CN8 / NC8 - 2023 72 CN8 / NC8 - 2023 - MT 74

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 73
OĠĠETTI TAL-ĦADID JEW TAL-AZZAR

73.01 Sheet piling tal-ħadid jew tal-azzar, imtaqqbin, imħaffrin jew magħmulin minn elementi assemblati jew le; angoli, forom u sezzjonijiet iwweldjati, tal-ħadid jew tal-azzar    
Sheet piling 7301 10 00  
Angoli, forom u sezzjonijiet 7301 20 00  
73.02 Materjal tal-ħadid jew tal-azzar għall-kostruzzjoni tal-binarji tal-ferroviji jew tal-linji tat-tramm, dawn li ġejjin: binarji, check rails u rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods u parts oħrajn tal-qsim, traversi tal-binarji (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), klipep ferrovjarji, bedplates, irfid u materjal ieħor speċjalizzat għat-tgħaqqid flimkien jew l-iffissar tal-binarji    
Binarji    
Ta’ konduzzjoni tal-kurrent elettriku, b’parts ta’ metall mhux ferruż 7302 10 10  
Oħrajn    
New    
Binarji Vignole    
Ta’ piż kull metru ta’ 36 kg jew iktar 7302 10 22  
Ta’ piż kull metru ta’ inqas minn 36 kg 7302 10 28  
Binarji bil-gruvijiet 7302 10 40  
Oħrajn 7302 10 50  
Użati 7302 10 90  
Switch blades, crossing frogs, point rods u parts oħrajn tal-qsim 7302 30 00  
Fish-plates u sole plates 7302 40 00  
Oħrajn 7302 90 00  
73.03 Tubi, pajpijiet u profili vojta, tal-ħadid fondut    
Tubi u pajpijiet tat-tip użati f’sistemi ta’ pressjoni 7303 00 10  
Oħrajn 7303 00 90  
73.04 Tubi, pajpijiet u profili vojta, mingħajr weldjatura, tal-ħadid (ħlief ħadid fondut) jew azzar    
Pajp tal-linja tat-tip użat għall-pipelines taż-żejt jew tal-gass    
Tal-azzar inossidabbli 7304 11 00  
Oħrajn    
Ta’ dijametru ta’ barra li ma jaqbiżx 168,3 mm 7304 19 10  
Ta’ dijametru ta’ barra ta’ iktar minn 168,3 mm, iżda li ma jaqbiżx 406,4 mm 7304 19 30  
Ta’ dijametru ta’ barra iktar minn 406,4 mm 7304 19 90  
Casing, tubi u pajpijiet għad-drilljar, tat-tip użat fit-tħaffir għaż-żejt jew għall-gass    
Pajp għad-drilljar, tal-azzar inossidabbli 7304 22 00  
Pajpijiet għad-drilljar oħra 7304 23 00  
Oħrajn, tal-azzar inossidabbli 7304 24 00  
Oħrajn    
Ta’ dijametru ta’ barra li ma jaqbiżx il-168,3 mm 7304 29 10  
Ta’ dijametru ta’ barra ta’ iktar minn 168,3 mm, iżda li ma jaqbiżx l-406,4 mm 7304 29 30  
Ta’ dijametru ta’ barra iktar minn 406,4 mm 7304 29 90  
Oħrajn, b’sezzjoni trasversali tonda, tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat    
Miġbudin fil-kiesaħ jew illaminati fil-kiesaħ (ridotti fil-kiesaħ)    
Tubi ta’ preċiżjoni 7304 31 20  
Oħrajn 7304 31 80  
Oħrajn    
Tubi (pajp tal-gass) bil-kamin jew li jista’ jinqatgħalhom kamin 7304 39 50  
Oħrajn, b’dijametru ta’ barra    
Li ma jaqbiżx il-168,3 mm 7304 39 82  
