CN8 / NC8 - 2023 40 CN8 / NC8 - 2023 - MT 42

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 41
ĠLUD GREZZI (GĦAJR IL-ĠLUD TAL-PELLIĊĊERIJA) U L-ĠILDA

41.01 Ġlud grezzi tal-annimali bovini (inkluż tal-buflu) jew ekwini (friski, jew immellħin, imnixxfin, ittrattati bil-ġir, piklati jew ippreservati b’mod ieħor, iżda mhux ikkonzati, ipparċminati jew ippreparati mod ieħor), kemm jekk imxerrħa jew bix-xagħar imneħħi kemm jekk le    
Ġlud sħaħ, mhux imxerrħa, fejn il-piż ta’ kull ġild ma jaqbiżx it-8 kg meta jkunu sempliċiment imnixxfin, l-10 kg meta jkunu mmellħin fix-xott, jew 16-il kg meta jkunu friski, immellħin fin-niedi jew ippreservati b’mod ieħor    
Friski 4101 20 10 (PCE)
Immellħin fin-niedi 4101 20 30 (PCE)
Imnixxfin jew immellħin fix-xott 4101 20 50 (PCE)
Oħrajn 4101 20 80 (PCE)
Ġlud sħaħ, b’piż ta’ iktar minn 16-il kg    
Friski 4101 50 10 (PCE)
Immellħin fin-niedi 4101 50 30 (PCE)
Imnixxfin jew immellħin fix-xott 4101 50 50 (PCE)
Oħrajn 4101 50 90 (PCE)
Oħrajn, inkluż partijiet posterjuri, in-nofsijiet tal-parti posterjuri u ż-żquq 4101 90 00  
41.02 Ġlud grezzi tan-nagħaġ jew tal-ħrief (friski, jew immellħin, imnixxfin, ittrattati bil-ġir, piklati jew ippreservati b’mod ieħor, iżda mhux ikkonzati, ipparċminati jew ippreparati mod ieħor), kemm dawk imġiżża, jew imxerrħa, kif ukoll dawk li mhumiex, għajr dawk esklużi bin-nota 1 (c) ta’ dan il-kapitolu    
Bis-suf    
Tal-ħrief 4102 10 10 (PCE)
Oħrajn 4102 10 90 (PCE)
Mingħajr suf    
Immarinati 4102 21 00 (PCE)
Oħrajn 4102 29 00 (PCE)
41.03 Ġlud grezzi oħrajn (friski, jew immellħin, imnixxfin, ittrattati bil-ġir, immarinati jew ippreservati b’mod ieħor, iżda mhux ikkonzati, ipparċminati jew ippreparati mod ieħor), kemm jekk imxerrħa jew bix-xagħar imneħħi kemm jekk le, għajr dawk esklużi bin-nota 1 (b) jew 1 (c) ta’ dan il-kapitolu    
Tar-rettili 4103 20 00 (PCE)
Tal-ħnieżer 4103 30 00 (PCE)
Oħrajn 4103 90 00  
41.04 Ġlud ikkonzati jew "in crust" tal-annimali bovini (inkluż tal-buflu) jew ekwini, imġiżża, kemm dawk imxerrħa kif ukoll dawk li mhumiex, iżda mhux ippreparati mod ieħor    
Fi stat imxarrab (anki wet-blue)    
Ġlud sħaħ, żgraxxati, mhux imxerrħa; ġlud żgraxxati mxerrħa    
Ġlud sħaħ tal-annimali bovini (inkluż tal-buflu), b’erja tas-superfiċje ta’ kull waħda li ma tkunx ikbar minn 28 pied kwadru (2,6 m²) 4104 11 10 (PCE)
Oħrajn    
Tal-annimali bovini (inkluż tal-buflu)    
Ġlud sħaħ, b’erja tas-superfiċje ta’ kull waħda li tkun ikbar minn 28 pied kwadru (2,6 m²) 4104 11 51 (PCE)
Oħrajn 4104 11 59 (PCE)
Oħrajn 4104 11 90 (PCE)
Oħrajn    
Ġlud sħaħ tal-annimali bovini (inkluż tal-buflu), b’erja tas-superfiċje ta’ kull waħda li ma tkunx ikbar minn 28 pied kwadru (2,6 m²) 4104 19 10 (PCE)
Oħrajn    
Tal-annimali bovini (inkluż tal-buflu)    
Ġlud sħaħ, b’erja tas-superfiċje ta’ kull waħda li tkun ikbar minn 28 pied kwadru (2,6 m²) 4104 19 51 (PCE)
