CN8 / NC8 - 2023 03 CN8 / NC8 - 2023 - MT 05

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 4
PRODOTTI TAL-ĦALIB; BAJD TAL-GĦASAFAR; GĦASEL NATURALI; PRODOTTI TAJBIN GĦALL-IKEL ĠEJJIN MILL-ANNIMALI, LI MHUMIEX SPEĊIFIKATI JEW INKLUŻI BANDA OĦRA

04.01 Ħalib u krema, mhux konċentrati u mingħajr zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud    
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li ma jaqbiżx il-1 %    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-żewġ litri 0401 10 10  
Oħrajn 0401 10 90  
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li jaqbeż il-1 % iżda li ma jaqbiżx is-6 %    
Li ma jaqbiżx it-3 %    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-żewġ litri 0401 20 11  
Oħrajn 0401 20 19  
Li jaqbeż it-3 %    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-żewġ litri 0401 20 91  
Oħrajn 0401 20 99  
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li jaqbeż is-6 % iżda li ma jaqbiżx l-10 %    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-żewġ litri 0401 40 10  
Oħrajn 0401 40 90  
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li jaqbeż l-10 %    
Li ma jaqbiżx il-21 %    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-żewġ litri 0401 50 11  
Oħrajn 0401 50 19  
Li jaqbeż il-21 % iżda li ma jaqbiżx il-45 %    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-żewġ litri 0401 50 31  
Oħrajn 0401 50 39  
Li jaqbeż il-45 %    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-żewġ litri 0401 50 91  
Oħrajn 0401 50 99  
04.02 Ħalib u krema, konċentrati jew biz-zokkor jew b’dolċifikant ieħor miżjud    
Fi trab, granuli jew forom solidi oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li ma jaqbiżx il-1,5 %    
Mingħajr zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-2,5 kg 0402 10 11  
Oħrajn 0402 10 19  
Oħrajn    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-2,5 kg 0402 10 91  
Oħrajn 0402 10 99  
Fi trab, granuli u forom solidi oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li jaqbeż il-1,5 %    
Mingħajr zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud    
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li ma jaqbiżx il-27 %    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx it-2,5 kg 0402 21 11  
Oħrajn 0402 21 18  
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li jaqbeż l-27 %    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx it-2,5 kg 0402 21 91  
Oħrajn 0402 21 99  
Oħrajn    
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li ma jaqbiżx is-27 %    
Ħalib speċjali, għat-trabi, f’kontenituri ssiġillati ermetikament b’kontenut nett li ma jaqbiżx il-500 g, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li jaqbeż l-10 % 0402 29 11  
Oħrajn    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-2,5 kg 0402 29 15  
Oħrajn 0402 29 19  
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li jaqbeż is-27 %    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-2,5 kg 0402 29 91  
Oħrajn 0402 29 99  
Oħrajn    
Mingħajr zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud    
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li ma jaqbiżx it-8 % 0402 91 10  
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li jaqbeż it-8 % iżda li ma jaqbiżx l-10 % 0402 91 30  
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li jaqbeż l-10 % iżda li ma jaqbiżx il-45 %    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-2,5 kg 0402 91 51  
Oħrajn 0402 91 59  
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li jaqbeż il-45 %    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-2,5 kg 0402 91 91  
Oħrajn 0402 91 99  
Oħrajn    
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li ma jaqbiżx id-9,5 % 0402 99 10  
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li jaqbeż id-9,5 % iżda li ma jaqbiżx il-45 %    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-2,5 kg 0402 99 31  
