CN8 / NC8 - 2023 48 CN8 / NC8 - 2023 - MT 50

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 49
KOTBA STAMPATI, GAZZETTI, STAMPI U PRODOTTI OĦRAJN TAL-INDUSTRIJA TAL-ISTAMPAR; MANUSKRITTI, TESTI TTAJPJATI U PJANTI

49.01 Kotba stampati, opuskuli, fuljetti u materjal stampat simili, f’folji waħdiet sfużi jew le    
F’folji waħdiet, mitnijin jew le 4901 10 00  
Oħrajn    
Dizzjunarji u enÄ‹iklopediji, u faxxikli tagħhom 4901 91 00  
Oħrajn 4901 99 00  
49.02 Gazzetti, Ä¡urnali u perjodiÄ‹i, kemm jekk bl-istampi jew bir-reklami u kemm jekk le    
Li joħorÄ¡u tal-inqas erba’ darbiet fil-Ä¡imgħa 4902 10 00  
Oħrajn 4902 90 00  
49.03 Kotba għat-tfal bl-istampi, bid-disinji jew għat-tpinÄ¡ija bil-kulur 4903 00 00  
49.04 Mużika, stampata jew f’manuskritt, illegata jew bl-istampi jew le 4904 00 00  
49.05 Mapep, inkluż dawk idrografiÄ‹i jew Ä‹arts simili ta’ kull tip, fosthom atlasijiet, mapep għall-ħajt, pjanti topografiÄ‹i u globi, stampati    
F’forma ta’ ktieb 4905 20 00  
Oħrajn 4905 90 00  
49.06 Pjanti u disinji għal finijiet arkitettoniÄ‹i, tal-inÄ¡inerija, industrijali, kummerÄ‹jali, topografiÄ‹i jew simili, meta huma oriÄ¡inali iddisinjati bl-idejn; testi miktubin bl-idejn; riproduzzjoniet fotografiÄ‹i fuq karta ssensibilizzata jew kopji eżatti ta’ dawn t’hawn fuq 4906 00 00  
49.07 Bolol postali, ta’ taxxa jew oħrajn simili mhux użati ta’ edizzjoni kurrenti jew Ä¡dida fil-pajjiż li fih huma għandhom, jew ser ikollhom, il-valur stampat rikonoxxut; karta bbollata; karti ta’ flus; formoli taÄ‹-Ä‹ekkijiet; Ä‹ertifikati ta’ stokks, ishma jew bonds u dokumenti simili ta’ jedd    
Bolol postali, ta’ taxxa u oħrajn simili 4907 00 10  
Karti tal-flus 4907 00 30  
Oħrajn 4907 00 90  
49.08 Transfers (dekalkomaniji)    
Transfers (dekalkomaniji), vitrifikabbli 4908 10 00  
Oħrajn 4908 90 00  
49.09 Kartolini stampati jew bl-istampi; kartolini stampati b’xewqat, messaÄ¡Ä¡i jew aħbarijiet personali, bi stampi jew le, bl-envelopes jew bit-tberfiliet jew mingħajrhom 4909 00 00  
49.10 Kalendarji ta’ kwalunkwe tip, stampati, inklużi blokok ta’ kalendarji 4910 00 00  
49.11 Materjal ieħor stampat, inkluż stampi u ritratti stampati    
Materjal ta’ reklamar kummerÄ‹jali, katalgi kummerÄ‹jali u bħalhom    
Katalgi kummerÄ‹jali 4911 10 10  
Oħrajn 4911 10 90  
Oħrajn    
Stampi, disinji u ritratti 4911 91 00  
Oħrajn 4911 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.