CN8 / NC8 - 2023 89 CN8 / NC8 - 2023 - HU 91

CN8 / NC8 - 2023 - HU

I-Way To Customs

90. ÁRUCSOPORT
OPTIKAI, FÉNYKÉPÉSZETI, MOZGÓFÉNYKÉPÉSZETI, MÉRŐ-, ELLENŐRZŐ-, PRECÍZIÓS, ORVOSI VAGY SEBÉSZETI MŰSZEREK ÉS KÉSZÜLÉKEK; MINDEZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI

90.01 Optikai szál és optikai szálból álló nyaláb; optikai szálból készült kábel, a 8544 vtsz. alá tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készült lencse (kontaktlencse is), prizma, tükör és más optikai elem nem szerelve, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével    
Optikai szál, optikai szálból álló nyaláb és kábel    
Képátvivő kábel 9001 10 10  
Más 9001 10 90  
Polarizáló anyagból készült lap és lemez 9001 20 00  
Kontaktlencse 9001 30 00 (PCE)
Szemüveglencse üvegből    
Nem látásjavításra 9001 40 20 (PCE)
Látásjavításra    
Mindkét oldalán megmunkálva    
Egy fókuszú 9001 40 41 (PCE)
Más 9001 40 49 (PCE)
Más 9001 40 80 (PCE)
Szemüveglencse más anyagból    
Nem látásjavításra 9001 50 20 (PCE)
Látásjavításra    
Mindkét oldalán megmunkálva    
Egy fókuszú 9001 50 41 (PCE)
Más 9001 50 49 (PCE)
Más 9001 50 80 (PCE)
Más 9001 90 00  
90.02 Lencse, prizma, tükör és más optikai elem bármilyen anyagból, szerelve, amely a műszer vagy készülék alkatrésze vagy szerelvénye, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével    
Objektív    
Fényképezőgéphez, vetítőhöz vagy fényképészeti nagyítóhoz vagy kicsinyítőhöz 9002 11 00 (PCE)
Más 9002 19 00 (PCE)
Szűrő 9002 20 00 (PCE)
Más 9002 90 00  
90.03 Keret és szerelék szemüveghez, védőszemüveghez vagy hasonlóhoz, és ezek alkatrésze    
Keret és szerelék    
Műanyagból 9003 11 00 (PCE)
Más anyagból 9003 19 00 (PCE)
Alkatrész 9003 90 00  
90.04 Szemüveg, védőszemüveg és hasonló, látásjavító, védő- vagy más szemüveg    
Napszemüveg    
Optikailag megmunkált lencsével 9004 10 10 (PCE)
Más    
Műanyag lencsével 9004 10 91 (PCE)
Más 9004 10 99 (PCE)
Más    
Műanyag lencsével 9004 90 10  
Más 9004 90 90  
90.05 Távcső, látcső (két és egy szemlencsés), más optikai teleszkóp és ezek foglalata; más csillagászati műszer és foglalata, a rádiócsillagászati műszer kivételével    
Távcső (két szemlencsés) 9005 10 00 (PCE)
Más műszer 9005 80 00  
Alkatrész és tartozék (foglalat is) 9005 90 00  
90.06 Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési cső kivételével    
Víz alatti használatra, légi felvételekre vagy belső szervek orvosi vagy sebészeti vizsgálatára tervezett speciális fényképezőgép; törvényszéki vagy kriminológiai célra való összehasonlító fényképezőgép 9006 30 00 (PCE)
Azonnal előhívó (polaroid) fényképezőgép 9006 40 00 (PCE)
Más fényképezőgép    
35 mm szélességű filmtekercshez    
Egyszer használatos fényképezőgép 9006 53 10 (PCE)
Más 9006 53 80 (PCE)
Más 9006 59 00 (PCE)
Fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte    
Kisülési csővel működő („elektronikus”) villanófény-készülék 9006 61 00 (PCE)
Más 9006 69 00 (PCE)
Alkatrész és tartozék    
Fényképezőgéphez 9006 91 00  
Más 9006 99 00  
90.07 Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy hanglejátszó készülékkel vagy anélkül    
Kamera 9007 10 00 (PCE)
Vetítő 9007 20 00 (PCE)
Alkatrész és tartozék    
Képfelvevőhöz 9007 91 00  
Vetítőhöz 9007 92 00  
90.08 Állóképvetítő, a mozgófényképészeti-gép kivételével; fényképészeti nagyító és kicsinyítő (a mozgó-fényképészeti kivételével)    
Vetítő, nagyító és kicsinyítő 9008 50 00 (PCE)
Alkatrész és tartozék 9008 90 00  
90.10 Ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható fényképészeti (mozgófényképészeti is) készülék és berendezés laboratóriumi használatra; negatív-kiértékelő; vetítővászon    
