CN8 / NC8 - 2023 54 CN8 / NC8 - 2023 - MT 56

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 55
FIBRI STAPLE MAGĦMULIN MILL-BNIEDEM

55.01 Stoppa tal-filamenti sintetiÄ‹i    
Tan-najlon jew ta’ poliammidi oħrajn    
Magħmul mill-aramidi 5501 11 00  
Oħrajn 5501 19 00  
Tal-poliesteri 5501 20 00  
Tal-akriliku jew tal-modakriliku 5501 30 00  
Tal-polipropilen 5501 40 00  
Oħrajn 5501 90 00  
55.02 Stoppa tal-filamenti artifiÄ‹jali    
Tal-aÄ‹etat taÄ‹-Ä‹elluloża 5502 10 00  
Oħrajn 5502 90 00  
55.03 Fibri staple sintetiÄ‹i, mhux imqardxin, mimxutin, jew ipproÄ‹essati mod ieħor għall-għażil    
Tan-najlon jew ta’ poliammidi oħrajn    
Tal-aramidi 5503 11 00  
Oħrajn 5503 19 00  
Tal-poliesteri 5503 20 00  
Tal-akriliku jew tal-modakriliku 5503 30 00  
Tal-polipropilen 5503 40 00  
Oħrajn 5503 90 00  
55.04 Fibri staple artifiÄ‹jali, mhux imqardxin, mimxutin, jew ipproÄ‹essati mod ieħor għall-għażil    
Tar-rayon viskuż 5504 10 00  
Oħrajn 5504 90 00  
55.05 Skart (inkluż fdal tal-imxit, skart tar-raden u materjal imrixtel) ta’ fibri magħmulin mill-bniedem    
Ta’ fibri sintetiÄ‹i    
Tan-najlon jew ta’ poliammidi oħrajn 5505 10 10  
Tal-poliesteri 5505 10 30  
Tal-akriliku jew tal-modakriliku 5505 10 50  
Tal-polipropilen 5505 10 70  
Oħrajn 5505 10 90  
Ta’ fibri artifiÄ‹jali 5505 20 00  
55.06 Fibri staple sintetiÄ‹i, imqardxin, mimxutin jew ipproÄ‹essati mod ieħor għall-għażil    
Tan-najlon jew ta’ poliammidi oħrajn 5506 10 00  
Tal-poliesteri 5506 20 00  
Tal-akriliku jew tal-modakriliku 5506 30 00  
Tal-polipropilen 5506 40 00  
Oħrajn 5506 90 00  
55.07 Fibri staple artifiÄ‹jali, imqardxin, mimxutin, jew ipproÄ‹essati mod ieħor għall-għażil 5507 00 00  
55.08 Ħajt tal-ħjata magħmul minn fibri staple magħmulin mill-bniedem, kemm jekk ikun offrut għall-bejgħ bl-imnut kif ukoll jekk le    
Magħmul minn fibri staple sintetiÄ‹i    
Mhux offrut għall-bejgħ bl-imnut 5508 10 10  
Offrut għall-bejgħ bl-imnut 5508 10 90  
Magħmulin minn fibri staple artifiÄ‹jali    
Mhux offrut għall-bejgħ bl-imnut 5508 20 10  
Offrut għall-bejgħ bl-imnut 5508 20 90  
55.09 Raden (għajr il-ħajt tal-ħjata) magħmul minn fibri staple sintetiÄ‹i, mhux offrut għall-bejgħ bl-imnut    
Li fih 85 % jew iktar tal-piż tiegħu magħmul minn fibri staple tan-najlon jew ta’ poliammidi oħrajn    
Raden singlu 5509 11 00  
Raden multiplu (mitni) jew ikkejbiljat 5509 12 00  
Fih 85 % jew iktar tal-piż tiegħu magħmul minn fibri staple tal-poliesteru    
Raden singlu 5509 21 00  
Raden multiplu (mitni) jew ikkejbiljat 5509 22 00  
Fih 85 % jew iktar tal-piż tiegħu magħmul minn fibri staple tal-akriliku jew tal-modakriliku    
Raden singlu 5509 31 00  
Raden multiplu (mitni) jew ikkejbiljat 5509 32 00  
Raden ieħor, li fih 85 % jew iktar tal-piż tiegħu magħmul minn fibri staple sintetiÄ‹i    
Raden singlu 5509 41 00  
Raden multiplu (mitni) jew ikkejbiljat 5509 42 00  