Oħrajn 0402 99 39  
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li jaqbeż il-45 %    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-2,5 kg 0402 99 91  
Oħrajn 0402 99 99  
04.03 Il-jogurt; ix-xorrox tal-butir, il-baqta u l-krema, il-kefir u ħalib u krema oħrajn fermentati jew aċidifikati, kemm jekk ikkonċentrati jew biz-zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud jew imħawrin jew miżjudin bil-frott, bil-ġewż jew bil-kawkaw u kemm jekk le    
Il-jogurt    
Mhux imħawrin u lanqas miżjudin bil-frott, bil-ġewż, bil-kawkaw, biċ-ċikkulata, bil-ħwawar, bil-kafè jew bl-estratt tal-kafè, pjanti, partijiet minn pjanti, ċereali jew prodotti tal-furnara    
Mingħajr żieda ta’ zokkor jew materjal ieħor li jagħti ħlewwa, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż    
Li ma jaqbiżx it-3 % 0403 20 11  
Li jaqbeż it-3 % iżda li ma jaqbiżx is-6 % 0403 20 13  
Li jaqbeż is-6 % 0403 20 19  
Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż    
Li ma jaqbiżx it-3 % 0403 20 31  
Li jaqbeż it-3 % iżda li ma jaqbiżx is-6 % 0403 20 33  
Li jaqbeż is-6 % 0403 20 39  
Li fihom iċ-ċikkulata, il-ħwawar, il-kafè jew l-estratt tal-kafè, pjanti, partijiet minn pjanti, ċereali jew prodotti tal-furnara miżjuda    
Li fih, skont il-piż, inqas minn 1.5 % xaħam tal-ħalib, 5 % sukrożju (inkluż zokkor invertit) jew iżoglukożju, 5 % glukożju jew lamtu 0403 20 41  
Oħrajn 0403 20 49  
Oħrajn, bit-togħma jew li jkun fihom żieda ta’ frott, ġewż jew kokotina    
Fi trab, granuli jew forom solidi oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż    
Li ma jaqbiżx il-1,5 % 0403 20 51  
Li jaqbeż il-1,5 % iżda li ma jaqbiżx is-27 % 0403 20 53  
Li jaqbeż is-27 % 0403 20 59  
Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż    
Li ma jaqbiżx it-3 % 0403 20 91  
Li jaqbeż it-3 % iżda li ma jaqbiżx is-6 % 0403 20 93  
Li jaqbeż is-6 % 0403 20 99  
Oħrajn    
Mhux imħawwar lanqas fih frott, ġewż jew kawkaw miżjud    
Fi trab, granuli jew forom solidi oħrajn    
Mingħajr zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż    
Li ma jaqbiżx il-1,5 % 0403 90 11  
Li jaqbeż il-1,5 % iżda li ma jaqbiżx is-27 % 0403 90 13  
Li jaqbeż is-27 % 0403 90 19  
Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż    
Li ma jaqbiżx il-1,5 % 0403 90 31  
Li jaqbeż il-1,5 % iżda li ma jaqbiżx is-27 % 0403 90 33  
Li jaqbeż is-27 % 0403 90 39  
Oħrajn    
Mingħajr zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż    
Li ma jaqbiżx it-3 % 0403 90 51  
Li jaqbeż it-3 % iżda li ma jaqbiżx is-6 % 0403 90 53  
Li jaqbeż is-6 % 0403 90 59  
Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż    
Li ma jaqbiżx it-3 % 0403 90 61  
Li jaqbeż it-3 % iżda li ma jaqbiżx is-6 % 0403 90 63  
Li jaqbeż is-6 % 0403 90 69  
Imħawwar jew miżjud bil-frott, bil-ġewż jew bil-kawkaw    
Fi trab, granuli jew forom solidi oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż    
Li ma jaqbiżx il-1,5 % 0403 90 71  
Li jaqbeż il-1,5 % iżda li ma jaqbiżx is-27 % 0403 90 73  
Li jaqbeż is-27 % 0403 90 79  
Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż    
Li ma jaqbiżx it-3 % 0403 90 91  
Li jaqbeż it-3 % iżda li ma jaqbiżx is-6 % 0403 90 93  
Li jaqbeż is-6 % 0403 90 99  
04.04 Xorrox, kemm jekk ikkonċentrat jew biz-zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud u kemm jekk le; prodotti magħmulin minn kostitwenti naturali tal-ħalib, kemm jekk biz-zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud u kemm jekk le, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra    
Xorrox u xorrox modifikat, kemm jekk ikkonċentrat jew biz-zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud u kemm jekk le    
Fi trab, granuli jew forom solidi oħrajn    
Mingħajr zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud, b’kontenut ta’ proteina (kontenut ta’ nitroġenu × 6,38), skont il-piż    
