CN8 / NC8 - 2023 23 CN8 / NC8 - 2023 - LT 25

CN8 / NC8 - 2023 - LT

I-Way To Customs

24 SKIRSNIS
TABAKAS IR PERDIRBTI TABAKO PAKAITALAI; PRODUKTAI, KURIŲ SUDĖTYJE YRA ARBA NĖRA NIKOTINO, ĮKVEPIAMI NEDEGINANT; KITI PRODUKTAI, KURIŲ SUDĖTYJE YRA NIKOTINO, SKIRTI TAM, KAD NIKOTINAS PATEKTŲ Į ŽMOGAUS ORGANIZMĄ

24.01 Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos    
Tabakas, iÅ¡ kurio lapų nepaÅ¡alintos vidurinÄ—s gyslos    
Å viesoje ore vytintas („light air-cured“) tabakas 2401 10 35  
SaulÄ—je vytintas („sun-cured“) Oriental tabakas 2401 10 60  
Tamsoje ore vytintas („dark air-cured“) tabakas 2401 10 70  
DÅ«muose vytintas („flue-cured“) tabakas 2401 10 85  
Kitas 2401 10 95  
Tabakas, iÅ¡ kurio lapų iÅ¡ dalies arba visiÅ¡kai paÅ¡alintos vidurinÄ—s gyslos    
Å viesoje ore vytintas („light air-cured“) tabakas 2401 20 35  
SaulÄ—je vytintas („sun-cured“) Oriental tabakas 2401 20 60  
Tamsoje ore vytintas („dark air-cured“) tabakas 2401 20 70  
DÅ«muose vytintas („flue-cured“) tabakas 2401 20 85  
Kitas 2401 20 95  
Tabako liekanos 2401 30 00  
24.02 Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilÄ—s ir cigaretÄ—s su tabaku arba tabako pakaitalais    
Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako 2402 10 00 (100)
CigaretÄ—s, kurių sudÄ—tyje yra tabako    
Su gvazdikėlių priedais 2402 20 10 (100)
Kitos 2402 20 90 (100)
Kiti 2402 90 00  
24.03 Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; „homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos    
RÅ«komasis tabakas, kurio sudÄ—tyje nÄ—ra tabako pakaitalų arba yra bet koks jų kiekis    
Vandens pypkių tabakas, nurodytas Å¡io skirsnio 1 subpozicijų pastaboje 2403 11 00  
Kitas    
Tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių neto masÄ— ne didesnÄ— kaip 500 g 2403 19 10  
Kitas 2403 19 90  
Kitas    
„Homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas 2403 91 00  
Kitas    
Kramtomasis tabakas ir uostomasis (Å¡niaukiamasis) tabakas 2403 99 10  
Kitas 2403 99 90  
24.04 Produktai, kurių sudÄ—tyje yra tabako, regeneruoto tabako, nikotino arba tabako ar nikotino pakaitalų, įkvepiami nedeginant; kiti produktai, kurių sudÄ—tyje yra nikotino, skirti tam, kad nikotinas patektų į žmogaus organizmÄ…    
Produktai, įkvepiami nedeginant    
Kurių sudÄ—tyje yra tabako arba regeneruoto tabako 2404 11 00  
Kiti, kurių sudÄ—tyje yra nikotino 2404 12 00  
Kiti    
Kurių sudÄ—tyje yra tabako pakaitalų 2404 19 10  
Kiti 2404 19 90  
Kiti    
Skirti vartoti per burnÄ…    
Produktai, kurių sudÄ—tyje yra nikotino, skirti padÄ—ti mesti tabako vartojimÄ… 2404 91 10  
Kiti 2404 91 90  
Skirti vartoti per odÄ… 2404 92 00  
Kiti 2404 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.