Raden ieħor, magħmul minn fibri staple tal-poliesteru    
Imħallat, jew prinÄ‹ipalment inkella biss, b’fibri staple artifiÄ‹jali 5509 51 00  
Imħallat, jew prinÄ‹ipalment inkella biss, bis-suf jew bix-xagħar fin tal-annimali 5509 52 00  
Imħallat, jew prinÄ‹ipalment inkella biss, bil-qoton 5509 53 00  
Oħrajn 5509 59 00  
Raden ieħor, ta’ fibri staple tal-akriliku jew tal-modakriliku    
Imħallat, jew prinÄ‹ipalment inkella biss, bis-suf jew bix-xagħar fin tal-annimali 5509 61 00  
Imħallat, jew prinÄ‹ipalment inkella biss, bil-qoton 5509 62 00  
Oħrajn 5509 69 00  
Raden ieħor    
Imħallat, jew prinÄ‹ipalment inkella biss, bis-suf jew bix-xagħar fin tal-annimali 5509 91 00  
Imħallat, jew prinÄ‹ipalment inkella biss, bil-qoton 5509 92 00  
Oħrajn 5509 99 00  
55.10 Raden (għajr il-ħajt tal-ħjata) magħmul minn fibri staple artifiÄ‹jali, mhux offrut għall-bejgħ bl-imnut    
Li fih 85 % jew iktar tal-piż tiegħu magħmul minn fibri staple artifiÄ‹jali    
Raden singlu 5510 11 00  
Raden multiplu (mitni) jew ikkejbiljat 5510 12 00  
Raden ieħor, imħallat prinÄ‹ipalment, jew biss, bis-suf jew bix-xagħar fin tal-annimali 5510 20 00  
Raden ieħor, imħallat prinÄ‹ipalment, jew biss, bil-qoton 5510 30 00  
Raden ieħor 5510 90 00  
55.11 Raden (għajr il-ħajt tal-ħjata) magħmul minn fibri staple magħmulin mill-bniedem, offrut għall-bejgħ bl-imnut    
Magħmul minn fibri staple sintetiÄ‹i, li fih 85 % jew iktar tal-piż tiegħu magħmul minn dawn il-fibri 5511 10 00  
Magħmul minn fibri staple sintetiÄ‹i, li fih inqas minn 85 % tal-piż tiegħu magħmul minn dawn il-fibri 5511 20 00  
Magħmulin minn fibri staple artifiÄ‹jali 5511 30 00  
55.12 Drappijiet minsuÄ¡in minn fibri staple sintetiÄ‹i, li fihom 85 % jew iktar tal-piż tagħhom magħmul minn fibri staple sintetiÄ‹i    
Fih 85 % jew iktar tal-piż tiegħu magħmul minn fibri staple tal-poliesteru    
Ibbliċjati jew le 5512 11 00 (MTK)
Oħrajn    
Stampati 5512 19 10 (MTK)
Oħrajn 5512 19 90 (MTK)
Fih 85 % jew iktar tal-piż tiegħu magħmul minn fibri staple tal-akriliku jew tal-modakriliku    
Ibbliċjati jew le 5512 21 00 (MTK)
Oħrajn    
Stampati 5512 29 10 (MTK)
Oħrajn 5512 29 90 (MTK)
Oħrajn    
Ibbliċjati jew le 5512 91 00 (MTK)
Oħrajn    
Stampati 5512 99 10 (MTK)
Oħrajn 5512 99 90 (MTK)
55.13 Drappijiet minsuÄ¡in minn fibri staple sintetiÄ‹i, li fihom inqas minn 85 % tal-piż tagħhom magħmul minn dawn il-fibri, imħalltin prinÄ‹ipalment, jew biss, bil-qoton, mhux itqal minn 170 g/m²    
IbbliÄ‹jati jew le    
MinsuÄ¡in minn fibri staple tal-poliesteru, nisÄ¡a tax-xoqqa    
B’wisa’ ta’ 165 cm jew inqas 5513 11 20 (MTK)
B’wisa ta’ iktar minn 165 cm 5513 11 90 (MTK)
Fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż il-fustan bin-nisġa maqluba, minsuġ minn fibri staple tal-poliesteru 5513 12 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn minsuġin minn fibri staple tal-poliesteru 5513 13 00 (MTK)
Drappijiet minsuġin oħrajn 5513 19 00 (MTK)
