CN8 / NC8 - 2023 67 CN8 / NC8 - 2023 - HU 69

CN8 / NC8 - 2023 - HU

I-Way To Customs

68. ÁRUCSOPORT
KŐBŐL, GIPSZBŐL, CEMENTBŐL, AZBESZTBŐL, CSILLÁMBÓL VAGY HASONLÓ ANYAGOKBÓL KÉSZÜLT ÁRUCIKKEK

68.01 Kövezetkocka (kockakő), szegélykő és járdaburkoló kő természetes kőből (a pala kivételével) 6801 00 00  
68.02 Megmunkált szobrászati vagy épületkő (a pala kivételével) és ezekből készült áru, a 6801 vtsz. alá tartozó áruk kivételével; mozaikkocka és hasonló, természetes kőből (beleértve a palát is), hátlappal ellátva is; természetes kőpor, -hulladék és -granulátum (beleértve a palát is) mesterségesen színezve    
Mozaiklap, -kocka és hasonló áru, téglalap (beleértve a négyzet) alakú is, amelynek legnagyobb oldalfelülete egy 7 cm-nél kisebb oldalhosszúságú négyzetbe befoglalható; mesterségesen színezett granulátum, hulladék és por 6802 10 00  
Más szobrászati vagy épületkő és ebből készült áru, egyszerűen vágva vagy fűrészelve, lapos vagy egyenletes felülettel    
Márvány, travertin (szürke márvány) és alabástrom 6802 21 00  
Gránit 6802 23 00  
Más kő 6802 29 00  
Más    
Márvány, travertin (szürke márvány) és alabástrom 6802 91 00  
Más mészkő 6802 92 00  
Gránit    
Csiszolva, díszítve vagy másképpen megmunkálva, de nem faragva, legalább 10 kg nettó tömeggel 6802 93 10  
Más 6802 93 90  
Más kő    
Csiszolva, díszítve vagy másképpen megmunkálva, de nem faragva, legalább 10 kg nettó tömeggel 6802 99 10  
Más 6802 99 90  
68.03 Megmunkált palakő és ebből vagy agglomerált palából készült áru    
Tetőfedő és falburkoló pala 6803 00 10  
Más 6803 00 90  
68.04 Malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló, keret (váz) nélkül, őrlésre, élezésre, csiszolásra, simításra (sorjázásra) vagy vágásra, fenőkő vagy polírozókő, valamint mindezek részei természetes kőből, agglomerált természetes vagy mesterséges csiszolóanyagból vagy kerámiából, más anyagból készült részekkel is    
Malomkő és őrlőkő őrlésre, darálásra vagy zúzásra (pépesítésre) 6804 10 00  
Más malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló    
Agglomerált szintetikus vagy természetes gyémántból 6804 21 00  
Más agglomerált csiszolóanyagból vagy kerámiából    
Mesterséges csiszolóanyagból, kötőanyaggal    
Szintetikus vagy műgyantából    
Erősítés nélkül 6804 22 12  
Erősítéssel 6804 22 18  
Kerámiából vagy szilikátokból 6804 22 30  
Más anyagból 6804 22 50  
Más 6804 22 90  
Természetes kőből 6804 23 00  
Kézi fenőkő vagy polírozókő 6804 30 00  
68.05 Természetes vagy mesterséges csiszolóanyag por vagy szemcse alakban, textilanyagra, papírra, kartonra vagy más anyagra varrva vagy más módon ráerősítve vagy alakra vágva is    
Kizárólag textilszövet alapon 6805 10 00  
Kizárólag papír- vagy kartonalapon 6805 20 00  
Más anyagú alappal 6805 30 00  
68.06 Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle; rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag; keverék és áru hő- és hangszigetelő vagy hangelnyelő ásványi anyagból, a 6811, 6812 vtsz. alá vagy a 69. árucsoportba tartozók kivételével    
Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle (beleértve ezek keverékét is) ömlesztve, lap vagy tekercs alakban 6806 10 00  
Rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag (beleértve ezek keverékét is)    
Duzzasztott (expandált) agyag 6806 20 10  
