 7312 10 61  
prevučena    
prevučena cinkom 7312 10 65  
ostalo 7312 10 69  
užad i kabeli (uključujući zatvorenu užad)    
neprevučeni ili samo pocinčani, najveće dimenzije poprečnog presjeka    
veće od 3 mm, ali ne veće od 12 mm 7312 10 81  
veće od 12 mm, ali ne veće od 24 mm 7312 10 83  
veće od 24 mm, ali ne veće od 48 mm 7312 10 85  
veće od 48 mm 7312 10 89  
ostalo 7312 10 98  
ostalo 7312 90 00  
73.13 Bodljikava žica od željeza ili čelika; usukana vrpca ili jednostruka plosnata žica s bodljama ili bez njih i lagano usukana dvostruka žica, vrsta koje se rabi za ograđivanje, od željeza ili čelika 7313 00 00  
73.14 Tkanine (uključujući beskrajne trake), rešetke, mreže i ograde, od željezne ili čelične žice; rešetke dobivene prosijecanjem i razvlačenjem lima, od željeza ili čelika    
tkanine    
beskrajne trake za strojeve, od nehrđajućeg čelika 7314 12 00  
ostale tkanine, od nehrđajućeg čelika 7314 14 00  
ostalo 7314 19 00  
rešetke, mreže i ograde, zavarene na mjestima križanja, od žice najveće dimenzije poprečnog presjeka od 3 mm ili veće i veličine oka od 100 cm² ili veće    
od orebrene žice 7314 20 10  
ostalo 7314 20 90  
ostale rešetke, mreže i ograde, zavarene na mjestima križanja    
prevučene cinkom 7314 31 00  
ostalo 7314 39 00  
ostale rešetke, mreže i ograde    
prevučene cinkom 7314 41 00  
prevučene plastičnom masom 7314 42 00  
ostalo 7314 49 00  
rešetke dobivene prosijecanjem i razvlačenjem lima ili trake 7314 50 00  
73.15 Lanci i njihovi dijelovi, od željeza ili čelika    
zglobno-člankasti lanci i njihovi dijelovi    
valjkasti lanci    
vrsta koje se rabi za bicikle, mopede i motocikle 7315 11 10  
ostalo 7315 11 90  
ostali lanci 7315 12 00  
dijelovi 7315 19 00  
lanci protiv klizanja 7315 20 00  
ostali lanci    
lanci od članaka s prečkama 7315 81 00  
ostali, zavarenih članaka 7315 82 00  
ostalo 7315 89 00  
ostali dijelovi 7315 90 00  
73.16 Sidra i njihovi dijelovi, od željeza ili čelika 7316 00 00  
73.17 Čavli, čavlići, pribadače za ploče, valoviti čavli, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305) i slični proizvodi, od željeza ili čelika, neovisno imaju li glavu od drugog materijala ili ne, ali isključujući takve proizvode glavom od bakra    
hladno prešani od žice    
čavli u trakama ili kolutima 7317 00 20  
ostalo 7317 00 60  
ostalo 7317 00 80  
73.18 Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika    
proizvodi s navojem    
vijci za drvene pragove 7318 11 00  
ostali vijci za drvo    
od nehrđajućeg čelika 7318 12 10  
ostalo 7318 12 90  
vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom 7318 13 00  
samourezni vijci    
od nehrđajućeg čelika 7318 14 10  
ostalo    
za lim 7318 14 91  
ostalo 7318 14 99  
ostali vijci, neovisno jesu li s pripadajućim maticama ili podloškama ili ne    
za pričvršćivanje dijelova željezničkih kolosijeka 7318 15 20  
ostalo    
bez glave    
od nehrđajućeg čelika 7318 15 35  
ostali, vlačne čvrstoće    
manje od 800 MPa 7318 15 42  
800 MPa ili veće 7318 15 48  
s glavom    
s ravnim ili križnim utorom    
od nehrđajućeg čelika 7318 15 52  
ostalo 7318 15 58  
s glavom sa šesterokutnim upustom    
od nehrđajućeg čelika 7318 15 62  
ostalo 7318 15 68  
sa šesterokutnom glavom    
od nehrđajućeg čelika 7318 15 75  
ostali, vlačne čvrstoće    
manje od 800 MPa 7318 15 82  
800 MPa ili veće 7318 15 88  
ostalo 7318 15 95  
matice    
od nehrđajućeg čelika    
slijepe zakivne matice 7318 16 31  
ostalo 7318 16 39  
ostalo    
slijepe zakivne matice 7318 16 40  
samokočne matice 7318 16 60  
ostale, unutarnjeg promjera    
ne većeg od 12 mm 7318 16 92  
većeg od 12 mm 7318 16 99  
ostalo 7318 19 00  
proizvodi bez navoja    
elastične podloške i ostale sigurnosne podloške 7318 21 00  
ostale podloške 7318 22 00  
zakovice 7318 23 00  
klinovi i rascjepke 7318 24 00  
ostalo 7318 29 00  
