CN8 / NC8 - 2023 06 CN8 / NC8 - 2023 - MT 08

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 7
ĦAXIX U ĊERTI GĦERUQ U TUBERI TAJBIN GĦALL-IKEL

07.01 Patata, friska jew imkessħa    
Żerriegħa 0701 10 00  
Oħrajn    
Għall-manifattura tal-lamtu 0701 90 10  
Oħrajn    
Ġdida, mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju 0701 90 50  
Oħrajn 0701 90 90  
07.02 Tadam, frisk jew imkessaħ 0702 00 00  
07.03 Basal, xalott, tewm, kurrat u ħaxix ieħor tal-grupp tat-tewm, friski jew imkessħin    
Basal u xalott    
Basal    
Patata għat-tħawwil 0703 10 11  
Oħrajn 0703 10 19  
Xalott 0703 10 90  
Tewm 0703 20 00  
Kurrat u ħaxix ieħor tal-grupp tat-tewm 0703 90 00  
07.04 Kaboċċi, pastard, kohlrabi, kale u brassiki oħrajn li jittieklu, friski jew imkessħin    
Pastard u brokkli    
Pastard u brokkli bir-ras 0704 10 10  
Oħrajn 0704 10 90  
Kaboċċi ta’ Brussell 0704 20 00  
Oħrajn    
Kaboċċi bojod u kaboċċi ħomor 0704 90 10  
Oħrajn 0704 90 90  
07.05 Ħass (Lactuca sativa) u ċikwejra (Cichorium spp.), friski jew imkessħin    
Ħass    
Ħass ikkaboċċjat (ħass bir-ras) 0705 11 00  
Oħrajn 0705 19 00  
Ċikwejra    
Ċikwejra Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) 0705 21 00  
Oħrajn 0705 29 00  
07.06 Karrotti, ġdur, pitravi għall-insalata, sassefrika, celeriac, ravanell u għeruq oħrajn simili tajbin għall-ikel, friski jew imkessħin    
Karrotti u ġdur 0706 10 00  
Oħrajn    
Celeriac (krafes bl-għeruq jew krafes Ġermaniżi) 0706 90 10  
Għerq mustarda (Cochlearia armoracia) 0706 90 30  
Oħrajn 0706 90 90  
07.07 Ħjar u ħjar tal-pikles, friski jew imkessħin    
Ħjar 0707 00 05  
Ħjar tal-pikles 0707 00 90  
07.08 Ħaxix leguminuż, bil-qoxra ta’ barra jew mingħajrha, frisk jew imkessaħ    
Piżelli (Pisum sativum) 0708 10 00  
Fażola (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0708 20 00  
Ħaxix leguminuż ieħor 0708 90 00  
07.09 Ħaxix ieħor, frisk jew imkessaħ    
Spraġ 0709 20 00  
Brunġiel 0709 30 00  
Krafes għajr celeriac 0709 40 00  
Faqqiegħ u tartuf    
Faqqiegħ tal-ġeneru Agaricus 0709 51 00  
Il-faqqiegħ tal-ġeneru Boletus 0709 52 00  
Il-faqqiegħ tal-ġeneru Cantharellus 0709 53 00  
Ix-shiitake (Lentinus edodes) 0709 54 00  
Il-matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) 0709 55 00  
It-tartuf (Tuber spp.) 0709 56 00  
Oħrajn 0709 59 00  
Frott tal-ġeneru Capsicum jew tal-ġeneru Pimenta    
Bżar ħelu 0709 60 10  
Oħrajn    
Tal-ġeneru Capsicum, għall-manifattura taż-żebgħa tal-capsicin jew tal-oleoraża tal-capsicum 0709 60 91  
Għall-manifattura industrijali taż-żjut essenzjali jew rażinojdi 0709 60 95  
Oħrajn 0709 60 99  
Spinaċi, spinaċi ta’ New Zealand u spinaċi orache (spinaċi tal-ġonna) 0709 70 00  
Oħrajn    
Qaqoċċ 0709 91 00  
Żebbuġ    
Għall-użi għajr għall-produzzjoni taż-żejt 0709 92 10  
Oħrajn 0709 92 90  
Qara’ aħmar, squash u qara’ (Cucurbita spp.)    
