CN8 / NC8 - 2023 63 CN8 / NC8 - 2023 - MT 65

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 64
XEDD IS-SAQAJN, GETTI U OĠĠETTI BĦALHOM; IL-PARTS TA’ DAWN L-OĠĠETTI

64.01 Xedd is-saqajn li minnu ma jgħaddix ilma, bil-pett ta’ barra u l-wiċċ tal-lastiku jew tal-plastik, li l-wiċċ tiegħu la jkun imwaħħal mal-pett u lanqas assemblat bit-tpannit, imsiemer irbattuti (rivets), imsiemer, viti, tappijiet jew proċessi simili    
Xedd is-saqajn b’maskaretta tal-metall 6401 10 00 (NPR)
Xedd is-saqajn ieħor    
Li jgħatti l-għaksa imma ma jgħattix l-irkoppa    
Bil-wiċċ tal-lastiku 6401 92 10 (NPR)
Bil-wiċċ tal-plastik 6401 92 90 (NPR)
Oħrajn 6401 99 00 (NPR)
64.02 Xedd is-saqajn ieħor bil-pett ta’ barra u l-wiċċ tal-lastiku jew tal-plastik    
Xedd is-saqajn tal-isports    
Boots tal-iskijjar, xedd is-saqajn tal-iskijjar cross-country u boots tas-snowboarding    
Boots tal-iskijjar u xedd is-saqajn tal-iskijjar cross-country 6402 12 10 (NPR)
Boots tas-snowboarding 6402 12 90 (NPR)
Oħrajn 6402 19 00 (NPR)
Xedd is-saqajn bl-istraps fil-wiċċ jew biċ-ċineg forma ta’ T magħqudin mal-pett permezz ta’ tappijiet 6402 20 00 (NPR)
Xedd is-saqajn ieħor    
Li jgħatti l-għaksa    
B’maskaretta protettiva tal-metall 6402 91 10 (NPR)
Oħrajn 6402 91 90 (NPR)
Oħrajn    
B’maskaretta protettiva tal-metall 6402 99 05 (NPR)
Oħrajn    
Bil-wiċċ tal-lastiku 6402 99 10 (NPR)
Bil-wiċċ tal-plastik    
Xedd is-saqajn bil-parti frontali tal-wiċċ magħmula minn straps jew li jkollu biċċa waħda jew diversi biċċiet maqtugħin barra    
Li jkollu pett u takkuna kkombinati, li jkun ogħla minn 3 cm 6402 99 31 (NPR)
Oħrajn 6402 99 39 (NPR)
Papoċċi u xedd is-saqajn ieħor ta’ ġewwa 6402 99 50 (NPR)
Oħrajn, b’suletti b’tul    
Ta’ inqas minn 24 cm 6402 99 91 (NPR)
Ta’ 24 cm jew aktar    
Xedd is-saqajn li ma jistax jingħaraf jekk ikunx tal-irġiel jew tan-nisa 6402 99 93 (NPR)
Oħrajn    
Tal-irġiel 6402 99 96 (NPR)
Tan-nisa 6402 99 98 (NPR)
64.03 Xedd is-saqajn bil-pett ta’ barra tal-lastiku, tal-plastik, tal-ġilda jew tal-ġilda rikostitwita u bil-wiċċ tal-ġilda    
Xedd is-saqajn tal-isports    
Boots tal-iskijjar, xedd is-saqajn tal-iskijjar cross-country u boots tas-snowboarding 6403 12 00 (NPR)
Oħrajn 6403 19 00 (NPR)
Xedd is-saqajn bil-pett ta’ barra tal-ġilda, u bil-wiċċ li jikkonsisti minn ċineg tal-ġilda min-naħa għall-oħra tal-ħobża tas-sieq u madwar is-saba’ l-kbir 6403 20 00 (NPR)