Iktar minn 168,3 mm, iżda li ma jaqbiżx l-406,4 mm 7304 39 83  
Iktar minn 406,4 mm 7304 39 88  
Oħrajn, b’sezzjoni trasversali tonda, tal-azzar inossidabbli    
Miġbudin fil-kiesaħ jew illaminati fil-kiesaħ (ridotti fil-kiesaħ) 7304 41 00  
Oħrajn    
Ta’ dijametru ta’ barra li ma jaqbiżx il-168,3 mm 7304 49 83  
Ta’ dijametru ta’ barra ta’ iktar minn 168,3 mm, iżda li ma jaqbiżx il-406,4 mm 7304 49 85  
Ta’ dijametru ta’ barra iktar minn 406,4 mm 7304 49 89  
Oħrajn, b’sezzjoni trasversali tonda, ta’ azzar illigat ieħor    
Miġbudin fil-kiesaħ jew illaminati fil-kiesaħ (ridotti fil-kiesaħ)    
Dritti u ta’ ħxuna ta’ ħitan uniformi, ta’ azzar illigat b’kontenut mhux inqas minn 0,9 % iżda mhux iktar minn 1,15 % ta’ karbonju skont il-piż, mhux inqas minn 0,5 % iżda mhux iktar minn 2 % ta’ kromju u, jekk ikun hemm, mhux iktar minn 0,5 % ta’ molibdenu 7304 51 10  
Oħrajn    
Tubi ta’ preċiżjoni 7304 51 81  
Oħrajn 7304 51 89  
Oħrajn    
Dritti u ta’ ħxuna ta’ ħitan uniformi, ta’ azzar illigat b’kontenut mhux inqas minn 0,9 % iżda mhux iktar minn 1,15 % ta’ karbonju skont il-piż, mhux inqas minn 0,5 % iżda mhux iktar minn 2 % ta’ kromju u, jekk ikun hemm, mhux iktar minn 0,5 % ta’ molibdenu 7304 59 30  
Oħrajn    
Ta’ dijametru ta’ barra li ma jaqbiżx il-168,3 mm 7304 59 82  
Ta’ dijametru ta’ barra ta’ iktar minn 168,3 mm, iżda li ma jaqbiżx il-406,4 mm 7304 59 83  
Ta’ dijametru ta’ barra iktar minn 406,4 mm 7304 59 89  
Oħrajn 7304 90 00  
73.05 Tubi u pajpijiet oħrajn (eż. iwweldjati, irrivitjati jew magħluqin b’mod simili) b’sezzjonijiet trasversali tondi, bid-dijametru ta’ barra ikbar minn 406,4 mm, tal-ħadid jew tal-azzar    
Pajp tal-linja tat-tip użat għall-pipelines taż-żejt jew tal-gass    
Iwweldjati minn tulhom b’ark mgħaddas 7305 11 00  
Oħrajn, iwweldjati minn tulhom 7305 12 00  
Oħrajn 7305 19 00  
Casing tat-tip użat fi tħaffir għaż-żejt jew għall-gass 7305 20 00  
Oħrajn, iwweldjati    
Iwweldjati minn tulhom 7305 31 00  
Oħrajn 7305 39 00  
Oħrajn 7305 90 00  
73.06 Tubi, pajpijiet u profili vojta oħrajn (eż. bil-ġonta miftuħa jew iwweldjati, irrivitjati jew magħluqin b’mod simili), tal-ħadid jew tal-azzar    
Pajp tal-linja tat-tip użat għall-pipelines taż-żejt jew tal-gass    
Iwweldjat, tal-azzar inossidabbli 7306 11 00  
Oħrajn 7306 19 00  
Casing u tubi tat-tip użati fi tħaffir għaż-żejt jew għall-gass    
Iwweldjat, tal-azzar inossidabbli 7306 21 00  
Oħrajn 7306 29 00  
Oħrajn, iwweldjati, b’sezzjoni trasversali tonda, tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat    
Tubi ta’ preċiżjoni    
Miġbudin fil-kiesaħ jew illaminati fil-kiesaħ (ridotti fil-kiesaħ) 7306 30 12  