Zukkini 0709 93 10  
Oħrajn 0709 93 90  
Oħrajn    
Ħaxix għall-insalata, għajr ħass (Lactuca sativa) u ċikwejra (Cichorium spp.) 0709 99 10  
Selq (jew selq abjad) u qaqoċċ tax-xewk 0709 99 20  
Kappar 0709 99 40  
Bużbież 0709 99 50  
Qamħirrun ħelu 0709 99 60  
Oħrajn 0709 99 90  
07.10 Ħaxix (mhux imsajjar jew imsajjar bl-istim jew bit-togħlija fl-ilma), iffriżat    
Patata 0710 10 00  
Ħaxix leguminuż, bil-qoxra ta’ barra jew mingħajrha    
Piżelli (Pisum sativum) 0710 21 00  
Fażola (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0710 22 00  
Oħrajn 0710 29 00  
Spinaċi, spinaċi ta’ New Zealand u spinaċi orache (spinaċi tal-ġonna) 0710 30 00  
Qamħirrun ħelu 0710 40 00  
Ħaxix ieħor    
Żebbuġ 0710 80 10  
Frott tal-ġeneru Capsicum jew tal-ġeneru Pimenta    
Bżar ħelu 0710 80 51  
Oħrajn 0710 80 59  
Faqqiegħ    
Tal-ġeneru Agaricus 0710 80 61  
Oħrajn 0710 80 69  
Tadam 0710 80 70  
Qaqoċċ 0710 80 80  
Spraġ 0710 80 85  
Oħrajn 0710 80 95  
Taħlitiet tal-ħaxix 0710 90 00  
07.11 Il-ħaxix li jkun ippreservat b’mod provviżorju, iżda li ma jkunx tajjeb għall-konsum immedjat f’dak l-istat    
Żebbuġ    
Għall-użi għajr għall-produzzjoni taż-żejt 0711 20 10  
Oħrajn 0711 20 90  
Ħjar u ħjar tal-pikles 0711 40 00  
Faqqiegħ u tartuf    
Faqqiegħ tal-ġeneru Agaricus 0711 51 00 (KNE)
Oħrajn 0711 59 00  
Ħaxix ieħor; taħlitiet tal-ħaxix    
Ħaxix    
Frott tal-ġeneru Capsicum jew tal-ġeneru Pimenta, ħlief bżar ħelu 0711 90 10  
Qamħirrun ħelu 0711 90 30  
Basal 0711 90 50  
Kappar 0711 90 70  
Oħrajn 0711 90 80  
Taħlitiet tal-ħaxix 0711 90 90  
07.12 Ħaxix imnixxef, sħiħ, imqatta’, flieli, biċċiet jew trab, iżda mhux ippreparat mod ieħor    
Basal 0712 20 00  
Faqqiegħ, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) u tartuf    
Faqqiegħ tal-ġeneru Agaricus 0712 31 00  
Wood ears (Auricularia spp.) 0712 32 00  
Jelly fungi (Tremella spp.) 0712 33 00  
Shiitake (Lentinus edodes) 0712 34 00  
Oħrajn 0712 39 00  
Ħaxix ieħor; taħlitiet tal-ħaxix    
Patata, kemm jekk imqattgħa jew flieli u kemm jekk le iżda mhux ippreparata mod ieħor 0712 90 05  
Qamħirrun ħelu (Zea mays var. saccharata)    
Ibridi għaż-żrigħ 0712 90 11  
Oħrajn 0712 90 19  
Tadam 0712 90 30  
Karrotti 0712 90 50  
Oħrajn 0712 90 90  
07.13 Ħaxix leguminuż imnixxef, mingħajr qoxra ta’ barra, kemm jekk mingħajr qoxra ta’ ġewwa jew imxerraħ u kemm jekk le    
Piżelli (Pisum sativum)    
Għaż-żrigħ 0713 10 10  
Oħrajn 0713 10 90  
Ċiċri (garbanzos) 0713 20 00  
Fażola (Vigna spp., Phaseolus spp.)    
Fażola tal-ispeċi Vigna mungo (L.) Hepper jew Vigna radiata (L.) Wilczek 0713 31 00  
Fażola żgħira ħamra (Adzuki) (Phaseolus jew Vigna angularis) 0713 32 00  
Fażola komuni, inkluż fażola mill-bajda (Phaseolus vulgaris)    
Għaż-żrigħ 0713 33 10  
Oħrajn 0713 33 90  
Fażola Bambara (Vigna subterranea jew Voandzeia subterranea) 0713 34 00  
Fażola tal-għajn (Vigna unguiculata) 0713 35 00  
Oħrajn 0713 39 00  
Għads 0713 40 00  
Ful (Vicia faba var. major) u favetta (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) 0713 50 00  
Piżelli safra u ħamra (Cajanus cajan) 0713 60 00  
Oħrajn 0713 90 00  
07.14 Manjoka, ararut, salep, artiċokks, patata ħelwa u għeruq u tuberi simili b’kontenut għoli ta’ lamtu jew inulina, friski, imkessħin, iffriżati jew imnixxfin, kemm jekk flieli jew f’forma ta’ pellets u kemm jekk le; sago pith    
Manjoka (kassava) 0714 10 00  
Patata ħelwa    
Friska, sħiħa, intiża għall-konsum mill-bniedem 0714 20 10  
Oħrajn 0714 20 90  
Jamms (Dioscorea spp.) 0714 30 00  
Taro (Colocasia spp.) 0714 40 00  
Yautia (Xanthosoma spp.) 0714 50 00  
Oħrajn    
Ararut, salep u għeruq u tuberi simili b’kontenut għoli ta’ lamtu 0714 90 20  
Oħrajn 0714 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.