Fényképészeti (mozgófényképészeti is) film vagy papírtekercs automata előhívó berendezés és készülék, vagy az előhívott filmet fotópapírtekercsre átvivő automata készülék 9010 10 00  
Más fényképészeti (mozgófényképészeti is) berendezés és készülék laboratóriumi használatra; negatív-kiértékelő 9010 50 00  
Vetítővászon 9010 60 00  
Alkatrész és tartozék    
A 9010 50 00 vagy a 9010 60 00 alszám alá tartozó készülékhez és berendezéshez 9010 90 20  
Más 9010 90 80  
90.11 Összetett optikai mikroszkóp, mikro-fényképészeti, mikro-mozgófényképészeti mikroszkóp vagy mikro-képvetítő is    
Sztereoszkópikus mikroszkóp 9011 10 00 (PCE)
Más mikroszkóp mikro-fényképezéshez, mikrofilmezéshez vagy mikrokép vetítéséhez    
Fotomikrografikus mikroszkóp, félvezető szeletek vagy hajszálvonal-hálózatos lemezek kezelésére és szállítására különlegesen kialakított berendezésekkel felszerelt 9011 20 10 (PCE)
Más 9011 20 90 (PCE)
Más mikroszkóp 9011 80 00 (PCE)
Alkatrész és tartozék 9011 90 00  
90.12 Nem optikai rendszerű mikroszkóp; fénytörő készülék    
Nem optikai rendszerű mikroszkóp; fénytörő készülék 9012 10 00  
Alkatrész és tartozék 9012 90 00  
90.13 Lézer, a lézerdióda kivételével; ebben az árucsoportban máshol nem említett más optikai készülék és műszer    
Fegyver célzótávcsöve; periszkóp; ebbe az árucsoportba vagy a XVI. áruosztályba tartozó géphez, berendezéshez, műszerhez vagy készülékhez tervezett teleszkóp, amelynek részét képezi    
Ebbe az árucsoportba vagy a XVI. áruosztályba tartozó géphez, berendezéshez, műszerhez vagy készülékhez tervezett teleszkóp, amelynek részét képezi 9013 10 10  
Más 9013 10 90  
Lézer, a lézerdióda kivételével 9013 20 00  
Más műszer, készülék és felszerelés 9013 80 00  
Alkatrész és tartozék    
Fegyver célzótávcsövéhez vagy periszkóphoz 9013 90 05  
Más 9013 90 80  
90.14 Iránykereső műszer (tájoló); más navigációs eszköz és készülék    
Iránykereső műszer (tájoló) 9014 10 00  
Légi- vagy űrnavigációs műszer és készülék (az iránytű kivételével)    
Irányított navigációs rendszer 9014 20 20 (PCE)
Más 9014 20 80  
Más műszer és készülék 9014 80 00  
Alkatrész és tartozék 9014 90 00  
90.15 Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő    
Távolságmérő 9015 10 00  
Teodolit és táv- és szögmérő (tacheométer) 9015 20 00  
Szintező    
Elektronikus 9015 30 10  
Más 9015 30 90  
Fotogrammetriai földmérő műszer és berendezés 9015 40 00  
Más műszer és készülék    
Meteorológiai, hidrológiai és geofizikai műszerek és készülékek 9015 80 20  
Földméréstani, térképészeti, terepfelvételi, vagy szintező műszer és berendezés; hidrográfiai műszer 9015 80 40  
Más 9015 80 80  
Alkatrész és tartozék 9015 90 00  
90.16 Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is    
Mérlegek 9016 00 10 (PCE)
Alkatrész és tartozék 9016 00 90  
90.17 Rajzoló-, jelölő-, vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl. rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző)    
Rajzasztal és rajzgép, automata is    
Plotter (x–y rajzoló) 9017 10 10 (PCE)
Más 9017 10 90 (PCE)
Más rajzoló-, jelölő-, vagy matematikai számolóműszer és eszköz    
Plotter (x–y rajzoló) 9017 20 05 (PCE)
Más rajzgép 9017 20 10  
Kihúzó műszer 9017 20 39 (PCE)
Matematikai számolóműszer és eszköz (beleértve a logarlécet, logartárcsát és hasonlókat) 9017 20 90 (PCE)
Mikrométer, körző és tolómérce 9017 30 00 (PCE)
Más műszer és eszköz    
Mérőrúd és mérőszalag és skálabeosztások 9017 80 10  
Más 9017 80 90  
Alkatrész és tartozék 9017 90 00  
