CN8 / NC8 - 2023 88 CN8 / NC8 - 2023 - LT 90

CN8 / NC8 - 2023 - LT

I-Way To Customs

89 SKIRSNIS
LAIVAI, VALTYS IR PLAUKIOJANTIEJI ĮRENGINIAI

89.01 Kruizų laivai, ekskursijų laivai, keltai, krovininiai laivai, baržos ir panaÅ¡ios vandens transporto priemonės žmonėms arba kroviniams vežti    
Kruizų laivai, ekskursijų laivai ir panaÅ¡ios vandens transporto priemonės, daugiausia skirtos žmonėms vežti; visų rÅ«Å¡ių keltai    
Jūrų 8901 10 10 (PCE)
Kiti 8901 10 90 (PCE)
Tanklaiviai    
Jūrų 8901 20 10 (PCE)
Kiti 8901 20 90 (CCT)
Refrižeratoriniai laivai, iÅ¡skyrus priskiriamus 890120 subpozicijai    
Jūrų 8901 30 10 (PCE)
Kiti 8901 30 90 (CCT)
Kiti laivai kroviniams vežti ir kiti laivai žmonėms ir kroviniams vežti    
Jūrų 8901 90 10 (PCE)
Kiti 8901 90 90 (CCT)
89.02 Žvejybos laivai; plaukiojančiosios įmonės ir kiti laivai žvejybos produktams perdirbti arba konservuoti    
Jūrų 8902 00 10 (PCE)
Kiti 8902 00 90 (PCE)
89.03 Jachtos ir kitos vandens transporto priemonės, skirtos pramogoms arba sportui; irklinės valtys ir kanojos    
Pripučiamosios valtys (įskaitant kietadugnes pripučiamąsias valtis)    
Su pritvirtintais varikliais arba prie kurių gali būti pritvirtintas variklis ir kurių masė be krovinio (neto) (išskyrus variklį) ne didesnė kaip 100 kg 8903 11 00 (PCE)
Neskirtos naudoti su varikliu, kurių masė be krovinio (neto) ne didesnė kaip 100 kg 8903 12 00 (PCE)
Kitos 8903 19 00 (PCE)
Burlaiviai, iÅ¡skyrus pripučiamuosius, su pagalbiniu varikliu arba be jo    
Kurie ne ilgesni kaip 7,5 m 8903 21 00 (PCE)
Kurie ilgesni kaip 7,5 m, bet ne ilgesni kaip 24 m    
Jūrų 8903 22 10 (PCE)
Kiti 8903 22 90 (PCE)
Kurie ilgesni kaip 24 m    
Jūrų 8903 23 10 (PCE)
Kiti 8903 23 90 (PCE)
Nepripučiami motorlaiviai, iÅ¡skyrus motorlaivius su pakabinamu varikliu    
Kurie ne ilgesni kaip 7,5 m 8903 31 00 (PCE)
Kurie ilgesni kaip 7,5 m, bet ne ilgesni kaip 24 m    
Jūrų 8903 32 10 (PCE)
Kiti 8903 32 90 (PCE)
Kurie ilgesni kaip 24 m    
Jūrų 8903 33 10 (PCE)
Kiti 8903 33 90 (PCE)
Kiti    
Kurie ne ilgesni kaip 7,5 m    
Kurių masė ne didesnė kaip 100 kg 8903 93 10 (PCE)
Kiti 8903 93 90 (PCE)
Kitos    
Kurių masė ne didesnė kaip 100 kg 8903 99 10 (PCE)
Kiti 8903 99 99 (PCE)
89.04 Vilkikai ir vilkikai-stÅ«mikai    
Vilkikai 8904 00 10 (PCE)
Vilkikai-stÅ«mikai    
Jūrų 8904 00 91 (PCE)
Kiti 8904 00 99  
89.05 PlÅ«duriuojantys Å¡vyturiai, prieÅ¡gaisriniai laivai, žemsiurbės, plaukiojantieji kranai ir kiti specialÅ«s laivai, kurių tinkamumas laivybai yra pagalbinė funkcija; plaukiojantieji dokai; plaukiojančiosios arba gramzdinamosios gręžybos arba verslinės-žvejybinės platformos    
Žemsiurbės    
Jūrų 8905 10 10 (PCE)
Kitos 8905 10 90 (PCE)
Plaukiojančiosios arba nugramzdinamosios gręžybos arba verslinės-žvejybinės platformos 8905 20 00 (PCE)
Kiti    
Jūrų 8905 90 10 (PCE)
Kiti 8905 90 90 (PCE)
89.06 Kiti laivai, įskaitant karinius laivus ir gelbėjimo laivus, iÅ¡skyrus irklines valtis    
Kariniai laivai 8906 10 00 (PCE)
Kiti    
Jūrų 8906 90 10 (PCE)
Kiti    
Kurių masė ne didesnė kaip 100 kg 8906 90 91 (PCE)
Kiti 8906 90 99 (PCE)
89.07 Kiti plaukiojantieji įrenginiai (pavyzdžiui, plaustai, rezervuarai, užtvankos, prieplaukos, plÅ«durai ir navigaciniai ženklai)    
Pripučiamieji plaustai 8907 10 00 (PCE)
Kiti 8907 90 00 (PCE)
89.08 Laivai ir kiti plaukiojantieji įrenginiai, skirti laužui 8908 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.