CN8 / NC8 - 2023 57 CN8 / NC8 - 2023 - LT 59

CN8 / NC8 - 2023 - LT

I-Way To Customs

58 SKIRSNIS
SPECIALIEJI AUDINIAI; SIŪTINĖS PŪKINĖS TEKSTILĖS MEDŽIAGOS; NĖRINIAI; GOBELENAI; APSIUVAI; SIUVINĖJIMAI

58.01 PÅ«kiniai audiniai ir Å¡eniliniai audiniai, iÅ¡skyrus audinius, priskiriamus 5802 arba 5806 pozicijai    
Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų 5801 10 00 (MTK)
IÅ¡ medvilnės    
Kilpelinio pūko ataudų audiniai 5801 21 00 (MTK)
Pjautinio pūko kordinis velvetas 5801 22 00 (MTK)
Kiti ataudų pūkiniai audiniai 5801 23 00 (MTK)
Å eniliniai audiniai 5801 26 00 (MTK)
Metmenų pūkiniai audiniai 5801 27 00 (MTK)
IÅ¡ cheminių pluoÅ¡tų    
Kilpelinio pūko ataudų audiniai 5801 31 00 (MTK)
Pjautinio pūko kordinis velvetas 5801 32 00 (MTK)
Kiti ataudų pūkiniai audiniai 5801 33 00 (MTK)
Å eniliniai audiniai 5801 36 00 (MTK)
Metmenų pūkiniai audiniai 5801 37 00 (MTK)
IÅ¡ kitų tekstilės medžiagų    
IÅ¡ lino 5801 90 10 (MTK)
Kiti 5801 90 90 (MTK)
58.02 Kilpiniai rankÅ¡luosčių audiniai ir panaÅ¡Å«s kilpiniai audiniai, iÅ¡skyrus siaurąsias medžiagas, priskiriamas 5806 pozicijai; siÅ«tinės pÅ«kinės tekstilės medžiagos, iÅ¡skyrus gaminius, priskiriamus 5703 pozicijai    
Kilpiniai medvilniniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai medvilniniai audiniai 5802 10 00 (MTK)
Kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai iš kitų tekstilės medžiagų 5802 20 00 (MTK)
Siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos 5802 30 00 (MTK)
58.03 Gazas, iÅ¡skyrus siaurąsias medžiagas, priskiriamas 5806 pozicijai    
Iš medvilnės 5803 00 10 (MTK)
Iš šilko arba iš šilko atliekų 5803 00 30 (MTK)
Kitas 5803 00 90 (MTK)
58.04 Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos, iÅ¡skyrus austas, megztas arba nertas medžiagas; nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais, iÅ¡skyrus medžiagas, priskiriamas 6002–6006 pozicijoms    
Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos    
Lygios 5804 10 10  
Kitos 5804 10 90  
Mechaniniu bÅ«du pagaminti nėriniai    
IÅ¡ cheminių pluoÅ¡tų 5804 21 00  
IÅ¡ kitų tekstilės medžiagų 5804 29 00  
Rankų darbo nėriniai 5804 30 00  
58.05 Rankomis austi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ir panaÅ¡ių rÅ«Å¡ių gobelenai, taip pat siuvinėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu) gobelenai, gatavi arba negatavi 5805 00 00  
58.06 Siaurieji audiniai, iÅ¡skyrus dirbinius, priskiriamus 5807 pozicijai; siaurosios medžiagos, kurias sudaro metmenys be ataudų, suriÅ¡tos adhezyvais (bolducs)    
PÅ«kiniai audiniai (įskaitant kilpinius rankÅ¡luosčių ir panaÅ¡ius kilpinius audinius) bei Å¡eniliniai audiniai 5806 10 00  
Kiti audiniai, kurių sudėtyje elastomeriniai siÅ«lai arba guminiai siÅ«lai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės 5806 20 00  
Kiti audiniai    
Medvilniniai 5806 31 00  
IÅ¡ cheminių pluoÅ¡tų    
Su tikraisiais (iÅ¡austais) kraÅ¡tais 5806 32 10  
Kiti 5806 32 90  
IÅ¡ kitų tekstilės medžiagų 5806 39 00  
Medžiagos, kurias sudaro metmenys be ataudų, suriÅ¡tos adhezyvais (bolducs) 5806 40 00  
58.07 Etiketės, emblemos ir panaÅ¡Å«s dirbiniai iÅ¡ tekstilės medžiagų, rietime, juostelėmis arba iÅ¡kirpti tam tikromis formomis ar dydžiais, nesiuvinėti    
Austiniai    
Su iÅ¡austu įraÅ¡u 5807 10 10  
Kiti 5807 10 90  
Kiti    
IÅ¡ veltinių arba iÅ¡ neaustinių medžiagų 5807 90 10  
Kiti 5807 90 90  
58.08 Pintinės juostelės ir pintinės virvelės rietime; dekoratyviniai apsiuvai rietime, nesiuvinėti, iÅ¡skyrus megztus ir nertus; kutai, bumbulai ir panaÅ¡Å«s dirbiniai    
Pintinės juostelės ir pintinės virvelės rietime 5808 10 00  
Kiti 5808 90 00  
58.09 Audiniai iÅ¡ metalinių siÅ«lų ir audiniai iÅ¡ metalizuotųjų siÅ«lų, priskiriamų 5605 pozicijai, naudojami drabužiams, baldams ir bÅ«stui dekoruoti arba panaÅ¡iems tikslams, nenurodyti kitoje vietoje 5809 00 00  
58.10 Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais    
Siuvinėjimai be matomo pagrindo    
Kurių vertė didesnė kaip 35 €/kg (neto masės) 5810 10 10  
Kiti 5810 10 90  
Kiti siuvinėjimai    
IÅ¡ medvilnės    
Kurių vertė didesnė kaip 17,50 €/kg (neto masės) 5810 91 10  
Kiti 5810 91 90  
IÅ¡ cheminių pluoÅ¡tų    
Kurių vertė didesnė kaip 17,50 €/kg (neto masės) 5810 92 10  
Kiti 5810 92 90  
IÅ¡ kitų tekstilės medžiagų    
Kurių vertė didesnė kaip 17,50 €/kg (neto masės) 5810 99 10  
Kiti 5810 99 90  
58.11 Dygsniuotieji tekstilės gaminiai rietime, sudaryti iš vieno arba kelių tekstilės medžiagų sluoksnių, sujungtų su kamšalu susiuvimo arba kitu būdu, išskyrus siuvinėjimus, priskiriamus 5810 pozicijai 5811 00 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.