90.18 Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi műszer és készülék, szcintigráf készülék is, más elektromos gyógyászati és látásvizsgáló készülék    
Elektro-diagnosztikai készülék (funkcionális kivizsgáló vagy fiziológiai jellemzőket ellenőrző berendezés is)    
Elektrokardiográf 9018 11 00  
Ultrahangos képfelbontó készülék 9018 12 00  
Mágneses rezonancia leképező készülék 9018 13 00  
Szcintigráfiai készülék 9018 14 00  
Más    
Két vagy több fiziológiai jellemzőt egyidejűleg mérő készülék 9018 19 10  
Más 9018 19 90  
Ultraibolya vagy infravörös sugárral működő készülék 9018 20 00  
Fecskendő, tű, katéter, kanül és hasonló    
Fecskendő, tűvel vagy anélkül    
Műanyagból 9018 31 10  
Más 9018 31 90  
Cső alakú fémtű és sebészeti tű    
Cső alakú fémtű 9018 32 10  
Sebészeti tű 9018 32 90  
Más 9018 39 00  
A fogászatban használt más műszer és berendezés    
Fogászati fúrógép, más fogászati berendezéssel közös alapra szerelve is 9018 41 00  
Más    
Marófúró, csiszolókorong, fúró és kefe fogászati fúrógéphez 9018 49 10  
Más 9018 49 90  
Más szemészeti műszer és berendezés    
Nem optikai 9018 50 10  
Optikai 9018 50 90  
Más műszer és berendezés    
Vérnyomásmérő műszer és készülék 9018 90 10  
Endoszkóp 9018 90 20  
Vesedializáló berendezés (művese, vesegép és dializátor) 9018 90 30  
Diatermikus készülék 9018 90 40  
Transzfúziós és infúziós készülék 9018 90 50  
Altatási eszközök és műszerek 9018 90 60  
Idegstimulációs készülék 9018 90 75  
Más 9018 90 84  
90.19 Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozó készülék; pszichológiai képességvizsgáló készülék; ózon-, oxigén-, aerosolterápiai készülék, mesterséges lélegeztető vagy más gyógyászati légzőkészülék    
Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozó készülék; pszichológiai képességvizsgáló készülék    
Elektromos, vibrációs masszírozó készülék 9019 10 10  
Más 9019 10 90  
Ózon-, oxigén-, aerosolterápiai készülék, mesterséges lélegeztető vagy más gyógyászati légzőkészülék    
Gépi (mechanikus) lélegeztető készülék, invazív lélegeztetésre alkalmas 9019 20 10 (PCE)
Gépi (mechanikus) lélegeztető készülék, nem invazív 9019 20 20 (PCE)
Más, beleértve az alkatrészt és tartozékot is 9019 20 90  
90.20 Más légzőkészülék és gázálarc, sem mechanikus részekkel sem cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével    
Gázálarc 9020 00 10 (PCE)
Más, beleértve az alkatrészt és tartozékot is 9020 00 90  
90.21 Ortopédiai berendezés, mankó, sebészeti öv és sérvkötő; sín és törésnél alkalmazható más eszköz; műtestrész; hallókészülék, továbbá fogyatékosság vagy rokkantság korrigálására szolgáló és testen viselhető vagy hordozható vagy szervezetbe beültethető más készülék    
Ortopédiai vagy csonttörésnél alkalmazott berendezések    
Ortopédiai berendezés 9021 10 10  
Sín és törésnél alkalmazható más segédeszköz 9021 10 90  
Műfog és fogpótlás    
Műfog    
Műanyagból 9021 21 10 (CEN)
Más anyagból 9021 21 90 (CEN)
Más 9021 29 00  
Más műtestrész    
Mesterséges ízület 9021 31 00  
Más    
Műszem 9021 39 10  
Más 9021 39 90  
Nagyothalló-készülék, az alkatrész és tartozék kivételével 9021 40 00 (PCE)
Szívritmus-szabályozó készülék (pacemaker), az alkatrész és tartozék kivételével 9021 50 00 (PCE)
Más    
Nagyothalló-készülék alkatrészei és tartozékai 9021 90 10  
Más 9021 90 90  
90.22 Röntgen-, vagy alfa-, béta- gamma- vagy más ionizáló működő készülék orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi célra is, radiográf vagy radioterápiai készülék, röntgencső, és más röntgengenerátor, nagyfeszültségű generátor, vezérlőtábla és -asztal, ernyő, vizsgáló- vagy kezelőasztal, szék és hasonló    