Oħrajn 7306 30 18  
Oħrajn    
Tubi (pajp tal-gass) bil-kamin jew li jista’ jinqatgħalhom kamin    
Maħsula jew miksija biż-żingu 7306 30 41  
Oħrajn 7306 30 49  
Oħrajn, b’dijametru ta’ barra    
Li ma taqbiżx 168,3 mm    
Maħsula jew miksija biż-żingu 7306 30 72  
Oħrajn 7306 30 77  
Iktar minn 168,3 mm, iżda li ma jaqbiżx 406,4 mm 7306 30 80  
Oħrajn, iwweldjati, b’sezzjoni trasversali tonda, tal-azzar inossidabbli    
Miġbudin fil-kiesaħ jew illaminati fil-kiesaħ (ridotti fil-kiesaħ) 7306 40 20  
Oħrajn 7306 40 80  
Oħrajn, iwweldjati, b’sezzjoni trasversali tonda, ta’ azzar illigat ieħor    
Tubi ta’ preċiżjoni    
Miġbudin fil-kiesaħ jew illaminati fil-kiesaħ (ridotti fil-kiesaħ) 7306 50 21  
Oħrajn 7306 50 29  
Oħrajn 7306 50 80  
Oħrajn, iwweldjati, b’sezzjoni trasversali mhux tonda    
Ta’ sezzjoni trasversali forma ta’ kaxxa jew rettangolari    
Tal-azzar inossidabbli 7306 61 10  
Oħrajn    
Bi ħxuna ta’ ħitan li ma taqbiżx 2 mm 7306 61 92  
Bi ħxuna ta’ ħitan iktar minn 2 mm 7306 61 99  
Oħrajn ta’ sezzjoni trasversali mhux tonda    
Tal-azzar inossidabbli 7306 69 10  
Oħrajn 7306 69 90  
Oħrajn 7306 90 00  
73.07 Fittings ta’ tubi u pajpijiet (eż. couplings, elbows, sleeves) tal-ħadid jew tal-azzar    
Fittings fonduti    
Tal-ħadid fondut mhux malleabbli    
Tat-tip użati f’sistemi ta’ pressjoni 7307 11 10  
Oħrajn 7307 11 90  
Oħrajn    
Tal-ħadid fondut 7307 19 10  
Oħrajn 7307 19 90  
Oħrajn, tal-azzar inossidabbli    
Flanġijiet 7307 21 00  
Elbows, liwjiet u sleeves bil-kamin    
Sleeves 7307 22 10  
Elbows u liwjiet 7307 22 90  
Fittings iwweldjati tarf ma’ tarf (butt welding)    
Elbows u liwjiet 7307 23 10  
Oħrajn 7307 23 90  
Oħrajn    
Bil-kamin 7307 29 10  
Oħrajn 7307 29 80  
Oħrajn    
Flanġijiet 7307 91 00  
Elbows, liwjiet u sleeves bil-kamin    
Sleeves 7307 92 10  
Elbows u liwjiet 7307 92 90  
Fittings iwweldjati tarf ma’ tarf (butt welding)    
Bl-ikbar dijametru ta’ barra li ma jaqbiżx is-609,6 mm    
Elbows u liwjiet 7307 93 11  
Oħrajn 7307 93 19  
Bl-ikbar dijametru ta’ barra iktar minn 609,6 mm    
Elbows u liwjiet 7307 93 91  
Oħrajn 7307 93 99  
Oħrajn    
Bil-kamin 7307 99 10  
Oħrajn 7307 99 80  
73.08 Strutturi (ħlief bini prefabbrikat tal-intestatura 9406) u parts ta’ strutturi (eż. pontijiet u qatgħat ta’ pontijiet, xtiebi tal-mgħalaq (lock-gates), torrijiet, arbli kannizzata, soqfa, oqfsa għal tisqif, bibien u twieqi u l-gwarniċi tagħhom u għetiebi għal bibien, shutters, balavostri, pilastri u kolonni), tal-ħadid jew tal-azzar; pjanċi, vireg, angoli, forom, sezzjonijiet, tubi u bħalhom, ippreparati għal użu fi strutturi, tal-ħadid jew tal-azzar    
Pontijiet u sezzjonijiet ta’ pontijiet 7308 10 00  