Miżbugħin    
Minsuġin minn fibri staple tal-poliesteru, nisġa tax-xoqqa 5513 21 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn minsuÄ¡in minn fibri staple tal-poliesteru    
Fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż in-nisġa tal-fustan maqluba 5513 23 10 (MTK)
Oħrajn 5513 23 90 (MTK)
Drappijiet minsuġin oħrajn 5513 29 00 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti    
Minsuġin minn fibri staple tal-poliesteru, nisġa tax-xoqqa 5513 31 00 (MTK)
Drappijiet minsuġin oħrajn 5513 39 00 (MTK)
Stampati    
Minsuġin minn fibri staple tal-poliesteru, nisġa tax-xoqqa 5513 41 00 (MTK)
Drappijiet minsuġin oħrajn 5513 49 00 (MTK)
55.14 Drappijiet minsuÄ¡in minn fibri staple sintetiÄ‹i, li fihom inqas minn 85 % tal-piż tagħhom magħmul minn dawn il-fibri, imħalltin prinÄ‹ipalment, jew biss, bil-qoton, itqal minn 170 g/m²    
IbbliÄ‹jati jew le    
Minsuġin minn fibri staple tal-poliesteru, nisġa tax-xoqqa 5514 11 00 (MTK)
Fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż il-fustan bin-nisġa maqluba, minsuġ minn fibri staple tal-poliesteru 5514 12 00 (MTK)
Drappijiet minsuÄ¡in oħrajn    
Minsuġin minn fibri staple tal-poliesteru 5514 19 10 (MTK)
Oħrajn 5514 19 90 (MTK)
Miżbugħin    
Minsuġin minn fibri staple tal-poliesteru, nisġa tax-xoqqa 5514 21 00 (MTK)
Fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż il-fustan bin-nisġa maqluba, minsuġ minn fibri staple tal-poliesteru 5514 22 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn minsuġin minn fibri staple tal-poliesteru 5514 23 00 (MTK)
Drappijiet minsuġin oħrajn 5514 29 00 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti    
Minsuġin minn fibri staple tal-poliesteru, nisġa tax-xoqqa 5514 30 10 (MTK)
Fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż il-fustan bin-nisġa maqluba, minsuġ minn fibri staple tal-poliesteru 5514 30 30 (MTK)
Drappijiet oħrajn minsuġin minn fibri staple tal-poliesteru 5514 30 50 (MTK)
Drappijiet minsuġin oħrajn 5514 30 90 (MTK)
Stampati    
Minsuġin minn fibri staple tal-poliesteru, nisġa tax-xoqqa 5514 41 00 (MTK)
Fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż il-fustan bin-nisġa maqluba, minsuġ minn fibri staple tal-poliesteru 5514 42 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn minsuġin minn fibri staple tal-poliesteru 5514 43 00 (MTK)
Drappijiet minsuġin oħrajn 5514 49 00 (MTK)
55.15 Drappijiet oħrajn minsuÄ¡in minn fibri staple sintetiÄ‹i    
MinsuÄ¡in minn fibri staple tal-poliesteru    
Imħalltin prinÄ‹ipalment, jew biss, b’fibri staple tar-rayon viskuż    
Ibbliċjati jew le 5515 11 10 (MTK)
Stampati 5515 11 30 (MTK)
Oħrajn 5515 11 90 (MTK)
Imħalltin prinÄ‹ipalment, jew biss, b’filamenti magħmulin mill-bniedem    
Ibbliċjati jew le 5515 12 10 (MTK)
Stampati 5515 12 30 (MTK)
Oħrajn 5515 12 90 (MTK)
Imħallat, jew prinÄ‹ipalment inkella biss, bis-suf jew bix-xagħar fin tal-annimali    