Xedd is-saqajn ieħor, b’maskaretta tal-metall inkorporata 6403 40 00 (NPR)
Xedd is-saqajn ieħor bil-pett ta’ barra tal-ġilda    
Li jgħatti l-għaksa    
Magħmul fuq bażi jew pjattaforma tal-injam, mingħajr pett ta’ ġewwa 6403 51 05 (NPR)
Oħrajn    
Li jgħattu l-għaksa iżda ma jagħttu l-ebda parti mill-pexxun, li jkollhom suletti b’tul    
Ta’ inqas minn 24 cm 6403 51 11 (NPR)
Ta’ 24 cm jew aktar    
Tal-irġiel 6403 51 15 (NPR)
Tan-nisa 6403 51 19 (NPR)
Oħrajn, b’suletti b’tul    
Ta’ inqas minn 24 cm 6403 51 91 (NPR)
Ta’ 24 cm jew aktar    
Tal-irġiel 6403 51 95 (NPR)
Tan-nisa 6403 51 99 (NPR)
Oħrajn    
Magħmul fuq bażi jew pjattaforma tal-injam, mingħajr pett ta’ ġewwa 6403 59 05 (NPR)
Oħrajn    
Xedd is-saqajn bil-parti frontali tal-wiċċ magħmula minn straps jew li jkollu biċċa waħda jew diversi biċċiet maqtugħin barra    
Li jkollu pett u takkuna kkombinati, li jkun ogħla minn 3 cm 6403 59 11 (NPR)
Oħrajn, b’suletti b’tul    
Ta’ inqas minn 24 cm 6403 59 31 (NPR)
Ta’ 24 cm jew aktar    
Tal-irġiel 6403 59 35 (NPR)
Tan-nisa 6403 59 39 (NPR)
Papoċċi u xedd is-saqajn ieħor ta’ ġewwa 6403 59 50 (NPR)
Oħrajn, b’suletti b’tul    
Ta’ inqas minn 24 cm 6403 59 91 (NPR)
Ta’ 24 cm jew aktar    
Tal-irġiel 6403 59 95 (NPR)
Tan-nisa 6403 59 99 (NPR)
Xedd is-saqajn ieħor    
Li jgħatti l-għaksa    
Magħmul fuq bażi jew pjattaforma tal-injam, mingħajr pett ta’ ġewwa 6403 91 05 (NPR)
Oħrajn    
Li jgħattu l-għaksa iżda ma jagħttu l-ebda parti mill-pexxun, li jkollhom suletti b’tul    
Ta’ inqas minn 24 cm 6403 91 11 (NPR)
Ta’ 24 cm jew aktar    
Xedd is-saqajn li ma jistax jingħaraf jekk ikunx tal-irġiel jew tan-nisa 6403 91 13 (NPR)
Oħrajn    
Tal-irġiel 6403 91 16 (NPR)
Tan-nisa 6403 91 18 (NPR)
Oħrajn, b’suletti b’tul    
Ta’ inqas minn 24 cm 6403 91 91 (NPR)
Ta’ 24 cm jew aktar    
Xedd is-saqajn li ma jistax jingħaraf jekk ikunx tal-irġiel jew tan-nisa 6403 91 93 (NPR)
Oħrajn    
Tal-irġiel 6403 91 96 (NPR)
Tan-nisa 6403 91 98 (NPR)
Oħrajn    
Magħmul fuq bażi jew pjattaforma tal-injam, mingħajr pett ta’ ġewwa 6403 99 05 (NPR)
Oħrajn    
Xedd is-saqajn bil-parti frontali tal-wiċċ magħmula minn straps jew li jkollu biċċa waħda jew diversi biċċiet maqtugħin barra    
Li jkollu pett u takkuna kkombinati, li jkun ogħla minn 3 cm 6403 99 11 (NPR)
Oħrajn, b’suletti b’tul    
Ta’ inqas minn 24 cm 6403 99 31 (NPR)
Ta’ 24 cm jew aktar    