Torrijiet u arbli kannizzata 7308 20 00  
Bibien, twieqi u l-gwarniċi tagħhom u s-sollijiet għall-bibien 7308 30 00 (PCE)
Tagħmir għall-iscaffolding, shuttering, irfid u irfid għal mini mħaffrin 7308 40 00  
Oħrajn    
Prinċipalment jew biss ta’ folji (pjanċi)    
Panelli magħmulin minn żewġ ħitan ta’ folji profilati (irrigati) b’anima iżolanti 7308 90 51  
Oħrajn 7308 90 59  
Oħrajn 7308 90 98  
73.09 Reservoirs, tankijiet, btieti u kontenituri simili għal kwalunkwe materjal (għajr għal gass ikkompressat jew illikwifikat), tal-ħadid jew tal-azzar, ta’ kapaċità li taqbeż it-300 l, infurrati jew iżolati għas-sħana jew le, iżda mhux mgħammrin b’tagħmir mekkaniku jew termali    
Għal gassijiet (għajr gass ikkompressat jew illikwifikat) 7309 00 10  
Għal likwidi    
Infurrati jew iżolati għas-sħana 7309 00 30  
Oħrajn, ta’ kapaċità ta’    
Iktar minn 100000 l 7309 00 51  
Mhux iktar minn 100000 l 7309 00 59  
Għal solidi 7309 00 90  
73.10 Tankijiet, btieti, ċilindri, laned, kaxxi u kontenituri simili, għal kwalunkwe materjal (għajr gass ikkompressat jew illikwifikat), tal-ħadid jew tal-azzar, b’kapaċità li ma taqbiżx 300 l, infurrati jew iżolati għas-sħana jew le, iżda mhux mgħammrin b’tagħmir mekkaniku jew termali    
Ta’ kapaċità ta’ 50 l jew iktar 7310 10 00  
Ta’ kapaċità ta’ inqas minn 50 l    
Laned li jridu jingħalqu bl-issaldjar jew bl-ikkrimpjar    
Laned tat-tip użati għall-ippreservar tal-ikel 7310 21 11  
Laned tat-tip użati għall-ippreservar tax-xorb 7310 21 19  
Oħrajn, bi ħxuna ta’ ħitan ta’    
Inqas minn 0,5 mm 7310 21 91  
0,5 mm jew iktar 7310 21 99  
Oħrajn    
Bi ħxuna ta’ ħitan inqas minn 0,5 mm 7310 29 10  
Bi ħxuna ta’ ħitan ta’ 0,5 mm jew iktar 7310 29 90  
73.11 Kontenituri għal gass ikkompressat jew illikwifikat, tal-ħadid jew tal-azzar    
Mingħajr weldjatura    
Għal pressjoni ta’ 165 bar jew iktar, ta’ kapaċità ta’    
Inqas minn 20 l 7311 00 11 (PCE)
20 l jew iktar, imma mhux iktar minn 50 l 7311 00 13 (PCE)
Iktar minn 50 l 7311 00 19 (PCE)
Oħrajn 7311 00 30 (PCE)
Oħrajn, ta’ kapaċità ta’    
Inqas minn 1000 l 7311 00 91  
1000 l jew iktar 7311 00 99  
73.12 Wajer bis-swiegel, ħbula, gumna, ċineg immaljati, bragi u bħalhom, tal-ħadid jew tal-azzar, mhux iżolat għall-elettriku    
Wajer bis-swiegel, ħbula u gumna    
Tal-azzar inossidabbli 7312 10 20  
Oħrajn, b’dimensjoni trasversali massima    
Li ma taqbiżx it-3 mm    
Maħsula jew miksija b’ligi tar-ram u taż-żingu (ram isfar) 7312 10 41  
Oħrajn 7312 10 49  
Iktar minn 3 mm    
Wajer bis-swiegel    
Mhux miksijin 7312 10 61  
Miksijin    
Maħsula jew miksija biż-żingu 7312 10 65  
Oħrajn 7312 10 69  