Oħrajn 4104 19 59 (PCE)
Oħrajn 4104 19 90 (PCE)
Fl-istat xott (in crust)    
Ġlud sħaħ, żgraxxati, mhux imxerrħa; ġlud żgraxxati mxerrħa    
Ġlud sħaħ tal-annimali bovini (inkluż tal-buflu), b’erja tas-superfiċje ta’ kull waħda li ma tkunx ikbar minn 28 pied kwadru (2,6 m²)    
Ġlud tal-kipp tal-Indja tal-Lvant, sħaħ, jew mingħajr irjus u koxox, kull waħda b’piż nett ta’ mhux iktar minn 4,5 kg, mingħajr preparazzjoni oħra għajr l-ikkonzar veġetali, ikunu jew ma jkunux għaddew minn ċerti trattamenti, iżda ovvjament mhux lesti għall-użu immedjat fil-manifattura ta’ oġġetti tal-ġilda 4104 41 11 (PCE)
Oħrajn 4104 41 19 (PCE)
Oħrajn    
Tal-annimali bovini (inkluż tal-buflu)    
Ġlud sħaħ, b’erja tas-superfiċje ta’ kull waħda li tkun ikbar minn 28 pied kwadru (2,6 m²) 4104 41 51 (PCE)
Oħrajn 4104 41 59 (PCE)
Oħrajn 4104 41 90 (PCE)
Oħrajn    
Ġlud sħaħ tal-annimali bovini (inkluż tal-buflu), b’erja tas-superfiċje ta’ kull waħda li ma tkunx ikbar minn 28 pied kwadru (2,6 m²)    
Ġlud tal-kipp tal-Indja tal-Lvant, sħaħ, jew mingħajr irjus u koxox, kull waħda b’piż nett ta’ mhux iktar minn 4,5 kg, mingħajr preparazzjoni oħra għajr l-ikkonzar veġetali, ikunu jew ma jkunux għaddew minn ċerti trattamenti, iżda ovvjament mhux lesti għall-użu immedjat fil-manifattura ta’ oġġetti tal-ġilda 4104 49 11 (PCE)
Oħrajn 4104 49 19 (PCE)
Oħrajn    
Tal-annimali bovini (inkluż tal-buflu)    
Ġlud sħaħ, b’erja tas-superfiċje ta’ kull waħda li tkun ikbar minn 28 pied kwadru (2,6 m²) 4104 49 51 (PCE)
Oħrajn 4104 49 59 (PCE)
Oħrajn 4104 49 90 (PCE)
41.05 Ġlud ikkonzati jew “in crust” tan-nagħaġ jew tal-ħrief, imġiżża, kemm imxerrħa kif ukoll le, iżda mhux ippreparati mod ieħor    
Fi stat imxarrab (anki wet-blue) 4105 10 00 (PCE)
Fl-istat xott (in crust)    
Ġlud tan-nagħaġ tal-Indja bi kkonzar veġetali minn qabel, kemm jekk għaddew minn ċerti trattamenti kif ukoll jekk le, iżda ovvjament mhux tajbin għall-użu immedjat fil-manifattura ta’ oġġetti tal-ġilda 4105 30 10 (PCE)
Oħrajn 4105 30 90 (PCE)
41.06 Ġlud ikkonzati jew in crust ta’ annimali oħrajn, imġiżża, kemm dawk imxerrħa kif ukoll dawk li mhumiex, iżda mhux ippreparati mod ieħor    
Tal-mogħoż jew tal-gidien    
Fi stat imxarrab (anki wet-blue) 4106 21 00 (PCE)
Fl-istat xott (in crust)    
Ġlud tal-mogħoż jew tal-gidien tal-Indja bi kkonzar veġetali minn qabel, kemm jekk għaddew minn ċerti trattamenti kif ukoll jekk le, iżda ovvjament mhux tajbin għall-użu immedjat fil-manifattura ta’ oġġetti tal-ġilda 4106 22 10 (PCE)
Oħrajn 4106 22 90 (PCE)
Tal-ħnieżer    
Fi stat imxarrab (anki wet-blue) 4106 31 00 (PCE)
Fl-istat xott (in crust) 4106 32 00 (PCE)
Tar-rettili    
Lesti kkonzati bil-ħxejjex 4106 40 10 (PCE)
Oħrajn 4106 40 90 (PCE)
Oħrajn    
Fi stat imxarrab (anki wet-blue) 4106 91 00  
Fl-istat xott (in crust) 4106 92 00 (PCE)