Xedd is-saqajn li ma jistax jingħaraf jekk ikunx tal-irġiel jew tan-nisa 6403 99 33 (NPR)
Oħrajn    
Tal-irġiel 6403 99 36 (NPR)
Tan-nisa 6403 99 38 (NPR)
Papoċċi u xedd is-saqajn ieħor ta’ ġewwa 6403 99 50 (NPR)
Oħrajn, b’suletti b’tul    
Ta’ inqas minn 24 cm 6403 99 91 (NPR)
Ta’ 24 cm jew aktar    
Xedd is-saqajn li ma jistax jingħaraf jekk ikunx tal-irġiel jew tan-nisa 6403 99 93 (NPR)
Oħrajn    
Tal-irġiel 6403 99 96 (NPR)
Tan-nisa 6403 99 98 (NPR)
64.04 Xedd is-saqajn bil-pett ta’ barra tal-lastiku, tal-plastik, tal-ġilda jew tal-ġilda rikostitwita u bil-wiċċ magħmul minn materjali tessili    
Xedd is-saqajn bil-pett ta’ barra tal-lastiku jew tal-plastik    
Xedd is-saqajn tal-isports; żraben tat-tennis, żraben tal-basketball, żraben tal-ġinnastika, żraben tat-training u żraben oħrajn ta’ dan it-tip 6404 11 00 (NPR)
Oħrajn    
Papoċċi u xedd is-saqajn ieħor ta’ ġewwa 6404 19 10 (NPR)
Oħrajn 6404 19 90 (NPR)
Xedd is-saqajn bil-pett ta’ barra tal-ġilda jew tal-ġilda rikostitwita    
Papoċċi u xedd is-saqajn ieħor ta’ ġewwa 6404 20 10 (NPR)
Oħrajn 6404 20 90 (NPR)
64.05 Xedd is-saqajn ieħor    
Bil-wiċċ tal-ġilda jew tal-ġilda rikostitwita 6405 10 00 (NPR)
Bil-wiċċ magħmul minn materjali tessili    
Bil-pett ta’ barra tal-injam jew tas-sufra 6405 20 10 (NPR)
Bil-pett ta’ barra ta’ materjali oħrajn    
Papoċċi u xedd is-saqajn ieħor ta’ ġewwa 6405 20 91 (NPR)
Oħrajn 6405 20 99 (NPR)
Oħrajn    
Bil-pett ta’ barra tal-lastiku, tal-plastik, tal-ġilda jew tal-ġilda rikostitwita 6405 90 10 (NPR)
Bil-pett ta’ barra ta’ materjali oħrajn 6405 90 90 (NPR)
64.06 Parts tax-xedd is-saqajn (inkluż uċuħ kemm jekk ikunu mwaħħlin ma’ pett li ma jkunx il-pett ta’ barra, kif ukoll jekk ma jkunux); suletti li jistgħu jinqalgħu, kuxxini għall-għarqub u oġġetti simili; getti, leggings u oġġetti simili, u l-parts tagħhom    
Uċuħ u l-parts tagħhom, għajr il-ponot riġidi    
Tal-ġilda 6406 10 10  
Ta’ materjali oħrajn 6406 10 90  
Pettijiet ta’ barra u tkaken, tal-lastiku jew tal-plastik    
Tal-lastiku 6406 20 10  
Tal-plastik 6406 20 90  
Oħrajn    
Assemblaġġi ta’ wċuħ imwaħħlin mal-pettijiet ta’ ġewwa jew ma’ komponenti oħra tal-pettijiet, iżda mingħajr il-pettijiet ta’ barra 6406 90 30 (NPR)
Suletti li jistgħu jinqalgħu u aċċessorji oħrajn li jistgħu jinqalgħu 6406 90 50  
Pettijiet ta’ barra tal-ġilda jew tal-ġilda rikostitwita 6406 90 60  
Oħrajn 6406 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.