Ħbula u gumna (inkluż ħbula b’koljaturi magħluqin)    
Mhux miksija inkella sempliċement maħsula jew miksija biż-żingu, b’dimensjoni trasversali massima    
Iktar minn 3 mm, iżda li ma taqbiżx it-12-il mm 7312 10 81  
Iktar minn 12-il mm, iżda li ma taqbiżx l-24 mm 7312 10 83  
Iktar minn 24 mm, iżda li ma taqbiżx it-48 mm 7312 10 85  
Iktar minn 48 mm 7312 10 89  
Oħrajn 7312 10 98  
Oħrajn 7312 90 00  
73.13 Fildiferru mxewwek (barbed wire) tal-ħadid jew tal-azzar; hoop imfettel jew singlu ċatt, imxewwek jew le, u wajer doppju miftul ħafif, tat-tip użat għar-reċinti, tal-ħadid jew tal-azzar 7313 00 00  
73.14 Drapp (inkluż ċineg bla tarf), grilja, xbieki u reċinti, ta’ wajer tal-ħadid jew tal-azzar; metall espandut tal-ħadid jew tal-azzar    
Drapp minsuġ    
Ċineg bla tarf għall-makkinarju, tal-azzar inossidabbli 7314 12 00  
Drapp ieħor minsuġ, tal-azzar inossidabbli 7314 14 00  
Oħrajn 7314 19 00  
Grilji, xbieki u reċinti, iwweldjati fl-intersessjoni, ta’ wajer b’dimensjoni trasversali massima ta’ 3 mm jew iktar u b’qies ta’ toqob tal-malja ta’ 100 cm² jew iktar    
Ta’ wajer ikkustiljat 7314 20 10  
Oħrajn 7314 20 90  
Grilji, xbieki u reċinti oħrajn, iwweldjati fl-intersessjoni    
Maħsula jew miksija biż-żingu 7314 31 00  
Oħrajn 7314 39 00  
Grilji, xbieki u reċinti oħrajn    
Maħsula jew miksija biż-żingu 7314 41 00  
Miksijin bil-plastik 7314 42 00  
Oħrajn 7314 49 00  
Metall espandut 7314 50 00  
73.15 Ktajjen u parts tagħhom, tal-ħadid jew tal-azzar    
Ktajjen bil-ħoloq artikolati u parts tagħhom    
Ktajjen bir-rombli    
Tat-tip użati għar-roti u għall-muturi 7315 11 10  
Oħrajn 7315 11 90  
Ktajjen oħrajn 7315 12 00  
Parts 7315 19 00  
Ktajjen kontra ż-żliq 7315 20 00  
Ktajjen oħrajn    
Ktajjen b’ħoloq bi skontru fihom (stud-link) 7315 81 00  
Oħrajn, b’ħoloq iwweldjati 7315 82 00  
Oħrajn 7315 89 00  
Parts oħrajn 7315 90 00  
73.16 Ankri, ankrotti u parts tagħhom, tal-ħadid jew tal-azzar 7316 00 00  
73.17 Imsiemer, taċċi, drawing pins, imsiemer ikkorrugati, staples (għajr dawk tal-intestatura 8305) u oġġetti simili, tal-ħadid jew tal-azzar, bl-irjus ta’ materjal ieħor jew le, iżda, esklużi tali oġġetti bi rjus tar-ram    
Ippressati bla sħana minn wajer    
Imsiemer fi strixxi jew koljaturi 7317 00 20  
Oħrajn 7317 00 60  
Oħrajn 7317 00 80  
73.18 Viti, boltijiet, skorfini, viti bir-ras skorfina (coach screws), ganċijiet bil-kamin, rivets, kavilji, ċavi, washers (inkluż l-ispring washers) u oġġetti simili, tal-ħadid jew tal-azzar    
Oġġetti bil-kamin    
Viti bir-ras skorfina(coach screws) 7318 11 00  
Viti oħrajn għall-injam    
Tal-azzar inossidabbli 7318 12 10  
Oħrajn 7318 12 90  
Ganċijiet bil-kamin u ħoloq bil-kamin 7318 13 00  
