CN8 / NC8 - 2023 13 CN8 / NC8 - 2023 - MT 15

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 14
MATERJAL TAD-DFIR VEĠETALI; PRODOTTI VEĠETALI LI MHUMIEX SPEĊIFIKATI JEW INKLUŻI BANDA OĦRA

14.01 Materjali veÄ¡etali li jintużaw primarjament għat-trizza (eż. bambù, kannadindja, qasab, Ä¡ummar, vireg taż-żafżaf, raffja, tiben taÄ‹-Ä‹ereali mnaddaf, ibbliÄ‹jat jew miżbugħ, u qoxra tat-tilju)    
Bambù 1401 10 00  
Kannadindja 1401 20 00  
Oħrajn 1401 90 00  
14.04 Prodotti veÄ¡etali li mhumiex speÄ‹ifikati jew inklużi banda oħra    
Tajjar 1404 20 00  
Oħrajn 1404 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.