CN8 / NC8 - 2023 87 CN8 / NC8 - 2023 - LT 89

CN8 / NC8 - 2023 - LT

I-Way To Customs

88 SKIRSNIS
ORLAIVIAI, ERDVĖLAIVIAI IR JŲ DALYS

88.01 Oro balionai ir dirižabliai; sklandytuvai, skraidyklės ir kiti orlaiviai be variklių    
Oro balionai ir dirižabliai; sklandytuvai ir skraidyklės 8801 00 10 (PCE)
Kiti 8801 00 90 (PCE)
88.02 Kiti orlaiviai (pavyzdžiui, sraigtasparniai, lėktuvai), iÅ¡skyrus 8806 pozicijai priskiriamus bepiločius orlaivius; erdvėlaiviai (įskaitant palydovus) ir suborbitinės bei erdvėlaivių paleidimo raketos    
Sraigtasparniai    
Kurių masė be krovinio ne didesnė kaip 2000 kg 8802 11 00 (PCE)
Kurių masė be krovinio didesnė kaip 2000 kg 8802 12 00 (PCE)
Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio ne didesnė kaip 2000 kg 8802 20 00 (PCE)
Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio didesnė kaip 2000 kg, bet ne didesnė kaip 15000 kg 8802 30 00 (PCE)
Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio didesnė kaip 15000 kg 8802 40 00 (PCE)
Erdvėlaiviai (įskaitant palydovus) ir suborbitinės bei erdvėlaivių paleidimo raketos    
Erdvėlaiviai (įskaitant palydovus)    
Telekomunikacijų palydovai 8802 60 11 (PCE)
Kitos 8802 60 19 (PCE)
Suborbitinės bei erdvėlaivių paleidimo raketos 8802 60 90 (PCE)
88.04 ParaÅ¡iutai (įskaitant dirižablių paraÅ¡iutus ir paraÅ¡iutus-skraidykles) ir rotoÅ¡iutai; jų dalys ir reikmenys 8804 00 00  
88.05 Orlaivių paleidimo mechanizmai; ant laivo denio nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ir kiti panaÅ¡Å«s įrenginiai; lakÅ«nų treniruokliai; iÅ¡vardytųjų įrenginių dalys    
Orlaivių paleidimo mechanizmai ir jų dalys; ant laivo denio nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ir kiti panaÅ¡Å«s įrenginiai bei jų dalys    
Orlaivių paleidimo mechanizmai ir jų dalys 8805 10 10  
Kiti 8805 10 90  
StacionarÅ«s lakÅ«nų treniruokliai ir jų dalys    
Oro mÅ«Å¡io treniruokliai ir jų dalys 8805 21 00  
Kiti 8805 29 00  
88.06 Bepiločiai orlaiviai    
Skirti keleiviams vežti    
Kurių masė be krovinio ne didesnė kaip 2000 kg 8806 10 10 (PCE)
Kurių masė be krovinio didesnė kaip 2000 kg 8806 10 90 (PCE)
Kiti, skirti tik nuotoliniu bÅ«du valdomiems skrydžiams    
Kurių didžiausia kilimo masė ne didesnė kaip 250 g    
Daugiasraigčiai sraigtasparniai su pastoviai įtaisytu 852589 subpozicijai priskiriamu aparatu, skirtu judamam arba nejudamam vaizdui fiksuoti ir įrašyti 8806 21 10 (PCE)
Kiti 8806 21 90 (PCE)
Kurių didžiausia kilimo masė didesnė kaip 250 g, bet ne didesnė kaip 7 kg    
Daugiasraigčiai sraigtasparniai su pastoviai įtaisytu 852589 subpozicijai priskiriamu aparatu, skirtu judamam arba nejudamam vaizdui fiksuoti ir įrašyti 8806 22 10 (PCE)
Kiti 8806 22 90 (PCE)
Kurių didžiausia kilimo masė didesnė kaip 7 kg, bet ne didesnė kaip 25 kg 8806 23 00 (PCE)
Kurių didžiausia kilimo masė didesnė kaip 25 kg, bet ne didesnė kaip 150 kg 8806 24 00 (PCE)
Kiti    
Kurių masė be krovinio ne didesnė kaip 2000 kg 8806 29 10 (PCE)
Kurių masė be krovinio didesnė kaip 2000 kg 8806 29 20 (PCE)
Kiti    
Kurių didžiausia kilimo masė ne didesnė kaip 250 g 8806 91 00 (PCE)
Kurių didžiausia kilimo masė didesnė kaip 250 g, bet ne didesnė kaip 7 kg 8806 92 00 (PCE)
Kurių didžiausia kilimo masė didesnė kaip 7 kg, bet ne didesnė kaip 25 kg 8806 93 00 (PCE)
Kurių didžiausia kilimo masė didesnė kaip 25 kg, bet ne didesnė kaip 150 kg 8806 94 00 (PCE)
Kiti    
Kurių masė be krovinio ne didesnė kaip 2000 kg 8806 99 10 (PCE)
Kurių masė be krovinio didesnė kaip 2000 kg 8806 99 20 (PCE)
88.07 Prekių, priskiriamų 8801, 8802 arba 8806 pozicijai, dalys    
Propeleriai ir sraigtai bei jų dalys 8807 10 00  
Važiuoklės ir jų dalys 8807 20 00  
Kitos lėktuvų, sraigtasparnių arba bepiločių orlaivių dalys 8807 30 00  
Kitos    
Aitvarų 8807 90 10  
Erdvėlaivių (įskaitant palydovus)    
Telekomunikacijų palydovų 8807 90 21  
Kitos 8807 90 29  
Suborbitinių bei erdvėlaivių paleidimo raketų 8807 90 30  
Kitos 8807 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.