CN8 / NC8 - 2023 19 CN8 / NC8 - 2023 - MT 21

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 20
PREPARATI TA’ ĦAXIX, FROTT, ĠEWŻ JEW PARTIJIET OĦRAJN TAL-PJANTI

20.01 Ħaxix, frott, ġewż u partijiet oħrajn ta’ pjanti tajbin għall-ikel, ippreparati u ppreservati bil-ħall jew bl-aċidu aċetiku    
Ħjar u ħjar tal-pikles 2001 10 00 (KNE)
Oħrajn    
Chutney tal-mango 2001 90 10  
Frott tal-ġeneru Capsicum għajr bżar ħelu jew pimenti 2001 90 20  
Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata) 2001 90 30  
Jamms, patata ħelwa u partijiet simili tal-pjanti tajbin għall-ikel li fihom 5 % jew iktar skont il-piż lamtu 2001 90 40  
Faqqiegħ 2001 90 50  
Żebbuġ 2001 90 65  
Bżar ħelu 2001 90 70  
Frott tropikali u ġewż tropikali; qlub tal-palm 2001 90 92  
Oħrajn 2001 90 97  
20.02 Tadam ippreparat jew ippreservat mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċidu aċetiku    
Tadam, sħiħ jew imqatta’    
Imqaxxar 2002 10 10  
Oħrajn 2002 10 90  
Oħrajn    
B’kontenut ta’ materja niexfa inqas minn 12 % skont il-piż    
F’pakki immedjati b’kontenut nett li jaqbeż il-1 kg 2002 90 11  
F’pakki immedjati b’kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 2002 90 19  
B’kontenut ta’ materja niexfa mhux inqas minn 12 % iżda mhux iktar minn 30 % skont il-piż    
F’pakki immedjati b’kontenut nett li jaqbeż il-1 kg 2002 90 31  
F’pakki immedjati b’kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 2002 90 39  
B’kontenut ta’ materja niexfa iktar minn 30 % skont il-piż    
F’pakki immedjati b’kontenut nett li jaqbeż il-1 kg 2002 90 91  
F’pakki immedjati b’kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 2002 90 99  
20.03 Faqqiegħ u tartuf, ippreparati jew ippreservati mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċidu aċetiku    
Faqqiegħ tal-ġeneru Agaricus    
Ippreservat b’mod proviżorju, imsajjar għalkollox 2003 10 20 (KNE)
Oħrajn 2003 10 30 (KNE)
Oħrajn    
Tartuf 2003 90 10  
Oħrajn 2003 90 90  
20.04 Ħaxix ieħor, ippreparat jew ippreservat mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċidu aċetiku, iffriżat, għajr prodotti tal-intestatura 2006    
Patata    
Imsajra, mhux ippreparata mod ieħor 2004 10 10  
Oħrajn    
Fil-forma ta’ dqiq, grixa jew fjokki 2004 10 91  
Oħrajn 2004 10 99  
Ħaxix ieħor u taħlitiet ta’ ħaxix    
Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata) 2004 90 10  
Sauerkraut, kappar u żebbuġ 2004 90 30  
Piżelli (Pisum sativum) u fażola għadha żgħira tal-ispeċi Phaseolus spp., fil-miżwed 2004 90 50  
Oħrajn, inkluż taħlitiet    
Basal, imsajjar, mhux ippreparat mod ieħor 2004 90 91  
Oħrajn 2004 90 98  
20.05 Ħaxix ieħor, ippreparat jew ippreservat mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċidu aċetiku, mhux iffriżat, għajr prodotti tal-intestatura 2006    
Ħaxix omoġenizzat 2005 10 00  
Patata    
Fil-forma ta’ dqiq, grixa jew fjokki 2005 20 10  
Oħrajn    
Fetet irqaq, moqlijin jew moħmijin, kemm jekk melħin jew imħawrin u kemm jekk le, f’pakki mitbuqa, tajbin għall-konsum immedjat 2005 20 20  
Oħrajn 2005 20 80  
Piżelli (Pisum sativum) 2005 40 00  
Fażola (Vigna spp., Phaseolus spp.)    
