CN8 / NC8 - 2023 46 CN8 / NC8 - 2023 - MT 48

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 47
POLPA TAL-INJAM JEW TA’ MATERJAL IEĦOR ĊELLULOŻIKU FIBRUŻ; (SKART U LAQX TAL-) KARTA JEW KARTUN IRKUPRAT

47.01 Polpa tal-injam mekkanika    
Polpa tal-injam termomekkanika 4701 00 10 (kg)
Oħrajn 4701 00 90 (kg)
47.02 Polpa tal-injam kimika, ta’ gradi solubbli 4702 00 00 (kg)
47.03 Polpa tal-injam kimika, soda jew sulfat, għajr ta’ gradi solubbli    
Mhux ibbliÄ‹jata    
Koniferu 4703 11 00 (kg)
Mhux koniferu 4703 19 00 (kg)
IbbliÄ‹jata jew parzjalment ibbliÄ‹jata    
Koniferu 4703 21 00 (kg)
Mhux koniferu 4703 29 00 (kg)
47.04 Polpa tal-injam kimika, sulfit, għajr ta’ gradi solubbli    
Mhux ibbliÄ‹jata    
Koniferu 4704 11 00 (kg)
Mhux koniferu 4704 19 00 (kg)
IbbliÄ‹jata jew parzjalment ibbliÄ‹jata    
Koniferu 4704 21 00 (kg)
Mhux koniferu 4704 29 00 (kg)
47.05 Polpa tal-injam miksuba b’taħlita ta’ proċessi mekkaniċi u kimiċi għall-produzzjoni tal-polpa 4705 00 00 (kg)
47.06 Polpi ta’ fibri Ä¡ejjin minn (skart u laqx tal-) karta jew kartun irkuprat ta’ materjal Ä‹ellulożiku fibruż ieħor    
Polpa tat-tajjar 4706 10 00  
Polpi ta’ fibri miksubin minn (skart u laqx tal-) karta jew kartun 4706 20 00 (kg)
Oħrajn, tal-bambù 4706 30 00 (kg)
Oħrajn    
Mekkaniċi 4706 91 00 (kg)
Kimiċi 4706 92 00 (kg)
Miksuba b’taħlita ta’ proċessi mekkaniċi u kimiċi 4706 93 00 (kg)
47.07 (Skart u laqx tal-) karta jew kartun irkuprat    
Karta jew kartun kraft jew karta jew kartun ikkorrugati mhux ibbliÄ‹jati 4707 10 00  
Karta jew kartun ieħor magħmulin prinÄ‹ipalment minn polpa kimika ibbliÄ‹jata, mhux ikkuluriti fil-massa kollha 4707 20 00  
Karta jew kartun magħmulin prinÄ‹ipalment minn polpa mekkanika (eż. gazzetti, Ä¡urnali u materjal ieħor stampat)    
Gazzetti u perjodiÄ‹i qodma u mhux mibjugħin, direttorji tat-telefown, opuskuli u materjal ta’ reklamar stampat 4707 30 10  
Oħrajn 4707 30 90  
Oħrajn, inkluż skart u laqx mhux magħżulin    
Mhux magħżulin 4707 90 10  
Magħżulin 4707 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.