Li ma jaqbiżx il-15 %, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż    
Li ma jaqbiżx il-1,5 % 0404 10 02  
Li jaqbeż il-1,5 % iżda li ma jaqbiżx is-27 % 0404 10 04  
Li jaqbeż is-27 % 0404 10 06  
Li jaqbeż il-15 %, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż    
Li ma jaqbiżx il-1,5 % 0404 10 12  
Li jaqbeż il-1,5 % iżda li ma jaqbiżx is-27 % 0404 10 14  
Li jaqbeż is-27 % 0404 10 16  
Oħrajn, b’kontenut ta’ proteina (kontenut ta’ nitroġenu × 6,38), skont il-piż    
Li ma jaqbiżx il-15 %, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż    
Li ma jaqbiżx il-1,5 % 0404 10 26  
Li jaqbeż il-1,5 % iżda li ma jaqbiżx is-27 % 0404 10 28  
Li jaqbeż is-27 % 0404 10 32  
Li jaqbeż il-15 %, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż    
Li ma jaqbiżx il-1,5 % 0404 10 34  
Li jaqbeż il-1,5 % iżda li ma jaqbiżx is-27 % 0404 10 36  
Li jaqbeż is-27 % 0404 10 38  
Oħrajn    
Mingħajr zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud, b’kontenut ta’ proteina (kontenut ta’ nitroġenu × 6,38), skont il-piż    
Li ma jaqbiżx il-15 %, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż    
Li ma jaqbiżx il-1,5 % 0404 10 48  
Li jaqbeż il-1,5 % iżda li ma jaqbiżx is-27 % 0404 10 52  
Li jaqbeż is-27 % 0404 10 54  
Li jaqbeż il-15 %, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż    
Li ma jaqbiżx il-1,5 % 0404 10 56  
Li jaqbeż il-1,5 % iżda li ma jaqbiżx is-27 % 0404 10 58  
Li jaqbeż is-27 % 0404 10 62  
Oħrajn, b’kontenut ta’ proteina (kontenut ta’ nitroġenu × 6,38), skont il-piż    
Li ma jaqbiżx il-15 %, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż    
Li ma jaqbiżx il-1,5 % 0404 10 72  
Li jaqbeż il-1,5 % iżda li ma jaqbiżx is-27 % 0404 10 74  
Li jaqbeż is-27 % 0404 10 76  
Li jaqbeż il-15 %, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż    
Li ma jaqbiżx il-1,5 % 0404 10 78  
Li jaqbeż il-1,5 % iżda li ma jaqbiżx is-27 % 0404 10 82  
Li jaqbeż is-27 % 0404 10 84  
Oħrajn    
Mingħajr zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż    
Li ma jaqbiżx il-1,5 % 0404 90 21  
Li jaqbeż il-1,5 % iżda li ma jaqbiżx is-27 % 0404 90 23  
Li jaqbeż is-27 % 0404 90 29  
Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż    
Li ma jaqbiżx il-1,5 % 0404 90 81  
Li jaqbeż il-1,5 % iżda li ma jaqbiżx is-27 % 0404 90 83  
Li jaqbeż is-27 % 0404 90 89  
04.05 Butir u xaħmijiet u żjut oħrajn magħmulin mill-ħalib; spreads tal-ħalib    
Butir    
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li ma jaqbiżx il-85 %    
Butir naturali    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett mhux ikbar minn 1 kg 0405 10 11  
Oħrajn 0405 10 19  
Butir rikombinat 0405 10 30  
Butir tax-xorrox 0405 10 50  
Oħrajn 0405 10 90  
Spreads tal-ħalib    
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, ta’ 39 % jew iktar iżda inqas minn 60 % 0405 20 10  
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, ta’ 60 % jew iktar iżda li ma jaqbiżx il-75 % 0405 20 30  
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, ta’ iktar minn 75 % iżda anqas minn 80 % 0405 20 90  
Oħrajn    
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, ta’ 99,3 % jew iktar u b’kontenut ta’ ilma, skont il-piż, li ma jaqbiżx iż-0,5 % 0405 90 10  
Oħrajn 0405 90 90  
04.06 Ġobon u baqta    
Ġobon frisk (mhux immaturat jew staġjonat), inkluż ġobon tax-xorrox, u baqta    
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li ma jaqbiżx il-40 %    
Mozzarella, kemm jekk f’likwidu jew le 0406 10 30  
Oħrajn 0406 10 50  
Oħrajn 0406 10 80  
Ġobon maħkuk jew magħmul trab, ta’ kull tip 0406 20 00  
Ġobon ipproċessat, mhux maħkuk jew magħmul trab    
Li fil-manifattura tiegħu ma ntuża ebda ġobon għajr Emmentaler, Gruyère u Appenzell u li jista’ jkun fih, miżjud, il-ġobon Glarus bil-ħxejjex (magħruf bħala Schabziger); ippreżentat għall-bejgħ bl-imnut, b’kontenut ta’ xaħam skont il-piż fil-materja niexfa li ma jaqbiżx is-56 % 0406 30 10  
