CN8 / NC8 - 2023 76 CN8 / NC8 - 2023 - HR 79

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 78
OLOVO I PROIZVODI OD OLOVA

78.01 Olovo u sirovim oblicima    
rafinirano olovo 7801 10 00  
ostalo    
s antimonom kao glavnim drugim elementom 7801 91 00  
ostalo    
za rafiniranje, s masenim udjelom srebra 0,02¬†% ili veńáim (olovo u polugama) 7801 99 10  
ostalo 7801 99 90  
78.02 Otpaci i lomljevina, od olova 7802 00 00  
78.04 Plońće, limovi, trake i folije, od olova; prah i ljuskice, od olova    
plońće, limovi, trake i folije    
limovi, trake i folije debljine (ne rańćunajuńái bilo kakvu podlogu) ne veńáe od 0,2¬†mm 7804 11 00  
ostalo 7804 19 00  
prah i ljuskice 7804 20 00  
78.06 Ostali proizvodi od olova    
spremnici s antiradijacijskom olovnom oblogom, za transport i ńćuvanje radioaktivnih materijala (Euratom) 7806 00 10  
ostalo 7806 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.