CN8 / NC8 - 2023 05 CN8 / NC8 - 2023 - MT 07

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 6
SIĠAR ĦAJJIN U PJANTI OĦRAJN; BASAL, GĦERUQ U BĦALHOM; FJURI MAQTUGĦIN U FAXXINA ORNAMENTALI

06.01 Basal, tuberi, għeruq tuberużi, ħanxul, qċaċet u riżomi, reqdin, jarmu jew bil-ward; pjanti taċ-ċikwejra u għeruq għajr dawk l-għeruq tal-intestatura 1212    
Basal, tuberi, għeruq tuberużi, ħanxul, qċaċet u riżomi, reqdin    
Ġjaċinti 0601 10 10 (PCE)
Narċis 0601 10 20 (PCE)
Tulipani 0601 10 30 (PCE)
Gladjoli 0601 10 40 (PCE)
Oħrajn 0601 10 90 (PCE)
Basal, tuberi, għeruq tuberużi, ħanxul, qċaċet u riżomi, jarmu jew bil-ward; pjanti u għeruq taċ-ċikwejra    
Pjanti u għeruq taċ-ċikwejra 0601 20 10  
Orkidej, ġjaċinti, narċis u tulipani 0601 20 30  
Oħrajn 0601 20 90  
06.02 Pjanti oħrajn ħajjin (inkluż l-għeruq tagħhom), biċċiet u brokkijiet; żergħa bajda tal-fungi    
Biċċiet u brokkijiet maqlugħin mill-għeruq    
Tad-dwieli 0602 10 10  
Oħrajn 0602 10 90  
Siġar, arbuxelli u buxxijiet, imlaqqmin jew le, ta’ razez li jagħmlu frott u ġewż li jittiekel    
Brokkijiet tad-dwieli, imlaqqmin jew bl-għeruq 0602 20 10  
Oħrajn    
Bl-għeruq mikxufa 0602 20 20 (PCE)
Oħrajn    
Ċitru 0602 20 30 (PCE)
Oħrajn 0602 20 80 (PCE)
Rododendri u ażalej, imlaqqmin jew le 0602 30 00 (PCE)
Ward, imlaqqmin jew le 0602 40 00 (PCE)
Oħrajn    
Żergħa bajda tal-fungi 0602 90 10  
Pjanti tal-ananas 0602 90 20  
Pjanti tal-ħaxix u tal-frawli 0602 90 30  
Oħrajn    
Pjanti ta’ barra    
Siġar, arbuxelli u buxxijiet    
Siġar tal-foresta 0602 90 41 (PCE)
Oħrajn    
Biċċiet bl-għeruq u pjanti żgħar 0602 90 45 (PCE)
Oħrajn    
Bl-għeruq mikxufa 0602 90 46 (PCE)
Oħrajn    
Koniferi u s-siġar li jħaddru dejjem 0602 90 47 (PCE)
Oħrajn 0602 90 48 (PCE)
Pjanti oħrajn ta’ barra 0602 90 50  
Pjanti ta’ ġewwa    
Biċċiet bl-għeruq u pjanti żgħar, ħlief il-kakti 0602 90 70 (PCE)
Oħrajn    
Pjanti li jagħmlu l-fjuri bil-blanzuni jew bil-fjuri, ħlief il-kakti 0602 90 91 (PCE)
Oħrajn 0602 90 99 (PCE)
06.03 Fjuri maqtugħin u blanzuni li huma adattati għall-bukketti jew għal finijiet ornamentali, friski, imnixxfin, miżbugħin, ibbliċjati, imprenjati jew ippreparati mod ieħor    
Friski    
Ward 0603 11 00 (PCE)
Qronfol 0603 12 00 (PCE)
Orkidej 0603 13 00 (PCE)
Kriżantemi 0603 14 00 (PCE)
Ġilji (Lilium spp.) 0603 15 00 (PCE)
Oħrajn    
Gladjoli 0603 19 10 (PCE)
Ranunkli 0603 19 20 (PCE)
Oħrajn 0603 19 70 (PCE)
Oħrajn 0603 90 00  
06.04 Faxxina, friegħi u partijiet oħrajn tal-pjanti, mingħajr fjuri jew blanzuni, u ħaxix, ħażiż u likeni, li huma oġġetti adattati għall-bukketti jew għal finijiet ornamentali, friski, imnixxfin, miżbugħin, ibbliċjati, imprenjati jew ippreparati mod ieħor    
Friski    
Ħażiż u likeni    
Ħażiż tar-renna 0604 20 11  
Oħrajn 0604 20 19  
Siġar tal-Milied 0604 20 20 (PCE)
Friegħi tal-koniferi 0604 20 40  
Oħrajn 0604 20 90  
Oħrajn    
Ħażiż u likeni    
Ħażiż tar-renna 0604 90 11  
Oħrajn 0604 90 19  
Oħrajn    
Mhux ippreparati mod ieħor għajr imnixxfin 0604 90 91  
Oħrajn 0604 90 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.