CN8 / NC8 - 2023 71 CN8 / NC8 - 2023 - MT 73

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 72
ĦADID U AZZAR

I. MATERJALI PRIMARJI; PRODOTTI F’GĦAMLA TA’ GRANULI JEW TA’ TRAB    
72.01 Ħadid fondut grezz u spiegeleisen f’ingotti, blokok jew forom oħrajn primarji    
Ħadid fondut grezz mhux illigat li fih 0,5 % jew inqas ta’ fosforu skont il-piż    
Li fih mhux inqas minn 0,4 % ta’ manganiż skont il-piż    
Li fihom 1 % jew inqas ta’ siliċju skont il-piż 7201 10 11  
Li fihom iktar minn 1 % ta’ siliċju skont il-piż 7201 10 19  
Li fihom mhux inqas minn 0,1 % iżda inqas minn 0,4 % ta’ manganiż skont il-piż 7201 10 30  
Li fihom inqas minn 0,1 % ta’ manganiż skont il-piż 7201 10 90  
Ħadid fondut grezz mhux illigat li fih iktar minn 0,5 % ta’ fosforu skont il-piż 7201 20 00  
Liga tal-ħadid fondut grezz; spiegeleisen    
Liga tal-ħadid fondut grezz li fih mhux inqas minn 0,3 % iżda mhux iktar minn 1 % ta’ titanju u mhux inqas minn 0,5 % iżda mhux iktar minn 1 % ta’ vanadju skont il-piż 7201 50 10  
Oħrajn 7201 50 90  
72.02 Ligi tal-ħadid    
Ferromanganiż    
Li fih iktar minn 2 % ta’ karbonju skont il-piż    
B’granulometrija li ma taqbiżx il-5 mm u b’kontenut tal-manganiż skont il-piż ogħla minn 65 % 7202 11 20  
Oħrajn 7202 11 80  
Oħrajn 7202 19 00  
Ferrosiliċju    
Li fihom iktar minn 55 % ta’ siliċju skont il-piż 7202 21 00  
Oħrajn    
Li fihom 4 % jew iktar iżda mhux iktar minn 10 % ta’ manjeżju skont il-piż 7202 29 10  
Oħrajn 7202 29 90  
Ferrosilikomanganiż 7202 30 00  
Ferrokromju    
Li fih iktar minn 4 % ta’ karbonju skont il-piż    
Li fihom iktar minn 4 % iżda mhux iktar minn 6 % ta’ karbonju skont il-piż 7202 41 10  
Li fihom iktar minn 6 % ta’ karbonju skont il-piż 7202 41 90  
Oħrajn    
Li fihom mhux iktar minn 0,05 % ta’ karbonju skont il-piż 7202 49 10  
Li fihom iktar minn 0,05 % iżda mhux iktar minn 0,5 % ta’ karbonju skont il-piż 7202 49 50  
Li fihom iktar minn 0,5 % iżda mhux iktar minn 4 % ta’ karbonju skont il-piż 7202 49 90  
Ferrosilikokromju 7202 50 00  
Ferronikil 7202 60 00  
Ferromolibdenu 7202 70 00  
Ferrotungstenu u ferrosilikotungstenu 7202 80 00  
Oħrajn    
Ferrotitanju u ferrosilikotitanju 7202 91 00  
Ferrovanadju 7202 92 00  
Ferronijobju 7202 93 00  
Oħrajn    
Ferrofosforu 7202 99 10  
Ferrosiliko manjeżju 7202 99 30  
Oħrajn 7202 99 80  
72.03 Prodotti tal-ħadid magħmulin bir-riduzzjoni diretta tal-mineral tal-ħadid u prodotti oħrajn sponżin tal-ħadid, f’ċapep, pellets jew forom simili; ħadid b’purità minima skont il-piż ta’ 99,94 %, f’ċapep, pellets jew forom simili    
Prodotti tal-ħadid magħmulin bir-riduzzjoni diretta ta’ mineral tal-ħadid 7203 10 00  
Oħrajn 7203 90 00  
72.04 Skart u skrapp tal-ħadid; ingotti ta’ skart għat-tidwib mill-ġdid tal-ħadid jew tal-azzar    
Skart u skrapp tal-ħadid fondut 7204 10 00  
Skart u skrapp tal-azzar illigat    
Tal-azzar inossidabbli    
Li fihom 8 % jew iktar tan-nikil skont il-piż 7204 21 10  
Oħrajn 7204 21 90  
Oħrajn 7204 29 00  
Skart u skrapp tal-ħadid jew azzar stanjat 7204 30 00  
Skart u skrapp oħrajn    
Skart mill-inturnjar, irbaba, laqx, skart tal-milling, trab tal-issegar, trab tal-illimar, skart tat-tberfil u tal-ippressar, f’qatet jew le    
Skart mill-inturnjar, irbaba, laqx, skart tal-milling, trab tal-issegar u trab tal-illimar 7204 41 10  
Skart tat-tberfil u tal-ippressar    
F’qatet 7204 41 91  
Oħrajn 7204 41 99  
Oħrajn    
Frammentati (imqattgħin biċċiet) 7204 49 10  
Oħrajn    
F’qatet 7204 49 30  
Oħrajn 7204 49 90  
Ingotti ta’ skart għat-tidwib mill-ġdid 7204 50 00  
72.05 Granuli u trabijiet, tal-ħadid fondut grezz, tal-ispiegeleisen, tal-ħadid jew tal-azzar    
Granuli 7205 10 00  
Trabijiet    
Tal-azzar illigat 7205 21 00  