Más 6806 20 90  
Más 6806 90 00  
68.07 Aszfaltból vagy hasonló anyagból (pl. ásványolaj-bitumen vagy kőszénkátrány) készült árucikk    
Tekercsben 6807 10 00 (MTK)
Más 6807 90 00  
68.08 Panel, tábla, burkolólap, tömb és hasonló árucikk növényi rostból, szalmából vagy faszilánkból, -forgácsból, -reszelékből, fűrészporból vagy más fahulladékból, cementtel, gipsszel vagy más ásványi kötőanyaggal agglomerálva (tömörítve) 6808 00 00  
68.09 Gipszből készült árucikk vagy gipsz alapanyagú készítmény    
Tábla, lap, panel, burkolólap és hasonló áru díszítés nélkül    
Kizárólag papírral vagy kartonnal borítva vagy megerősítve 6809 11 00 (MTK)
Más 6809 19 00 (MTK)
Más árucikk 6809 90 00  
68.10 Cementből, betonból vagy műkőből készült árucikk, megerősítve is    
Burkolólap, járdaburkoló kő, tégla és hasonló árucikk    
Építőelem és tégla    
Könnyűbetonból (porított horzsakő, granulált salak, stb. alapú) 6810 11 10  
Más 6810 11 90  
Más 6810 19 00  
Más árucikk    
Előre gyártott szerkezeti, építő- vagy általános burkolóelem 6810 91 00  
Más 6810 99 00  
68.11 Azbesztcementből, cellulózrostcementből vagy hasonló anyagból készült árucikk    
Azbesztot tartalmazó 6811 40 00  
Azbesztot nem tartalmazó    
Hullámlemezek 6811 81 00  
Más lemezek, panelek, burkolólapok és hasonló árucikk 6811 82 00  
Más árucikk 6811 89 00  
68.12 Azbesztrostból készült áru; azbesztalapú vagy azbeszt és magnézium-karbonát-alapú keverék; ezen keverékekből vagy azbesztből készült árucikk (pl. fonal, szövet, ruházati cikk, fejfedő, lábbeli, tömítés) megerősítve is, a 6811 vagy a 6813 vtsz. alá tartozó áru kivételével    
Krokidolitból    
Rostból készült; azbesztalapú vagy azbeszt és magnézium-karbonát-alapú keverék 6812 80 10  
Más 6812 80 90  
Más    
Ruházati cikkek, ruházati kellékek, lábbelik és fejfedők 6812 91 00  
Más    
Azbesztrostból készült áru; azbesztalapú vagy azbeszt és magnézium-karbonát-alapú keverék 6812 99 10  
Más 6812 99 90  
68.13 Dörzsanyag és ebből készült árucikk (pl. lap, tekercs, szalag, szelvény, korong, gyűrű, betét), nem szerelve, fékhez, kapcsolószerkezethez vagy hasonlóhoz, azbesztalapú anyagból, más ásványi vagy cellulózalapú anyagból, textil- vagy más anyaggal kombinálva is    
Azbesztot tartalmazó 6813 20 00  
Azbesztot nem tartalmazó    
Fékbetétek és fékpofák 6813 81 00  
Más 6813 89 00  
68.14 Megmunkált csillám és ebből készült árucikk, beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is, papír-, karton- vagy más anyag alátéten is    
Lap, lemez és szalag agglomerált vagy rekonstruált csillámból, alátéten is 6814 10 00  
Más 6814 90 00  
68.15 Kőből vagy más ásványi anyagból előállított, máshol nem említett árucikk (beleértve a szénszálat, a szénszálból és tőzegből készült árut is)    
Szénszál; szénszálból készült árucikk, nem elektromos felhasználásra; más árucikk grafitból vagy más szénből, nem elektromos felhasználásra    
Szénszál 6815 11 00  
Szénszálszövet 6815 12 00  
Szénszálból készült más árucikk 6815 13 00  
Más 6815 19 00  
Tőzegből készült árucikk 6815 20 00  
Más árucikk    
Magnezittartalommal, periklász formájában magnéziatartalommal, dolomittartalommal beleértve dolomitmész formájában vagy kromittartalommal 6815 91 00  
Más 6815 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.