CN8 / NC8 - 2023 68 CN8 / NC8 - 2023 - HU 70

CN8 / NC8 - 2023 - HU

I-Way To Customs

69. ÁRUCSOPORT
KERÁMIATERMÉKEK

I. KOVASAVAS FOSSZILIS PORBÓL VAGY HASONLÓ SZILÍCIUMOS FÖLDBŐL KÉSZÜLT TERMÉK ÉS TŰZÁLLÓ ÁRU    
69.01 Tégla, tömb, lap és más kerámiaáru kovasavas fosszilis porból (pl. kovaföld, tripolit vagy diatomit) vagy hasonló szilíciumos földből 6901 00 00  
69.02 Tűzálló tégla, tömb, lap és hasonló tűzálló kerámiaszerkezetű termék, a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült kivételével    
Összesen vagy egyenként 50 tömegszázalékot meghaladó Mg-, Ca- vagy Cr-tartalommal, MgO-ban, CaO-ban vagy Cr2O3-ban kifejezve 6902 10 00  
Több mint 50 tömegszázalékban alumínium-oxidot (Al2O3), szilícium-dioxidot (SiO2) vagy ezek keverékét vagy vegyületét tartalmazó    
Legalább 93 tömegszázalék szilícium-dioxid (SiO2) -tartalommal 6902 20 10  
Más    
7 tömegszázalékot meghaladó, de kevesebb mint 45 tömegszázalék alumínium-oxid (Al2O3) -tartalommal 6902 20 91  
Más 6902 20 99  
Más 6902 90 00  
69.03 Más tűzálló kerámiatermék (pl. retorta, olvasztótégely, karmantyú, fúvóka, dugasz, állvány, választóedény, cső, csővezeték, tok, hüvely, rúd és tolózár), a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készültek kivételével    
Több mint 50 tömegszázalékban szabad szenet tartalmazó 6903 10 00  
Több mint 50 tömegszázalékban alumínium-oxidot (Al2O3) vagy alumínium-oxid és szilícium-dioxid (SiO2) keverékét tartalmazó    
Kevesebb mint 45 tömegszázalék alumínium-oxid (Al2O3) -tartalommal 6903 20 10  
Legalább 45 tömegszázalék alumínium-oxid (Al2O3) -tartalommal 6903 20 90  
Más    
Több mint 25, de legfeljebb 50 tömegszázalékban szabad szenet tartalmazó 6903 90 10  
Más 6903 90 90  
II. MÁS KERÁMIAÁRU    
69.04 Kerámia épülettégla, -padozattömb, -alátámasztó vagy -burkolólap és hasonló    
Épülettégla 6904 10 00 (PCE)
Más 6904 90 00  
69.05 Tetőcserép, kéményfej, kéménytoldat, kéménybélés, építészeti dísz és más szerkezeti kerámiaáru    
Tetőcserép 6905 10 00 (PCE)
Más 6905 90 00  
69.06 Kerámiacső, -vezeték, -esőcsatorna és -csőszerelvény 6906 00 00  
69.07 Kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy -falburkoló csempe; kerámia mozaikkocka és hasonló áru, alátéten is; lezáró kerámia    
Út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy -falburkoló csempe a 690730 és a 690740 alszám alá tartozók kivételével    
Legfeljebb 0,5 tömegszázalék vízfelvételi tényezővel 6907 21 00 (MTK)
Több mint 0,5 tömegszázalék, de legfeljebb 10 tömegszázalék vízfelvételi tényezővel 6907 22 00 (MTK)
Több mint 10 tömegszázalék vízfelvételi tényezővel 6907 23 00 (MTK)
Mozaikkocka és hasonló áru, a 690740 alszám alá tartozók kivételével 6907 30 00 (MTK)
Lezáró kerámia 6907 40 00 (MTK)
69.09 Laboratóriumi, vegyi vagy más műszaki célra szolgáló áru kerámiából; vályú, kád és hasonló tartály mezőgazdasági célra kerámiából; korsó, tégely és hasonló áru kerámiából, áru szállítására vagy csomagolására    
Laboratóriumi, vegyi vagy más műszaki célra szolgáló áru    
Porcelánból vagy kínai porcelánból 6909 11 00  
A Mohs-skálán legalább 9-es keménységű áru 6909 12 00  
Más 6909 19 00  
Más 6909 90 00  
69.10 Mosogató, mosdókagyló, mosdókagyló-lábazat, fürdőkád, bidé, WC-kagyló, WC-víztartály, piszoár és hasonló egészségügyi áru kerámiából    
Porcelánból vagy kínai porcelánból 6910 10 00  
Más 6910 90 00  
69.11 Asztali, konyhai, más háztartási higiéniai és tisztálkodási áru, porcelánból vagy kínai porcelánból    
Asztali és konyhai áru 6911 10 00  
Más 6911 90 00  
69.12 Asztali, konyhai, más háztartási és tisztálkodási áru kerámiából, a porcelán vagy kínai porcelán kivételével    
Asztali és konyhai áru    
Közönséges kerámia 6912 00 21  
Kőagyag áru 6912 00 23  
Cserépáru vagy finomkerámia 6912 00 25  
Más 6912 00 29  
Más    
Közönséges kerámia 6912 00 81  
Kőagyag áru 6912 00 83  
Cserépáru vagy finomkerámia 6912 00 85  
Más 6912 00 89  
69.13 Szobrocska és más dísztárgy kerámiából    
Porcelánból vagy kínai porcelánból 6913 10 00  
Más    
Közönséges kerámia 6913 90 10  
Más    
Cserépáru vagy finomkerámia 6913 90 93  
Más 6913 90 98  
69.14 Más kerámiaáru    
Porcelánból vagy kínai porcelánból 6914 10 00  
Más 6914 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.