CN8 / NC8 - 2023 62 CN8 / NC8 - 2023 - MT 64

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 63
OĠĠETTI TESSILI OĦRAJN IMMANIFATTURATI; SETTIJIET; ILBIESI QODMA U OĠĠETTI TESSILI QODMA; ĊRARET

I. OĠĠETTI TESSILI OĦRAJN IMMANIFATTURATI    
63.01 Kutri u travelling rugs    
Kutri tal-elettriku 6301 10 00 (PCE)
Kutri (għajr il-kutri tal-elettriku) u travelling rugs, tas-suf jew tax-xagħar fin tal-annimali    
Innittjati jew tal-ganċ 6301 20 10 (PCE)
Oħrajn 6301 20 90 (PCE)
Kutri (għajr il-kutri tal-elettriku) u t-travelling rugs, tal-qoton    
Innittjati jew tal-ganċ 6301 30 10 (PCE)
Oħrajn 6301 30 90 (PCE)
Kutri (għajr il-kutri tal-elettriku) u travelling rugs, ta’ fibri sintetiċi    
Innittjati jew tal-ganċ 6301 40 10 (PCE)
Oħrajn 6301 40 90 (PCE)
Kutri u travelling rugs oħrajn    
Innittjati jew tal-ganċ 6301 90 10 (PCE)
Oħrajn 6301 90 90 (PCE)
63.02 Bjankerija tas-sodda, bjankerija tal-mejda, bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina    
Bjankerija tas-sodda, inittjata jew maħduma bil-ganċ 6302 10 00  
Bjankerija oħra tas-sodda, stampata    
Tal-qoton 6302 21 00  
Tal-fibri magħmulin mill-bniedem    
Drappijiet mhux minsuġin 6302 22 10  
Oħrajn 6302 22 90  
Ta’ materjali tessili oħrajn    
Tal-kittien jew tar-rami 6302 29 10  
Ta’ materjali tessili oħrajn 6302 29 90  
Bjankerija oħra tas-sodda    
Tal-qoton 6302 31 00  
Tal-fibri magħmulin mill-bniedem    
Drappijiet mhux minsuġin 6302 32 10  
Oħrajn 6302 32 90  
Ta’ materjali tessili oħrajn    
Tal-kittien jew tar-rami 6302 39 20  
Ta’ materjali tessili oħrajn 6302 39 90  
Bjankerija tal-mejda, innittjata jew maħduma bil-ganċ 6302 40 00  
Bjankerija oħra tal-mejda    
Tal-qoton 6302 51 00  
Tal-fibri magħmulin mill-bniedem    
Drappijiet mhux minsuġin 6302 53 10  
Oħrajn 6302 53 90  
Ta’ materjali tessili oħrajn    
Tal-kittien 6302 59 10  
Oħrajn 6302 59 90  
Bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina, ta’ materjal tax-xugaman terri jew ta’ materjali terri simili, tal-qoton 6302 60 00  
Oħrajn    
Tal-qoton 6302 91 00  
Tal-fibri magħmulin mill-bniedem    
Drappijiet mhux minsuġin 6302 93 10  
Oħrajn 6302 93 90  
Ta’ materjali tessili oħrajn    
Tal-kittien 6302 99 10  
Oħrajn 6302 99 90  
63.03 Purtieri (inkluż drapes) u blinds ta’ ġewwa; pavaljuni u tornaletti    
Innittjati jew tal-ganċ    
Ta’ fibri sintetiċi 6303 12 00 (MTK)
Ta’ materjali tessili oħrajn 6303 19 00 (MTK)
Oħrajn    
Tal-qoton 6303 91 00 (MTK)
Ta’ fibri sintetiċi    
Drappijiet mhux minsuġin 6303 92 10 (MTK)
Oħrajn 6303 92 90 (MTK)
Ta’ materjali tessili oħrajn    
Drappijiet mhux minsuġin 6303 99 10 (MTK)
Oħrajn 6303 99 90 (MTK)
63.04 Oġġetti oħrajn għat-tagħmir tad-dar, ħlief dawk tal-intestatura 9404    
Bedspreads    
Innittjati jew tal-ganċ 6304 11 00 (PCE)
Oħrajn    
Tal-qoton 6304 19 10 (PCE)
Tal-kittien jew tar-rami 6304 19 30 (PCE)
Ta’ materjali tessili oħrajn 6304 19 90 (PCE)