Röntgensugár használatán alapuló készülék orvosi, sebészeti, fogászati, vagy állatorvosi vagy más célra, radiográf vagy radioterápiai készülék is    
Komputertomográf készülék 9022 12 00 (PCE)
Más fogászati készülék 9022 13 00 (PCE)
Más, orvosi, sebészeti vagy állatorvosi célra 9022 14 00 (PCE)
Más célra 9022 19 00 (PCE)
Alfa-, béta- gamma- vagy más ionizáló alapuló készülék orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi célra, radiográf vagy radioterápiai készülék is    
Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi célra 9022 21 00 (PCE)
Más célra 9022 29 00 (PCE)
Röntgencső 9022 30 00 (PCE)
Más, alkatrész és tartozék    
Röntgensugár használatán alapuló készülék alkatrészei és tartozékai 9022 90 20  
Más 9022 90 80  
90.23 Bemutatási (pl. kiállítási vagy oktatási stb.), szemléltető célra szolgáló műszer, készülék és modell, amely más felhasználásra alkalmatlan    
Fizikai, kémiai vagy technikai tantárgyak oktatásánál használt típusok 9023 00 10  
Más 9023 00 80  
90.24 Keménység-, szakító-, nyomásszilárdság-, rugalmasság-vizsgáló gép és berendezés vagy más mechanikai anyagvizsgáló gép (pl. fém, fa, textil, papír, műanyag vizsgálatához)    
Fémvizsgáló gép és berendezés    
Általános vagy húzási vizsgálathoz 9024 10 20  
Keménységvizsgálathoz 9024 10 40  
Más 9024 10 80  
Más gép és berendezés 9024 80 00  
Alkatrész és tartozék 9024 90 00  
90.25 Fajsúlymérő és hasonló folyadékban úszó mérőműszer, hőmérő, pirométer, barométer, higrométer és pszichrométer, regisztrálóval is, és mindezek egymással kombinálva is    
Hőmérő és pirométer más műszerrel nem kombinálva    
Folyadékkal töltött közvetlen leolvasású    
Orvosi vagy állategészségügyi lázmérő 9025 11 20 (PCE)
Más 9025 11 80 (PCE)
Más 9025 19 00 (PCE)
Más műszer    
Barométer, más műszerrel nem kombinálva 9025 80 20 (PCE)
Más    
Elektronikus 9025 80 40  
Más 9025 80 80  
Alkatrész és tartozék 9025 90 00  
90.26 Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 9028 vagy a 9032 vtsz. alá tartozó műszer és készülék kivételével    
Folyadék áramlásának vagy szintjének mérésére vagy ellenőrzésére    
Elektronikus    
Áramlásmérő 9026 10 21 (PCE)
Más 9026 10 29 (PCE)
Más    
Áramlásmérő 9026 10 81 (PCE)
Más 9026 10 89 (PCE)
Nyomásmérő vagy -ellenőrző    
Elektronikus 9026 20 20 (PCE)
Más    
Spirál vagy fém diafragma típusú nyomásmérő 9026 20 40 (PCE)
Más 9026 20 80 (PCE)
Más műszer vagy készülék    
Elektronikus 9026 80 20  
Más 9026 80 80  
Alkatrész és tartozék 9026 90 00  
90.27 Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló műszer és készülék (pl. polariméter, refraktométer, spektrométer, füst- vagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő vagy ellenőrző eszköz és készülék; hő-, hang- vagy fénymennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló műszer és készülék (a megvilágítási-időmérő is); mikrotom (metszetkészítő)    
Gáz- vagy füstanalizátor    
Elektronikus 9027 10 10 (PCE)
Más 9027 10 90 (PCE)
Kromatográf és elektroforézises műszer 9027 20 00  
Spektrométer, spektrofotométer és spektrográf, amely optikai kisugárzással (ultraibolya, látható, infravörös) működik 9027 30 00  
Más műszer és készülék, amely optikai sugárzással (ultraibolya, látható, infravörös) működik 9027 50 00  
Más műszer és készülék    
Tömegspektrométer 9027 81 00 (PCE)
Más    
Megvilágítási-időmérő 9027 89 10  
pH-mérő, rH-mérő és más mérőeszköz a vezetőképesség mérésére 9027 89 30  
Más 9027 89 90  
Mikrotom; alkatrész és tartozék 9027 90 00  