Oħrajn 7205 29 00  
II. ĦADID U AZZAR MHUX ILLIGAT    
72.06 Ħadid u azzar mhux illigat f’ingotti jew f’forom oħrajn primarji (ħlief ħadid tal-intestatura 7203)    
Ingotti 7206 10 00  
Oħrajn 7206 90 00  
72.07 Prodotti nofshom irfinuti tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat    
Li fihom inqas minn 0,25 % ta’ karbonju skont il-piż    
Ta’ sezzjoni trasversali rettangolari (inkluż kwadra), ta’ wisa’ ta’ inqas mid-doppju tal-ħxuna    
Illaminati jew miksubin permezz ta’ fondar kontinwu    
Tal-azzar free-cutting 7207 11 11  
Oħrajn    
Mhux eħxen minn 130 mm 7207 11 14  
Eħxen minn 130 mm 7207 11 16  
Mikwijin fil-forġa 7207 11 90  
Oħrajn, ta’ sezzjoni trasversali rettangolari (għajr kwadra)    
Illaminati jew miksubin permezz ta’ fondar kontinwu 7207 12 10  
Mikwijin fil-forġa 7207 12 90  
Oħrajn    
Ta’ sezzjoni trasversali tonda jew poligonali    
Illaminati jew miksubin permezz ta’ fondar kontinwu 7207 19 12  
Mikwijin fil-forġa 7207 19 19  
Oħrajn 7207 19 80  
Li fihom 0,25 % jew iktar ta’ karbonju skont il-piż    
Ta’ sezzjoni trasversali rettangolari (inkluż kwadra), ta’ wisa’ ta’ inqas mid-doppju tal-ħxuna    
Illaminati jew miksubin permezz ta’ fondar kontinwu    
Tal-azzar free-cutting 7207 20 11  
Oħrajn, li fihom skont il-piż    
0,25 % jew iktar iżda inqas minn 0,6 % ta’ karbonju 7207 20 15  
0,6 % jew iktar ta’ karbonju 7207 20 17  
Mikwijin fil-forġa 7207 20 19  
Oħrajn, ta’ sezzjoni trasversali rettangolari (għajr kwadra)    
Illaminati jew miksubin permezz ta’ fondar kontinwu 7207 20 32  
Mikwijin fil-forġa 7207 20 39  
Ta’ sezzjoni trasversali tonda jew poligonali    
Illaminati jew miksubin permezz ta’ fondar kontinwu 7207 20 52  
Mikwijin fil-forġa 7207 20 59  
Oħrajn 7207 20 80  
72.08 Prodotti llaminati ċatti tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat, ta’ wisa’ ta’ 600 mm jew iktar, illaminati fis-sħana, mhux imlibbsa, maħsula jew miksija    
F’koljaturi, mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana, b’disinji fir-riljiev 7208 10 00  
Oħrajn, f’koljaturi, mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana, imnaddfin (pickled)    
Ta’ ħxuna ta’ 4,75 mm jew iktar 7208 25 00  
Ta’ ħxuna ta’ 3 mm jew iktar iżda inqas minn 4,75 mm 7208 26 00  
Ta’ ħxuna inqas minn 3 mm 7208 27 00  
Oħrajn, f’koljaturi, mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana    
Eħxen minn 10 mm 7208 36 00  
Ta’ ħxuna ta’ 4,75 mm jew iktar iżda mhux eħxen minn 10 mm 7208 37 00  
Ta’ ħxuna ta’ 3 mm jew iktar iżda inqas minn 4,75 mm 7208 38 00  
Ta’ ħxuna inqas minn 3 mm 7208 39 00  
Mhux f’koljaturi, mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana, b’disinji fir-riljiev 7208 40 00  
Oħrajn, mhux f’koljaturi, mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana    
Eħxen minn 10 mm    
Eħxen minn 15 mm 7208 51 20  
Eħxen minn 10 mm iżda mhux iktar minn 15 mm, ta’ wisa’    
Ta’ 2050 mm jew iktar 7208 51 91  
Ta’ inqas minn 2050 mm 7208 51 98  
Ta’ ħxuna ta’ 4,75 mm jew iktar iżda mhux eħxen minn 10 mm    
Illaminati fuq erba’ wċuħ jew minn ġo closed box pass, f’wisa’ ta’ mhux iktar minn 1250 mm 7208 52 10  
Oħrajn, ta’ wisa’    
Ta’ 2050 mm jew iktar 7208 52 91  
Ta’ inqas minn 2050 mm 7208 52 99  
Ta’ ħxuna ta’ 3 mm jew iktar iżda inqas minn 4,75 mm    
Illaminati fuq erba’ wċuħ jew minn ġo closed box pass, f’wisa’ ta’ mhux iktar minn 1250 mm u ta’ 4 mm ħxuna jew iktar 7208 53 10  
Oħrajn 7208 53 90  
Ta’ ħxuna inqas minn 3 mm 7208 54 00  
Oħrajn    
Perforati 7208 90 20  
Oħrajn 7208 90 80  
72.09 Prodotti llaminati ċatti tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat, ta’ wisa’ ta’ 600 mm jew iktar, illaminati fil-kiesaħ (ridotti fil-kiesaħ), mhux imlibbsa, maħsula jew miksija    