Fażola, imqaxxra 2005 51 00  
Oħrajn 2005 59 00  
Spraġ 2005 60 00  
Żebbuġ 2005 70 00 (KNE)
Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata) 2005 80 00  
Ħaxix ieħor u taħlitiet tal-ħaxix    
Nebbieta tal-bambù 2005 91 00  
Oħrajn    
Frott tal-ġeneru Capsicum, għajr bżar ħelu jew pimenti 2005 99 10  
Kappar 2005 99 20  
Qaqoċċ 2005 99 30  
Taħlitiet tal-ħaxix 2005 99 50  
Sauerkraut 2005 99 60  
Oħrajn 2005 99 80  
20.06 Ħaxix, frott, ġewż, qoxra tal-frott u partijiet oħrajn tal-pjanti, ippreservati biz-zokkor (imqattra, glacé jew kristallizzati)    
Ġinġer 2006 00 10  
Oħrajn    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż it-13 % skont il-piż    
Ċirasa 2006 00 31  
Frott tropikali u ġewż tropikali 2006 00 35  
Oħrajn 2006 00 38  
Oħrajn    
Frott tropikali u ġewż tropikali 2006 00 91  
Oħrajn 2006 00 99  
20.07 Ġammijiet, jellies tal-frott, marmellati, purée tal-frott jew tal-ġewż u pastes tal-frott u tal-ġewż, miksubin bit-tisjir, kemm jekk fihom iz-zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud u kemm jekk le    
Preparati omoġenizzati    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż it-13 % skont il-piż 2007 10 10  
Oħrajn    
Tal-frott tropikali 2007 10 91  
Oħrajn 2007 10 99  
Oħrajn    
Frott taċ-ċitru    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż it-30 % skont il-piż 2007 91 10  
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż it-13 % iżda li ma jaqbiżx it-30 % skont il-piż 2007 91 30  
Oħrajn 2007 91 90  
Oħrajn    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż it-30 % skont il-piż    
Purée u paste tal-għanbaqar u purée u paste tal-pruna, f’pakki immedjati b’kontenut nett li jaqbeż il-100 kg, għall-ipproċessar industrijali 2007 99 10  
Purée u paste tal-qastan 2007 99 20  
Oħrajn    
Taċ-ċirasa 2007 99 31  
Tal-frawli 2007 99 33  
Tal-lampun 2007 99 35  
Oħrajn 2007 99 39  
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż it-13 % iżda li ma jaqbiżx it-30 % skont il-piż 2007 99 50  
Oħrajn    
Tal-frott tropikali u tal-ġewż tropikali 2007 99 93  
Oħrajn 2007 99 97  
20.08 Frott, ġewż u partijiet oħrajn tal-pjanti tajbin għall-ikel, ippreparati jew ippreservati mod ieħor, kemm jekk fihom iz-zokkor jew dolċifikant ieħor jew spirtu miżjud u kemm jekk le, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra    
Ġewż, karawett u żrieragħ oħrajn, kemm jekk imħalltin flimkien u kemm jekk le    
Karawett    
Butir tal-karawett 2008 11 10  
Oħrajn, f’pakki immedjati b’kontenut nett    
Li jaqbeż il-1 kg 2008 11 91  
Li ma jaqbiżx il-1 kg    
Inkaljat 2008 11 96  
Oħrajn 2008 11 98  
Oħrajn, inkluż taħlitiet    
F’pakki immedjati b’kontenut nett li jaqbeż il-1 kg    
Ġewż tropikali; taħlitiet li fihom skont il-piż 50 % jew iktar ta’ ġewż tropikali 2008 19 12  
Oħrajn    
Lewż u pistaċċi nkaljati 2008 19 13  
Oħrajn 2008 19 19  
F’pakki immedjati b’kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg    
Ġewż tropikali; taħlitiet li fihom skont il-piż 50 % jew iktar ġewż tropikali 2008 19 92  
Oħrajn    
Ġewż inkaljat    
Lewż u pistaċċi 2008 19 93  
Oħrajn 2008 19 95  
Oħrajn 2008 19 99  
Ananas    
Li fih l-ispirtu miżjud    
