CN8 / NC8 - 2023 14 CN8 / NC8 - 2023 - MT 16

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 15
XAĦMIJIET U ŻJUT TAL-ANNIMALI, VEĠETALI JEW MIKROBIĊI U PRODOTTI MILL-QSIM TAGĦHOM; XAĦMIJIET IPPREPARATI TAJBIN GĦALL-IKEL; XEMGĦAT TAL-ANNIMALI JEW VEĠETALI

15.01 Xaħam tal-ħanżir (inkluż il-lardu) u xaħam tal-pollam, għajr dak tal-intestatura 0209 jew 1503    
Lardu    
Għall-użi industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1501 10 10  
Oħrajn 1501 10 90  
Xaħam tal-ħanżir ieħor    
Għall-użi industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1501 20 10  
Oħrajn 1501 20 90  
Oħrajn 1501 90 00  
15.02 Xaħmijiet tal-annimali bovini, tan-nagħaġ u tal-mogħoż, għajr dawk tal-intestatura 1503    
Xaħam ta’ dam    
Għall-użi industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1502 10 10  
Oħrajn 1502 10 90  
Oħrajn    
Għall-użi industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1502 90 10  
Oħrajn 1502 90 90  
15.03 Stearina tal-lardu, żejt tal-lardu, oleostearina, oleomarġerina u żejt tax-xaħam ta’ dam, mhux emulsifikati jew imħalltin jew ippreparati b’xi mod ieħor    
Stearina tal-lardu u oleostearina    
Għall-użi industrijali 1503 00 11  
Oħrajn 1503 00 19  
Żejt tax-xaħam tad-dam għall-użi industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1503 00 30  
Oħrajn 1503 00 90  
15.04 Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, tal-ħut jew tal-mammiferi tal-baħar, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux modifikati kimikament    
Żjut tal-fwied tal-ħut u l-frazzjonijiet tagħhom    
B’kontenut ta’ vitamina A li ma jaqbiżx l-2500 Unità Internazzjonali għal kull gramma 1504 10 10  
Oħrajn    
Tal-ħalibatt 1504 10 91  
Oħrajn 1504 10 99  
Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, tal-ħut, għajr iż-żjut tal-fwied    
Frazzjonijiet solidi 1504 20 10  
Oħrajn 1504 20 90  
Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, tal-mammiferi tal-baħar    
Frazzjonijiet solidi 1504 30 10  
Oħrajn 1504 30 90  
15.05 Grass tas-suf u s-sustanzi xaħmin derivati minnu (inkluż il-lanolina)    
Grass tas-suf, grezz 1505 00 10  
Oħrajn 1505 00 90  
15.06 Xaħmijiet u żjut tal-annimali oħrajn u l-frazzjonijiet tagħhom, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux immodifikati kimikament 1506 00 00  
15.07 Żejt tal-fażola tas-sojja u l-frazzjonijiet tiegħu, kemm jekk raffinat u kemm jekk le, iżda mhux immodifikat kimikament    
Żejt grezz, kemm jekk imnaddaf mill-gomma u kemm jekk le    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1507 10 10  
Oħrajn 1507 10 90  
Oħrajn    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1507 90 10  
Oħrajn 1507 90 90  
15.08 Żejt tal-karawett u l-frazzjonijiet tiegħu, kemm jekk raffinat u kemm jekk le, iżda mhux immodifikat kimikament    
Żejt grezz    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1508 10 10  
Oħrajn 1508 10 90  
Oħrajn    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1508 90 10  
Oħrajn 1508 90 90  
15.09 Żejt taż-żebbuġa u l-frazzjonijiet tiegħu, kemm jekk raffinat u kemm jekk le, iżda mhux immodifikat kimikament    
Iż-żejt taż-żebbuġa ekstra verġni 1509 20 00  
Iż-żejt taż-żebbuġa verġni 1509 30 00  
Żejt taż-żebbuġa ekstra verġni 1509 40 00  
Oħrajn 1509 90 00  
