CN8 / NC8 - 2023 39 CN8 / NC8 - 2023 - MT 41

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 40
LASTIKU U OĠĠETTI MAGĦMULA MINNU

40.01 Lastiku naturali, balatá, guttaperka, guayule, chicle u gomom naturali simili, fil-forom primarji jew fi pjanċi, folji jew strixxi    
Latex tal-lastiku naturali, kenmm jekk vulkanizzat minn qabel u kemm jekk le 4001 10 00  
Lastiku naturali f’forom oħrajn    
Folji affumikati 4001 21 00  
Lastiku naturali teknikament speċifikat (TSNR) 4001 22 00  
Oħrajn 4001 29 00  
Balatá, guttaperka, guayule, chicle u gomom naturali simili 4001 30 00  
40.02 Lastiku sintetiku u factice derivat miż-żjut, fil-forom primarji jew fi pjanċi, folji jew strixxi; taħlitiet ta’ kwalunkwe prodott tal-intestatura 4001 ma’ kwalunkwe prodott ta’ din l-intestatura, fil-forom primarji jew fi pjanċi, folji jew strixxi    
Lastiku stiren-butadien (SBR); lastiku stiren-butadien karbossilat (XSBR)    
Latex 4002 11 00  
Oħrajn    
Lastiku stiren-butadien magħmul permezz tal-polimerizzazzjoni ta’ emulsjoni (E-SBR), f’balal 4002 19 10  
Kopolimeri fi blokki stiren-butadien-stiren magħmula permezz tal-polimerizzazzjoni ta’ soluzzjoni (SBS, elastomeri termoplastiċi), fi granuli, frak jew trabijiet 4002 19 20  
Lastiku stiren-butadien magħmul permezz tal-polimerizzazzjoni ta’ soluzzjoni (S-SBR), f’balal 4002 19 30  
Oħrajn 4002 19 90  
Lastiku butadien (BR) 4002 20 00  
Lastiku isobuten-isopren (butil) (IIR); lastiku alo-isobuten-isopren (CIIR jew BIIR)    
Lastiku isobuten-isopren (butil) (IIR) 4002 31 00  
Oħrajn 4002 39 00  
Lastiku kloropren (klorobutadien) (CR)    
Latex 4002 41 00  
Oħrajn 4002 49 00  
Lastiku akrilonitril-butadien (NBR)    
Latex 4002 51 00  
Oħrajn 4002 59 00  
Lastiku isopren (IR) 4002 60 00  
Lastiku etilen-propilen-dien mhux konjugat (EPDM) 4002 70 00  
Taħlitiet ta’ kwalunkwe prodott tal-intestatura 4001 ma’ kwalunkwe prodott ta’ din l-intestatura 4002 80 00  
Oħrajn    
Latex 4002 91 00  
Oħrajn    
Prodotti modifikati permezz tal-inkorporazzjoni tal-plastik 4002 99 10  
Oħrajn 4002 99 90  
40.03 Lastiku reklamat fil-forom primarji jew fi pjanċi, folji jew strixxi 4003 00 00  
40.04 Skart, qtugħ u laqx tal-lastiku (għajr lastiku iebes) u trabijiet u granuli miksubin minnhom 4004 00 00  
40.05 Lastiku kompost, mhux vulkanizzat, fil-forom primarji jew fi pjanċi, folji jew strixxi    
Kompost bl-iswed tal-karbonju jew is-siliċe 4005 10 00  
Soluzzjonijiet; dispersjonijiet għajr dawk tas-subintestatura 400510 4005 20 00  
Oħrajn    
Pjanċi, folji u strixxi 4005 91 00  
Oħrajn 4005 99 00  
40.06 Forom oħrajn (eż. vireg, tubi u forom profilati) u oġġetti (eż. diski u ċrieki), tal-lastiku mhux vulkanizzat    
