CN8 / NC8 - 2023 74 CN8 / NC8 - 2023 - MT 76

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 75
NIKIL U OĠĠETTI MAGĦMULA MINNU

75.01 Matti tan-nikil, sinters ta’ ossidu tan-nikil u prodotti intermedji oħrajn tal-metallurġija tan-nikil    
Matti tan-nikil 7501 10 00  
Sinters ta’ ossidu tan-nikil u prodotti intermedji oħrajn tal-metallurġija tan-nikil 7501 20 00  
75.02 Nikil mhux maħdum    
Nikil, mhux illigat 7502 10 00  
Ligi tan-nikil 7502 20 00  
75.03 Skart u skrapp tan-nikil    
Tan-nikil, mhux illigat 7503 00 10  
Ta’ ligi tan-nikil 7503 00 90  
75.04 Trabijiet u fjokki tan-nikil 7504 00 00  
75.05 Żbarri, vireg, profili u wajer tan-nikil    
Żbarri, vireg u profili    
Tan-nikil, mhux illigat 7505 11 00  
Ta’ ligi tan-nikil 7505 12 00  
Wajer    
Tan-nikil, mhux illigat 7505 21 00  
Ta’ ligi tan-nikil 7505 22 00  
75.06 Pjanċi, folji, strixxi u fojl tan-nikil    
Tan-nikil, mhux illigat 7506 10 00  
Ta’ ligi tan-nikil 7506 20 00  
75.07 Tubi, pajpijiet u fittings ta’ tubi jew pajpijiet (eż. couplings, elbows, sleeves) tan-nikil    
Tubi u pajpijiet    
Tan-nikil, mhux illigat 7507 11 00  
Ta’ ligi tan-nikil 7507 12 00  
Fittings ta’ tubi jew pajpijiet 7507 20 00  
75.08 Oġġetti oħrajn tan-nikil    
Drapp, grilji u xbieki tal-wajer tan-nikil 7508 10 00  
Oħrajn 7508 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.