CN8 / NC8 - 2023 24 CN8 / NC8 - 2023 - LT 26

CN8 / NC8 - 2023 - LT

I-Way To Customs

25 SKIRSNIS
DRUSKA; SIERA; ŽEMĖS IR AKMENYS; TINKAVIMO MEDŽIAGOS, KALKĖS IR CEMENTAS

25.01 Druska (įskaitant valgomąją ir denatÅ«ruotą) ir grynas natrio chloridas, iÅ¡tirpinti ar neiÅ¡tirpinti vandenyje, arba su apsaugančiais nuo sukepimo ar laisvo byrėjimo agentų priedais arba be jų; jÅ«ros vanduo    
JÅ«ros vanduo ir druskos tirpalai 2501 00 10  
Druska (įskaitant valgomąją ir denatÅ«ruotą) ir grynas natrio chloridas, iÅ¡tirpinti ar neiÅ¡tirpinti vandenyje, arba su apsaugančiais nuo sukepimo ar laisvo byrėjimo agentų priedais arba be jų    
Skirta cheminiams virsmams (Na atskyrimui nuo Cl) gaminant kitus produktus 2501 00 31  
Kita    
DenatÅ«ruota arba skirta vartoti pramonėje (įskaitant rafinavimą), iÅ¡skyrus konservavimą arba žmonėms ar gyvÅ«nams vartoti skirtų maisto produktų gamybą 2501 00 51  
Kita    
Druska, tinkama vartoti žmonėms 2501 00 91  
Kita 2501 00 99  
25.02 Nedegti geležies piritai 2502 00 00  
25.03 Visų rÅ«Å¡ių siera, iÅ¡skyrus sublimacinę sierą, nusodinamąją sierą ir koloidinę sierą    
Neapdorota arba nerafinuotoji siera 2503 00 10  
Kita 2503 00 90  
25.04 Gamtinis grafitas    
Turintis miltelių arba žvynelių pavidalą 2504 10 00  
Kitas 2504 90 00  
25.05 Visų rÅ«Å¡ių gamtiniai smėliai, dažyti arba nedažyti, iÅ¡skyrus metalingus smėlius, priskiriamus 26 skirsniui    
Silikatiniai smėliai ir kvarciniai smėliai 2505 10 00  
Kiti 2505 90 00  
25.06 Kvarcas (iÅ¡skyrus gamtinius smėlius); kvarcitas, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas pjaunant arba kitu bÅ«du į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokÅ¡tes    
Kvarcas 2506 10 00  
Kvarcitas 2506 20 00  
25.07 Kaolinas ir kiti kaolininiai moliai, degti arba nedegti    
Kaolinas 2507 00 20  
Kiti kaolininiai moliai 2507 00 80  
25.08 Kiti moliai (iÅ¡skyrus keramzitus, priskiriamus 6806 pozicijai), andalÅ«zitas, kianitas ir silimanitas, degti arba nedegti; mulitas; Å¡amotas arba dinasas    
Bentonitas 2508 10 00  
Ugniai atsparus molis 2508 30 00  
Kiti moliai 2508 40 00  
AndalÅ«zitas, kianitas ir silimanitas 2508 50 00  
Mulitas 2508 60 00  
Å amotas arba dinasas 2508 70 00  
25.09 Kreida 2509 00 00  
25.10 Gamtiniai kalcio fosfatai, gamtiniai aliuminio kalcio fosfatai ir fosfatinė kreida    
Nemalti 2510 10 00  
Malti 2510 20 00  
25.11 Gamtinis bario sulfatas (baritai); gamtinis bario karbonatas (viteritas), degtas arba nedegtas, iÅ¡skyrus bario oksidą, priskiriamą 2816 pozicijai    
Gamtinis bario sulfatas (baritai) 2511 10 00  
Gamtinis bario karbonatas (viteritas) 2511 20 00  
25.12 Silicinės infuzorinės žemės (pavyzdžiui, kizelgÅ«ras, trepelis ir diatomitas) ir panaÅ¡ios silicinės žemės, degtos arba nedegtos, kurių savitasis sunkis ne didesnis kaip 1 2512 00 00  
25.13 Pemza; Å¡vitras; gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kiti gamtiniai abrazyvai, termiÅ¡kai apdoroti arba neapdoroti    
Pemza 2513 10 00  