F’koljaturi, mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fil-kiesaħ (ridotti fil-kiesaħ)    
Ta’ ħxuna ta’ 3 mm jew iktar 7209 15 00  
Ta’ ħxuna iktar minn 1 mm iżda inqas minn 3 mm    
“Elettriċi” 7209 16 10  
Oħrajn 7209 16 90  
Ta’ ħxuna ta’ 0,5 mm jew iktar iżda mhux eħxen minn 1 mm    
“Elettriċi” 7209 17 10  
Oħrajn 7209 17 90  
Ta’ ħxuna inqas minn 0,5 mm    
“Elettriċi” 7209 18 10  
Oħrajn    
Ta’ ħxuna ta’ 0,35 mm jew iktar iżda inqas minn 0,5 mm 7209 18 91  
Ta’ ħxuna inqas minn 0,35 mm 7209 18 99  
Mhux f’koljaturi, mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fil-kiesaħ (ridotti fil-kiesaħ)    
Ta’ ħxuna ta’ 3 mm jew iktar 7209 25 00  
Ta’ ħxuna iktar minn 1 mm iżda inqas minn 3 mm    
“Elettriċi” 7209 26 10  
Oħrajn 7209 26 90  
Ta’ ħxuna ta’ 0,5 mm jew iktar iżda mhux eħxen minn 1 mm    
“Elettriċi” 7209 27 10  
Oħrajn 7209 27 90  
Ta’ ħxuna inqas minn 0,5 mm    
“Elettriċi” 7209 28 10  
Oħrajn 7209 28 90  
Oħrajn    
Perforati 7209 90 20  
Oħrajn 7209 90 80  
72.10 Prodotti llaminati ċatti tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat, ta’ wisa’ ta’600 mm jew iktar, imlibbsa, maħsula jew miksija    
Stanjati    
Ta’ ħxuna ta’ 0,5 mm jew iktar 7210 11 00  
Ta’ ħxuna inqas minn 0,5 mm    
Pjanċi stanjati 7210 12 20  
Oħrajn 7210 12 80  
Maħsula jew miksija biċ-ċomb, inkluż terne-plate 7210 20 00  
Maħsula jew miksija b’mod elettrolitiku biż-żingu 7210 30 00  
Maħsula jew miksija mod ieħor biż-żingu    
Ikkorrugati 7210 41 00  
Oħrajn 7210 49 00  
Maħsula jew miksija b’ossidi tal-kromju jew bil-kromju u b’ossidi tal-kromju 7210 50 00  
Maħsula jew miksija bl-aluminju    
Maħsula jew miksija b’ligi tal-aluminju u taż-żingu 7210 61 00  
Oħrajn 7210 69 00  
Miżbugħin, mogħtijin il-verniċ jew miksija bil-plastik    
Pjanċi stanjati mogħtijin il-verniċ; prodotti, maħsula jew miksija b’ossidi tal-kromju jew bil-kromju u b’ossidi tal-kromju, mogħtijin il-verniċ 7210 70 10  
Oħrajn 7210 70 80  
Oħrajn    
Imlibbsa 7210 90 30  
Stanjati u stampati 7210 90 40  
Oħrajn 7210 90 80  
72.11 Prodotti llaminati ċatti tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat, ta’ wisa’ ta’inqas minn 600 mm, mhux imlibbsa, maħsula jew miksija    
Mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana    
Illaminati fuq erba’ wċuħ jew minn ġo closed box pass, ta’ wisa’ li jaqbeż il-150 mm u ta’ ħxuna mhux inqas minn 4 mm, mhux f’koljaturi u mingħajr disinji f’riljiev 7211 13 00  
Oħrajn, ta’ ħxuna ta’ 4,75 mm jew iktar 7211 14 00  
Oħrajn 7211 19 00  
Mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fil-kiesaħ (ridotti fil-kiesaħ)    
Li fihom inqas minn 0,25 % ta’ karbonju skont il-piż    
“Elettriċi” 7211 23 20  
Oħrajn    
Ta’ ħxuna ta’ 0,35 mm jew iktar 7211 23 30  
Ta’ ħxuna inqas minn 0,35 mm 7211 23 80  
Oħrajn 7211 29 00  
Oħrajn    
Perforati 7211 90 20  
Oħrajn 7211 90 80  
72.12 Prodotti llaminati ċatti tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat, ta’ wisa’ ta’inqas minn 600 mm, mhux imlibbsa, maħsula jew miksija    
Stanjati    
Pjanċi stanjati, mhux maħduma iktar ħlief bil-wiċċ ittrattat 7212 10 10  
Oħrajn 7212 10 90  
Maħsula jew miksija b’mod elettrolitiku biż-żingu 7212 20 00  
Maħsula jew miksija mod ieħor biż-żingu 7212 30 00  
Miżbugħin, mogħtijin il-verniċ jew miksija bil-plastik    
Pjanċi stanjati, mhux maħduma iktar ħlief mogħtija l-verniċ; prodotti, maħsulin jew mgħottijin b’ossidi tal-kromju jew bil-kromju u b’ossidi tal-kromju, mogħtijin il-verniċ 7212 40 20  
Oħrajn 7212 40 80  
Maħsula jew miksija mod ieħor    
Maħsula jew miksija b’ossidi tal-kromju jew bil-kromju u b’ossidi tal-kromju 7212 50 20  
Maħsula jew miksija bil-kromju jew bin-nikil 7212 50 30  
Maħsula jew miksija bir-ram 7212 50 40  
