CN8 / NC8 - 2023 11 CN8 / NC8 - 2023 - MT 13

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 12
┼╗RIERAG─Ž U FROTT ┼╗EJTNIN; ─ŽBUB, ┼╗RIERAG─Ž U FROTT MIXXELLANJI; PJANTI INDUSTRIJALI JEW MEDI─ŐINALI; TIBEN U FORA─á─á

12.01 Fa┼╝ola tas-sojja, kemm jekk imkissra u kemm jekk le    
┼╗errieg─ža 1201 10 00  
O─žrajn 1201 90 00  
12.02 Karawett, mhux inkaljat jew imsajjar mod ie─žor, kemm jekk imqaxxar jew imkisser u kemm jekk le    
┼╗errieg─ža 1202 30 00  
O─žrajn    
Fil-qoxra 1202 41 00  
Imqaxxra, kemm jekk imkissra u kemm jekk le 1202 42 00  
12.03 Kopra 1203 00 00  
12.04 ┼╗errieg─ža tal-kittien, kemm jekk imkissra u kemm jekk le    
G─ža┼╝-┼╝rig─ž 1204 00 10  
O─žrajn 1204 00 90  
12.05 ┼╗errieg─ža tal-lift jew tal-kolza, kemm jekk imkissra u kemm jekk le    
┼╗errieg─ža tal-lift jew tal-kolza bÔÇÖa─őidu eru─őiku baxx    
G─ža┼╝-┼╝rig─ž 1205 10 10  
O─žrajn 1205 10 90  
O─žrajn 1205 90 00  
12.06 ┼╗errieg─ža tal-─íirasol, kemm jekk imkissra u kemm jekk le    
G─ža┼╝-┼╝rig─ž 1206 00 10  
O─žrajn    
Imqaxxra; bÔÇÖqoxra rrigata gri┼╝ bl-abjad 1206 00 91  
O─žrajn 1206 00 99  
12.07 ┼╗rierag─ž u frott ┼╝ejtnin o─žrajn, kemm jekk imkissrin u kemm jekk le    
─áew┼╝ tal-palm u l-qlub tag─žhom 1207 10 00  
┼╗errieg─ža tal-qoton    
┼╗errieg─ža 1207 21 00  
O─žrajn 1207 29 00  
┼╗errieg─ža ta┼╝-┼╝ejt tar-ri─ínu 1207 30 00  
┼╗errieg─ža tal-─íun─ílien    
┼╗errieg─ža 1207 40 10  
O─žrajn 1207 40 90  
┼╗errieg─ža tal-mustarda    
┼╗errieg─ža 1207 50 10  
O─žrajn 1207 50 90  
┼╗errieg─ža tal-g─žosfor (Carthamus tinctorius) 1207 60 00  
┼╗errieg─ža tal-bettie─ž 1207 70 00  
O─žrajn    
┼╗errieg─ža tal-pepprin    
┼╗errieg─ža 1207 91 10  
O─žrajn 1207 91 90  
O─žrajn    
┼╗errieg─ža 1207 99 20  
O─žrajn    
Qannebusa 1207 99 91  
O─žrajn 1207 99 96  
12.08 Dqiq u grixi ta┼╝-┼╝rierag─ž jew tal-frott ┼╝ejtnin, g─žajr dawk tal-mustarda    
Tal-fa┼╝ola tas-sojja 1208 10 00  
O─žrajn 1208 90 00  
12.09 ┼╗rierag─ž, frott u spori, li jintu┼╝aw g─ža┼╝-┼╝rig─ž    
┼╗errieg─ža tal-pitravi taz-zokkor 1209 10 00  
┼╗rierag─ž tal-pjanti g─žall-fora─í─í    
┼╗errieg─ža tan-nifel (alfalfa) 1209 21 00  
┼╗errieg─ža tax-xnien (Trifolium spp.)    
Xnien a─žmar (Trifolium pratense L.) 1209 22 10  
O─žrajn 1209 22 80  
┼╗errieg─ža ta┼╝-┼╝wien    
┼╗errieg─ža ta┼╝-┼╝wien tal-bur (Festuca pratensis Huds.) 1209 23 11  
┼╗errieg─ža ta┼╝-┼╝wien a─žmar (Festuca rubra L.) 1209 23 15  
O─žrajn 1209 23 80  
┼╗errieg─ža tal-millie─í ka─žlani (Poa pratensis L.) 1209 24 00  
┼╗errieg─ža tas-sikrana (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)    
Sikrana Taljana (inklu┼╝ westerwolds) (Lolium multiflorum Lam.) 1209 25 10  
Sikrana perenni (Lolium perenne L.) 1209 25 90  
O─žrajn    
┼╗errieg─ža tat-Timothy grass; ┼╝errieg─ža tal-─íulbiena, ┼╝errieg─ža tal-─íeneru Poa (Poa palustrisL., Poa trivialis L.); dekkuka (Dactylis glomerata L.); pjumi (Agrostis) 1209 29 45  
┼╗errieg─ža tal-lupina 1209 29 50  
┼╗errieg─ža tas-selq g─žall-fora─í─í (Beta vulgaris var. alba) 1209 29 60  