Å vitras, gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kiti gamtiniai abrazyvai 2513 20 00  
25.14 SkalÅ«nai, grubiai aplyginti ar neaplyginti, arba tik suskaldyti arba nesuskaldyti pjaunant arba kitu bÅ«du į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokÅ¡tes 2514 00 00  
25.15 Marmuras, travertinas, ekausinas ir kiti paminklams ar statybai skirti kalkakmeniai, kurių savitasis sunkis ne mažesnis kaip 2,5, ir alebastras, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas pjaunant arba kitu bÅ«du į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokÅ¡tes    
Marmuras ir travertinas    
Neapdorotas ar grubiai aplygintas 2515 11 00  
Tiktai suskaldytas pjaunant ar kitu bÅ«du į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokÅ¡tes 2515 12 00  
Ekausinas ir kiti kalkakmeniai, skirti paminklams ar statybai; alebastras 2515 20 00  
25.16 Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti paminklams ar statybai skirti akmenys, grubiai aplyginti ar neaplyginti, arba tik suskaldyti arba nesuskaldyti pjaunant arba kitu bÅ«du į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokÅ¡tes    
Granitas    
Neapdorotas ar grubiai aplygintas 2516 11 00  
Tiktai suskaldytas pjaunant ar kitu bÅ«du į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokÅ¡tes 2516 12 00  
Smiltainis 2516 20 00  
Kiti paminklams ar statybai skirti akmenys 2516 90 00  
25.17 Gargždas, žvyras, skalda ir skaldyti akmenys, paprastai naudojami kaip betono užpildas, kelio skalda, geležinkelių arba kitas balastas, žvirgždas ir titnagas, termiÅ¡kai apdoroti arba neapdoroti; makadamas iÅ¡ Å¡lako, nuodegų arba panaÅ¡ių pramonės atliekų, kurių sudėtyje yra arba nėra medžiagų, nurodytų Å¡ios pozicijos pirmojoje dalyje; dervotas makadamas; akmenų, priskiriamų 2515 arba 2516 pozicijai, granulės, trupiniai ir milteliai, termiÅ¡kai apdoroti arba neapdoroti    
Gargždas, žvyras, skalda ir skaldyti akmenys, paprastai naudojami kaip betono užpildas, kelio skalda, geležinkelių arba kitas balastas, žvirgždas ir titnagas, termiÅ¡kai apdoroti arba neapdoroti    
Gargždas, žvyras, žvirgždas ir titnagas 2517 10 10  
Klintys, dolomitas ir kiti kalkakmeniai, skaldyti arba grÅ«sti 2517 10 20  
Kiti 2517 10 80  
Makadamas iÅ¡ Å¡lako, nuodegų arba panaÅ¡ių pramonės atliekų, kurių sudėtyje yra arba nėra medžiagų, nurodytų 251710 subpozicijoje 2517 20 00  
Dervotas makadamas 2517 30 00  
Akmenų, priskiriamų 2515 arba 2516 pozicijai, granulės, trupiniai ir milteliai, termiÅ¡kai apdoroti arba neapdoroti    
Marmuro 2517 41 00  
Kitų 2517 49 00  
25.18 Dolomitas, degtas ar sukepintas arba nedegtas ar nesukepintas, įskaitant dolomitą grubiai aplygintą ar neaplygintą arba tik suskaldytą ar nesuskaldytą pjaunant arba kitu bÅ«du į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokÅ¡tes    
Nedegtas ar nesukepintas dolomitas 2518 10 00  
Degtas ar sukepintas dolomitas 2518 20 00  
25.19 Gamtinis magnio karbonatas (magnezitas); lydyta magnezija; perdegta (sukepinta) magnezija, su nedideliais kiekiais kitų oksidų, pridėtų prieÅ¡ sukepinimą, arba be jų; kiti magnio oksidai, gryni arba negryni    