15.10 Żjut oħrajn u l-frazzjonijiet tagħhom, miksubin biss miż-żebbuġ, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux modifikati kimikament, inkluż l-amalgami ta’ dawn iż-żjut jew dawn il-frazzjonijiet biż-żjut jew il-frazzjonijiet tal-intestatura 1509    
Żejt mhux raffinat mir-residwi taż-żebbuġ 1510 10 00  
Oħrajn 1510 90 00  
15.11 Żejt tal-palm u l-frazzjonijiet tiegħu, kemm jekk raffinat u kemm jekk le, iżda mhux immodifikat kimikament    
Żejt grezz    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1511 10 10  
Oħrajn 1511 10 90  
Oħrajn    
Frazzjonijiet solidi    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 1511 90 11  
Oħrajn 1511 90 19  
Oħrajn    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1511 90 91  
Oħrajn 1511 90 99  
15.12 Żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol, tal-għosfor jew taż-żerriegħa tal-qoton u l-frazzjonijiet tagħhom, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux immodifikati kimikament    
Żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol jew tal-għosfor u l-frazzjonijiet tagħhom    
Żejt grezz    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1512 11 10  
Oħrajn    
Żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol 1512 11 91  
Żejt tal-għosfor 1512 11 99  
Oħrajn    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1512 19 10  
Oħrajn 1512 19 90  
Żejt taż-żerriegħa tal-qoton u l-frazzjonijiet tiegħu    
Żejt grezz, kemm jekk tneħħa l-gossipol u kemm jekk le    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1512 21 10  
Oħrajn 1512 21 90  
Oħrajn    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1512 29 10  
Oħrajn 1512 29 90  
15.13 Żejt tal-ġewż tal-Indi (kopra), tal-lewż tal-palm jew żejt babassu u l-frazzjonijiet tagħhom, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux immodifikati kimikament    
Żejt tal-ġewż tal-Indi (kopra) u l-frazzjonijiet tiegħu    
Żejt grezz    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1513 11 10  
Oħrajn    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 1513 11 91  
Oħrajn 1513 11 99  
Oħrajn    
Frazzjonijiet solidi    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 1513 19 11  
Oħrajn 1513 19 19  
Oħrajn    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1513 19 30  
Oħrajn    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 1513 19 91  
Oħrajn 1513 19 99  
Żejt tal-lewż tal-palm jew żejt babassu u l-frazzjonijiet tagħhom    
Żejt grezz    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1513 21 10  
Oħrajn    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 1513 21 30  
Oħrajn 1513 21 90  
Oħrajn    
Frazzjonijiet solidi    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 1513 29 11  
Oħrajn 1513 29 19  
Oħrajn    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1513 29 30  
Oħrajn    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 1513 29 50  
Oħrajn 1513 29 90  
15.14 Żejt tal-lift, tal-kolza jew tal-mustarda u l-frazzjonijiet tagħhom, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux modifikati kimikament    
Żejt tal-lift jew tal-kolza b’aċidu eruċiku baxx u l-frazzjonijiet tiegħu    
Żejt grezz    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1514 11 10  
Oħrajn 1514 11 90  
Oħrajn    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1514 19 10  
Oħrajn 1514 19 90  
Oħrajn    
Żejt grezz    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1514 91 10  
Oħrajn 1514 91 90  