F’pakki immedjati b’kontenut nett li jaqbeż il-1 kg    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż is-17 % skont il-piż 2008 20 11  
Oħrajn 2008 20 19  
F’pakki immedjati b’kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż id-19 % skont il-piż 2008 20 31  
Oħrajn 2008 20 39  
Li ma fihomx spirtu miżjud    
Li fihom iz-zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett li jaqbeż il-1 kg    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż is-17 % skont il-piż 2008 20 51  
Oħrajn 2008 20 59  
Li fihom zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż id-19 % skont il-piż 2008 20 71  
Oħrajn 2008 20 79  
Li ma fihomx iz-zokkor miżjud 2008 20 90  
Frott taċ-ċitru    
Li fih l-ispirtu miżjud    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż id-9 % skont il-piż    
Ta’ qawwa alkoħolika effettiva skont il-massa li ma taqbiżx il-11,85 % mas 2008 30 11  
Oħrajn 2008 30 19  
Oħrajn    
Ta’ qawwa alkoħolika effettiva skont il-massa li ma taqbiżx il-11,85 % mas 2008 30 31  
Oħrajn 2008 30 39  
Li ma fihomx spirtu miżjud    
Li fihom zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett li jaqbeż il-1 kg    
Flieli tal-grapefruit, inkluż pomelos 2008 30 51  
Mandolin (inkluż tanġerini u satsumas); klementini, wilkings u ibridi oħrajn simili taċ-ċitru 2008 30 55  
Oħrajn 2008 30 59  
Li fihom zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg    
Flieli tal-grapefruit, inkluż pomelos 2008 30 71  
Mandolin (inkluż tanġerini u satsumas); klementini, wilkings u ibridi oħrajn simili taċ-ċitru 2008 30 75  
Oħrajn 2008 30 79  
Li ma fihomx zokkor miżjud 2008 30 90  
Lanġas    
Li fih l-ispirtu miżjud    
F’pakki immedjati b’kontenut nett li jaqbeż il-1 kg    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż it-13 % skont il-piż    
Ta’ qawwa alkoħolika effettiva skont il-massa li ma taqbiżx il-11,85 % mas 2008 40 11  
Oħrajn 2008 40 19  
Oħrajn    
Ta’ qawwa alkoħolika effettiva skont il-massa li ma taqbiżx il-11,85 % mas 2008 40 21  
Oħrajn 2008 40 29  
F’pakki immedjati b’kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż il-15 % skont il-piż 2008 40 31  
Oħrajn 2008 40 39  
Li ma fihomx spirtu miżjud    
Li fihom zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett li jaqbeż il-1 kg    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż it-13 % skont il-piż 2008 40 51  
Oħrajn 2008 40 59  
Li fihom zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż il-15 % skont il-piż 2008 40 71  
Oħrajn 2008 40 79  
Li ma fihomx zokkor miżjud 2008 40 90  
Berquq    
Li fih l-ispirtu miżjud    
F’pakki immedjati b’kontenut nett li jaqbeż il-1 kg    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż it-13 % skont il-piż    
Ta’ qawwa alkoħolika effettiva skont il-massa li ma taqbiżx il-11,85 % mas 2008 50 11  
Oħrajn 2008 50 19  
Oħrajn    
Ta’ qawwa alkoħolika effettiva skont il-massa li ma taqbiżx il-11,85 % mas 2008 50 31  
Oħrajn 2008 50 39  
F’pakki immedjati b’kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż il-15 % skont il-piż 2008 50 51  
Oħrajn 2008 50 59  
Li ma fihomx spirtu miżjud    
Li fihom zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett li jaqbeż il-1 kg    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż it-13 % skont il-piż 2008 50 61  
