CN8 / NC8 - 2023 45 CN8 / NC8 - 2023 - MT 47

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 46
XOGĦLIJIET TAT-TIBNA, TAL-ISPARTU JEW TA’ MATERJALI TAD-DFIR OĦRAJN; XOGĦOL TAL-QFIEF U XOGĦOL TAL-QASAB

46.01 Dfur u prodotti simili tal-materjali tad-dfir, assemblati fi strixxi jew le; materjali tad-dfir, dfur u prodotti simili tal-materjali tad-dfir, marbutin flimkien fi swiegel paralleli jew minsuġa, f’forma ta’ folji, kemm jekk huma oġġetti rfinuti u kemm jekk le (eż. mats, materjal tal-ħsajjar jew paraventi)    
Mats, materjal tal-ħsajjar u paraventi ta’ materjali veġetali    
Tal-bambù    
Tad-dfur jew prodotti simili tal-materjali tad-dfir 4601 21 10  
Oħrajn 4601 21 90  
Tal-kannadindja    
Tad-dfur jew prodotti simili tal-materjali tad-dfir 4601 22 10  
Oħrajn 4601 22 90  
Oħrajn    
Tad-dfur jew prodotti simili tal-materjali tad-dfir 4601 29 10  
Oħrajn 4601 29 90  
Oħrajn    
Tal-bambù    
Dfur u prodotti simili tal-materjali tad-dfir, assemblati fi strixxi jew le 4601 92 05  
Oħrajn    
Tad-dfur jew prodotti simili tal-materjali tad-dfir 4601 92 10  
Oħrajn 4601 92 90  
Tal-kannadindja    
Dfur u prodotti simili tal-materjali tad-dfir, assemblati fi strixxi jew le 4601 93 05  
Oħrajn    
Tad-dfur jew prodotti simili tal-materjali tad-dfir 4601 93 10  
Oħrajn 4601 93 90  
Ta’ materjali veġetali oħrajn    
Dfur u prodotti simili tal-materjali tad-dfir, assemblati fi strixxi jew le 4601 94 05  
Oħrajn    
Tad-dfur jew prodotti simili tal-materjali tad-dfir 4601 94 10  
Oħrajn 4601 94 90  
Oħrajn    
Dfur u prodotti simili tal-materjali tad-dfir, assemblati fi strixxi jew le 4601 99 05  
Oħrajn    
Tad-dfur jew prodotti simili tal-materjali tad-dfir 4601 99 10  
Oħrajn 4601 99 90  
46.02 Xogħol tal-qfief, xogħol tal-qasab u oġġetti oħrajn, magħmulin direttament għall-forma minn materjali tad-dfir jew magħmulin minn oġġetti tal-intestatura 4601; oġġetti tal-lufa    
Ta’ materjali veġetali    
Tal-bambù 4602 11 00  
Tal-kannadindja 4602 12 00  
Oħrajn    
Kontenituri tat-tiben għall-fliexken 4602 19 10  
Oħrajn 4602 19 90  
Oħrajn 4602 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.