Oħrajn    
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li ma jaqbiżx is-36 % u b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, fil-materja niexfa    
Li ma jaqbiżx it-48 % 0406 30 31  
Li jaqbeż it-48 % 0406 30 39  
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li jaqbeż is-36 % 0406 30 90  
Ġobon tat-tursina u tipi oħra ta’ ġobon li għandhom il-vini prodotti bil-Penicillium roqueforti    
Roquefort 0406 40 10  
Gorgonzola 0406 40 50  
Oħrajn 0406 40 90  
Ġobon ieħor    
Għall-ipproċessar 0406 90 01  
Oħrajn    
Emmentaler 0406 90 13  
Gruyère, Sbrinz 0406 90 15  
Bergkäse, Appenzell 0406 90 17  
Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or u Tête de Moine 0406 90 18  
Cheddar 0406 90 21  
Edam 0406 90 23  
Tilsit 0406 90 25  
Kashkaval 0406 90 29  
Feta 0406 90 32  
Kefalo Tyri 0406 90 35  
Finlandia 0406 90 37  
Jarlsberg 0406 90 39  
Oħrajn    
Ġobon tal-ħalib tan-nagħaġ jew tal-ħalib tal-buflu f’kontenituri bis-salmura, jew fil-fliexken tal-ġilda tan-nagħaġ jew tal-ġilda tal-mogħoż 0406 90 50  
Oħrajn    
B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li ma jaqbiżx l-40 % u b’kontenut ta’ ilma, skont il-piż, fil-materjal mhux xaħmi    
Li ma jaqbiżx is-47 %    
Grana Padano, Parmigiano Reggiano 0406 90 61  
Fiore Sardo, Pecorino 0406 90 63  
Oħrajn 0406 90 69  
Li jaqbeż is-47 % iżda li ma jaqbiżx it-72 %    
Provolone 0406 90 73  
Maasdam 0406 90 74  
Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano 0406 90 75  
Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsa 0406 90 76  
Gouda 0406 90 78  
Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio 0406 90 79  
Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey 0406 90 81  
Camembert 0406 90 82  
Brie 0406 90 84  
Kefalograviera, Kasseri 0406 90 85  
Ġobon ieħor, b’kontenut ta’ ilma, skont il-piż, fil-materjal mhux xaħmi    
Li jaqbeż is-47 % iżda li ma jaqbiżx it-52 % 0406 90 86  
Li jaqbeż it-52 % iżda li ma jaqbiżx it-62 % 0406 90 89  
Li jaqbeż it-62 % iżda li ma jaqbiżx it-72 % 0406 90 92  
Li jaqbeż it-72 % 0406 90 93  
Oħrajn 0406 90 99  
04.07 Bajd tat-tjur, fil-qoxra, frisk, ippreservat jew imsajjar    
Bajd iffertilizzat għall-inkubazzjoni    
Tat-tjur tal-ispeċi Gallus domesticus 0407 11 00 (PCE)
Oħrajn    
Tal-pollam, għajr tat-tjur tal-ispeċi Gallus domesticus    
Tad-dundjani u tal-wiżż 0407 19 11 (PCE)
Oħrajn 0407 19 19 (PCE)
Oħrajn 0407 19 90 (PCE)
Bajd frisk ieħor    
Tat-tjur tal-ispeċi Gallus domesticus 0407 21 00 (100)
Oħrajn    
Tal-pollam, għajr tat-tjur tal-ispeċi Gallus domesticus 0407 29 10 (100)
Oħrajn 0407 29 90 (PCE)
Oħrajn    
Tal-pollam 0407 90 10 (100)
Oħrajn 0407 90 90 (PCE)
04.08 Bajd tat-tjur, mhux fil-qoxra, u isfra tal-bajd, friski, imnixxfin, imsajrin bl-istim jew bit-togħlijat, iffurmati, iffriżati jew ippreservati mod ieħor, kemm jekk biz-zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud u kemm jekk le    
Isfra tal-bajd    
Imnixxfin    
Mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem 0408 11 20  
Oħrajn 0408 11 80  
Oħrajn    
Mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem 0408 19 20  
Oħrajn    
Likwidi 0408 19 81  
Oħrajn, inkluż iffriżati 0408 19 89  
Oħrajn    
Imnixxfin    
Mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem 0408 91 20  
Oħrajn 0408 91 80  
Oħrajn    
Mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem 0408 99 20  
Oħrajn 0408 99 80  
04.09 Għasel naturali 0409 00 00  
04.10 L-insetti u prodotti oħrajn tajbin għall-ikel u li ġejjin mill-annimali, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra    
Insetti    
Frisk, imkessaħ jew iffriżat, għajr dqiq u frakass 0410 10 10  
Oħrajn    
Dqiq u frakass 0410 10 91  
Oħrajn 0410 10 99  
Oħrajn 0410 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.