73.19 Igle za šivanje, igle za pletenje, igle za uvlačenje, igle za kukičanje, igle za vezenje i slični proizvodi, za ručnu uporabu, od željeza ili čelika; sigurnosne igle i ostale pribadače, od željeza ili čelika, nespomenute niti uključene na drugom mjestu    
sigurnosne igle i ostale pribadače 7319 40 00  
ostalo    
igle za šivanje, krpanje ili vezenje 7319 90 10  
ostalo 7319 90 90  
73.20 Opruge i listovi za opruge, od željeza ili čelika    
lisnate opruge i listovi za njih    
toplooblikovane    
parabolne opruge i listovi za njih 7320 10 11  
ostalo 7320 10 19  
ostalo 7320 10 90  
prostorno-spiralne opruge    
toplooblikovane 7320 20 20  
ostalo    
tlačne opruge 7320 20 81  
vlačne opruge 7320 20 85  
ostalo 7320 20 89  
ostalo    
plošno spiralne opruge 7320 90 10  
tanjuraste opruge 7320 90 30  
ostalo 7320 90 90  
73.21 Peći za grijanje prostorija, štednjaci (uključujući one s pomoćnim kotlom za centralno grijanje), roštilji, žeravnice, plinska kuhala, aparati za grijanje tanjura i slični neelektrični kućanski aparati te njihovi dijelovi, od željeza ili čelika    
aparati za kuhanje i grijanje tanjura    
na plin ili na plin i druga goriva    
s pećnicom, uključujući odvojene pećnice 7321 11 10 (PCE)
ostalo 7321 11 90 (PCE)
na tekuća goriva 7321 12 00 (PCE)
ostali, uključujući aparate na kruta goriva 7321 19 00 (PCE)
ostale armature i slični uređaji    
na plin ili na plin i druga goriva 7321 81 00 (PCE)
na tekuća goriva 7321 82 00 (PCE)
ostali, uključujući aparate na kruta goriva 7321 89 00 (PCE)
dijelovi 7321 90 00  
73.22 Radijatori za centralno grijanje, neelektrično grijani i njihovi dijelovi, od željeza ili čelika; generatori toplog zraka i razdjelnici toplog zraka (uključujući one koji mogu distribuirati i svježi ili klimatizirani zrak), neelektrično grijani, s ugrađenim motornim ventilatorom te njihovi dijelovi, od željeza ili čelika    
radijatori i njihovi dijelovi    
od lijevanog željeza 7322 11 00  
ostalo 7322 19 00  
ostalo 7322 90 00  
73.23 Stolni, kuhinjski i ostali kućanski proizvodi te njihovi dijelovi, od željeza ili čelika; željezna ili čelična vuna; spužve i jastučići za ribanje ili poliranje posuđa, rukavice i slično, od željeza ili čelika    
željezna ili čelična vuna; spužve i jastučići za ribanje ili poliranje posuđa, rukavice i slično 7323 10 00  
ostalo    
od lijevanog željeza, neemajlirani 7323 91 00  
od lijevanog željeza, emajlirani 7323 92 00  
od nehrđajućeg čelika 7323 93 00  
od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika, emajlirani 7323 94 00  
ostalo 7323 99 00  
73.24 Sanitarni proizvodi i njihovi dijelovi, od željeza ili čelika    
sudoperi i umivaonici, od nehrđajućeg čelika 7324 10 00  
kade    
od lijevanog željeza, neovisno jesu li emajlirane ili ne 7324 21 00 (PCE)
ostalo 7324 29 00 (PCE)
ostali, uključujući dijelove 7324 90 00  
73.25 Ostali lijevani proizvodi od željeza ili čelika    
od netemperiranog lijevanog željeza 7325 10 00  
ostalo    
mlinske kugle i slični proizvodi za mlinove 7325 91 00  
ostalo    
od lijevanog željeza 7325 99 10  
ostalo 7325 99 90  
73.26 Ostali proizvodi od željeza ili čelika    
otkivci i otpresci, dalje neobrađeni    
mlinske kugle i slični proizvodi za mlinove 7326 11 00  
ostalo    
kovani u otvorenom kalupu 7326 19 10  
ostalo 7326 19 90  
proizvodi od željezne ili čelične žice 7326 20 00  
ostalo    
ljestve i klupice za penjanje 7326 90 30  
palete i slične podloge za rukovanje robom 7326 90 40  
valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično 7326 90 50  
nemehanički odzračnici, oluci, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu 7326 90 60  
ostali proizvodi od željeza ili čelika    
kovani u otvorenom kalupu 7326 90 92  
kovani u zatvorenom ukovnju 7326 90 94  
sinterirani 7326 90 96  
ostalo 7326 90 98  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.