Maħsula jew miksija bl-aluminju    
Maħsula jew miksija b’ligi tal-aluminju u taż-żingu 7212 50 61  
Oħrajn 7212 50 69  
Oħrajn 7212 50 90  
Imlibbsa 7212 60 00  
72.13 Żbarri u vireg, illaminati fis-sħana, f’koljaturi mkebbin b’mod irregolari, tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat    
Li fihom tifżir, ribs, gruvijiet jew deformazzjonijiet oħrajn magħmulin waqt il-proċess ta’ laminazzjoni 7213 10 00  
Oħrajn, tal-azzar free-cutting 7213 20 00  
Oħrajn    
B’sezzjoni trasversali tonda b’dijametru ta’ inqas minn 14-il mm    
Tat-tip użat għar-rinforz tal-konkos 7213 91 10  
Tat-tip użat għall-kordi tat-tajers 7213 91 20  
Oħrajn    
Li fihom 0,06 % jew inqas ta’ karbonju skont il-piż 7213 91 41  
Li fihom iktar minn 0,06 % iżda inqas minn 0,25 % ta’ karbonju skont il-piż 7213 91 49  
Li fihom 0,25 % jew iktar iżda mhux iktar minn 0,75 % ta’ karbonju skont il-piż 7213 91 70  
Li fihom iktar minn 0,75 % ta’ karbonju skont il-piż 7213 91 90  
Oħrajn    
Li fihom inqas minn 0,25 % ta’ karbonju skont il-piż 7213 99 10  
Li fihom 0,25 % jew iktar ta’ karbonju skont il-piż 7213 99 90  
72.14 Żbarri u vireg oħrajn tal-ħadid jew azzar mhux illigat, mhux maħdum iktar ħlief mikwi fil-forġa, illaminati fis-sħana, miġbudin fis-sħana jew estrużi fis-sħana, iżda inkluż dawk miftulin wara l-laminazzjoni    
Mikwijin fil-forġa 7214 10 00  
Li fihom tifżir, ribs, gruvijiet jew deformazzjonijiet oħrajn magħmulin waqt il-proċess ta’ laminazzjoni jew miftulin wara l-laminazzjoni 7214 20 00  
Oħrajn, tal-azzar free-cutting 7214 30 00  
Oħrajn    
Ta’ sezzjoni trasversali rettangolari (għajr kwadra)    
Li fihom inqas minn 0,25 % ta’ karbonju skont il-piż 7214 91 10  
Li fihom 0,25 % jew iktar ta’ karbonju skont il-piż 7214 91 90  
Oħrajn    
Li fihom inqas minn 0,25 % ta’ karbonju skont il-piż    
Tat-tip użat għar-rinforz tal-konkos 7214 99 10  
Oħrajn, b’sezzjoni trasversali b’dijametru ta’    
80 mm jew iktar 7214 99 31  
Inqas minn 80 mm 7214 99 39  
Oħrajn 7214 99 50  
Li fihom 0,25 % jew iktar ta’ karbonju skont il-piż    
Ta’ sezzjoni trasversali tonda b’dijametru ta’    
80 mm jew iktar 7214 99 71  
Inqas minn 80 mm 7214 99 79  
Oħrajn 7214 99 95  
72.15 Żbarri u vireg oħrajn tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat    
Tal-azzar free-cutting, mhux maħdum iktar ħlief iffurmat fil-kiesaħ jew irfinut fil-kiesaħ 7215 10 00  
Oħrajn, mhux maħdumin iktar ħlief iffurmati fil-kiesaħ jew irfinuti fil-kiesaħ    
Li fihom inqas minn 0,25 % ta’ karbonju skont il-piż    
Ta’ sezzjoni trasversali rettangolari (għajr kwadra) 7215 50 11  
Oħrajn 7215 50 19  
Li fihom 0,25 % jew iktar ta’ karbonju skont il-piż 7215 50 80  
Oħrajn 7215 90 00  
72.16 Angoli, forom u sezzjonijiet tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat    
Sezzjonijiet U, I jew H, mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana, miġbudin jew estrużi fis-sħana, ta’ għoli inqas minn 80 mm 7216 10 00  
Sezzjonijiet L jew T, mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana, miġbudin jew estrużi fis-sħana, ta’ għoli inqas minn 80 mm    
Sezzjonijiet L 7216 21 00  
Sezzjonijiet T 7216 22 00  
Sezzjonijiet U, I jew H, mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana, miġbudin jew estrużi fis-sħana, għoljin 80 mm jew iktar    
Sezzjonijiet U    
Għoljin 80 mm jew iktar iżda mhux ogħla minn 220 mm 7216 31 10  
Ogħla minn 220 mm 7216 31 90  
Sezzjonijiet I    
Għoljin 80 mm jew iktar iżda mhux ogħla minn 220 mm    
Bi wċuħ ta’ flanġijiet paralleli 7216 32 11  
Oħrajn 7216 32 19  
Ogħla minn 220 mm    
Bi wċuħ ta’ flanġijiet paralleli 7216 32 91  
Oħrajn 7216 32 99  
Sezzjonijiet H    
Għoljin 80 mm jew iktar iżda mhux ogħla minn 180 mm 7216 33 10  
Ogħla minn 180 mm 7216 33 90  