Oħrajn    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1514 99 10  
Oħrajn 1514 99 90  
15.15 Xaħmijiet u żjut veġetali jew mikrobiċi fissi oħrajn (inkluż iż-żejt tal-jojoba) u l-frazzjonijiet tagħhom, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux modifikati kimikament    
Żejt tal-kittien u l-frazzjonijiet tiegħu    
Żejt grezz 1515 11 00  
Oħrajn    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1515 19 10  
Oħrajn 1515 19 90  
Żejt tal-qamħirrum u l-frazzjonijiet tiegħu    
Żejt grezz    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1515 21 10  
Oħrajn 1515 21 90  
Oħrajn    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1515 29 10  
Oħrajn 1515 29 90  
Żejt tar-riġnu u l-frazzjonijiet tiegħu    
Għall-produzzjoni tal-aċidu amminoundekanoiku għall-użu fil-manifattura ta’ fibri tessili sintetiċi jew ta’ materjali artifiċjali tal-plastik 1515 30 10  
Oħrajn 1515 30 90  
Żejt tal-ġunġlien u l-frazzjonijiet tiegħu    
Żejt grezz    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1515 50 11  
Oħrajn 1515 50 19  
Oħrajn    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1515 50 91  
Oħrajn 1515 50 99  
Ix-xaħmijiet u ż-żjut mikrobiċi u l-frazzjonijiet tagħhom    
Żejt grezz    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1515 60 11  
Oħrajn    
Solidi, f’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 1515 60 51  
Solidi, oħrajn; fluwidi 1515 60 59  
Oħrajn    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1515 60 60  
Oħrajn    
Solidi, f’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 1515 60 91  
Solidi, oħrajn; fluwidi 1515 60 99  
Oħrajn    
Żejt tat-tung; żjut tal-jojoba u tal-ojtiċika; xemgħa tar-riħan u tal-Ġappun; il-frazzjonijiet tagħhom 1515 90 11  
Żejt taż-żerriegħa tat-tabakk u l-frazzjonijiet tiegħu    
Żejt grezz    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1515 90 21  
Oħrajn 1515 90 29  
Oħrajn    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1515 90 31  
Oħrajn 1515 90 39  
Żjut oħrajn u l-frazzjonijiet tagħhom    
Żjut grezzi    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1515 90 40  
Oħrajn    
Solidi, f’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 1515 90 51  
Solidi, oħrajn; fluwidi 1515 90 59  
Oħrajn    
Għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1515 90 60  
Oħrajn    
Solidi, f’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 1515 90 91  
Solidi, oħrajn; fluwidi 1515 90 99  
15.16 Ix-xaħmijiet u ż-żjut tal-annimali, veġetali jew mikrobiċi u l-frazzjonijiet tagħhom, parzjalment jew kompletament idroġenati, esterifikati bejniethom, riesterifikati jew elajdinizzati, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux ippreparati mod ieħor    
Xaħmijiet u żjut tal-annimali u l-frazzjonijiet tagħhom    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 1516 10 10  
Oħrajn 1516 10 90  
Xaħmijiet u żjut veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom    
Żejt tar-riġnu idroġenat, imsejjaħ “xemgħa opali” 1516 20 10  
Oħrajn    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 1516 20 91  
Oħrajn    
Żjut tal-kolza, taż-żerriegħa tal-kittien, taż-żerriegħa tal-lift, taż-żerriegħa tal-ġirasol, tal-illipe, tal-karite, tal-makore, tat-touloucouna jew tal-babassu, għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem 1516 20 95  
Oħrajn    
