CN8 / NC8 - 2023 53 CN8 / NC8 - 2023 - MT 55

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 54
FILAMENTI MAGĦMULIN MILL-BNIEDEM; strixxi u oġġetti simili ta’ materjali tessili magħmulin mill-bniedem

54.01 Il-ħajt tal-ħjata magħmul mill-filamenti magħmulin mill-bniedem, kemm jekk ikunu offruti għall-bejgħ bl-imnut kif ukoll jekk le    
Magħmul mill-filamenti sintetiċi    
Mhux offrut għall-bejgħ bl-imnut    
Raden bil-qalba    
Filamenti tal-poliesteru mdawrin bil-fibri tal-qoton 5401 10 12  
Oħrajn 5401 10 14  
Oħrajn    
Raden tessurizzat 5401 10 16  
Oħrajn 5401 10 18  
Offrut għall-bejgħ bl-imnut 5401 10 90  
Magħmul mill-filamenti artifiċjali    
Mhux offrut għall-bejgħ bl-imnut 5401 20 10  
Offrut għall-bejgħ bl-imnut 5401 20 90  
54.02 Raden ta’ filament sintetiku (għajr il-ħajt tal-ħjata), mhux offrut għall-bejgħ bl-imnut, inkluż il-monofilament sintetiku ta’ inqas minn 67 deċiteks    
Raden tan-najlon jew ta’ poliammidi oħrajn b’tenaċità qawwija, tessurizzat jew le    
Magħmul mill-aramidi 5402 11 00  
Oħrajn 5402 19 00  
Raden tal-poliesteri b’tenaċità qawwija, tessurizzat jew le 5402 20 00  
Raden tessurizzat    
Tan-najlon jew ta’ poliammidi oħrajn, b’qies ta’ kull raden singlu li ma jaqbiżx il-50 tek 5402 31 00  
Tan-najlon jew ta’ poliammidi oħrajn, b’qies ta’ kull raden singlu ta’ iktar minn 50 tek 5402 32 00  
Tal-poliesteri 5402 33 00  
Tal-polipropilen 5402 34 00  
Oħrajn 5402 39 00  
Raden ieħor, singlu, mhux imfettel jew b’fettul ta’ mhux iktar minn 50 barma kull metru    
Elastomeriku 5402 44 00  
Oħrajn, tan-najlon jew ta’ poliammidi oħrajn 5402 45 00  
Ieħor, tal-poliesteri, orjentat parzjalment 5402 46 00  
Ieħor, tal-poliesteri 5402 47 00  
Ieħor tal-polipropilen 5402 48 00  
Oħrajn 5402 49 00  
Raden ieħor, singlu, b’fettul ta’ iktar minn 50 barma kull metru    
Tan-najlon jew ta’ poliammidi oħrajn 5402 51 00  
Tal-poliesteri 5402 52 00  
Tal-polipropilen 5402 53 00  
Oħrajn 5402 59 00  
Raden ieħor, multiplu (mitni) jew ikkejbiljat    
Tan-najlon jew ta’ poliammidi oħrajn 5402 61 00  
Tal-poliesteri 5402 62 00  
Tal-polipropilen 5402 63 00  
Oħrajn 5402 69 00  
54.03 Raden ta’ filamenti artifiċjali (għajr il-ħajt tal-ħjata), mhux offrut għall-bejgħ bl-imnut, inkluż il-monofilament artifiċjali ta’ inqas minn 67 deċitek    
Raden b’tenaċità qawwija tar-rayon viskuż 5403 10 00  
Raden ieħor, singlu    
Tar-rayon viskuż, mhux imfettel jew b’fettul ta’ mhux iktar minn 120 barma kull metru 5403 31 00  
Tar-rayon viskuż, b’fettul ta’ iktar minn 120 barma kull metru 5403 32 00  
Tal-aċetat taċ-ċelluloża 5403 33 00  
Oħrajn 5403 39 00  
Raden ieħor, multiplu (mitni) jew ikkejbiljat    
Tar-rayon viskuż 5403 41 00  
Tal-aċetat taċ-ċelluloża 5403 42 00  
Oħrajn 5403 49 00  
54.04 Monofilament sintetiku ta’ 67 deċitek jew iktar li l-ebda dimensjoni trasversali tiegħu ma taqbeż il-1 mm; strixxi u oġġetti simili (eż. tiben artifiċjali), ta’ materjali tessili sintetiċi, b’wisa’ apparenti li ma jaqbiżx il-5 mm    
Monofilament    
Elastomeriku 5404 11 00  
Ieħor tal-polipropilen 5404 12 00  
Oħrajn 5404 19 00  
Oħrajn    
Tal-polipropilen 5404 90 10  
Oħrajn 5404 90 90  
54.05 Monofilament artifiċjali ta’ 67 deċitek jew iktar li l-ebda dimensjoni trasversali tiegħu ma taqbeż il-1 mm; strixxi u oġġetti simili (eż. tiben artifiċjali), ta’ materjali tessili artifiċjali, b’wisa’ apparenti li ma jaqbiżx il-5 mm 5405 00 00  
