CN8 / NC8 - 2023 56 CN8 / NC8 - 2023 - LT 58

CN8 / NC8 - 2023 - LT

I-Way To Customs

57 SKIRSNIS
KILIMAI IR KITA TEKSTILINĖ GRINDŲ DANGA

57.01 RiÅ¡tiniai kilimai ir kita riÅ¡tinÄ— tekstilinÄ— grindų danga, gatava arba negatava    
IÅ¡ vilnos arba iÅ¡ Å¡velniavilnių gyvÅ«nų plaukų    
Kurių sudėtyje šilkas arba šilko atliekos, išskyrus šukuotines pašukas, sudaro daugiau kaip 10 % masės 5701 10 10 (MTK)
Kita 5701 10 90 (MTK)
IÅ¡ kitų tekstilÄ—s medžiagų    
Iš šilko arba iš šilko atliekų, išskyrus šukuotines pašukas, iš sintetinių pluoštų, iš verpalų, priskiriamų 5605 pozicijai, arba iš tekstilės medžiagų, kurių sudėtyje yra metalinių siūlų 5701 90 10 (MTK)
Iš kitų tekstilės medžiagų 5701 90 90 (MTK)
57.02 Austiniai kilimai ir kita austinÄ— tekstilinÄ— grindų danga, nesiÅ«tinÄ— arba neklijuotinÄ—, gatava arba negatava, įskaitant „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ ir panaÅ¡ius rankomis austus kilimÄ—lius    
„Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ ir panašūs rankomis austi kilimėliai 5702 10 00 (MTK)
Grindų danga iš kokoso pluošto (plaušų) 5702 20 00 (MTK)
Kita, pÅ«kinÄ— danga, negatava    
IÅ¡ vilnos arba iÅ¡ Å¡velniavilnių gyvÅ«nų plaukų    
Axminster kilimai 5702 31 10 (MTK)
Kita 5702 31 80 (MTK)
Iš cheminių tekstilės medžiagų 5702 32 00 (MTK)
Iš kitų tekstilės medžiagų 5702 39 00 (MTK)
Kita, pÅ«kinÄ— danga, gatava    
IÅ¡ vilnos arba iÅ¡ Å¡velniavilnių gyvÅ«nų plaukų    
Axminster kilimai 5702 41 10 (MTK)
Kita 5702 41 90 (MTK)
Iš cheminių tekstilės medžiagų 5702 42 00 (MTK)
Iš kitų tekstilės medžiagų 5702 49 00 (MTK)
Kita, nepÅ«kinÄ— danga, negatava    
Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų 5702 50 10 (MTK)
IÅ¡ cheminių tekstilÄ—s medžiagų    
IÅ¡ polipropileno 5702 50 31 (MTK)
Kita 5702 50 39 (MTK)
Iš kitų tekstilės medžiagų 5702 50 90 (MTK)
Kita, nepÅ«kinÄ— danga, gatava    
Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų 5702 91 00 (MTK)
IÅ¡ cheminių tekstilÄ—s medžiagų    
IÅ¡ polipropileno 5702 92 10 (MTK)
Kita 5702 92 90 (MTK)
Iš kitų tekstilės medžiagų 5702 99 00 (MTK)
57.03 SiÅ«tiniai kilimai ir kita siÅ«tinÄ— tekstilinÄ— grindų danga (įskaitant dirbtinÄ™ velÄ—nÄ…), gatava arba negatava    
Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų 5703 10 00 (MTK)
IÅ¡ nailono arba iÅ¡ kitų poliamidų    
DirbtinÄ— velÄ—na 5703 21 00 (MTK)
Kiti    
Marginta    
Lakštai, kurių maksimalus paviršiaus plotas – 1 kvadratinis metras (m²) 5703 29 10 (MTK)
Kita 5703 29 19 (MTK)
Kita    
Lakštai, kurių maksimalus paviršiaus plotas – 1 kvadratinis metras (m²) 5703 29 91 (MTK)
Kita 5703 29 99 (MTK)
IÅ¡ kitų cheminių tekstilÄ—s medžiagų    
DirbtinÄ— velÄ—na 5703 31 00 (MTK)
Kiti    
IÅ¡ polipropileno    
Lakštai, kurių maksimalus paviršiaus plotas – 1 kvadratinis metras (m²) 5703 39 10 (MTK)
Kita 5703 39 19 (MTK)
Kita    
Lakštai, kurių maksimalus paviršiaus plotas – 1 kvadratinis metras (m²) 5703 39 91 (MTK)
Kita 5703 39 99 (MTK)
IÅ¡ kitų tekstilÄ—s medžiagų    
Lakštai, kurių maksimalus paviršiaus plotas – 1 kvadratinis metras (m²) 5703 90 20 (MTK)
Kita 5703 90 80 (MTK)
57.04 Kilimai ir kita tekstilinÄ— grindų danga iÅ¡ veltinio, nesiÅ«tinÄ— ir neklijuotinÄ—, gatava arba negatava    
Lakštai, kurių maksimalus paviršiaus plotas – 0,3 kvadratinio metro (m²) 5704 10 00 (MTK)
Lakštai, kurių maksimalus paviršiaus plotas didesnis kaip 0,3 kvadratinio metro (m²), bet ne didesnis kaip 1 kvadratinis metras (m²) 5704 20 00 (MTK)
Kita 5704 90 00 (MTK)
57.05 Kiti kilimai ir kita tekstilinÄ— grindų danga, gatava arba negatava    
Iš cheminių tekstilės medžiagų 5705 00 30 (MTK)
Iš kitų tekstilės medžiagų 5705 00 80 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.