Oħrajn 2008 50 69  
Li fihom zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż il-15 % skont il-piż 2008 50 71  
Oħrajn 2008 50 79  
Ma fihomx zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett    
Ta’ 5 kg jew iktar 2008 50 92  
Ta’ inqas minn 5 kg 2008 50 98  
Ċirasa    
Li fiha l-ispirtu miżjud    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż id-9 % skont il-piż    
Ta’ qawwa alkoħolika effettiva skont il-massa li ma taqbiżx il-11,85 % mas 2008 60 11  
Oħrajn 2008 60 19  
Oħrajn    
Ta’ qawwa alkoħolika effettiva skont il-massa li ma taqbiżx il-11,85 % mas 2008 60 31  
Oħrajn 2008 60 39  
Li ma fihomx spirtu miżjud    
Li fihom zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett    
Li jaqbeż il-1 kg 2008 60 50  
Li ma jaqbiżx il-1 kg 2008 60 60  
Li ma fihomx zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett    
Ta’ 4,5 kg jew iktar 2008 60 70  
Ta’ inqas minn 4,5 kg 2008 60 90  
Ħawħ, inkluż nuċiprisk    
Li fih l-ispirtu miżjud    
F’pakki immedjati b’kontenut nett li jaqbeż il-1 kg    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż it-13 % skont il-piż    
Ta’ qawwa alkoħolika effettiva skont il-massa li ma taqbiżx il-11,85 % mas 2008 70 11  
Oħrajn 2008 70 19  
Oħrajn    
Ta’ qawwa alkoħolika effettiva skont il-massa li ma taqbiżx il-11,85 % mas 2008 70 31  
Oħrajn 2008 70 39  
F’pakki immedjati b’kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż il-15 % skont il-piż 2008 70 51  
Oħrajn 2008 70 59  
Li ma fihomx spirtu miżjud    
Li fihom zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett li jaqbeż il-1 kg    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż it-13 % skont il-piż 2008 70 61  
Oħrajn 2008 70 69  
Li fihom zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż il-15 % skont il-piż 2008 70 71  
Oħrajn 2008 70 79  
Li ma fihomx zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett    
Ta’ 5 kg jew iktar 2008 70 92  
Ta’ inqas minn 5 kg 2008 70 98  
Frawli    
Li fih l-ispirtu miżjud    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż id-9 % skont il-piż    
Ta’ qawwa alkoħolika effettiva skont il-massa li ma taqbiżx il-11,85 % mas 2008 80 11  
Oħrajn 2008 80 19  
Oħrajn    
Ta’ qawwa alkoħolika effettiva skont il-massa li ma taqbiżx il-11,85 % mas 2008 80 31  
Oħrajn 2008 80 39  
Li ma fihomx spirtu miżjud    
Li fihom zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett li jaqbeż il-1 kg 2008 80 50  
Li fihom zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 2008 80 70  
Li ma fihomx zokkor miżjud 2008 80 90  
Oħrajn, inkluż taħlitiet għajr dawk tas-subintestatura 200819    
Qlub tal-palm 2008 91 00  
Il-Cranberries (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); il-lingonberries (Vaccinium vitis-idaea)    
Li fihom l-ispirtu miżjud    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż id-9 % skont il-piż    
Ta’ qawwa alkoħolika effettiva skont il-massa li ma taqbiżx il-11,85 % mas 2008 93 11  
Oħrajn 2008 93 19  
Oħrajn    
Ta’ qawwa alkoħolika effettiva skont il-massa li ma taqbiżx il-11,85 % mas 2008 93 21  
Oħrajn 2008 93 29  
Li ma fihomx spirtu miżjud    