54.06 Raden ta’ filament magħmul mill-bniedem (għajr il-ħajt tal-ħjata), offrut għall-bejgħ bl-imnut 5406 00 00  
54.07 Drappijiet minsuġin minn raden ta’ filament sintetiku, inkluż drappijiet minsuġin magħmulin minn materjali tal-intestatura 5404    
Drappijiet minsuġin magħmulin minn raden b’tenaċità qawwija tan-najlon jew ta’ poliammidi oħrajn jew tal-poliesteri 5407 10 00 (MTK)
Drappijiet minsuġin magħmulin minn strixxi jew oġġetti simili    
Tal-polietilen jew tal-polipropilen, b’ wisa’ ta’    
Inqas minn 3 m 5407 20 11 (MTK)
3 m jew iktar 5407 20 19 (MTK)
Oħrajn 5407 20 90 (MTK)
Drappijiet speċifikati fin-nota 9 tat-taqsima XI 5407 30 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn minsuġin, li fihom 85 % jew iktar tal-piż tagħhom magħmul minn filamenti tan-najlon jew minn poliammidi oħrajn    
Ibbliċjati jew le 5407 41 00 (MTK)
Miżbugħin 5407 42 00 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti 5407 43 00 (MTK)
Stampati 5407 44 00 (MTK)
Drappijiet minsuġin oħrajn, li fihom 85 % jew iktar tal-piż tagħhom magħmul minn filamenti tal-poliesteru tessurizzati    
Ibbliċjati jew le 5407 51 00 (MTK)
Miżbugħin 5407 52 00 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti 5407 53 00 (MTK)
Stampati 5407 54 00 (MTK)
Drappijiet minsuġin oħrajn, li fihom 85 % jew iktar tal-piż tagħhom magħmul minn filamenti tal-poliesteru    
Fihom 85 % jew iktar tal-piż tagħhom magħmul minn filamenti tal-poliesteru mhux tessurizzati    
Ibbliċjati jew le 5407 61 10 (MTK)
Miżbugħin 5407 61 30 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti 5407 61 50 (MTK)
Stampati 5407 61 90 (MTK)
Oħrajn    
Ibbliċjati jew le 5407 69 10 (MTK)
Oħrajn 5407 69 90 (MTK)
Drappijiet minsuġin oħrajn, li fihom 85 % jew iktar tal-piż tagħhom magħmul minn filamenti sintetiċi    
Ibbliċjati jew le 5407 71 00 (MTK)
Miżbugħin 5407 72 00 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti 5407 73 00 (MTK)
Stampati 5407 74 00 (MTK)
Drappijiet minsuġin oħrajn, li fihom inqas minn 85 % tal-piż tagħhom magħmul minn filamenti sintetiċi, imħalltin prinċipalment, jew biss, bil-qoton    
Ibbliċjati jew le 5407 81 00 (MTK)
Miżbugħin 5407 82 00 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti 5407 83 00 (MTK)
Stampati 5407 84 00 (MTK)
Drappijiet minsuġin oħrajn    
Ibbliċjati jew le 5407 91 00 (MTK)
Miżbugħin 5407 92 00 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti 5407 93 00 (MTK)
Stampati 5407 94 00 (MTK)
54.08 Drappijiet minsuġin mir-raden ta’ filament artifiċjali, inkluż drappijiet minsuġin magħmulin minn materjali tal-intestatura 5405    
Drappijiet minsuġin magħmulin minn raden b’tenaċità qawwija tar-rayon viskuż 5408 10 00 (MTK)
Drappijiet minsuġin oħrajn, li fihom 85 % jew iktar tal-piż tagħhom magħmul minn filamenti artifiċjali jew minn strixxi jew oġġetti simili    
Ibbliċjati jew le 5408 21 00 (MTK)
Miżbugħin    
Ta’ wisa’ li jaqbeż il-135 cm iżda li ma jaqbiżx il-155 cm, nisġa tax-xoqqa, nisġa tal-fustan, nisġa tal-fustan maqluba jew nisġa tas-satin 5408 22 10 (MTK)
Oħrajn 5408 22 90 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti 5408 23 00 (MTK)
Stampati 5408 24 00 (MTK)
Drappijiet minsuġin oħrajn    
Ibbliċjati jew le 5408 31 00 (MTK)
Miżbugħin 5408 32 00 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti 5408 33 00 (MTK)
Stampati 5408 34 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.