CN8 / NC8 - 2023 88 CN8 / NC8 - 2023 - HR 90

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 89
BRODOVI, BRODICE I PLUTAJUĆE KONSTRUKCIJE

89.01 Putnički brodovi, izletnički brodovi, trajekti, teretni brodovi, teglenice i slična plovila za prijevoz osoba ili robe    
putnički brodovi, izletnički brodovi i slična plovila konstruirana prvenstveno za prijevoz putnika; trajekti svih vrsta    
za plovidbu morem 8901 10 10 (PCE)
ostalo 8901 10 90 (PCE)
tankeri    
za plovidbu morem 8901 20 10 (PCE)
ostalo 8901 20 90 (CCT)
brodovi hladnjače, osim onih iz podbroja 890120    
za plovidbu morem 8901 30 10 (PCE)
ostalo 8901 30 90 (CCT)
ostala plovila za prijevoz robe i ostala plovila za prijevoz i putnika i robe    
za plovidbu morem 8901 90 10 (PCE)
ostalo 8901 90 90 (CCT)
89.02 Ribarski brodovi; brodovi-tvornice i ostali brodovi za preradu ili konzerviranje ribarskih proizvoda    
za plovidbu morem 8902 00 10 (PCE)
ostalo 8902 00 90 (PCE)
89.03 Jahte i ostala plovila za razonodu ili sport; čamci na vesla i kanui    
čamci na napuhavanje (uključujući čamce na napuhavanje s krutim trupom)    
opremljeni motorom ili konstruirani za opremanje motorom, (neto) mase bez tereta (isključujući motor) ne veće od 100 kg 8903 11 00 (PCE)
koji nisu konstruirani za uporabu s motorom i (neto) mase bez tereta ne veće od 100 kg 8903 12 00 (PCE)
ostalo 8903 19 00 (PCE)
jedrilice, osim onih na napuhavanje, s pomoćnim motorom ili bez njega    
duljine ne veće od 7,5 m 8903 21 00 (PCE)
duljine veće od 7,5 m, ali ne veće od 24 m    
za plovidbu morem 8903 22 10 (PCE)
ostalo 8903 22 90 (PCE)
duljine veće od 24 m    
za plovidbu morem 8903 23 10 (PCE)
ostalo 8903 23 90 (PCE)
motorna plovila, osim onih na napuhavanje, isključujući plovila s izvanbrodskim motorom    
duljine ne veće od 7,5 m 8903 31 00 (PCE)
duljine veće od 7,5 m, ali ne veće od 24 m    
za plovidbu morem 8903 32 10 (PCE)
ostalo 8903 32 90 (PCE)
duljine veće od 24 m    
za plovidbu morem 8903 33 10 (PCE)
ostalo 8903 33 90 (PCE)
ostalo    
duljine ne veće od 7,5 m    
mase ne veće od 100 kg 8903 93 10 (PCE)
ostalo 8903 93 90 (PCE)
ostalo    
mase ne veće od 100 kg 8903 99 10 (PCE)
ostalo 8903 99 99 (PCE)
89.04 Tegljači (remorkeri) i potiskivači    
tegljači (remorkeri) 8904 00 10 (PCE)
potiskivači (gurači)    
za plovidbu morem 8904 00 91 (PCE)
ostalo 8904 00 99  
89.05 Brodovi-svjetionici, vatrogasna plovila, plovna jaružala, plovne dizalice i ostala plovila kod kojih je plovnost sporedna u odnosu na njihovu glavnu funkciju; plutajući dokovi; plutajuće ili uronjive platforme za bušenje ili pridobivanje    
plovni bageri (jaružala)    
za plovidbu morem 8905 10 10 (PCE)
ostalo 8905 10 90 (PCE)
plutajuće ili uronjive platforme za bušenje i pridobivanje 8905 20 00 (PCE)
ostalo    
za plovidbu morem 8905 90 10 (PCE)
ostalo 8905 90 90 (PCE)
89.06 Ostala plovila, uključujući ratne brodove i brodice za spašavanje osim čamaca na vesla    
ratni brodovi 8906 10 00 (PCE)
ostalo    
za plovidbu morem 8906 90 10 (PCE)
ostalo    
mase ne veće od 100 kg 8906 90 91 (PCE)
ostalo 8906 90 99 (PCE)
89.07 Ostali plutajući objekti (na primjer, splavi, spremnici, kesoni, iskrcajne platforme, plutače i svjetionici-plutače)    
splavi za napuhavanje 8907 10 00 (PCE)
ostalo 8907 90 00 (PCE)
89.08 Plovila i ostali plutajući objekti namijenjeni rezanju 8908 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.