Li fihom zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett li jaqbeż il-1 kg 2008 93 91  
Li fihom zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 2008 93 93  
Li ma fihomx zokkor miżjud 2008 93 99  
Taħlitiet    
Tal-ġewż tropikali u tal-frott tropikali, li fihom skont il-piż 50 % jew iktar ġewż tropikali    
F’pakki immedjati b’kontenut nett li jaqbeż il-1 kg 2008 97 03  
F’pakki immedjati b’kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 2008 97 05  
Oħrajn    
Li fihom spirtu miżjud    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż id-9 % skont il-piż    
Ta’ qawwa alkoħolika effettiva skont il-massa li ma taqbiżx il-11,85 % mas    
Tal-frott tropikali (inkluż taħlitiet li fihom skont il-piż 50 % jew iktar ġewż tropikali u frott tropikali) 2008 97 12  
Oħrajn 2008 97 14  
Oħrajn    
Tal-frott tropikali (inkluż taħlitiet li fihom skont il-piż 50 % jew iktar ġewż tropikali u frott tropikali) 2008 97 16  
Oħrajn 2008 97 18  
Oħrajn    
Ta’ qawwa alkoħolika effettiva skont il-massa li ma taqbiżx il-11,85 % mas    
Tal-frott tropikali (inkluż taħlitiet li fihom skont il-piż 50 % jew iktar ġewż tropikali u frott tropikali) 2008 97 32  
Oħrajn 2008 97 34  
Oħrajn    
Tal-frott tropikali (inkluż taħlitiet li fihom skont il-piż 50 % jew iktar ġewż tropikali u frott tropikali) 2008 97 36  
Oħrajn 2008 97 38  
Li ma fihomx spirtu miżjud    
Li fihom zokkor miżjud    
F’pakki immedjati b’kontenut nett li jaqbeż il-1 kg    
Tal-frott tropikali (inkluż taħlitiet li fihom skont il-piż 50 % jew iktar ġewż tropikali u frott tropikali) 2008 97 51  
Oħrajn 2008 97 59  
Oħrajn    
Taħlitiet tal-frott li fihom l-ebda frotta singola ma taqbeż il-50 % skont il-piż totali tal-frott    
Tal-frott tropikali (inkluż taħlitiet li fihom skont il-piż 50 % jew iktar ġewż tropikali u frott tropikali) 2008 97 72  
Oħrajn 2008 97 74  
Oħrajn    
Tal-frott tropikali (inkluż taħlitiet li fihom skont il-piż 50 % jew iktar ġewż tropikali u frott tropikali) 2008 97 76  
Oħrajn 2008 97 78  
Li ma fihomx zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett    
Ta’ 5 kg jew iktar    
Tal-frott tropikali (inkluż taħlitiet li fihom skont il-piż 50 % jew iktar ġewż tropikali u frott tropikali) 2008 97 92  
Oħrajn 2008 97 93  
Ta’ 4,5 kg jew iktar iżda inqas minn 5 kg    
Tal-frott tropikali (inkluż taħlitiet li fihom skont il-piż 50 % jew iktar ġewż tropikali u frott tropikali) 2008 97 94  
Oħrajn 2008 97 96  
Ta’ inqas minn 4,5 kg    
Tal-frott tropikali (inkluż taħlitiet li fihom skont il-piż 50 % jew iktar ġewż tropikali u frott tropikali) 2008 97 97  
Oħrajn 2008 97 98  
Oħrajn    
Li fihom spirtu miżjud    
Ġinġer    
Ta’ qawwa alkoħolika effettiva skont il-massa li ma taqbiżx il-11,85 % mas 2008 99 11  
Oħrajn 2008 99 19  
Għeneb    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż it-13 % skont il-piż 2008 99 21  
Oħrajn 2008 99 23  
Oħrajn    
B’kontenut ta’ zokkor li jaqbeż id-9 % skont il-piż    
Ta’ qawwa alkoħolika effettiva skont il-massa li ma taqbiżx il-11,85 % mas    
Frott tropikali 2008 99 24  
Oħrajn 2008 99 28  
Oħrajn    
Frott tropikali 2008 99 31  
Oħrajn 2008 99 34  
Oħrajn    
