CN8 / NC8 - 2023 15 CN8 / NC8 - 2023 - MT 17

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 16
PREPARATI TA’ LAĦAM, TA’ ĦUT JEW TA’ KRUSTAĊJI, MOLLUSKI JEW INVERTEBRATI AKKWATIĊI OĦRAJN, JEW TA’ INSETTI

16.01 Iz-zalzett u prodotti simili, tal-laħam, tal-ġewwieni tal-laħam, tad-demm jew tal-insetti; il-preparati tal-ikel ibbażati fuq dawn il-prodotti    
Tal-fwied 1601 00 10  
Oħrajn    
Zalzett, niexef jew li jiddellek, nej 1601 00 91  
Oħrajn 1601 00 99  
16.02 Laħam, ġewwieni tal-laħam, demm jew insetti ppreparati jew ippreservati oħrajn    
Preparati omoġenizzati 1602 10 00  
Tal-fwied ta’ kwalunkwe annimal    
Fwied tal-wiżża jew tal-papra 1602 20 10  
Oħrajn 1602 20 90  
Tal-pollam tal-intestatura 0105    
Tad-dundjan    
B’kontenut ta’ 57 % jew iktar skont il-piż tal-laħam tal-pollam jew tal-ġewwieni tal-pollam    
Li fihom esklużivament il-laħam nej tad-dundjan 1602 31 11  
Oħrajn 1602 31 19  
Oħrajn 1602 31 80  
Tat-tjur tal-ispeċi Gallus domesticus    
B’kontenut ta’ 57 % jew iktar skont il-piż tal-laħam tal-pollam jew tal-ġewwieni tal-pollam    
Nejjin 1602 32 11  
Oħrajn 1602 32 19  
B’kontenut ta’ 25 % jew iktar iżda inqas minn 57 % skont il-piż ta’ laħam tal-pollam jew tal-ġewwieni tal-pollam 1602 32 30  
Oħrajn 1602 32 90  
Oħrajn    
B’kontenut ta’ 57 % jew iktar skont il-piż tal-laħam tal-pollam jew tal-ġewwieni tal-pollam    
Nejjin 1602 39 21  
Oħrajn 1602 39 29  
Oħrajn 1602 39 85  
Tal-ħnieżer    
Prieżet u qatgħat tagħhom    
Tal-ħanżir domestiku 1602 41 10  
Oħrajn 1602 41 90  
Spalel u qatgħat tagħhom    
Tal-ħanżir domestiku 1602 42 10  
Oħrajn 1602 42 90  
Oħrajn, inkluż taħlitiet    
Tal-ħanżir domestiku    
B’kontenut, skont il-piż, ta’ 80 % jew iktar ta’ laħam jew ġewwieni tal-laħam, ta’ kwalunkwe tip, inkluż xaħmijiet ta’ kull tip jew oriġini    
Lojns (ħlief l-għenuq) u l-qatgħat tagħhom, inkluż taħlitiet tal-lojns jew tal-prieżet 1602 49 11  
Għenuq u l-qatgħat tagħhom, inkluż taħlitiet tal-għenuq u tal-ispalel 1602 49 13  
Taħlitiet oħra li jinkludu prieżet (koxox), spalel, lojns jew għenuq, u l-qatgħat tagħhom 1602 49 15  
Oħrajn 1602 49 19  
B’kontenut, skont il-piż, ta’ 40 % jew iktar iżda inqas minn 80 % ta’ laħam jew ġewwieni tal-laħam, ta’ kwalunkwe tip, inkluż xaħmijiet ta’ kull tip jew oriġini 1602 49 30  
B’kontenut, skont il-piż, ta’ inqas minn 40 % ta’ laħam jew ġewwieni tal-laħam, ta’ kull tip, inkluż xaħmijiet ta’ kwalunkwe tip jew oriġini 1602 49 50  
Oħrajn 1602 49 90  
Tal-annimali bovini    
Nejjin; taħlitiet tal-laħam jew tal-ġewwieni tal-laħam imsajrin u tal-laħam jew tal-ġewwieni tal-laħam nejjin 1602 50 10  
Oħrajn    
Corned beef, f’kontenituri mitbuqa 1602 50 31  
Oħrajn 1602 50 95  
Oħrajn, inkluż preparati tad-demm ta’ kwalunkwe annimal    
Preparati tad-demm ta’ kwalunkwe annimal 1602 90 10  
Oħrajn    
Tal-annimali tal-kaċċa jew tal-fniek 1602 90 31  
Oħrajn    
Li fihom laħam jew ġewwieni tal-laħam tal-ħanżir domestiku 1602 90 51  
Oħrajn    
Li fihom laħam jew ġewwieni tal-laħam tal-bovini    
Nejjin; taħlitiet tal-laħam jew tal-ġewwieni tal-laħam imsajrin u tal-laħam jew tal-ġewwieni tal-laħam nejjin 1602 90 61  
Oħrajn 1602 90 69  
Oħrajn    
Tan-nagħaġ 1602 90 91  
Tal-mogħoż 1602 90 95  
Oħrajn 1602 90 99  
16.03 Estratti u sugu tal-laħam, tal-ħut jew tal-krustaċji, tal-molluski jew ta’ invertebrati akkwatiċi oħrajn    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett ta’ 1 kg jew inqas 1603 00 10  
Oħrajn 1603 00 80  
16.04 Ħut ippreparat jew ippreservat; il-kavjar u s-sostituti tal-kavjar ippreparati mill-bajd tal-ħut    
Ħut, sħiħ jew f’biċċiet, iżda mhux ikkapuljat    
Salamun 1604 11 00  
Aringi    
Fletti, nejjin, miksijin biss bil-batter jew bil-panura, kemm jekk moqlijin minn qabel fiż-żejt u kemm jekk le, iffriżati 1604 12 10  
Oħrajn    
F’kontenituri mitbuqa 1604 12 91  
Oħrajn 1604 12 99  
Sardin, sardinella u laċċa kaħla    
Sardin    
Fiż-żejt taż-żebbuġa 1604 13 11  
Oħrajn 1604 13 19  
Oħrajn 1604 13 90  
Tonn, palamit u plamtu (Sarda spp.)    