Viti self-tapping    
Tal-azzar inossidabbli 7318 14 10  
Oħrajn    
Viti b’kamin spazjat 7318 14 91  
Oħrajn 7318 14 99  
Viti u boltijiet oħrajn, bl-iskorfini jew bil-washers tagħhom jew le    
Għall-irbit ta’ materjal tal-kostruzzjoni ta’ ferroviji 7318 15 20  
Oħrajn    
Bla rjus    
Tal-azzar inossidabbli 7318 15 35  
Oħrajn, b’reżistenza għat-tensjoni    
Inqas minn 800 MPa 7318 15 42  
800 Mpa jew iktar 7318 15 48  
Bl-irjus    
Bl-irjus b’xaqq jew imħaffrin-salib (stilla)    
Tal-azzar inossidabbli 7318 15 52  
Oħrajn 7318 15 58  
Bir-ras socket eżagonali    
Tal-azzar inossidabbli 7318 15 62  
Oħrajn 7318 15 68  
Ras eżagonali    
Tal-azzar inossidabbli 7318 15 75  
Oħrajn, b’reżistenza għat-tensjoni    
Inqas minn 800 MPa 7318 15 82  
800 Mpa jew iktar 7318 15 88  
Oħrajn 7318 15 95  
Skorfini    
Tal-azzar inossidabbli    
Blind rivet nuts 7318 16 31  
Oħrajn 7318 16 39  
Oħrajn    
Blind rivet nuts 7318 16 40  
Self-locking nuts 7318 16 60  
Oħrajn, b’dijametru ta’ ġewwa    
Li ma jaqbiżx it-12-il mm 7318 16 92  
Iktar minn it-12-il mm 7318 16 99  
Oħrajn 7318 19 00  
Oġġetti mingħajr kamin    
Spring washers u lock washers oħra 7318 21 00  
Washers oħrajn 7318 22 00  
Rivets 7318 23 00  
Kavilji u ċavi 7318 24 00  
Oħrajn 7318 29 00  
73.19 Labar tal-ħjata, labar tan-innittjar, imsell (bodkins), ganċijiet tal-crochet, labar stiletto tar-rakkmu u oġġetti simili, għall-użu bl-idejn, tal-ħadid jew tal-azzar; labar tas-sarwan u labar oħrajn tal-ħadid jew tal-azzar, mhux speċifikati jew inkluż banda oħra    
Labar tas-sarwan u labar oħrajn 7319 40 00  
Oħrajn    
Labar tal-ħjata, tat-tiswija jew tar-rakkmu 7319 90 10  
Oħrajn 7319 90 90  
73.20 Molol u strixxi għal molol, tal-ħadid jew tal-azzar    
Molol tal-istrixxi u strixxi għalihom    
Maħdumin fis-sħana    
Molol laminati u strixxi għalihom 7320 10 11  
Oħrajn 7320 10 19  
Oħrajn 7320 10 90  
Molol spirali    
Maħdumin fis-sħana 7320 20 20  
Oħrajn    
Molol spirali tal-kompressjoni 7320 20 81  
Molol spirali tat-tensjoni 7320 20 85  
Oħrajn 7320 20 89  
Oħrajn    
Molol spirali ċatti 7320 90 10  
Molol diski 7320 90 30  
Oħrajn 7320 90 90  
73.21 Stufi, ranges, gradilji, cookers (inkluż dawk b’boilers sussidjarji għal tisħin ċentrali), barbecues, braċieri, ċrieki tal-gass, apparat għat-tisħin tal-platti u apparat simili tad-dar mhux tal-elettriku, u parts tagħhom, tal-ħadid jew tal-azzar    
Apparat tat-tisjir u apparat għat-tisħin tal-platti    
Għal fjuwil tal-gass inkella kemm għal fjuwil tal-gass kif ukoll għal tipi oħra ta’ fjuwil    
Bil-forn, inkluż fran separati 7321 11 10 (PCE)
Oħrajn 7321 11 90 (PCE)
Għal fjuwil likwidu 7321 12 00 (PCE)