Sezzjonijiet L jew T, mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana, miġbudin jew estrużi fis-sħana, għoljin 80 mm jew iktar    
Sezzjonijiet L 7216 40 10  
Sezzjonijiet T 7216 40 90  
Angoli, forom u sezzjonijiet oħrajn mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana, miġbudin jew estrużi fis-sħana    
B’sezzjoni trasversali li tista’ tingħalaq fi kwadru b’ġenb ta’ 80 mm 7216 50 10  
Oħrajn    
Bulb flats 7216 50 91  
Oħrajn 7216 50 99  
Angoli, forom u sezzjonijiet mhux maħdumin iktar ħlief iffurmati fil-kiesaħ jew irfinuti fil-kiesaħ    
Magħmulin minn prodotti llaminati ċatti    
Sezzjonijiet C, L, U, Z, omega jew bit-tarf miftuħ 7216 61 10  
Oħrajn 7216 61 90  
Oħrajn 7216 69 00  
Oħrajn    
Iffurmati fil-kiesaħ jew irfinuti fil-kiesaħ minn prodotti llaminati ċatti    
Folji profilati (irrigati) 7216 91 10  
Oħrajn 7216 91 80  
Oħrajn 7216 99 00  
72.17 Wajer tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat    
Mhux maħsula jew miksija, illostrati jew le    
Li fihom inqas minn 0,25 % ta’ karbonju skont il-piż    
B’dimensjoni trasversali massima ta’ inqas minn 0,8 mm 7217 10 10  
B’dimensjoni trasversali massima ta’ 0,8 mm jew iktar    
Li fihom tifżir, ribs, gruvijiet jew deformazzjonijiet oħrajn magħmulin waqt il-proċess ta’ laminazzjoni 7217 10 31  
Oħrajn 7217 10 39  
Li fihom 0,25 % jew iktar skont il-piż iżda inqas minn 0,6 % ta’ karbonju 7217 10 50  
Li fihom 0,6 % jew iktar ta’ karbonju skont il-piż 7217 10 90  
Maħsula jew miksija biż-żingu    
Li fihom inqas minn 0,25 % ta’ karbonju skont il-piż    
B’dimensjoni trasversali massima ta’ inqas minn 0,8 mm 7217 20 10  
B’dimensjoni trasversali massima ta’ 0,8 mm jew iktar 7217 20 30  
Li fihom 0,25 % jew iktar skont il-piż iżda inqas minn 0,6 % ta’ karbonju 7217 20 50  
Li fihom 0,6 % jew iktar ta’ karbonju skont il-piż 7217 20 90  
Maħsula jew miksija b’metalli oħrajn ta’ prezz baxx    
Li fihom inqas minn 0,25 % ta’ karbonju skont il-piż    
Miksijin bir-ram 7217 30 41  
Oħrajn 7217 30 49  
Li fihom 0,25 % jew iktar skont il-piż iżda inqas minn 0,6 % ta’ karbonju 7217 30 50  
Li fihom 0,6 % jew iktar ta’ karbonju skont il-piż 7217 30 90  
Oħrajn    
Li fihom inqas minn 0,25 % ta’ karbonju skont il-piż 7217 90 20  
Li fihom 0,25 % jew iktar skont il-piż iżda inqas minn 0,6 % ta’ karbonju 7217 90 50  
Li fihom 0,6 % jew iktar ta’ karbonju skont il-piż 7217 90 90  
III. AZZAR INOSSIDABBLI    
72.18 Azzar inossidabbli f’ingotti jew f’forom oħrajn primarji; prodotti nofshom lesti tal-azzar inossidabbli    
Ingotti u forom primarji oħrajn 7218 10 00  
Oħrajn    
Ta’ sezzjoni trasversali rettangolari (għajr kwadra)    
Li fihom 2,5 % jew ktar ta’ nikil skont il-piż 7218 91 10  
Li fihom inqas minn 2,5 % ta’ nikil skont il-piż 7218 91 80  
Oħrajn    
Ta’ sezzjoni trasversali kwadra    
Illaminati jew magħmulin b’fondar kontinwu 7218 99 11  
Mikwijin fil-forġa 7218 99 19  
Oħrajn    
Illaminati jew miksubin permezz ta’ fondar kontinwu 7218 99 20  
Mikwijin fil-forġa 7218 99 80  
72.19 Prodotti llaminati ċatti tal-azzar inossidabbli, ta’ wisa’ ta’ 600 mm jew iktar    
Mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana, f’koljaturi    
Eħxen minn 10 mm 7219 11 00  
Ta’ ħxuna ta’ 4,75 mm jew iktar iżda mhux eħxen minn 10 mm    
Li fihom 2,5 % jew iktar ta’ nikil skont il-piż 7219 12 10  
Li fihom inqas minn 2,5 % ta’ nikil skont il-piż 7219 12 90  
Ta’ ħxuna ta’ 3 mm jew iktar iżda inqas minn 4,75 mm    
Li fihom 2,5 % jew iktar ta’ nikil skont il-piż 7219 13 10  
Li fihom inqas minn 2,5 % ta’ nikil skont il-piż 7219 13 90  
Ta’ ħxuna inqas minn 3 mm    
Li fihom 2,5 % jew iktar ta’ nikil skont il-piż 7219 14 10  
Li fihom inqas minn 2,5 % ta’ nikil skont il-piż 7219 14 90  
Mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana, mhux f’koljaturi    
Eħxen minn 10 mm    
Li fihom 2,5 % jew iktar ta’ nikil skont il-piż 7219 21 10  
Li fihom inqas minn 2,5 % ta’ nikil skont il-piż 7219 21 90  
Ta’ ħxuna ta’ 4,75 mm jew iktar iżda mhux eħxen minn 10 mm    
Li fihom 2,5 % jew iktar ta’ nikil skont il-piż 7219 22 10  
Li fihom inqas minn 2,5 % ta’ nikil skont il-piż 7219 22 90  
Ta’ ħxuna ta’ 3 mm jew iktar iżda inqas minn 4,75 mm 7219 23 00  
Ta’ ħxuna inqas minn 3 mm 7219 24 00  
Mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fil-kiesaħ (ridotti fil-kiesaħ)    
Ta’ ħxuna ta’ 4,75 mm jew iktar 7219 31 00  
Ta’ ħxuna ta’ 3 mm jew iktar iżda inqas minn 4,75 mm    
Li fihom 2,5 % jew iktar ta’ nikil skont il-piż 7219 32 10  
Li fihom inqas minn 2,5 % ta’ nikil skont il-piż 7219 32 90  
Ta’ ħxuna iktar minn 1 mm iżda inqas minn 3 mm    
Li fihom 2,5 % jew iktar ta’ nikil skont il-piż 7219 33 10  
Li fihom inqas minn 2,5 % ta’ nikil skont il-piż 7219 33 90  
Ta’ ħxuna ta’ 0,5 mm jew iktar iżda mhux eħxen minn 1 mm    
Li fihom 2,5 % jew iktar ta’ nikil skont il-piż 7219 34 10  
Li fihom inqas minn 2,5 % ta’ nikil skont il-piż 7219 34 90  
Ta’ ħxuna inqas minn 0,5 mm    
Li fihom 2,5 % jew iktar ta’ nikil skont il-piż 7219 35 10  
Li fihom inqas minn 2,5 % ta’ nikil skont il-piż 7219 35 90  
Oħrajn    
Perforati 7219 90 20  
Oħrajn 7219 90 80  
72.20 Prodotti llaminati ċatti ta’ stainless steel, ta’ wisa’ ta’ inqas minn 600 mm    
Mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana    
Ta’ ħxuna ta’ 4,75 mm jew iktar 7220 11 00  
Ta’ ħxuna inqas minn 4,75 mm 7220 12 00  
Mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fil-kiesaħ (ridotti fil-kiesaħ)    
Ta’ 3 mm ħxuna jew iktar, li fihom skont il-piż    
2,5 % jew iktar ta’ nikil 7220 20 21  
Inqas minn 2,5 % ta’ nikil 7220 20 29  
Eħxen minn 0,35 mm iżda inqas minn 3 mm, li fihom skont il-piż    
2,5 % jew iktar ta’ nikil 7220 20 41  
Inqas minn 2,5 % ta’ nikil 7220 20 49  
Mhux eħxen minn 0,35 mm, li fihom skont il-piż    
2,5 % jew iktar ta’ nikil 7220 20 81  
Inqas minn 2,5 % ta’ nikil 7220 20 89  
Oħrajn    
Perforati 7220 90 20  
Oħrajn 7220 90 80  
72.21 Żbarri u vireg, illaminati fis-sħana, f’koljaturi mkebbin b’mod irregolari, tal-azzar inossidabbli    
Li fihom 2,5 % jew iktar ta’ nikil skont il-piż 7221 00 10  
Li fihom inqas minn 2,5 % ta’ nikil skont il-piż 7221 00 90  
72.22 Żbarri u vireg oħrajn tal-azzar inossidabbli; angoli, forom u qatgħat ta’ azzar inossidabbli    
Żbarri u vireg, mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana, miġbudin jew estrużi fis-sħana    
Ta’ sezzjoni trasversali tonda    
Ta’ 80 mm dijametru jew iktar, li fihom skont il-piż    
2,5 % jew iktar ta’ nikil 7222 11 11  
Inqas minn 2,5 % ta’ nikil 7222 11 19  
Ta’ inqas minn 80 mm dijametru, li fihom skont il-piż    
2,5 % jew iktar ta’ nikil 7222 11 81  
Inqas minn 2,5 % ta’ nikil 7222 11 89  
Oħrajn    
Li fihom 2,5 % jew iktar ta’ nikil skont il-piż 7222 19 10  
Li fihom inqas minn 2,5 % ta’ nikil skont il-piż 7222 19 90  
Żbarri u vireg, mhux maħdumin iktar ħlief iffurmati fil-kiesaħ jew irfinuti fil-kiesaħ    
Ta’ sezzjoni trasversali tonda    
Ta’ 80 mm dijametru jew iktar, li fihom skont il-piż    
2,5 % jew iktar ta’ nikil 7222 20 11  
Inqas minn 2,5 % ta’ nikil 7222 20 19  
Ta’ 25 mm dijametru jew iktar, iżda inqas minn 80 mm, li fihom skont il-piż    
2,5 % jew iktar ta’ nikil 7222 20 21  
Inqas minn 2,5 % ta’ nikil 7222 20 29  
Ta’ inqas minn 25 mm dijametru, li fihom skont il-piż    
2,5 % jew iktar ta’ nikil 7222 20 31  
Inqas minn 2,5 % ta’ nikil 7222 20 39  
Oħrajn, li fihom skont il-piż    
2,5 % jew iktar ta’ nikil 7222 20 81  