90.28 Gáz-, folyadék- vagy áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is    
Gázmérő 9028 10 00 (PCE)
Folyadékmérő 9028 20 00 (PCE)
Elektromosáram-mérő    
Váltóáramú    
Egyfázisú 9028 30 11 (PCE)
Többfázisú 9028 30 19 (PCE)
Más 9028 30 90 (PCE)
Alkatrész és tartozék    
Elektromosáram-mérőhöz 9028 90 10  
Más 9028 90 90  
90.29 Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, lépészámláló és hasonló készülék; sebességmérő és tachométer, a 9014 vagy 9015 vtsz. alá tartozó készülék kivételével; stroboszkóp    
Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, lépésszámláló és hasonló készülék 9029 10 00  
Sebességmérő és tachométer; stroboszkóp    
Sebességmérő és tachométer    
Sebességmérő közúti járműhöz 9029 20 31  
Más 9029 20 38  
Stroboszkóp 9029 20 90  
Alkatrész és tartozék 9029 90 00  
90.30 Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék, a 9028 vtsz. alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-, gamma-, röntgen-, kozmikus- vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülék    
Ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülék 9030 10 00  
Oszcilloszkópok és oszcillográfok 9030 20 00  
Más feszültség-, áram-, ellenállás- vagy teljesítménymérő- vagy ellenőrző műszer és készülék (a félvezető lemez vagy eszköz mérésére vagy ellenőrzésére szolgálók kivételével)    
Univerzális mérőműszer (multiméter) regisztráló nélkül 9030 31 00  
Univerzális mérőműszer (multiméter) regisztrálóval 9030 32 00  
Más, regisztráló nélkül    
Ellenállásmérő műszerek 9030 33 20  
Más 9030 33 70  
Más, regisztrálóval 9030 39 00  
Más, kifejezetten távközlési célra tervezett műszer és készülék (pl. áthallásmérő, erősítésmérő műszer, torzítási együttható-mérő, pszofométer) 9030 40 00  
Más műszer és készülék    
Félvezető lemez vagy eszköz (beleértve az integrált áramköröket is) mérésére vagy ellenőrzésére 9030 82 00  
Más, regisztrálóval 9030 84 00  
Más 9030 89 00  
Alkatrész és tartozék 9030 90 00  
90.31 Ebben az árucsoportban máshol nem említett, mérő- vagy ellenőrző műszer, berendezés és gép; profilvetítő    
Gép, mechanikus alkatrészek kiegyensúlyozására 9031 10 00  
Vizsgálópad (próbapad) 9031 20 00  
Más optikai műszer és berendezés    
Félvezető lemez vagy eszköz (beleértve az integrált áramköröket is), vagy a félvezető eszközök (beleértve az integrált áramköröket is) gyártásához használatos fotomaszk vagy hajszálvonal-hálózatos lemez ellenőrzésére 9031 41 00  
Más    
Profilvetítő 9031 49 10 (PCE)
Más 9031 49 90  
Más műszer, berendezés és gép    
Geometriai mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére 9031 80 20  
Más 9031 80 80  
Alkatrész és tartozék 9031 90 00  
90.32 Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék    
Termosztát    
Elektronikus 9032 10 20 (PCE)
Más 9032 10 80 (PCE)
Manosztát 9032 20 00 (PCE)
Más műszer és készülék    
Hidraulikus vagy pneumatikus 9032 81 00  
Más 9032 89 00  
Alkatrész és tartozék 9032 90 00  
90.33 A 90. árucsoportba tartozó gép, berendezés, műszer vagy készülék (ebben az árucsoportban máshol nem említett) alkatrésze és tartozéka    
Háttérvilágítási  fénykibocsátó-dióda (LED) modulok, amelyek egy nyomtatott áramkörre vagy más hasonló hordozórétegre szerelt egy vagy több LED-ből és egy vagy több csatlakozóból és más passzív alkotórészekből álló fényforrások, optikai alkotórészekkel vagy védő-diódákkal kombinálva is, és amelyeket folyadékkristályos megjelenítők (LCD-k) háttérvilágításaként használnak 9033 00 10  
Más 9033 00 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.