CN8 / NC8 - 2023 58 CN8 / NC8 - 2023 - MT 60

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 59
DRAPPIJIET TESSILI IMPRENJATI, MIKSIJIN, MGĦOTTIJIN JEW LAMINATI; OĠĠETTI TESSILI TAT-TIP ADDATTAT GĦALL-UŻU INDUSTRIJALI

59.01 Drappijiet tessili miksijin bil-lastiku jew b’sustanzi amilaċejużi, tat-tip li jintuża għall-qxur ta’ barra tal-kotba jew oġġetti simili; drapp għall-ittrejsjar; kanavazz ippreparat għat-tpinġija; buckram u drappijiet tessili simili mwebbsin tat-tip li jintuża għall-oqfsa tal-kpiepel    
Drappijiet tessili miksijin bil-gomma jew b’sustanzi amilaċejużi, tat-tip li jintuża għall-qxur ta’ barra tal-kotba jew oġġetti simili 5901 10 00 (MTK)
Oħrajn 5901 90 00 (MTK)
59.02 Tessut tal-kordi tat-tajers magħmul minn raden b’tenaċità qawwija tan-najlon jew ta’ poliammidi oħrajn, ta’ poliesteri jew tar-rayon viskuż    
Tan-najlon jew ta’ poliammidi oħrajn    
Imprenjati bil-lastiku 5902 10 10 (MTK)
Oħrajn 5902 10 90 (MTK)
Tal-poliesteri    
Imprenjati bil-lastiku 5902 20 10 (MTK)
Oħrajn 5902 20 90 (MTK)
Oħrajn    
Imprenjati bil-lastiku 5902 90 10 (MTK)
Oħrajn 5902 90 90 (MTK)
59.03 Drappijiet tessili imprenjati, miksijin, mgħottijin jew laminati bil-plastik, għajr dawk tal-intestatura 5902    
Bil-klorur tal-polivinil    
Imprenjati 5903 10 10 (MTK)
Miksijin, mgħottijin jew laminati 5903 10 90 (MTK)
Bil-poliuretan    
Imprenjati 5903 20 10 (MTK)
Miksijin, mgħottijin jew laminati 5903 20 90 (MTK)
Oħrajn    
Imprenjati 5903 90 10 (MTK)
Miksijin, mgħottijin jew laminati    
B’derivattivi taċ-ċelluloża jew bi plastiks oħrajn, bid-drapp fuq is-sewwa 5903 90 91 (MTK)
Oħrajn 5903 90 99 (MTK)
59.04 Linoljum, imfassal jew le; kisi tal-art magħmul minn kisja jew għata mwaħħla fuq rifda tessili, imfassal jew le    
Linoljum 5904 10 00 (MTK)
Oħrajn 5904 90 00 (MTK)
59.05 Kisi tessili tal-ħitan    
Magħmulin minn raden paralleli, imwaħħlin fuq rifda ta’ kwalunkwe materjal 5905 00 10  
Oħrajn    
Tal-kittien 5905 00 30  
Tal-ġuta 5905 00 50  
Tal-fibri magħmulin mill-bniedem 5905 00 70  
Oħrajn 5905 00 90  
59.06 Drappijiet tessili ttrattati bil-lastiku, għajr dawk tal-intestatura 5902    
Tape adeżiv ta’ wisa’ li ma jaqbiżx l-20 cm 5906 10 00  
Oħrajn    
Innittjati jew maħdumin bil-ganċ 5906 91 00  
Oħrajn    
Id-drappijiet imsemmijin fin-nota 5(c) ta’ dan il-kapitolu 5906 99 10  
Oħrajn 5906 99 90  
59.07 Drappijiet tessili imprenjati, miksijin jew mgħottijin mod ieħor; kanavazz miżbugħ għax-xeni tal-isfond teatrali, fundali tal-istudji jew oġġetti simili 5907 00 00 (MTK)
59.08 Ftejjel tessili, minsuġin, immaljati jew innittjati, għal-lampi, għall-istufi, għal-lighters, għax-xemgħat jew oġġetti simili; mantijiet tal-gass inkandexxenti u drapp tal-mantijiet innittjat f’forma ta’ tubu, imprenjati jew le 5908 00 00  
59.09 Manek tessili u tubi simili tat-tessut, kemm jekk ikunu inforrati, ikkorazzati jew b’aċċessorji ta’ materjali oħrajn kif ukoll jekk le    
Ta’ fibri sintetiċi 5909 00 10  
Ta’ materjali tessili oħrajn 5909 00 90  
59.10 Belts tat-trażmissjoni jew conveyor belts jew belting, ta’ materjal tessili, kemm jekk imprenjat, miksi, mgħotti jew laminat bil-plastik kif ukoll jekk le, inkella rinfurzat bil-metall jew b’materjal ieħor 5910 00 00  
59.11 Prodotti u oġġetti tessili, għall-użi tekniċi, speċifikati fin-nota 8 ta’ dan il-kapitolu    
Drappijiet tessili, feltru u drappijiet minsuġin inforrati bil-feltru, miksijin, mgħottijin jew laminati bil-lastiku, bil-ġilda jew b’materjal ieħor, tat-tip li jintuża għall-ħwejjeġ magħmulin mid-drapp imqardax, u drappijiet simili tat-tip li jintuża għal finijiet tekniċi oħrajn, inklużi d-drappijiet id-dojoq magħmulin mill-bellus imprenjat fil-lastiku, għall-kisi tal-magħżel tas-sefħa 5911 10 00  
Drapp tal-għarbil, ikkonfezzjonati jew le 5911 20 00  
Drappijiet tessili u feltri, mingħajr truf jew armati b’apparat li jgħaqqad, tat-tip li jintuża fil-magni tal-manifattura tal-karta jew f’magni simili (eż. tal-polpa jew tas-siment tal-asbestos)    
Jiżnu anqas minn 650 g/m²    
Ta’ fibri tal-ħarir jew ta’ fibri magħmulin mill-bniedem    
Drappijiet minsuġin, tat-tip li jintuża fil-magni li jagħmlu l-karti (eż. drappijiet formanti) 5911 31 11 (MTK)
Oħrajn 5911 31 19  
Ta’ materjali tessili oħrajn 5911 31 90  
Jiżnu 650 g/m² jew aktar    
Ta’ fibri tal-ħarir jew ta’ fibri magħmulin mill-bniedem    
Drappijiet minsuġin, imsaħħin b’saff ta’ batt, tat-tip li jintuża fil-magni li jagħmlu l-karti (eż. il-feltri tal-pressa) 5911 32 11 (MTK)
Oħrajn 5911 32 19 (MTK)
Ta’ materjali tessili oħrajn 5911 32 90  
Drapp għall-filtrazzjoni jew għat-tisfija tat-tip li jintuża fil-preses taż-żejt jew f’magni simili, inkluż id-drapp tat-tisfija magħmul mix-xagħar tal-bniedem 5911 40 00  
Oħrajn    
Tal-feltru 5911 90 10  
Oħrajn    
Pads tal-illustrar awtoaderenti tat-tip li jintużaw fil-manifattura ta’ wafers tas-semikondutturi 5911 90 91  
Oħrajn 5911 90 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.