Ix-xbieki għas-sodod speċifikati fin-nota 1 tas-subintestaturi ta’ dan il-Kapitolu 6304 20 00 (PCE)
Oħrajn    
Innittjati jew tal-ganċ 6304 91 00  
Mhux innittjati jew maħdumin tal-ganċ, tal-qoton 6304 92 00  
Mhux innittjati jew tal-ganċ, ta’ fibri sintetiċi 6304 93 00  
Mhux innittjati jew tal-ganċ, ta’ materjali tessili oħrajn 6304 99 00  
63.05 Xkejjer u boroż, tat-tip li jintużaw għall-ippakkjar ta’ oġġetti    
Tal-ġuta jew ta’ fibri oħrajn tessili tat-tilju tal-intestatura 5303    
Użati 6305 10 10  
Oħrajn 6305 10 90  
Tal-qoton 6305 20 00  
Ta’ materjali tessili magħmulin mill-bniedem    
Kontenituri intermedji flessibbli għall-prodotti sfużi    
Magħmulin minn strixxi tal-polietilen jew tal-polipropilen jew oġġetti bħalhom    
Innittjati jew tal-ganċ 6305 32 11  
Oħrajn 6305 32 19  
Oħrajn 6305 32 90  
Oħrajn, magħmulin minn strixxi tal-polietilen jew tal-polipropilen jew oġġetti bħalhom    
Innittjati jew tal-ganċ 6305 33 10  
Oħrajn 6305 33 90  
Oħrajn 6305 39 00  
Ta’ materjali tessili oħrajn 6305 90 00  
63.06 Tarpolini, tined u lqugħ mix-xemx; tined (inkluż koperturi temporanji u oġġetti simili); qlugħ għad-dgħajjes, għas-sailboards jew għall-inġenji tal-art; oġġetti tal-ikkampjar    
Tarpolini, tined u lqugħ mix-xemx    
Ta’ fibri sintetiċi 6306 12 00  
Ta’ materjali tessili oħrajn 6306 19 00  
Tined (inkluż il-koperturi temporanji u oġġetti simili)    
Ta’ fibri sintetiċi 6306 22 00  
Ta’ materjali tessili oħrajn 6306 29 00  
Qlugħ 6306 30 00  
Imtieraħ pnewmatiċi 6306 40 00 (PCE)
Oħrajn 6306 90 00  
63.07 Oġġetti oħrajn manifatturati, inkluż mudelli tal-ilbiesi    
Biċċiet tal-art, biċċiet tal-platti, biċċiet tat-tfarfir u biċċiet oħrajn għat-tindif    
Innittjati jew tal-ganċ 6307 10 10  
Drappijiet mhux minsuġin 6307 10 30  
Oħrajn 6307 10 90  
Ġkieket tas-salvataġġ u ċinturi tas-salvataġġ 6307 20 00  
Oħrajn    
Innittjati jew tal-ganċ 6307 90 10  
Oħrajn    
Tal-feltru 6307 90 91  
Oħrajn    
Ilbiesi li jintużaw darba magħmulin minn drappijiet tal-intestatura 5603, tat-tip li jintuża waqt il-proċeduri ta’ kirurġija 6307 90 92  
Maskri tal-wiċċ protettivi    
Partijiet ta’ mal-wiċċ filtranti (FFP) skont EN149; maskri oħrajn li jikkonformaw ma’ standard simili għall-maskri bħala apparat respiratorju protettiv li jipproteġi mill-partikuli 6307 90 93 (PCE)
Oħrajn 6307 90 95 (PCE)
Oħrajn 6307 90 98  
II. SETTIJIET    
63.08 Settijiet magħmulin minn drapp u raden minsuġin, bl-aċċessorji jew mingħajrhom, biex minnhom isiru twapet, tapizzeriji, dvalji tal-mejda jew srievet irrakkmati, jew oġġetti tessili simili, offruti f’pakki għall-bejgħ bl-imnut 6308 00 00  
III. ILBIESI QODMA U OĠĠETTI TESSILI QODMA; ĊRARET    
63.09 Ilbiesi qodma u oġġetti oħrajn qodma 6309 00 00  
63.10 Ċraret użati jew ġodda, skart ta’ spag, kurduni, ħbula, u gumna u oġġetti mikulin tal-ispag, tal-kurduni, tal-ħbula, jew tal-gumna, ta’ materjali tessili    
Magħżulin 6310 10 00  
Oħrajn 6310 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.