CN8 / NC8 - 2023 04 CN8 / NC8 - 2023 - MT 06

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 5
PRODOTTI ─áEJJIN MILL-ANNIMALI LI MHUMIEX SPE─ŐIFIKATI JEW INKLU┼╗I BANDA O─ŽRA

05.01 Xag─žar uman, mhux ma─ždum, kemm kemm ma─žsul u mnaddaf mill-impuritajiet u kemm jekk le; skart tax-xag─žar uman 0501 00 00  
05.02 Lan┼╝it u xag─žar tal-─žnie┼╝er, tal-majjali tas-simna jew ta─ő-─őingjali; xag─žar tal-badger u xag─žar ie─žor g─žall-produzzjoni taÔÇÖ xkupilji; skart minn dan il-lan┼╝it u x-xag─žar    
Lan┼╝it u xag─žar tal-─žnie┼╝er, tal-majjali tas-simna jew ta─ő-─őingjali u skart tag─žhom 0502 10 00  
O─žrajn 0502 90 00  
05.04 Imsaren, b┼╝ie┼╝aq tal-awrina u stonkijiet tal-annimali (g─žajr tal-─žut), s─ža─ž jew partijiet tag─žhom, friski, imkess─žin, iffri┼╝ati, immell─žin, fis-salmura, imnixxfin jew affumikati 0504 00 00  
05.05 ─álud u partijiet o─žrajn tal-g─žasafar, bir-rix jew bi┼╝-┼╝ajbar tag─žhom, rix u partijiet tar-rix (kemm jekk bit-trufijiet imberflin u kemm jekk le) u ┼╝ajbar, mhumiex ma─ždumin aktar milli mnaddfin, di┼╝infettati jew trattati g─žall-preservazzjoni; trab u skart mir-rix jew minn partijiet tar-rix    
Rix li jintu┼╝a g─žall-mili; ┼╝ajbar    
Grezz 0505 10 10  
O─žrajn 0505 10 90  
O─žrajn 0505 90 00  
05.06 G─žadam u qlub tal-qrun, mhux ma─ždumin, bix-xa─žam imne─ž─ži, sempli─őement ippreparati (i┼╝da mhux maqtug─žin g─žall-forma), trattati bl-a─őidu jew ming─žajr ─íelatina; trab u skart minn dawn il-prodotti    
Osseina u g─žadam trattati bl-a─őidu 0506 10 00  
O─žrajn 0506 90 00  
05.07 Avorju, qoxra tal-fekruna, g─žadma tal-baliena u xag─žar tal-baliena, qrun, qrun imsa─í─íra, qwieqeb, dwiefer u mnaqar, mhux ma─ždumin jew sempli─őement ippreparati i┼╝da mhux maqtug─žin g─žall-forma; trab u skart minn dawn il-prodotti    
Avorju, trab u skart tal-avorju 0507 10 00  
O─žrajn 0507 90 00  
05.08 Qroll u materjali simili, mhux ma─ždumin jew sempli─őement ippreparati i┼╝da mhux ma─ždumin mod ie─žor; qxur tal-molluski, tal-krusta─őji jew tal-ekinodermi u g─žadam tas-si─ő─ő, mhux ma─ždumin jew sempli─őement ippreparati i┼╝da mhux maqtug─žin g─žall-forma, trab u skart tag─žhom    
Qroll a─žmar (Corallium rubrum) 0508 00 10  
O─žrajn 0508 00 90  
05.10 Ambra gri┼╝a, kastorju, ┼╝ibett u misk; kanatridi; bila, imnixxfa jew le; glandoli u prodotti o─žrajn tal-annimali li jintu┼╝aw fil-preparazzjoni taÔÇÖ prodotti farma─őewti─ői, friski, imkess─žin, iffri┼╝ati jew ippreservati mod ie─žor provvi┼╝orjament 0510 00 00  
05.11 Prodotti ─íejjin mill-annimali li mhumiex spe─őifikati jew inklu┼╝i banda o─žra; l-annimali mejtin tal-Kapitolu┬á1 jew 3, mhux tajbin g─žall-konsum mill-bniedem    
Semen tal-bovini 0511 10 00 (PCE)
O─žrajn    
Prodotti tal-─žut jew tal-krusta─őji, tal-molluski u taÔÇÖ invertebrati akkwati─ői o─žrajn; annimali mejtin tal-Kapitolu┬á3    
Skart tal-─žut 0511 91 10  
O─žrajn 0511 91 90  
O─žrajn    
Gdieli jew g─žeruq; qtug─ž u skart simili tal-─ílud grezzi 0511 99 10  
Spono┼╝ naturali li ─íejjin mill-annimali    
Grezzi 0511 99 31  
O─žrajn 0511 99 39  
O─žrajn 0511 99 85  


Copyright ┬ę Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.