Żjut tal-karawett, taż-żerriegħa tal-qoton, tal-fażola tas-sojja jew taż-żerriegħa tal-ġirasol; żjut oħrajn li fihom inqas minn 50 % skont il-piż aċidi xaħmin ħielsa u ħlief iż-żjut tal-lewż tal-palm, tal-illipe, tal-ġewż tal-Indi, tal-kolza, taż-żerriegħa tal-lift jew tal-copaiba 1516 20 96  
Oħrajn 1516 20 98  
Ix-xaħmijiet u ż-żjut mikrobiċi u l-frazzjonijiet tagħhom    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 1516 30 91  
Oħrajn 1516 30 98  
15.17 Il-marġerina; it-taħlitiet jew il-preparati tajbin għall-ikel tax-xaħmijiet jew taż-żjut tal-annimali, veġetali jew mikrobiċi jew tal-frazzjonijiet ta’ xaħmijiet u żjut differenti ta’ dan il-Kapitolu, għajr ix-xaħmijiet u ż-żjut tajbin għall-ikel jew il-frazzjonijiet tagħhom tal-intestatura 1516    
Marġerina, ħlief il-marġerina likwida    
Li fiha, skont il-piż, iktar minn 10 % iżda inqas minn 15 % xaħmijiet tal-ħalib 1517 10 10  
Oħrajn 1517 10 90  
Oħrajn    
Li fiha, skont il-piż, iktar minn 10 % iżda inqas minn 15 % xaħmijiet tal-ħalib 1517 90 10  
Oħrajn    
Żjut veġetali fissi, fluwidi, imħalltin 1517 90 91  
Taħlitiet jew preparati tajbin għall-ikel li jintużaw bħala preparati għall-qligħ mill-forom 1517 90 93  
Oħrajn 1517 90 99  
15.18 Ix-xaħmijiet u ż-żjut tal-annimali, veġetali jew mikrobiċi u l-frazzjonijiet tagħhom, mgħollijin, ossidizzati, deidrati, sulfurizzati, minfuħin, polimerizzati bis-sħana ġewwa vakwu jew ġewwa gass inerti jew modifikati kimikament mod ieħor, ħlief dawk tal-intestatura 1516; it-taħlitiet jew il-preparati tax-xaħmijiet jew taż-żjut tal-annimali, veġetali jew mikrobiċi li ma jistgħux jittieklu jew tal-frazzjonijiet ta’ xaħmijiet jew żjut differenti ta’ dan il-Kapitolu, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra    
Linossina 1518 00 10  
Żjut veġetali fissi, fluwidi, imħalltin, għall-użi tekniċi jew industrijali għajr għall-manifattura tal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem    
Grezzi 1518 00 31  
Oħrajn 1518 00 39  
Oħrajn    
Ix-xaħmijiet u ż-żjut tal-annimali, veġetali jew mikrobiċi u l-frazzjonijiet tagħhom, mgħollijin, ossidizzati, deidrati, sulfurizzati, minfuħin, polimerizzati bis-sħana ġewwa vakwu jew ġewwa gass inerti jew immodifikati kimikament mod ieħor, ħlief dawk tal-intestatura 1516 1518 00 91  
Oħrajn    
Taħlitiet jew preparati tax-xaħmijiet u taż-żjut tal-annimali jew tal-annimali, veġetali jew mikrobiċi li ma jistgħux jittieklu u l-frazzjonijiet tagħhom 1518 00 95  
Oħrajn 1518 00 99  
15.20 Gliċerol, grezz; ilmijiet u lissiji tal-gliċerol 1520 00 00  
15.21 Xemgħat veġetali (għajr it-trigliċeridi), xemgħa tan-naħal, xemgħat u spermaċeti ta’ insetti oħrajn, kemm jekk raffinati jew kuluriti u kemm jekk le    
Xemgħat veġetali 1521 10 00  
Oħrajn    
Spermaċeti, kemm jekk raffinati jew kuluriti u kemm jekk le 1521 90 10  
Xemgħa tan-naħal u xemgħat ta’ insetti oħrajn, kemm jekk raffinati jew kuluriti u kemm jekk le    
Grezzi 1521 90 91  
Oħrajn 1521 90 99  
15.22 Degras; residwi mit-trattament tas-sustanzi xaħmin jew tax-xemgħat tal-annimali jew veġetali    
Degras 1522 00 10  
Residwi mit-trattament tas-sustanzi xaħmin jew tax-xemgħat tal-annimali jew veġetali    
Li fihom iż-żejt bil-karatteristiki taż-żejt taż-żebbuġa    
Stokkijiet tas-sapun 1522 00 31  
Oħrajn 1522 00 39  
Oħrajn    
Residwi u sedimenti taż-żejt, stokkijiet tas-sapun 1522 00 91  
Oħrajn 1522 00 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.