Imħalltin prinÄ‹ipalment jew biss bis-suf jew bix-xagħar fin tal-annimali mqardax (suf)    
Ibbliċjati jew le 5515 13 11 (MTK)
Oħrajn 5515 13 19 (MTK)
Imħalltin prinÄ‹ipalment, jew biss, bis-suf jew bix-xagħar fin tal-annimali mimxut (worsted)    
Ibbliċjati jew le 5515 13 91 (MTK)
Oħrajn 5515 13 99 (MTK)
Oħrajn    
Ibbliċjati jew le 5515 19 10 (MTK)
Stampati 5515 19 30 (MTK)
Oħrajn 5515 19 90 (MTK)
MinsuÄ¡in minn fibri staple tal-akriliku jew tal-modakriliku    
Imħalltin prinÄ‹ipalment, jew biss, b’filamenti magħmulin mill-bniedem    
Ibbliċjati jew le 5515 21 10 (MTK)
Stampati 5515 21 30 (MTK)
Oħrajn 5515 21 90 (MTK)
Imħallat, jew prinÄ‹ipalment inkella biss, bis-suf jew bix-xagħar fin tal-annimali    
Imħalltin prinÄ‹ipalment jew biss bis-suf jew bix-xagħar fin tal-annimali mqardax (suf)    
Ibbliċjati jew le 5515 22 11 (MTK)
Oħrajn 5515 22 19 (MTK)
Imħalltin prinÄ‹ipalment, jew biss, bis-suf jew bix-xagħar fin tal-annimali mimxut (worsted)    
Ibbliċjati jew le 5515 22 91 (MTK)
Oħrajn 5515 22 99 (MTK)
Oħrajn 5515 29 00 (MTK)
Drappijiet minsuÄ¡in oħrajn    
Imħalltin prinÄ‹ipalment, jew biss, b’filamenti magħmulin mill-bniedem    
Ibbliċjati jew le 5515 91 10 (MTK)
Stampati 5515 91 30 (MTK)
Oħrajn 5515 91 90 (MTK)
Oħrajn    
Ibbliċjati jew le 5515 99 20 (MTK)
Stampati 5515 99 40 (MTK)
Oħrajn 5515 99 80 (MTK)
55.16 Drappijiet oħrajn minsuÄ¡in minn fibri staple artifiÄ‹jali    
Li fih 85 % jew iktar tal-piż tiegħu magħmul minn fibri staple artifiÄ‹jali    
Ibbliċjati jew le 5516 11 00 (MTK)
Miżbugħin 5516 12 00 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti 5516 13 00 (MTK)
Stampati 5516 14 00 (MTK)
Fihom inqas minn 85 % tal-piż tagħhom magħmul minn fibri staple artifiÄ‹jali, imħalltin prinÄ‹ipalment, jew biss, b’ filamenti magħmulin mill-bniedem    
Ibbliċjati jew le 5516 21 00 (MTK)
Miżbugħin 5516 22 00 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti    
Drappijiet b’rakkmu kkumplikat (Jacquard) ta’ wisa’ ta’ 140 cm jew iktar (materjal li jintuża biex jgħatti l-imtieraħ) 5516 23 10 (MTK)
Oħrajn 5516 23 90 (MTK)
Stampati 5516 24 00 (MTK)
Fihom inqas minn 85 % tal-piż tagħhom magħmul minn fibri staple artifiÄ‹jali, imħalltin prinÄ‹ipalment, jew biss, bis-suf jew bix-xagħar fin tal-annimali    
Ibbliċjati jew le 5516 31 00 (MTK)
Miżbugħin 5516 32 00 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti 5516 33 00 (MTK)
Stampati 5516 34 00 (MTK)
Fihom inqas minn 85 % tal-piż tagħhom magħmul minn fibri staple artifiÄ‹jali, imħalltin prinÄ‹ipalment, jew biss, bil-qoton    
Ibbliċjati jew le 5516 41 00 (MTK)
Miżbugħin 5516 42 00 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti 5516 43 00 (MTK)
Stampati 5516 44 00 (MTK)
Oħrajn    
Ibbliċjati jew le 5516 91 00 (MTK)
Miżbugħin 5516 92 00 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti 5516 93 00 (MTK)
Stampati 5516 94 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.