CN8 / NC8 - 2023 10 CN8 / NC8 - 2023 - MT 12

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 11
PRODOTTI TAL-INDUSTRIJA TAT-TĦIN; MALT; LAMTI; INULINA; GLUTINA TAL-QAMĦ

11.01 Dqiq tal-qamħ jew tal-meslin    
Dqiq tal-qamħ    
Tal-qamħ durum 1101 00 11  
Tal-qamħ komuni u tal-ispelt 1101 00 15  
Dqiq tal-meslin 1101 00 90  
11.02 Dqiq taÄ‹-Ä‹ereali għajr tal-qamħ u tal-meslin    
Dqiq tal-qamħirrum    
B’kontenut ta’ xaħam li ma jaqbiżx il-1,5 % skont il-piż 1102 20 10  
Oħrajn 1102 20 90  
Oħrajn    
Dqiq tax-xgħir 1102 90 10  
Dqiq tal-ħafur 1102 90 30  
Dqiq tar-ross 1102 90 50  
Dqiq tas-segala 1102 90 70  
Oħrajn 1102 90 90  
11.03 Ħbub imfesdqin, grixa u pellets taÄ‹-Ä‹ereali    
Ħbub imfesdqin u grixa    
Tal-qamħ    
Qamħ durum 1103 11 10  
Qamħ komuni u spelt 1103 11 90  
Tal-qamħirrum    
B’kontenut ta’ xaħam li ma jaqbiżx il-1,5 % skont il-piż 1103 13 10  
Oħrajn 1103 13 90  
Ta’ Ä‹ereali oħrajn    
Tas-segala jew tax-xgħir 1103 19 20  
Tal-ħafur 1103 19 40  
Tar-ross 1103 19 50  
Oħrajn 1103 19 90  
Pellets    
Tas-segala jew tax-xgħir 1103 20 25  
Tal-ħafur 1103 20 30  
Tal-qamħirrum 1103 20 40  
Tar-ross 1103 20 50  
Tal-qamħ 1103 20 60  
Oħrajn 1103 20 90  
11.04 Ħbub taÄ‹-Ä‹ereali maħdumin mod ieħor (eż. imfesdqin, imremblin, magħmulin fjokki, perlati, imfettin jew imfarrkin) ħlief ir-ross tal-intestatura 1006; sufara taÄ‹-Ä‹ereali, sħiħa, imrembla, magħmula fjokki jew mitħuna    
Ħbub imremblin jew magħmulin fjokki    
Tal-ħafur    
Imrembel 1104 12 10  
Magħmul fjokki 1104 12 90  
Ta’ Ä‹ereali oħrajn    
Tal-qamħ 1104 19 10  
Tas-segala 1104 19 30  
Tal-qamħirrum 1104 19 50  
Tax-xgħir    
Imrembel 1104 19 61  
Magħmul fjokki 1104 19 69  
Oħrajn    
Ross magħmul fjokki 1104 19 91  
Oħrajn 1104 19 99  
Ħbub oħra maħdumin (eż. imfesdqin, perlati, imfettin jew imfarrkin)    
Tal-ħafur    
Imfesdaq (imqaxxar jew meħluf), kemm jekk imfettet jew imfarrak u kemm jekk le 1104 22 40  
Perlat 1104 22 50  
Oħrajn 1104 22 95  
Tal-qamħirrum    
Imfesdaq (imqaxxar jew meħluf), kemm jekk imfettet jew imfarrak u kemm jekk le; perlat 1104 23 40  
Oħrajn 1104 23 98  
Ta’ Ä‹ereali oħrajn    
Tax-xgħir    
Imfesdaq (imqaxxar jew meħluf), kemm jekk imfettet jew imfarrak u kemm jekk le 1104 29 04  
Perlat 1104 29 05  
Oħrajn 1104 29 08  
Oħrajn    
Imfesdaq (imqaxxar jew meħluf), kemm jekk imfettet jew imfarrak u kemm jekk le 1104 29 17  
Perlat 1104 29 30  
Mhux maħdum mod ieħor ħlief imfarrak    
Tal-qamħ 1104 29 51  
Tas-segala 1104 29 55  
Oħrajn 1104 29 59  
Oħrajn    
Tal-qamħ 1104 29 81  
Tas-segala 1104 29 85  
Oħrajn 1104 29 89  
Sufara taÄ‹-Ä‹ereali, sħiħa, imrembla, magħmula fjokki jew mitħuna    
Tal-qamħ 1104 30 10  
Ta’ Ä‹ereali oħrajn 1104 30 90  
11.05 Dqiq, grixa, trab, fjokki, granuli u pellets tal-patata    
Dqiq, grixa u trab 1105 10 00  
Fjokki, granuli u pellets 1105 20 00  
11.06 Dqiq, grixa u trab tal-ħaxix leguminuż imnixxef tal-intestatura 0713, tas-sagu jew tal-għeruq jew tat-tuberi tal-intestatura 0714 jew tal-prodotti tal-Kapitolu 8    
Tal-ħaxix leguminuż imnixxef tal-intestatura 0713 1106 10 00  
Tas-sagu jew tal-għeruq jew tat-tuberi tal-intestatura 0714    
Å»naturati 1106 20 10  
Oħrajn 1106 20 90  
Tal-prodotti tal-Kapitolu 8    
Tal-banana 1106 30 10  
Oħrajn 1106 30 90  
11.07 Malt, kemm jekk inkaljat u kemm jekk le    
Mhux inkaljat    
Tal-qamħ    
Fil-forma ta’ dqiq 1107 10 11  
Oħrajn 1107 10 19  
Oħrajn    
Fil-forma ta’ dqiq 1107 10 91  
Oħrajn 1107 10 99  
Inkaljat 1107 20 00  
11.08 Lamti; Inulina    
Lamti    
Lamtu tal-qamħ 1108 11 00  
Lamtu tal-qamħirrum 1108 12 00  
Lamtu tal-patata 1108 13 00  
Lamtu tal-manjoka (kassava) 1108 14 00  
Lamti oħrajn    
Lamtu tar-ross 1108 19 10  
Oħrajn 1108 19 90  
Inulina 1108 20 00  
11.09 Glutina tal-qamħ, kemm jekk imnixxfa u kemm jekk le 1109 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.