CN8 / NC8 - 2023 75 CN8 / NC8 - 2023 - HR 78

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 76
ALUMINIJ I PROIZVODI OD ALUMINIJA

76.01 Aluminij u sirovim oblicima    
nelegirani aluminij    
blokovi 7601 10 10 New  
ostalo 7601 10 90 New  
slitine aluminija    
blokovi 7601 20 30 New  
trupci 7601 20 40 New  
ostalo 7601 20 80  
76.02 Otpaci i lomljevina, od aluminija    
otpaci    
strugotina, piljevina i slični otpaci od tokarenja, blanjanja, glodanja, piljenja i turpijanja; otpaci od obojenih, prevučenih ili kaširanih limova i folija, debljine (isključujući podlogu) ne veće od 0,2 mm 7602 00 11  
ostali (uključujući tvornički škart) 7602 00 19  
lomljevina 7602 00 90  
76.03 Prah i ljuskice, od aluminija    
prah nelamelarne strukture 7603 10 00  
prah lamelarne strukture; ljuskice 7603 20 00  
76.04 Šipke i profili od aluminija    
od nelegiranog aluminija    
šipke 7604 10 10  
profili 7604 10 90  
od slitina aluminija    
šuplji profili 7604 21 00  
ostalo    
šipke 7604 29 10  
profili 7604 29 90  
76.05 Žica od aluminija    
od nelegiranog aluminija    
najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 7 mm 7605 11 00  
ostalo 7605 19 00  
od slitina aluminija    
najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 7 mm 7605 21 00  
ostalo 7605 29 00  
76.06 Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm    
pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika    
od nelegiranog aluminija    
aluminijska kompozitna ploča 7606 11 30 (MTK)
ostalo    
obojeni, premazani ili prevučeni plastičnom masom 7606 11 50  
ostalo, debljine    
manje od 3 mm 7606 11 91  
ne manje od 3 mm, ali manje od 6 mm 7606 11 93  
ne manje od 6 mm 7606 11 99  
od slitina aluminija    
lim za izradu tijela limenke za piće, lim za izradu dna, poklopca i otvarača limenke za piće    
lim za izradu tijela limenke za piće 7606 12 11  
lim za izradu dna, poklopca i otvarača limenke za piće 7606 12 19  
aluminijska kompozitna ploča 7606 12 30 (MTK)
ostalo    
obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom 7606 12 50  
ostalo, debljine    
manje od 3 mm 7606 12 92  
ne manje od 3 mm, ali manje od 6 mm 7606 12 93  
ne manje od 6 mm 7606 12 99  
ostalo    
od nelegiranog aluminija 7606 91 00  
od slitina aluminija 7606 92 00  
76.07 Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm    
bez podloge    
valjane, ali dalje neobrađivane    
debljine manje od 0,021 mm    
u svicima mase ne veće od 10 kg 7607 11 11  
ostalo 7607 11 19  
debljine ne manje od 0,021 mm, ali ne veće od 0,2 mm 7607 11 90  
ostalo    
debljine manje od 0,021 mm 7607 19 10  
debljine ne manje od 0,021 mm, ali ne veće od 0,2 mm 7607 19 90  
s podlogom    
debljine (isključujući bilo koju podlogu) manje od 0,021 mm 7607 20 10  
debljine (isključujući bilo koju podlogu) ne manje od 0,021 mm, ali ne veće od 0,2 mm    
aluminijska kompozitna ploča 7607 20 91 (MTK)
ostalo 7607 20 99  
76.08 Cijevi od aluminija    
od nelegiranog aluminija 7608 10 00  
od slitina aluminija    
zavarene 7608 20 20  
ostalo    
samo istiskivane i dalje neobrađene 7608 20 81  
ostalo 7608 20 89  
76.09 Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci) 7609 00 00  
76.10 Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406) i dijelovi konstrukcija (mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, ograde, potporni stupovi i stupovi), od aluminija; limovi, šipke, profili, cijevi i slično, od aluminija, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama    
vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata 7610 10 00 (PCE)
ostalo    
mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi 7610 90 10  
ostalo 7610 90 90  
76.11 Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima 7611 00 00  
76.12 Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima    
sklopivi cjevasti spremnici 7612 10 00  
ostalo    
spremnici vrsta koje se rabi za sprejeve 7612 90 20 (PCE)
izrađeni od folije debljine ne veće od 0,2 mm 7612 90 30  
ostalo 7612 90 80  
76.13 Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove 7613 00 00  
76.14 Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani    
s čeličnom jezgrom 7614 10 00  
ostalo 7614 90 00  
76.15 Stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za kućanstvo i njihovi dijelovi, od aluminija; spužve i jastučići za ribanje i poliranje posuđa, rukavice i slično, od aluminija; sanitarni proizvodi i njihovi dijelovi, od aluminija    
stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za kućanstvo i njihovi dijelovi; spužve i jastučići za ribanje i poliranje posuđa, rukavice i slično    
odljevci 7615 10 10  
izrađeni od folije debljine ne veće od 0,2 mm 7615 10 30  
ostalo 7615 10 80  
sanitarni proizvodi i njihovi dijelovi 7615 20 00  
76.16 Ostali proizvodi od aluminija    
čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi 7616 10 00  
ostalo    
tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice 7616 91 00  
ostalo    
odljevci 7616 99 10  
ostalo 7616 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.