Inqas minn 2,5 % ta’ nikil 7222 20 89  
Żbarri u vireg oħrajn    
Mikwijin fil-forġa, li fihom skont il-piż    
2,5 % jew iktar ta’ nikil 7222 30 51  
Inqas minn 2,5 % ta’ nikil 7222 30 91  
Oħrajn 7222 30 97  
Angoli, forom u sezzjonijiet    
Mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana, miġbudin jew estrużi fis-sħana 7222 40 10  
Mhux maħdumin iktar ħlief iffurmati fil-kiesaħ jew irfinuti fil-kiesaħ 7222 40 50  
Oħrajn 7222 40 90  
72.23 Wajer tal-azzar inossidabbli    
Li fihom 2,5 % jew iktar ta’ nikil skont il-piż    
Li fihom 28 % jew iktar iżda mhux iktar minn 31 % ta’ nikil u 20 % jew iktar iżda mhux iktar minn 22 % ta’ kromju skont il-piż 7223 00 11  
Oħrajn 7223 00 19  
Li fihom inqas minn 2,5 % ta’ nikil skont il-piż    
Li fihom 13 % jew iktar iżda mhux iktar minn 25 % tal-kromju u 3,5 % jew iktar iżda mhux iktar minn 6 % ta’ aluminju skont il-piż 7223 00 91  
Oħrajn 7223 00 99  
IV. AZZAR ILLIGAT IEĦOR; ŻBARRI U VIREG TAT-TRAPAN VOJTA, TA’ AZZAR ILLIGAT JEW MHUX ILLIGAT    
72.24 Azzar illigat ieħor f’ingotti jew f’forom oħrajn primarji; prodotti nofshom irfinuti ta’ azzar illigat ieħor    
Ingotti u forom primarji oħrajn    
Tal-azzar tal-għodda 7224 10 10  
Oħrajn 7224 10 90  
Oħrajn    
Tal-azzar tal-għodda 7224 90 02  
Oħrajn    
Ta’ sezzjoni trasversali rettangolari (inkluż kwadra)    
Illaminati fis-sħana jew miksubin permezz ta’ fondar kontinwu    
B’wisa’ fih inqas mid-doppju tal-ħxuna    
Tal-azzar għal veloċitajiet għoljin 7224 90 03  
Li ma fihomx skont il-piż iktar minn 0,7 % ta’ karbonju, 0,5 % jew iktar iżda, mhux iktar minn 1,2 % ta’ manganiż u 0,6 % jew iktar iżda mhux iktar minn 2,3 % ta’ siliċju; li fihom 0,0008 % skont il-piż jew iktar ta’ boron bi kwalunkwe element ieħor inqas mill-kontenut minimu imsemmi fin-nota 1 (f) ta’ dan il-kapitolu 7224 90 05  
Oħrajn 7224 90 07  
Oħrajn 7224 90 14  
Mikwijin fil-forġa 7224 90 18  
Oħrajn    
Illaminati fis-sħana jew miksubin permezz ta’ fondar kontinwu    
Li ma fihomx skont il-piż inqas minn 0,9 % iżda mhux iktar minn 1,15 % ta’ karbonju, mhux inqas minn 0,5 % iżda mhux iktar minn 2 % ta’ kromju u, jekk ikun hemm, mhux iktar minn 0,5 % ta’ molibdenu 7224 90 31  
Oħrajn 7224 90 38  
Mikwijin fil-forġa 7224 90 90  
72.25 Prodotti llaminati ċatti ta’ azzar illigat ieħor, b’wisa’ ta’ 600 mm jew iktar    
Tal-azzar elettriku bis-siliċju    
Bil-granijiet orjentati 7225 11 00  
Oħrajn    
Illaminati fis-sħana 7225 19 10  
Illaminati fil-kiesaħ 7225 19 90  
Oħrajn, mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana, f’koljaturi    
Tal-azzar tal-għodda 7225 30 10  
Tal-azzar għal veloċitajiet għoljin 7225 30 30  
Oħrajn 7225 30 90  
Oħrajn, mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana, mhux f’koljaturi    
Tal-azzar tal-għodda 7225 40 12  
Tal-azzar għal veloċitajiet għoljin 7225 40 15  
Oħrajn    
Eħxen minn 10 mm 7225 40 40  
Ta’ ħxuna ta’ 4,75 mm jew iktar iżda mhux eħxen minn 10 mm 7225 40 60  
Ta’ ħxuna inqas minn 4,75 mm 7225 40 90  
Oħrajn, mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fil-kiesaħ (ridotti fil-kiesaħ)    
Tal-azzar għal veloċitajiet għoljin 7225 50 20  
Oħrajn 7225 50 80  
Oħrajn    
Maħsula jew miksija b’mod elettrolitiku biż-żingu 7225 91 00  
Maħsula jew miksija mod ieħor biż-żingu 7225 92 00  
Oħrajn 7225 99 00  
72.26 Prodotti llaminati ċatti ta’ azzar illigat ieħor, b’wisa’ ta’ inqas minn 600 mm    
Tal-azzar elettriku bis-siliċju    
Bil-granijiet orjentati 7226 11 00  
Oħrajn    
Mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana 7226 19 10  
Oħrajn 7226 19 80  
Tal-azzar għal veloċitajiet għoljin 7226 20 00  
Oħrajn    
Mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana    
Tal-azzar tal-għodda 7226 91 20  
Oħrajn    