Gamtinis magnio karbonatas (magnezitas) 2519 10 00  
Kiti    
Magnio oksidas, iÅ¡skyrus degtą gamtinį magnio karbonatą 2519 90 10  
Perdegta (sukepinta) magnezija 2519 90 30  
Kiti 2519 90 90  
25.20 Gipsas; anhidritas; gipsiniai tinkai (sudaryti iÅ¡ degto gipso arba kalcio sulfato), dažyti ar nedažyti, su nedideliais kiekiais greitiklių arba lėtiklių ar be jų    
Gipsas; anhidritas 2520 10 00  
Gipsiniai tinkai 2520 20 00  
25.21 Klintinis fliusas; klintys ir kiti kalkakmeniai, naudojami kalkių arba cemento gamyboje 2521 00 00  
25.22 Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir hidraulinės kalkės, iÅ¡skyrus kalcio oksidą ir hidroksidą, priskiriamus 2825 pozicijai    
Negesintos kalkės 2522 10 00  
Gesintos kalkės 2522 20 00  
Hidraulinės kalkės 2522 30 00  
25.23 Portlandcementis, aliuminatinis cementas, Å¡lakinis cementas, supersulfatinis cementas ir panaÅ¡Å«s hidrauliniai cementai, dažyti arba nedažyti ar turintys klinkerių pavidalą    
Cementų klinkeriai 2523 10 00  
Portlandcementis    
Baltasis cementas, dirbtiniu bÅ«du nudažytas arba nenudažytas 2523 21 00  
Kitas 2523 29 00  
Aliuminatinis cementas 2523 30 00  
Kiti hidrauliniai cementai 2523 90 00  
25.24 Asbestas    
Krokidolitas 2524 10 00  
Kitas 2524 90 00  
25.25 Žėrutis, įskaitant žvynelius; žėručio atliekos    
Neapdorotas žėrutis ir žėrutis, suskaldytas lakÅ¡tais ar žvyneliais 2525 10 00  
Žėručio milteliai 2525 20 00  
Žėručio atliekos 2525 30 00  
25.26 Gamtinis steatitas, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas pjaunant arba kitu bÅ«du į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokÅ¡tes; talkas    
Nesusmulkintas ir nesumaltas į miltelius 2526 10 00  
Susmulkintas arba sumaltas į miltelius 2526 20 00  
25.28 Gamtiniai boratai ir jų koncentratai (degti ar nedegti), iÅ¡skyrus boratus, iÅ¡skirtus iÅ¡ gamtinių sÅ«rymų; gamtinė boro rÅ«gÅ¡tis, kurios sudėtyje H3BO3 sudaro ne daugiau kaip 85 % sausojo produkto masės 2528 00 00  
25.29 Putnagas (lauko Å¡patas); leucitas; nefelinas ir nefelininis sienitas; fluoritas    
Putnagas (lauko Å¡patas) 2529 10 00  
Fluoritas    
Kurio sudėtyje kalcio fluoridas sudaro ne daugiau kaip 97 % masės 2529 21 00  
Kurio sudėtyje kalcio fluoridas sudaro daugiau kaip 97 % masės 2529 22 00  
Leucitas; nefelinas ir nefelininis sienitas 2529 30 00  
25.30 Mineralinės medžiagos, nenurodytos kitoje vietoje    
Vermikulitas, perlitas ir chloritai, nepÅ«stieji 2530 10 00  
Kizeritas, epsomitas (gamtiniai magnio sulfatai) 2530 20 00  
Kiti    
Celestinas ir stroncianitas 2530 90 30 New  
Spodumenas, petalitas, lepidolitas, ambligonitas, hektoritas, jadaritas ir panaÅ¡Å«s mineralai, tinkami ličiui iÅ¡gauti 2530 90 40 New  
Bastnezitas, ksenotimas ir panaÅ¡Å«s mineralai, tinkami retųjų žemių metalams, skandžiui arba itriui iÅ¡gauti 2530 90 50 New  
Kiti 2530 90 70 New  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.