Strixxi tat-tip camel-back għar-riġenerazzjoni tat-tajers tal-lastiku 4006 10 00  
Oħrajn 4006 90 00  
40.07 Ħajt u korda tal-lastiku vulkanizzat 4007 00 00  
40.08 Pjanċi, folji, vireg u forom profilati, tal-lastiku vulkanizzat għajr lastiku iebes    
Tal-lastiku ċellulari    
Pjanċi, folji u strixxi 4008 11 00  
Oħrajn 4008 19 00  
Tal-lastiku mhux ċellulari    
Pjanċi, folji u strixxi    
Kisi tal-art u twapet 4008 21 10 (MTK)
Oħrajn 4008 21 90  
Oħrajn 4008 29 00  
40.09 Tubi, pajpijiet u pajpijiet flessibbli tal-lastiku vulkanizzat għajr lastiku iebes, kemm jekk bil-fittings tagħhom (eż. ġonot, elbows, flanġijiet) u kemm jekk le    
Mhux rinfurzati jew ikkombinati ma’ materjali oħrajn b’xi mod ieħor    
Mingħajr fittings 4009 11 00  
Bil-fittings 4009 12 00  
Rinfurzati jew ikkombinati biss ma’ metall b’xi mod ieħor    
Mingħajr fittings 4009 21 00  
Bil-fittings 4009 22 00  
Rinfurzati jew ikkombinati biss ma’ materjali tessili b’xi mod ieħor    
Mingħajr fittings 4009 31 00  
Bil-fittings 4009 32 00  
Rinfurzati jew ikkombinati biss ma’ materjali oħrajn b’xi mod ieħor    
Mingħajr fittings 4009 41 00  
Bil-fittings 4009 42 00  
40.10 Conveyor belts u belts tat-trażmissjoni jew conveyor belting u belting tat-trażmissjoni, tal-lastiku vulkanizzat    
Conveyor belts jew belting    
Rinfurzati biss bil-metall 4010 11 00  
Rinfurzati biss bil-materjali tessili 4010 12 00  
Oħrajn 4010 19 00  
Belts tat-trażmissjoni jew belting tat-trażmissjoni    
Belts tat-trażmissjoni bla tarf b’sezzjoni trasversali trapeżojdali (V-belts), V-ribbed, b’ċirkonferenza ta’ barra li taqbeż is-60 cm iżda li ma taqbiżx il-180 cm 4010 31 00  
Belts tat-trażmissjoni bla tarf b’sezzjoni trasversali trapeżojdali (V-belts), għajr il-V-ribbed, b’ċirkonferenza ta’ barra li taqbeż is-60 cm iżda li ma taqbiżx 180 cm 4010 32 00  
Belts tat-trażmissjoni bla tarf b’sezzjoni trasversali trapeżojdali (V-belts), V-ribbed, b’ċirkonferenza ta’ barra li taqbeż il-180 cm iżda li ma taqbiżx il-240 cm 4010 33 00  
Belts tat-trażmissjoni bla tarf b’sezzjoni trasversali trapeżojdali (V-belts), għajr il-V-ribbed, b’ċirkonferenza ta’ barra li taqbeż il-180 cm iżda li ma taqbiżx il-240 cm 4010 34 00  
Belts sinkroniċi bla tarf, b’ċirkonferenza ta’ barra li taqbeż is-60 cm iżda li ma taqbiżx il-150 cm 4010 35 00  
Belts sinkroniċi bla tarf, b’ċirkonferenza ta’ barra li taqbeż il-150 cm iżda li ma taqbiżx il-198 cm 4010 36 00  
Oħrajn 4010 39 00  
40.11 Tajers pnewmatiċi ġodda, tal-lastiku    
Li jintużaw fuq il-karozzi (inkluż l-istation wagons u l-karozzi tat-tlielaq) 4011 10 00 (PCE)