41.07 Ġilda li ngħatat iktar trattament wara l-ikkonzar u l-crusting, li tinkludi l-ġilda pparċminata, tal-annimali bovini (fosthom il-buflu) jew tal-ekwini, imġiżża, kemm dawk imxerrħa kif ukoll dawk li mhumiex, għajr il-ġilda tal-intestatura 4114    
Ġlud sħaħ    
Ġlud sħaħ, żgraxxati, mhux imxerrħa    
Ġilda tal-annimali bovini (fosthom il-buflu), b’erja tas-superfiċje ta’ kull waħda li ma tkunx ikbar minn 28 pied kwadru (2,6 m²)    
Boxcalf 4107 11 11 (MTK)
Oħrajn 4107 11 19 (MTK)
Oħrajn 4107 11 90 (MTK)
Ġlud żgraxxati mxerrħa    
Ġilda tal-annimali bovini (fosthom il-buflu), b’erja tas-superfiċje ta’ kull waħda li ma tkunx ikbar minn 28 pied kwadru (2,6 m²)    
Boxcalf 4107 12 11 (MTK)
Oħrajn 4107 12 19 (MTK)
Oħrajn    
Ġilda tal-annimali bovini (fosthom il-buflu) 4107 12 91 (MTK)
Ġilda tal-ekwini 4107 12 99 (MTK)
Oħrajn    
Ġilda tal-annimali bovini (fosthom il-buflu), b’erja tas-superfiċje ta’ kull waħda li ma tkunx ikbar minn 28 pied kwadru (2,6 m²) 4107 19 10 (MTK)
Oħrajn 4107 19 90 (MTK)
Oħrajn, fosthom il-ġenbejn    
Ġlud sħaħ, żgraxxati, mhux imxerrħa    
Ġilda għall-pettijiet 4107 91 10  
Oħrajn 4107 91 90 (MTK)
Ġlud żgraxxati mxerrħa    
Ġilda tal-annimali bovini (fosthom il-buflu) 4107 92 10 (MTK)
Ġilda tal-ekwini 4107 92 90 (MTK)
Oħrajn    
Ġilda tal-annimali bovini (fosthom il-buflu) 4107 99 10 (MTK)
Ġilda tal-ekwini 4107 99 90 (MTK)
41.12 Ġilda li ngħatat iktar trattament wara l-ikkonzar u l-crusting, li tinkludi l-ġilda pparċminata, tan-nagħaġ jew tal-ħrief, imġiżża, kemm jekk tkun imxerrħa kif ukoll jekk le, għajr il-ġilda tal-intestatura 4114 4112 00 00 (MTK)
41.13 Ġilda li ngħatat iktar trattament wara l-ikkonzar u l-crusting, li tinkludi l-ġilda pparċminata, ta’ annimali oħrajn, imġiżża, kemm jekk tkun imxerrħa kif ukoll jekk le, għajr il-ġilda tal-intestatura 4114    
Tal-mogħoż jew tal-gidien 4113 10 00 (MTK)
Tal-ħnieżer 4113 20 00 (MTK)
Tar-rettili 4113 30 00 (MTK)
Oħrajn 4113 90 00 (MTK)
41.14 Ġilda tal-kamoxxa (anki l-kamoxx ikkombinat); ġilda tal-alakka u ġilda tal-alakka laminata; ġilda metallizzata    
Ġilda tal-kamoxxa (anki l-kamoxx ikkombinat)    
Tan-nagħag jew tal-ħrief 4114 10 10 (PCE)
Ta’ annimali oħrajn 4114 10 90 (PCE)
Ġilda tal-alakka u ġilda tal-alakka laminata; ġilda metallizzata 4114 20 00 (MTK)
41.15 Ġilda rikostitwita b’bażi tal-ġilda jew tal-fibra tal-ġilda, fil-forma, ta’ blokok, ta’ folji jew ta’ strixex, irrumblati jew le; qtugħ jew skart ieħor tal-ġilda jew tal-ġilda rikostitwita, mhux tajbin għall-manifattura ta’ oġġetti tal-ġilda; trab, terra u dqiq tal-ġilda    
Ġilda rikostitwita b’bażi tal-ġilda jew tal-fibra tal-ġilda, fil-forma ta’ blokok, ta’ folji jew ta’ strixex, irrumblati jew le 4115 10 00  
Qtugħ jew skart ieħor tal-ġilda jew tal-ġilda rikostitwita, mhux tajbin għall-manifattura ta’ oġġetti tal-ġilda; trab, terra u dqiq tal-ġilda 4115 20 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.