Oħrajn, inkluż apparat għal fjuwil solidu 7321 19 00 (PCE)
Apparat ieħor    
Għal fjuwil tal-gass inkella kemm għal fjuwil tal-gass kif ukoll għal tipi oħra ta’ fjuwil 7321 81 00 (PCE)
Għal fjuwil likwidu 7321 82 00 (PCE)
Oħrajn, inkluż apparat għal fjuwil solidu 7321 89 00 (PCE)
Parts 7321 90 00  
73.22 Radjaturi għat-tisħin ċentrali, mhux imsaħħnin bl-elettriku, u parts tagħhom, tal-ħadid jew tal-azzar; heaters tal-arja u distributuri tal-arja sħuna (inkluż distributuri li jistgħu jqassmu wkoll arja friska jew kundizzjonata), mhux imsaħħnin bl-elettriku, li fihom fann jew blower imħaddmin b’mutur, u l-parts tagħhom, tal-ħadid jew tal-azzar    
Radjaturi u parts tagħhom    
Tal-ħadid fondut 7322 11 00  
Oħrajn 7322 19 00  
Oħrajn 7322 90 00  
73.23 Oġġetti tal-mejda, tal-kċina jew oġġetti oħrajn tad-dar u parts tagħhom, tal-ħadid u tal-azzar; suf tal-ħadid jew tal-azzar; barraxi għall-borom u pads jew ingwanti għall-għorik jew għall-illustrar u bħalhom, tal-ħadid jew tal-azzar    
Suf tal-ħadid jew tal-azzar; barraxi għall-borom u pads jew ingwanti għall-għorik jew għall-illustrar u bħalhom 7323 10 00  
Oħrajn    
Tal-ħadid fondut, mhux żmaltat 7323 91 00  
Tal-ħadid fondut, żmaltat 7323 92 00  
Tal-azzar inossidabbli 7323 93 00  
Tal-ħadid (għajr ħadid fondut) jew azzar, żmaltat 7323 94 00  
Oħrajn 7323 99 00  
73.24 Oġġetti għall-kamra tal-banju u parts tagħhom, tal-ħadid jew tal-azzar    
Sinkijiet u washbasins, tal-azzar inossidabbli 7324 10 00  
Banjijiet    
Tal-ħadid fondut, żmaltat jew le 7324 21 00 (PCE)
Oħrajn 7324 29 00 (PCE)
Oħrajn, inkluż parts 7324 90 00  
73.25 Oġġetti oħrajn fonduti tal-ħadid jew tal-azzar    
Tal-ħadid fondut mhux malleabbli 7325 10 00  
Oħrajn    
Blalen tal-immolar u oġġetti simili, għall-imtieħen 7325 91 00  
Oħrajn    
Tal-ħadid fondut 7325 99 10  
Oħrajn 7325 99 90  
73.26 Oġġetti oħrajn tal-ħadid jew tal-azzar    
Mikwijin fil-forġa jew stampati, iżda mhux maħdumin iktar    
Blalen tal-immolar u oġġetti simili, għall-imtieħen 7326 11 00  
Oħrajn    
Mikwijin fil-forġa b’forma miftuħa 7326 19 10  
Oħrajn 7326 19 90  
Oġġetti tal-wajer tal-ħadid jew tal-azzar 7326 20 00  
Oħrajn    
Slielem u skaluni 7326 90 30  
Pallets u pjattaformi simili għall-immaniġġjar tal-oġġetti 7326 90 40  
Irkiekel għall-gumna, pajpijiet u bħalhom 7326 90 50  
Ventilaturi mhux mekkaniċi, kanali tal-ilma, grampuni u oġġetti bħalhom użati fl-industrija tal-bini 7326 90 60  
Oġġetti oħrajn tal-ħadid jew tal-azzar    
Mikwijin fil-forġa b’forma miftuħa 7326 90 92  
Mikwijin fil-forġa b’forma magħluqa 7326 90 94  
Sinterizzati 7326 90 96  
Oħrajn 7326 90 98  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.