CN8 / NC8 - 2023 49 CN8 / NC8 - 2023 - MT 51

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 50
ĦARIR

50.01 Fosdqiet tad-dudu tal-ħarir tajbin għat-tkebbib 5001 00 00  
50.02 Ħarir grezz (mhux miftul) 5002 00 00  
50.03 Skart tal-ħarir (inkluż fosdqiet mhux tajbin għat-tkebbib, skart tar-raden u materjal imrixtel) 5003 00 00  
50.04 Raden tal-ħarir (għajr ir-raden magħżul mill-iskart tal-ħarir) mhux offrut għall-bejgħ bl-imnut    
Mhux ibbliÄ‹jat, imnaddaf mill-impuritajiet, jew ibbliÄ‹jat 5004 00 10  
Oħrajn 5004 00 90  
50.05 Raden magħżul mill-iskart tal-ħarir, mhux offrut għall-bejgħ bl-imnut    
Mhux ibbliÄ‹jat, imnaddaf mill-impuritajiet, jew ibbliÄ‹jat 5005 00 10  
Ieħor 5005 00 90  
50.06 Raden tal-ħarir u raden magħżul mill-iskart tal-ħarir, offrut għall-bejgħ bl-imnut; l-imsaren tad-dud tal-ħarir    
Raden tal-ħarir 5006 00 10  
Raden magħżul mill-fdal tal-imxit jew minn skart ieħor tal-ħarir; l-imsaren tad-dud tal-ħarir 5006 00 90  
50.07 Drappijiet minsuÄ¡in mill-ħarir jew mill-iskart tal-ħarir    
Tessuti tal-fdal tal-imxit tal-ħarir 5007 10 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn, li fihom 85 % jew iktar tal-piż magħmul mill-ħarir jew mill-iskart tal-ħarir għajr il-fdal tal-imxit tal-ħarir    
Kripp    
Mhux ibbliċjat, imnaddaf mill-impuritajiet, jew ibbliċjat 5007 20 11 (MTK)
Oħrajn 5007 20 19 (MTK)
Pongee, habutai, honan, shantung, corah u drappijiet simili mil-lvant imbiegħed, magħmulin kompletament mill-ħarir (mhux imħallat mal-fdal tal-imxit jew ma’ xi skart ieħor tal-ħarir jew ma’ materjali tessili oħrajn)    
Drappijiet bin-nisġa tax-xoqqa, mhux ibbliċjati jew mhux ipproċessati iktar wara li jkunu tnaddfu mill-impuritajiet 5007 20 21 (MTK)
Oħrajn    
Nisġa tax-xoqqa 5007 20 31 (MTK)
Oħrajn 5007 20 39 (MTK)
Oħrajn    
Drappijiet djafani (nisġa miftuħa) 5007 20 41 (MTK)
Oħrajn    
Mhux ibbliċjati, imnaddfin mill-impuritajiet, jew ibbliċjati 5007 20 51 (MTK)
Miżbugħin 5007 20 59 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti    
Ta’ wisa’ li jaqbeż is-57 cm iżda li ma jaqbiżx il-75 cm 5007 20 61 (MTK)
Oħrajn 5007 20 69 (MTK)
Stampati 5007 20 71 (MTK)
Drappijiet oħrajn    
Mhux ibbliċjati, imnaddfin mill-impuritajiet, jew ibbliċjati 5007 90 10 (MTK)
Miżbugħin 5007 90 30 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti 5007 90 50 (MTK)
Stampati 5007 90 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.