Ta’ ħxuna ta’ 4,75 mm jew iktar 7226 91 91  
Ta’ ħxuna inqas minn 4,75 mm 7226 91 99  
Mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fil-kiesaħ (ridotti fil-kiesaħ) 7226 92 00  
Oħrajn    
Maħsula jew miksija b’mod elettrolitiku biż-żingu 7226 99 10  
Maħsula jew miksija mod ieħor biż-żingu 7226 99 30  
Oħrajn 7226 99 70  
72.27 Żbarri u vireg, illaminati fis-sħana, f’koljaturi mkebbin b’mod irregolari, ta’ azzar illigat ieħor    
Tal-azzar għal veloċitajiet għoljin 7227 10 00  
Tal-azzar tas-silikomanganiż 7227 20 00  
Oħrajn    
Li fihom 0,0008 % skont il-piż ta’ boron flimkien ma’ kwalunkwe element ieħor inqas mill-kontenut minimu imsemmi fin-nota 1 (f) ta’ dan il-kapitolu 7227 90 10  
Li fihom 0,9 % skont il-piż jew iktar iżda mhux iktar minn 1,15 % ta’ karbonju, 0,5 % jew iktar iżda mhux iktar minn 2 % ta’ kromju u, jekk ikun hemm, mhux iktar minn 0,5 % ta’ molibdenu 7227 90 50  
Oħrajn 7227 90 95  
72.28 Żbarri u vireg oħrajn ta’ azzar illigat ieħor; angoli, forom u qatgħat, ta’ azzar illigat ieħor; żbarri u vireg tat-trapan vojta, ta’ azzar illigat jew mhux illigat    
Żbarri u vireg, tal-azzar għal veloċità għolja    
Mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana, miġbudin jew estrużi fis-sħana; illaminati fis-sħana, miġbudin jew estrużi fis-sħana, mhux maħdumin iktar ħlief imlibbsa 7228 10 20  
Mikwijin fil-forġa 7228 10 50  
Oħrajn 7228 10 90  
Żbarri u vireg, tal-azzar tas-silikomanganiż    
Ta’ sezzjoni trasversali rettangolari (għajr kwadra), illaminati fis-sħana fuq l-erba’ wċuħ 7228 20 10  
Oħrajn    
Mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana, miġbudin jew estrużi fis-sħana; illaminati fis-sħana, miġbudin jew estrużi fis-sħana, mhux maħdumin iktar ħlief imlibbsa 7228 20 91  
Oħrajn 7228 20 99  
Żbarri u vireg oħrajn, mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana, miġbudin jew estrużi fis-sħana    
Tal-azzar tal-għodda 7228 30 20  
Li fihom 0,9 % skont il-piż jew iktar iżda mhux iktar minn 1,15 % ta’ karbonju, 0,5 % jew iktar iżda mhux iktar minn 2 % ta’ kromju u, jekk ikun hemm, mhux iktar minn 0,5 % ta’ molibdenu    
Ta’ sezzjoni trasversali tonda bi 80 mm dijametru jew iktar 7228 30 41  
Oħrajn 7228 30 49  
Oħrajn    
Ta’ sezzjoni trasversali tonda, b’dijametru ta’    
80 mm jew iktar 7228 30 61  
Inqas minn 80 mm 7228 30 69  
Ta’ sezzjoni trasversali rettangolari (għajr kwadra), illaminati fis-sħana fuq l-erba’ wċuħ 7228 30 70  
Oħrajn 7228 30 89  
Żbarri u vireg oħrajn, mhux maħdumin iktar ħlief mikwijin fil-forga    
Tal-azzar tal-għodda 7228 40 10  
Oħrajn 7228 40 90  
Żbarri u vireg oħrajn, mhux maħdumin iktar ħlief iffurmati fil-kiesaħ jew irfinuti fil-kiesaħ    
Tal-azzar tal-għodda 7228 50 20  
Li fihom 0,9 % skont il-piż jew iktar iżda mhux iktar minn 1,15 % ta’ karbonju, 0,5 % jew iktar iżda mhux iktar minn 2 % ta’ kromju u, jekk ikun hemm, mhux iktar minn 0,5 % ta’ molibdenu 7228 50 40  
Oħrajn    
Ta’ sezzjoni trasversali tonda, b’dijametru ta’    
80 mm jew iktar 7228 50 61  
Inqas minn 80 mm 7228 50 69  
Oħrajn 7228 50 80  
Żbarri u vireg oħrajn    
Tal-azzar tal-għodda 7228 60 20  
Oħrajn 7228 60 80  
Angoli, forom u sezzjonijiet    
Mhux maħdumin iktar ħlief illaminati fis-sħana, miġbudin jew estrużi fis-sħana 7228 70 10  
Oħrajn 7228 70 90  
Żbarri u vireg vojta għat-trapani 7228 80 00  
72.29 Wajer ta’ azzar illigat ieħor    
Tal-azzar tas-silikomanganiż 7229 20 00  
Oħrajn    
Tal-azzar għal veloċitajiet għoljin 7229 90 20  
Li fihom 0,9 % skont il-piż jew iktar iżda mhux iktar minn 1,15 % ta’ karbonju, 0,5 % jew iktar iżda mhux iktar minn 2 % ta’ kromju u, jekk ikun hemm, mhux iktar minn 0,5 % ta’ molibdenu 7229 90 50  
Oħrajn 7229 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.