O─žrajn 1209 29 80  
┼╗rierag─ž tal-pjanti erba─őej ikkoltivati pri─őipalment g─žall-fjuri tag─žhom 1209 30 00  
O─žrajn    
┼╗rierag─ž tal-─žaxix    
┼╗errieg─ža tas-selq tal-insalata jew ┼╝errieg─ža tal-pitravi (Beta vulgaris var. conditiva) 1209 91 30  
O─žrajn 1209 91 80  
O─žrajn    
┼╗rierag─ž tas-si─íar tal-foresta 1209 99 10  
O─žrajn    
┼╗rierag─ž tal-pjanti kkoltivati prin─őipalment g─žall-fjuri tag─žhom, g─žajr dawk tas-subintestatura┬á120930 1209 99 91  
O─žrajn 1209 99 99  
12.10 Koni tal-─žops, friski jew imnixxfin, kemm jekk mit─žunin, mag─žmulin trab jew fil-forma taÔÇÖ pellets u kemm jekk le; lupulina    
Koni tal-─žops, la mit─žunin, la mag─žmulin trab u lanqas fil-forma taÔÇÖ pellets 1210 10 00  
Koni tal-─žops, mit─žunin, mag─žmulin trab jew fil-forma taÔÇÖ pellets; lupulina    
Koni tal-─žops, mit─žunin, mag─žmulin trab jew fil-forma taÔÇÖ pellets, bÔÇÖkontenut og─žla taÔÇÖ lupulina; lupulina 1210 20 10  
O─žrajn 1210 20 90  
12.11 Pjanti u l-partijiet tag─žhom (inklu┼╝ ┼╝errieg─ža u frott), li jintu┼╝aw l-iktar fil-fwejja─ž, fil-farma─őija jew b─žala insetti─őidi, fun─íi─őidi jew g─žal finijiet simili, friski, imkess─žin, iffri┼╝ati jew imnixxfin, kemm jekk maqtug─žin, mis─žuqin jew mag─žmulin trab u kemm jekk le    
G─žeruq tal-─íinseng 1211 20 00  
Weraq tal-koka 1211 30 00  
Tiben tal-pepprin 1211 40 00  
Efedra 1211 50 00  
Il-qoxra ta─ő-─őirasa tal-Afrika (Prunus africana) 1211 60 00  
O─žrajn    
Fa┼╝ola tonquin 1211 90 30  
O─žrajn 1211 90 86  
12.12 ─Žarrub, alki tal-ba─žar u alki o─žrajn, pitravi taz-zokkor u kannamieli, friski, imkess─žin, iffri┼╝ati jew imnixxfin, kemm jekk mit─žunin u kemm jekk le; g─žadam u qlub tal-frott u prodotti tal-─žaxix o─žrajn (inklu┼╝ g─žeruq mhux inkaljati ta─ő-─őikwejra tal-varjet├á Cichorium intybus sativum) li jintu┼╝aw l-iktar g─žall-konsum mill-bniedem, mhux spe─őifikati jew inklu┼╝i banda o─žra    
Alka tal-ba─žar u alki o─žrajn    
Tajbin g─žall-konsum mill-bniedem 1212 21 00  
O─žrajn 1212 29 00  
O─žrajn    
Pitravi taz-zokkor    
Imnixxfin, kemm jekk mit─žunin u kemm jekk le 1212 91 20  
O─žrajn 1212 91 80  
─Žarrub 1212 92 00  
Kannamieli 1212 93 00  
G─žeruq ta─ő-─őikwejra 1212 94 00  
O─žrajn    
┼╗errieg─ža tal-─žarrub    
Mhux dekortikati, mis─žuqa jew mit─žuna 1212 99 41  
O─žrajn 1212 99 49  
O─žrajn 1212 99 95  
12.13 Tiben u ─žliefa ta─ő-─őereali, mhux ippreparati, kemm jekk imqattg─žin, mit─žunin, ippressati jew fil-forma taÔÇÖ pellets u kemm jekk le 1213 00 00  
12.14 Lift tal-I┼╝vezja, mangolds, g─žeruq g─žall-fora─í─í, ─žuxlief, nifel (alfalfa), xnien, sainfoin, kabo─ő─ői g─žall-fora─í─í, lupini, ─íulbiena u prodotti simili tal-fora─í─í, kemm jekk fil-forma taÔÇÖ pellets u kemm jekk le    
Grixa u pellets tan-nifel (alfalfa) 1214 10 00  
O─žrajn    
Mangolds, lift tal-I┼╝vezja u g─žeruq o─žrajn g─žall-fora─í─í 1214 90 10  
O─žrajn 1214 90 90  


Copyright ┬ę Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.