Tonn u palamit    
Palamit    
Fiż-żejt veġetali 1604 14 21  
Oħrajn    
Fletti magħrufin bħala “lojns” 1604 14 26  
Oħrajn 1604 14 28  
Tonn isfar (Thunnus albacares)    
Fiż-żejt veġetali 1604 14 31  
Oħrajn    
Fletti magħrufin bħala “lojns” 1604 14 36  
Oħrajn 1604 14 38  
Oħrajn    
Fiż-żejt veġetali 1604 14 41  
Oħrajn    
Fletti magħrufin bħala “lojns” 1604 14 46  
Oħrajn 1604 14 48  
Plamtu (Sarda spp.) 1604 14 90  
Kavalli    
Tal-ispeċijiet Scomber scombrus u Scomber japonicus    
Fletti 1604 15 11  
Oħrajn 1604 15 19  
Tal-ispeċi Scomber australasicus 1604 15 90  
Inċova 1604 16 00  
Sallur 1604 17 00  
Pinen tal-klieb il-baħar 1604 18 00  
Oħrajn    
Tal-familja Salmonidae, għajr salamun 1604 19 10  
Ħut tal-ġeneru Euthynnus, għajr palamit (Katsuwonuspelamis)    
Fletti magħrufin bħala “lojns” 1604 19 31  
Oħrajn 1604 19 39  
Ħut tal-ispeċi Orcynopsis unicolor 1604 19 50  
Oħrajn    
Fletti, nejjin, miksijin biss bil-batter jew bil-panura, kemm jekk moqlijin minn qabel fiż-żejt u kemm jekk le, iffriżati 1604 19 91  
Oħrajn    
Bakkaljaw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 1604 19 92  
Pollakkju iswed (Pollachius virens) 1604 19 93  
Merluzz (Merluccius spp., Urophycis spp.) 1604 19 94  
Merluzz tal-Alaska (Theragra chalcogramma) u l-pollakju (Pollachius pollachius) 1604 19 95  
Oħrajn 1604 19 97  
Ħut ieħor ippreparat jew ippreservat    
Preparati tas-surimi 1604 20 05  
Oħrajn    
Tas-salamun 1604 20 10  
Tal-familja Salmonidae, għajr is-salamun 1604 20 30  
Tal-inċova 1604 20 40  
Tas-sardin, tal-plamtu, tal-kavalli tal-ispeċijiet Scomber scombrus u Scomber japonicus, ħut tal-ispeċi Orcynopsis unicolor 1604 20 50  
Tat-tonn, tal-palamit jew ħut ieħor tal-ġeneru Euthynnus 1604 20 70  
Ta’ ħut ieħor 1604 20 90  
Kavjar u sostituti tal-kavjar    
Kavjar 1604 31 00  
Sostituti tal-kavjar 1604 32 00  
16.05 Krustaċji, molluski u invertebrati akkwatiċi oħrajn, ippreparati jew ippreservati    
Granċ 1605 10 00  
Gambli u gambli kbar    
Mhux f’kontenituri mitbuqa    
F’pakki immedjati b’kontenut nett li ma jaqbiżx iż-2 kg 1605 21 10  
Oħrajn 1605 21 90  
Oħrajn 1605 29 00  
Awwista    
Laħam tal-awwista, imsajjar, għall-manifattura tal-butir tal-awwista jew tal-pastes, tal-patés, tas-sopop jew taz-zlazi tal-awwist 1605 30 10  
Oħrajn 1605 30 90  
Krustaċji oħrajn 1605 40 00  
Molluski    
Gajdri 1605 51 00  
Arzelli, inkluż imriewaħ 1605 52 00  
Maskli    
F’kontenituri mitbuqa 1605 53 10  
Oħrajn 1605 53 90  
Siċċ u klamari 1605 54 00  
Qarnit 1605 55 00  
Gandoffli, arzell u arki 1605 56 00  
Widnejn tal-baħar 1605 57 00  
Bebbux, għajr bebbux tal-baħar 1605 58 00  
Oħrajn 1605 59 00  
Invertebrati akkwatiċi oħrajn    
Bużżi 1605 61 00  
Rizzi 1605 62 00  
Bram 1605 63 00  
Oħrajn 1605 69 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.