Li jintużaw fuq il-karozzi tal-linja jew it-trakkijiet    
Bl-indiċi tat-tagħbija li ma jaqbiżx il-121 4011 20 10 (PCE)
Bl-indiċi tat-tagħbija li jaqbeż il-121 4011 20 90 (PCE)
Li jintużaw fuq l-inġenji tal-ajru 4011 30 00 (PCE)
Li jintużaw fuq il-muturi 4011 40 00 (PCE)
Li jintużaw fuq ir-roti 4011 50 00 (PCE)
Li jintużaw fuq il-vetturi u l-magni tal-agrikoltura jew tal-forestrija 4011 70 00 (PCE)
Li jintużaw fuq il-vetturi u l-magni tal-kostruzzjoni, tal-minjieri jew tal-immaniġġar industrijali 4011 80 00 (PCE)
Oħrajn 4011 90 00 (PCE)
40.12 Tajers pnewmatiċi tal-lastiku riġenerati jew użati; tajers solidi jew kuxin, l-uċuħ tat-tajers u l-flaps tat-tajers, tal-lastiku    
Tajers riġenerati    
Li jintużaw fuq il-karozzi (inkluż l-istation wagons u l-karozzi tat-tlielaq) 4012 11 00 (PCE)
Li jintużaw fuq il-karozzi tal-linja jew it-trakkijiet 4012 12 00 (PCE)
Li jintużaw fuq l-inġenji tal-ajru 4012 13 00 (PCE)
Oħrajn 4012 19 00 (PCE)
Tajers pnewmatiċi użati 4012 20 00 (PCE)
Oħrajn    
Tajers solidi jew kuxin 4012 90 20  
Uċuħ tat-tajers 4012 90 30  
Flaps tat-tajers 4012 90 90  
40.13 Tubi ta’ ġewwa, tal-lastiku    
Li jintużaw fuq il-karozzi (inkluż l-istation wagons u l-karozzi tat-tlielaq), il-karozzi tal-linja jew it-trakkijiet 4013 10 00 (PCE)
Li jintużaw fuq ir-roti 4013 20 00 (PCE)
Oħrajn 4013 90 00 (PCE)
40.14 Oġġetti iġjeniċi jew farmaċewtiċi (inkluż gażażi), tal-lastiku vulkanizzat għajr lastiku iebes, kemm jekk ikollhom fittings tal-lastiku iebes u kemm jekk le    
Sheath contraceptives 4014 10 00  
Oħrajn 4014 90 00  
40.15 Oġġetti tal-ilbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ (inkluż ingwanti, mittens u moffoli) għall-finijiet kollha, tal-lastiku vulkanizzat għajr lastiku iebes    
Ingwanti, mittens u moffoli    
Li jintuża għall-finijiet mediċi, kirurġiċi, dentali jew veterinarji 4015 12 00 (NPR)
Oħrajn 4015 19 00 (NPR)
Oħrajn 4015 90 00  
40.16 Oġġetti oħrajn tal-lastiku vulkanizzat għajr lastiku iebes    
Tal-lastiku ċellulari 4016 10 00  
Oħrajn    
Kisi tal-art u twapet 4016 91 00  
Gomom li jħassru 4016 92 00  
Gaskits, washers u siġilli oħrajn 4016 93 00  
Parabordi għad-dgħajjes jew għall-baċiri, kemm jekk jintefħu u kemm jekk le 4016 94 00  
Oġġetti oħrajn li jintefħu 4016 95 00  
Oħrajn    
Għall-vetturi bil-mutur tal-intestaturi 8701 sa 8705    
Parts tal-lastiku u l-metall 4016 99 52  
Oħrajn 4016 99 57  
Oħrajn    
Parts tal-lastiku u l-metall 4016 99 91  
Oħrajn 4016 99 97  
40.17 Lastiku iebes (eż. l-ebonit) fil-forom kollha, inkluż skart u laqx; oġġetti tal-lastiku iebes 4017 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.