Ta’ qawwa alkoħolika effettiva skont il-massa li ma taqbiżx il-11,85 % mas    
Frott tropikali 2008 99 36  
Oħrajn 2008 99 37  
Oħrajn    
Frott tropikali 2008 99 38  
Oħrajn 2008 99 40  
Li ma fihomx spirtu miżjud    
Li fihom zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett li jaqbeż il-1 kg    
Ġinġer 2008 99 41  
Għeneb 2008 99 43  
Għanbaqar u l-pruna 2008 99 45  
Frott tropikali 2008 99 48  
Oħrajn 2008 99 49  
Li fihom zokkor miżjud, f’pakki immedjati b’kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg    
Ġinġer 2008 99 51  
Frott tropikali 2008 99 63  
Oħrajn 2008 99 67  
Li ma fihomx zokkor miżjud    
Għanbaqar u pruna, f’pakki immedjati b’kontenut nett    
Ta’ 5 kg jew iktar 2008 99 72  
Ta’ inqas minn 5 kg 2008 99 78  
Qamħirrum, għajr qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata) 2008 99 85  
Jamms, patata ħelwa u partijiet simili tal-pjanti tajbin għall-ikel li fihom 5 % jew iktar skont il-piż lamtu 2008 99 91  
Oħrajn 2008 99 99  
20.09 Il-meraq tal-frott jew tal-ġewż (inkluż il-most tal-għeneb u l-ilma tal-ġewż tal-Indi) u l-meraq tal-ħaxix, mhux iffermentat u li ma fihx spirtu miżjud, kemm jekk fih iz-zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud u kemm jekk le    
Meraq tal-larinġ    
Iffriżat    
Ta’ valur Brix li jaqbeż is-67    
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 30 kull 100 kg piż nett 2009 11 11  
Oħrajn 2009 11 19  
Ta’ valur Brix li ma jaqbiżx is-67    
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 30 kull 100 kg piż nett u b’kontenut ta’ zokkor miżjud li jaqbeż it-30 % skont il-piż 2009 11 91  
Oħrajn 2009 11 99  
Mhux iffriżati, ta’ valur Brix li ma jaqbiżx l-20 2009 12 00  
Oħrajn    
Ta’ valur Brix li jaqbeż is-67    
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 30 kull 100 kg piż nett 2009 19 11  
Oħrajn 2009 19 19  
Ta’ valur Brix li jaqbeż l-20 iżda li ma jaqbiżx is-67    
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 30 kull 100 kg piż nett u b’kontenut ta’ zokkor miżjud li jaqbeż it-30 % skont il-piż 2009 19 91  
Oħrajn 2009 19 98  
Il-meraq tal-grapefruit; il-meraq tal-pomelo    
Ta’ valur Brix li ma jaqbiżx l-20 2009 21 00  
Oħrajn    
Ta’ valur Brix li jaqbeż is-67    
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 30 kull 100 kg piż nett 2009 29 11  
Oħrajn 2009 29 19  
Ta’ valur Brix li jaqbeż l-20 iżda li ma jaqbiżx is-67    
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 30 kull 100 kg piż nett u b’kontenut ta’ zokkor miżjud li jaqbeż it-30 % skont il-piż 2009 29 91  
Oħrajn 2009 29 99  
Meraq ta’ kwalunkwe frotta taċ-ċitru oħra singola    
Ta’ valur Brix li ma jaqbiżx l-20    
Ta’ valur li jaqbeż it-€ 30 kull 100 kg piż nett    
Li fih zokkor miżjud 2009 31 11  
Li ma fihx zokkor miżjud 2009 31 19  
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 30 kull 100 kg piż nett    
Meraq tal-lumi    
Li fih zokkor miżjud 2009 31 51  
Li ma fihx zokkor miżjud 2009 31 59  
Meraq tal-frott taċ-ċitru ieħor    
Li fih zokkor miżjud 2009 31 91  
Li ma fihx zokkor miżjud 2009 31 99  
Oħrajn    
Ta’ valur Brix li jaqbeż is-67    
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 30 kull 100 kg piż nett 2009 39 11  
