CN8 / NC8 - 2023 44 CN8 / NC8 - 2023 - MT 46

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 45
SUFRA U OĠĠETTI TAS-SUFRA

45.01 Sufra naturali, grezza jew sempliċement ippreparata; skart tas-sufra; sufra misħuqa, granulata jew immolata    
Sufra naturali, grezza jew sempliċement ippreparata 4501 10 00  
Oħrajn 4501 90 00  
45.02 Sufra naturali, maqlugħa mis-siġra jew maqtugħa bejn wieħed u ieħor kwadra, jew fi blokok rettangulari (inkluż kwadri), pjanċi, folji jew strixxi (inkluż blanks bix-xfar li jaqtgħu għat-tappijiet tas-sufra jew tappijiet simili) 4502 00 00  
45.03 Oġġetti tas-sufra naturali    
Tappijiet tas-sufra u tappijiet    
Ċilindriċi 4503 10 10  
Oħrajn 4503 10 90  
Oħrajn 4503 90 00  
45.04 Sufra agglomerata (b’sustanza leganti jew le) u oġġetti tas-sufra agglomerata    
Blokok, twavel, folji u strixxi; madum ta’ kwalunkwe forma; ċilindri solidi, inkluż diski    
Tappijiet tas-sufra u tappijiet    
Għall-inbid frizzanti, inkluż dawk b’diski ta’ sufra naturali 4504 10 11  
Oħrajn 4504 10 19  
Oħrajn    
B’sustanza leganti 4504 10 91  
Oħrajn 4504 10 99  
Oħrajn    
Tappijiet tas-sufra u tappijiet 4504 90 20  
Oħrajn 4504 90 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.