CN8 / NC8 - 2023 59 CN8 / NC8 - 2023 - MT 61

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 60
DRAPPIJIET INNITTJATI JEW MAĦDUMIN BIL-GANĊ

60.01 Drappijiet tal-pil, inkluż d-drappijiet “tal-pil twil” u drappijiet terri, innittjati jew tal-ganċ    
Drappijiet “tal-pil twil” 6001 10 00  
Drappijiet tal-pil ħoloq    
Tal-qoton 6001 21 00  
Tal-fibri magħmulin mill-bniedem 6001 22 00  
Ta’ materjali tessili oħrajn 6001 29 00  
Oħrajn    
Tal-qoton 6001 91 00  
Tal-fibri magħmulin mill-bniedem 6001 92 00  
Ta’ materjali tessili oħrajn 6001 99 00  
60.02 Drappijiet innittjati jew tal-ganċ ta’ wisa’ li ma jaqbiżx it-30 cm, li fihom 5 % jew aktar tal-piż tagħhom magħmul minn raden elastomeriku jew ħjut tal-lastiku, għajr dawk tal-intestatura 6001    
Li 5 % jew aktar tal-piż tagħhom ikun magħmul minn raden elastomeriku, iżda ma fihomx ħjut tal-lastiku 6002 40 00  
Oħrajn 6002 90 00  
60.03 Drappijiet innittjati jew tal-ganċ ta’ wisa’ li ma jaqbiżx it-30 cm, għajr dawk tal-intestaturi 6001 jew 6002    
Tas-suf jew tax-xagħar fin tal-annimali 6003 10 00  
Tal-qoton 6003 20 00  
Ta’ fibri sintetiċi    
Bizzilla Raschel 6003 30 10  
Oħrajn 6003 30 90  
Ta’ fibri artifiċjali 6003 40 00  
Oħrajn 6003 90 00  
60.04 Drappijiet innittjati jew tal-ganċ ta’ wisa’ li jaqbeż it-30 cm, li 5 % jew aktar tal-piż tagħhom huwa magħmul minn raden elastomeriku jew ħjut tal-lastiku, għajr dawk tal-intestatura 6001    
Li 5 % jew aktar tal-piż tagħhom ikun magħmul minn raden elastomeriku, iżda ma fihomx ħjut tal-lastiku 6004 10 00  
Oħrajn 6004 90 00  
60.05 Drappijiet innittjati fil-medd (inkluż dawk magħmulin fuq magni tal-innittjar li jaħdmu l-orlaturi), għajr dawk tal-intestatura 6001 sa 6004    
Tal-qoton    
Ibbliċjati jew le 6005 21 00  
Miżbugħin 6005 22 00  
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti 6005 23 00  
Stampati 6005 24 00  
Ta’ fibri sintetiċi    
Id-drappijiet speċifikati fin-nota 1 tas-subintestatura ta’ dan il-Kapitolu 6005 35 00  
Oħrajn, ibbliċjati jew le 6005 36 00  
Oħrajn, miżbugħin 6005 37 00  
Oħrajn, magħmulin minn raden ta’ lwien differenti 6005 38 00  
Oħrajn, stampati 6005 39 00  
Ta’ fibri artifiċjali    
Ibbliċjati jew le 6005 41 00  
Miżbugħin 6005 42 00  
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti 6005 43 00  
Stampati 6005 44 00  
Oħrajn    
Tas-suf jew tax-xagħar fin tal-annimali 6005 90 10  
Oħrajn 6005 90 90  
60.06 Drappijiet oħrajn innittjati jew tal-ganċ    
Tas-suf jew tax-xagħar fin tal-annimali 6006 10 00  
Tal-qoton    
Ibbliċjati jew le 6006 21 00  
Miżbugħin 6006 22 00  
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti 6006 23 00  
Stampati 6006 24 00  
Ta’ fibri sintetiċi    
Ibbliċjati jew le 6006 31 00  
Miżbugħin 6006 32 00  
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti 6006 33 00  
Stampati 6006 34 00  
Ta’ fibri artifiċjali    
Ibbliċjati jew le 6006 41 00  
Miżbugħin 6006 42 00  
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti 6006 43 00  
Stampati 6006 44 00  
Oħrajn 6006 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.