Oħrajn 2009 39 19  
Ta’ valur Brix li jaqbeż l-20 iżda li ma jaqbiżx is-67    
Ta’ valur li jaqbeż it-€ 30 kull 100 kg piż nett    
Li fih zokkor miżjud 2009 39 31  
Li ma fihx zokkor miżjud 2009 39 39  
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 30 kull 100 kg piż nett    
Meraq tal-lumi    
B’kontenut ta’ zokkor miżjud li jaqbeż it-30 % skont il-piż 2009 39 51  
B’kontenut ta’ zokkor miżjud li ma jaqbiżx it-30 % skont il-piż 2009 39 55  
Li ma fihx zokkor miżjud 2009 39 59  
Meraq tal-frott taċ-ċitru ieħor    
B’kontenut ta’ zokkor miżjud li jaqbeż it-30 % skont il-piż 2009 39 91  
B’kontenut ta’ zokkor miżjud li ma jaqbiżx it-30 % skont il-piż 2009 39 95  
Li ma fihx zokkor miżjud 2009 39 99  
Meraq tal-ananas    
Ta’ valur Brix li ma jaqbiżx l-20    
Li fih zokkor miżjud 2009 41 92  
Li ma fihx zokkor miżjud 2009 41 99  
Oħrajn    
Ta’ valur Brix li jaqbeż is-67    
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 30 kull 100 kg piż nett 2009 49 11  
Oħrajn 2009 49 19  
Ta’ valur Brix li jaqbeż l-20 iżda li ma jaqbiżx is-67    
Ta’ valur li jaqbeż it-€ 30 kull 100 kg piż nett, li fih iz-zokkor miżjud 2009 49 30  
Oħrajn    
B’kontenut ta’ zokkor miżjud li jaqbeż it-30 % skont il-piż 2009 49 91  
B’kontenut ta’ zokkor miżjud li ma jaqbiżx it-30 % skont il-piż 2009 49 93  
Li ma fihx zokkor miżjud 2009 49 99  
Meraq tat-tadam    
Li fih zokkor miżjud 2009 50 10  
Oħrajn 2009 50 90  
Meraq tal-għeneb (inkluż il-most tal-għeneb)    
Ta’ valur Brix li ma jaqbiżx it-30    
Ta’ valur li jaqbeż it-€ 18 kull 100 kg piż nett 2009 61 10  
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 18 kull 100 kg piż nett 2009 61 90  
Oħrajn    
Ta’ valur Brix li jaqbeż is-67    
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 22 kull 100 kg piż nett 2009 69 11  
Oħrajn 2009 69 19  
Ta’ valur Brix li jaqbeż it-30 iżda li ma jaqbiżx is-67    
Ta’ valur li jaqbeż it-€ 18 kull 100 kg piż nett    
Ikkonċentrat 2009 69 51  
Oħrajn 2009 69 59  
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 18 kull 100 kg piż nett    
B’kontenut ta’ zokkor miżjud li jaqbeż it-30 % skont il-piż    
Ikkonċentrat 2009 69 71  
Oħrajn 2009 69 79  
Oħrajn 2009 69 90  
Meraq tat-tuffieħ    
Ta’ valur Brix li ma jaqbiżx l-20    
Li fih zokkor miżjud 2009 71 20  
Li ma fihx zokkor miżjud 2009 71 99  
Oħrajn    
Ta’ valur Brix li jaqbeż is-67    
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 22 kull 100 kg piż nett 2009 79 11  
Oħrajn 2009 79 19  
Ta’ valur Brix li jaqbeż l-20 iżda li ma jaqbiżx is-67    
Ta’ valur li jaqbeż it-€ 18 kull 100 kg piż nett, li fih iz-zokkor miżjud 2009 79 30  
Oħrajn    
B’kontenut ta’ zokkor miżjud li jaqbeż it-30 % skont il-piż 2009 79 91  
Oħrajn 2009 79 98  
Il-meraq ta’ kwalunkwe frotta, ġewża jew ħaxixa oħra singola    
Il-meraq tal-Cranberries (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); il-meraq tal-lingonberries (Vaccinium vitis-idaea)    
Ta’ valur Brix li jaqbeż is-67    
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 30 kull 100 kg piż nett 2009 81 11  
Oħrajn 2009 81 19  
Ta’ valur Brix li ma jaqbiżx is-67    
Ta’ valur li jaqbeż it-€ 30 kull 100 kg piż nett, li fih iz-zokkor miżjud 2009 81 31  
