CN8 / NC8 - 2023 88 CN8 / NC8 - 2023 - HU 90

CN8 / NC8 - 2023 - HU

I-Way To Customs

89. ÁRUCSOPORT
HAJÓK, CSÓNAKOK ÉS MÁS ÚSZÓSZERKEZETEK

89.01 Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó, komphajó, teherszállító hajó, bárka és személy- vagy áruszállításra alkalmas hasonló vízi jármű    
Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó és hasonló vízi jármű, elsősorban személyszállításra; mindenféle komphajó    
Tengerjáró 8901 10 10 (PCE)
Más 8901 10 90 (PCE)
Tartályhajó    
Tengerjáró 8901 20 10 (PCE)
Más 8901 20 90 (CCT)
Hűtőhajó, a 890120 alszám alá tartozó kivételével    
Tengerjáró 8901 30 10 (PCE)
Más 8901 30 90 (CCT)
Más vízi jármű, áruszállításra, valamint áru- és személyszállításra egyaránt használatos más vízi jármű    
Tengerjáró 8901 90 10 (PCE)
Más 8901 90 90 (CCT)
89.02 Halászhajó; halászati terméket feldolgozó vagy ezek tartósítására, üzemi feldolgozására szolgáló hajó és más vízi jármű    
Tengerjáró 8902 00 10 (PCE)
Más 8902 00 90 (PCE)
89.03 Jacht és sport- vagy szórakozási célú más hajó; evezőscsónak és kenu    
Felfújható csónakok (beleértve a merev törzsű felfújható csónakokat)    
(A motort nem számítva) legfeljebb 100 kg (nettó) önsúlyú, motorral felszerelt vagy felszerelhető 8903 11 00 (PCE)
Motorral nem felszerelhető, legfeljebb 100 kg (nettó) önsúlyú 8903 12 00 (PCE)
Más 8903 19 00 (PCE)
Vitorlás hajó, a felfújható kivételével, segédmotorral is    
Legfeljebb 7,5 méter hosszú 8903 21 00 (PCE)
7,5 métert meghaladó, de legfeljebb 24 méter hosszú    
Tengerjáró 8903 22 10 (PCE)
Más 8903 22 90 (PCE)
Több mint 24 méter hosszú    
Tengerjáró 8903 23 10 (PCE)
Más 8903 23 90 (PCE)
Motorcsónak, a felfújható kivételével, a (csónak külső oldalára felszerelt) külmotoros motorcsónak kivételével    
Legfeljebb 7,5 méter hosszú 8903 31 00 (PCE)
7,5 métert meghaladó, de legfeljebb 24 méter hosszú    
Tengerjáró 8903 32 10 (PCE)
Más 8903 32 90 (PCE)
Több mint 24 méter hosszú    
Tengerjáró 8903 33 10 (PCE)
Más 8903 33 90 (PCE)
Más    
Legfeljebb 7,5 méter hosszú    
Egyenkénti tömege legfeljebb 100 kg 8903 93 10 (PCE)
Más 8903 93 90 (PCE)
Más    
Egyenkénti tömege legfeljebb 100 kg 8903 99 10 (PCE)
Más 8903 99 99 (PCE)
89.04 Vontató- és tolóhajó    
Vontatóhajó 8904 00 10 (PCE)
Tolóhajó    
Tengerjáró 8904 00 91 (PCE)
Más 8904 00 99  
89.05 Világítóhajó, tűzoltóhajó, kotróhajó, úszódaru és más vízi jármű, ha elsődleges használati célja nem a közlekedés; úszódokk; fúrásra vagy kitermelésre szolgáló úszó vagy víz alá süllyeszthető berendezés    
Kotróhajó    
Tengerjáró 8905 10 10 (PCE)
Más 8905 10 90 (PCE)
Úszó vagy víz alá süllyeszthető fúró- vagy kitermelő berendezés 8905 20 00 (PCE)
Más    
Tengerjáró 8905 90 10 (PCE)
Más 8905 90 90 (PCE)
89.06 Más hajó, a hadihajó és mentőcsónak is, az evezős csónak kivételével    
Hadihajó 8906 10 00 (PCE)
Más    
Tengerjáró 8906 90 10 (PCE)
Más    
Az egyenkénti tömege legfeljebb 100 kg 8906 90 91 (PCE)
Más 8906 90 99 (PCE)
89.07 Más úszószerkezet (pl. tutaj, tartály, süllyesztőszekrény [keszon], kikötőhíd, bója és jelzőpéce)    
Felfújható tutaj 8907 10 00 (PCE)
Más 8907 90 00 (PCE)
89.08 Bontásra (szétszerelésre) szánt vízi jármű és más úszószerkezet 8908 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.