CN8 / NC8 - 2023 87 CN8 / NC8 - 2023 - HR 89

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 88
LETJELICE, SVEMIRSKE LETJELICE I NJIHOVI DIJELOVI

88.01 Baloni i zračni brodovi (cepelini); jedrilice, pilotirani zmajevi i ostale letjelice bez pogona    
baloni i zračni brodovi (cepelini); jedrilice i pilotirani zmajevi 8801 00 10 (PCE)
ostalo 8801 00 90 (PCE)
88.02 Ostale letjelice (na primjer, helikopteri, zrakoplovi), osim bespilotnih letjelica iz tarifnog broja 8806; svemirske letjelice (uključujući satelite) i letjelice-nosači suborbitalnih i svemirskih letjelica    
helikopteri    
prazne mase ne veće od 2000 kg 8802 11 00 (PCE)
prazne mase veće od 2000 kg 8802 12 00 (PCE)
zrakoplovi i ostale letjelice, prazne mase ne veće od 2000 kg 8802 20 00 (PCE)
zrakoplovi i ostale letjelice, prazne mase veće od 2000 kg, ali ne veće od 15000 kg 8802 30 00 (PCE)
zrakoplovi i ostale letjelice, prazne mase veće od 15000 kg 8802 40 00 (PCE)
svemirske letjelice (uključujući satelite) i letjelice nosači suborbitalnih i svemirskih letjelica    
svemirske letjelice (uključujući satelite)    
telekomunikacijski sateliti 8802 60 11 (PCE)
ostalo 8802 60 19 (PCE)
letjelice - nosači suborbitalnih i svemirskih letjelica 8802 60 90 (PCE)
88.04 Padobrani (uključujući upravljive padobrane i parajedrilice) te rotošuti; njihovi dijelovi i pribor 8804 00 00  
88.05 Oprema za lansiranje zrakoplova; oprema za zaustavljanje na palubi i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; dijelovi navedenih proizvoda    
oprema za lansiranje zrakoplova i njezini dijelovi; oprema za zaustavljanje na palubi i slična oprema i njihovi dijelovi    
oprema za lansiranje zrakoplova i njezini dijelovi 8805 10 10  
ostalo 8805 10 90  
zemaljski trenažeri letenja i njihovi dijelovi    
simulatori zračnih borbi i njihovi dijelovi 8805 21 00  
ostalo 8805 29 00  
88.06 Bespilotne letjelice    
namijenjene za prijevoz putnika    
prazne mase ne veće od 2000 kg 8806 10 10 (PCE)
prazne mase veće od 2000 kg 8806 10 90 (PCE)
ostalo, samo za let s daljinskim upravljanjem    
s najvećom masom pri polijetanju ne većom od 250 g    
s više rotora, opremljene trajno ugrađenim uređajima iz podbroja 852589 za snimanje i spremanje videa i nepomičnih slika 8806 21 10 (PCE)
ostalo 8806 21 90 (PCE)
s najvećom masom pri polijetanju većom od 250 g, ali ne većom od 7 kg    
s više rotora, opremljene trajno ugrađenim uređajima iz podbroja 852589 za snimanje i spremanje videa i nepomičnih slika 8806 22 10 (PCE)
ostalo 8806 22 90 (PCE)
s najvećom masom pri polijetanju većom od 7 kg, ali ne većom od 25 kg 8806 23 00 (PCE)
s najvećom masom pri polijetanju većom od 25 kg, ali ne većom od 150 kg 8806 24 00 (PCE)
ostalo    
prazne mase ne veće od 2000 kg 8806 29 10 (PCE)
prazne mase veće od 2000 kg 8806 29 20 (PCE)
ostalo    
s najvećom masom pri polijetanju ne većom od 250 g 8806 91 00 (PCE)
s najvećom masom pri polijetanju većom od 250 g, ali ne većom od 7 kg 8806 92 00 (PCE)
s najvećom masom pri polijetanju većom od 7 kg, ali ne većom od 25 kg 8806 93 00 (PCE)
s najvećom masom pri polijetanju većom od 25 kg, ali ne većom od 150 kg 8806 94 00 (PCE)
ostalo    
prazne mase ne veće od 2000 kg 8806 99 10 (PCE)
prazne mase veće od 2000 kg 8806 99 20 (PCE)
88.07 Dijelovi proizvoda iz tarifnih brojeva 8801, 8802 ili 8806    
propeleri i rotori te njihovi dijelovi 8807 10 00  
stajni trapovi i njihovi dijelovi 8807 20 00  
ostali dijelovi zrakoplova, helikoptera ili bespilotnih letjelica 8807 30 00  
ostalo    
za zmajeve 8807 90 10  
za svemirske letjelice (uključujući satelite)    
za telekomunikacijske satelite 8807 90 21  
ostalo 8807 90 29  
za letjelice - nosače suborbitalnih i svemirskih letjelica 8807 90 30  
ostalo 8807 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.