Oħrajn    
B’kontenut ta’ zokkor miżjud li jaqbeż it-30 % skont il-piż 2009 81 51  
B’kontenut ta’ zokkor miżjud li ma jaqbiżx it-30 % skont il-piż 2009 81 59  
Li ma fihx zokkor miżjud    
Meraq tal-frott tal-ispeċi Vaccinium macrocarpon 2009 81 95  
Oħrajn 2009 81 99  
Oħrajn    
Ta’ valur Brix li jaqbeż is-67    
Meraq tal-lanġas    
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 22 kull 100 kg piż nett 2009 89 11  
Oħrajn 2009 89 19  
Oħrajn    
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 30 kull 100 kg piż nett    
Meraq tal-frott tropikali 2009 89 34  
Oħrajn 2009 89 35  
Oħrajn    
Meraq tal-frott tropikali 2009 89 36  
Oħrajn 2009 89 38  
Ta’ valur Brix li ma jaqbiżx is-67    
Meraq tal-lanġas    
Ta’ valur li jaqbeż it-€ 18 kull 100 kg piż nett, li fih iz-zokkor miżjud 2009 89 50  
Oħrajn    
B’kontenut ta’ zokkor miżjud li jaqbeż it-30 % skont il-piż 2009 89 61  
B’kontenut ta’ zokkor miżjud li ma jaqbiżx it-30 % skont il-piż 2009 89 63  
Li ma fihx zokkor miżjud 2009 89 69  
Oħrajn    
Ta’ valur li jaqbeż it-€ 30 kull 100 kg piż nett, li fih iz-zokkor miżjud    
Meraq taċ-ċirasa 2009 89 71  
Meraq tal-frott tropikali 2009 89 73  
Oħrajn 2009 89 79  
Oħrajn    
B’kontenut ta’ zokkor miżjud li jaqbeż it-30 % skont il-piż    
Meraq tal-frott tropikali 2009 89 85  
Oħrajn 2009 89 86  
B’kontenut ta’ zokkor miżjud li ma jaqbiżx it-30 % skont il-piż    
Meraq tal-frott tropikali 2009 89 88  
Oħrajn 2009 89 89  
Li ma fihx zokkor miżjud    
Meraq taċ-ċirasa 2009 89 96  
Meraq tal-frott tropikali 2009 89 97  
Oħrajn 2009 89 99  
Taħlitiet ta’ meraq    
Ta’ valur Brix li jaqbeż is-67    
Taħlitiet ta’ meraq tat-tuffieħ u tal-lanġas    
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 22 kull 100 kg piż nett 2009 90 11  
Oħrajn 2009 90 19  
Oħrajn    
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 30 kull 100 kg piż nett 2009 90 21  
Oħrajn 2009 90 29  
Ta’ valur Brix li ma jaqbiżx is-67    
Taħlitiet ta’ meraq tat-tuffieħ u tal-lanġas    
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 18 kull 100 kg piż nett u b’kontenut ta’ zokkor miżjud li jaqbeż it-30 % skont il-piż 2009 90 31  
Oħrajn 2009 90 39  
Oħrajn    
Ta’ valur li jaqbeż it-€ 30 kull 100 kg piż nett    
Taħlitiet ta’ meraq ta’ frott taċ-ċitru u tal-ananas    
Li fihom zokkor miżjud 2009 90 41  
Oħrajn 2009 90 49  
Oħrajn    
Li fihom zokkor miżjud 2009 90 51  
Oħrajn 2009 90 59  
Ta’ valur li ma jaqbiżx it-€ 30 kull 100 kg piż nett    
Taħlitiet ta’ meraq ta’ frott taċ-ċitru u tal-ananas    
B’kontenut ta’ zokkor miżjud li jaqbeż it-30 % skont il-piż 2009 90 71  
B’kontenut ta’ zokkor miżjud li ma jaqbiżx it-30 % skont il-piż 2009 90 73  
Li ma fihomx zokkor miżjud 2009 90 79  
Oħrajn    
B’kontenut ta’ zokkor miżjud li jaqbeż it-30 % skont il-piż    
Taħlitiet ta’ meraq ta’ frott tropikali 2009 90 92  
Oħrajn 2009 90 94  
B’kontenut ta’ zokkor miżjud li ma jaqbiżx it-30 % skont il-piż    
Taħlitiet ta’ meraq ta’ frott tropikali 2009 90 95  
Oħrajn 2009 90 96  
Li ma fihomx zokkor miżjud    
Taħlitiet ta’ meraq ta’ frott tropikali 2009 90 97  
Oħrajn 2009 90 98  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.