CN8 / NC8 - 2023 73 CN8 / NC8 - 2023 - HR 75

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 74
BAKAR I PROIZVODI OD BAKRA

74.01 Bakrenac; cementni (taložni) bakar 7401 00 00  
74.02 Nerafinirani bakar; bakrene anode za elektrolitsko rafiniranje 7402 00 00  
74.03 Rafinirani bakar i slitine bakra, u sirovim oblicima    
rafinirani bakar    
katode i sekcije katoda 7403 11 00  
šipke za valjanje žice 7403 12 00  
gredice 7403 13 00  
ostalo 7403 19 00  
slitine bakra    
slitine bakra i cinka (mjed) 7403 21 00  
slitine bakra i kositra (bronca) 7403 22 00  
ostale slitine bakra (osim predslitina bakra iz tarifnog broja 7405) 7403 29 00  
74.04 Otpaci i lomljevina, od bakra    
od rafiniranog bakra 7404 00 10  
od slitina bakra    
od slitina bakra i cinka (mjedi) 7404 00 91  
ostalo 7404 00 99  
74.05 Predslitine bakra 7405 00 00  
74.06 Prah i ljuskice, od bakra    
prah nelamelarne strukture 7406 10 00  
prah lamelarne strukture; ljuskice 7406 20 00  
74.07 Šipke i profili od bakra    
od rafiniranog bakra 7407 10 00  
od slitina bakra    
od slitina bakra i cinka (mjedi)    
šipke 7407 21 10  
profili 7407 21 90  
ostalo 7407 29 00  
74.08 Žica od bakra    
od rafiniranog bakra    
najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 6 mm 7408 11 00  
ostalo    
najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 0,5 mm 7408 19 10  
najveće dimenzije poprečnog presjeka ne veće od 0,5 mm 7408 19 90  
od slitina bakra    
od slitina bakra i cinka (mjedi) 7408 21 00  
od slitina bakra i nikla ili od slitina bakra, nikla i cinka (novog srebra) 7408 22 00  
ostalo 7408 29 00  
74.09 Ploče, limovi i trake, od bakra, debljine veće od 0,15 mm    
od rafiniranog bakra    
u kolutima 7409 11 00  
ostalo 7409 19 00  
od slitina bakra i cinka (mjedi)    
u kolutima 7409 21 00  
ostalo 7409 29 00  
od slitina bakra i kositra (bronce)    
u kolutima 7409 31 00  
ostalo 7409 39 00  
od slitina bakra i nikla ili od slitina bakra, nikla i cinka (novog srebra) 7409 40 00  
od ostalih slitina bakra 7409 90 00  
74.10 Folije od bakra (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala) debljine (isključujući bilo koju podlogu) ne veće od 0,15 mm    
bez podloge    
od rafiniranog bakra 7410 11 00  
od slitina bakra 7410 12 00  
s podlogom    
od rafiniranog bakra 7410 21 00  
od slitina bakra 7410 22 00  
74.11 Cijevi od bakra    
od rafiniranog bakra    
ravne 7411 10 10  
ostalo 7411 10 90  
od slitina bakra    
od slitina bakra i cinka (mjedi)    
ravne 7411 21 10  
ostalo 7411 21 90  
od slitina bakra i nikla ili od slitina bakra, nikla i cinka (novog srebra) 7411 22 00  
ostalo 7411 29 00  
74.12 Pribor za cijevi (na primjer, spojnice, koljena, naglavci) od bakra    
od rafiniranog bakra 7412 10 00  
od slitina bakra 7412 20 00  
74.13 Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od bakra, električno neizolirani 7413 00 00  
74.15 Čavli, čavlići, pribadače za ploče, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305) i slični proizvodi, od bakra ili od željeza ili čelika s glavom od bakra; vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od bakra    
čavli i čavlići, pribadače za ploče, spajalice (klamerice) i slični proizvodi 7415 10 00  
ostali proizvodi, bez navoja    
podloške (uključujući elastične podloške) 7415 21 00  
ostalo 7415 29 00  
ostali proizvodi, s navojem    
vijci; svornjaci i matice 7415 33 00  
ostalo 7415 39 00  
74.18 Stolni, kuhinjski ili ostali proizvodi za kućanstvo i njihovi dijelovi, od bakra; spužve i jastučići za ribanje ili poliranje posuđa, rukavice i slično, od bakra; sanitarni proizvodi i njihovi dijelovi, od bakra    
stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za kućanstvo i njihovi dijelovi; spužve i jastučići za ribanje i poliranje posuđa, rukavice i slično    
aparati za kuhanje ili grijanje vrsta koje se rabi u kućanstvu, neelektrični, te njihovi dijelovi 7418 10 10  
ostalo 7418 10 90  
sanitarni proizvodi i njihovi dijelovi 7418 20 00  
74.19 Ostali proizvodi od bakra    
odljevci, otpresci i otkivci, dalje neobrađeni 7419 20 00  
ostalo    
tkanine (uključujući beskrajne vrpce), rešetke i mreže, od žice čija niti jedna dimenzija poprečnog presjeka nije veća od 6 mm; rešetke dobivene prosijecanjem i razvlačenjem lima 7419 80 10  
opruge 7419 80 30  
ostalo 7419 80 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.