CN8 / NC8 - 2023 78 CN8 / NC8 - 2023 - HR 80

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 79
CINK I PROIZVODI OD CINKA

79.01 Cink u sirovim oblicima    
nelegirani cink    
s masenim udjelom cinka 99,99 % ili većim 7901 11 00  
s masenim udjelom cinka manjim od 99,99 %    
s masenim udjelom cinka 99,95 % ili većim, ali manjim od 99,99 % 7901 12 10  
s masenim udjelom cinka 98,5 % ili većim, ali manjim od 99,95 % 7901 12 30  
s masenim udjelom cinka 97,5 % ili većim, ali manjim od 98,5 % 7901 12 90  
slitine cinka 7901 20 00  
79.02 Otpaci i lomljevina, od cinka 7902 00 00  
79.03 Prašina, prah i ljuskice od cinka    
prašina od cinka 7903 10 00  
ostalo 7903 90 00  
79.04 Šipke, profili i žica, od cinka 7904 00 00  
79.05 Ploče, limovi, trake i folije, od cinka 7905 00 00  
79.07 Ostali proizvodi od cinka 7907 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.