CN8 / NC8 - 2023 75 CN8 / NC8 - 2023 - MT 78

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 76
ALUMINJU U OĠĠETTI MAGĦMULA MINNU

76.01 Aluminju mhux maħdum    
Aluminju, mhux illigat    
Pjastri 7601 10 10 New  
Oħrajn 7601 10 90 New  
Ligi tal-aluminju    
Pjastri 7601 20 30 New  
Qatgħat taz-zkuk 7601 20 40 New  
Oħrajn 7601 20 80  
76.02 Skart u skrapp tal-aluminju    
Skart    
Skart mill-inturnjar, irbaba, laqx, skart tal-milling, trab tal-issegar, trab tal-illimar; skart ta’ folji u fojl ikkuluriti, miksijin jew inkullati, ta’ ħxuna (eskluż kwalunkwe rfid) mhux iktar minn 0,2 mm 7602 00 11  
Oħrajn (inkluż prodotti mwarrba mill-fabbrika) 7602 00 19  
Skrapp 7602 00 90  
76.03 Trabijiet u fjokki tal-aluminju    
Trabijiet ta’ struttura mhux lamellari 7603 10 00  
Trabijiet ta’ struttura lamellari; fjokki 7603 20 00  
76.04 Żbarri, vireg u profili tal-aluminju    
Tal-aluminju, mhux illigat    
Żbarri u vireg 7604 10 10  
Profili 7604 10 90  
Ta’ ligi tal-aluminju    
Profili vojta 7604 21 00  
Oħrajn    
Żbarri u vireg 7604 29 10  
Profili 7604 29 90  
76.05 Wajer tal-aluminju    
Tal-aluminju, mhux illigat    
Li d-dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż 7 mm 7605 11 00  
Oħrajn 7605 19 00  
Ta’ ligi tal-aluminju    
Li d-dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż 7 mm 7605 21 00  
Oħrajn 7605 29 00  
76.06 Pjanċi, folji u strixxi tal-aluminju, eħxen minn 0,2 mm    
Rettangulari (inkluż kwadri)    
Tal-aluminju, mhux illigat    
Pannell Kompost tal-Aluminju 7606 11 30 (MTK)
Oħrajn    
Miżbugħin, mogħtijin il-verniċ jew miksija bil-plastik 7606 11 50  
Oħrajn, ta’ ħxuna ta’    
Inqas minn 3 mm 7606 11 91  
Mhux inqas minn 3 mm iżda inqas minn 6 mm 7606 11 93  
Mhux inqas minn 6 mm 7606 11 99  
Ta’ ligi tal-aluminju    
Stokk tal-parti ċilindrika tal-laned tax-xorb, stokk tat-tarf tal-laned tax-xorb u stokk tal-ħolqa tat-tapp tal-laned tax-xorb    
Stokk tal-parti ċilindrika tal-laned tax-xorb 7606 12 11  
Stokk tat-tarf tal-laned tax-xorb u stokk tal-ħolqa tat-tapp tal-laned tax-xorb 7606 12 19  
Pannell Kompost tal-Aluminju 7606 12 30 (MTK)
Oħrajn    
Miżbugħin, mogħtijin il-verniċ jew miksija bil-plastik 7606 12 50  
Oħrajn, ta’ ħxuna ta’    
Inqas minn 3 mm 7606 12 92  
Mhux inqas minn 3 mm iżda inqas minn 6 mm 7606 12 93  
Mhux inqas minn 6 mm 7606 12 99  
Oħrajn    
Tal-aluminju, mhux illigat 7606 91 00  
Ta’ ligi tal-aluminju 7606 92 00  
76.07 Fojl tal-aluminju (stampat jew miksi b’karta, kartonċin, plastik jew materjali simili ta’ rfid jew le) ta’ ħxuna (eskluż kwalunkwe rfid) mhux iktar minn 0,2 mm    
Mhux miksija    
Ilaminat iżda mhux maħdum iktar    
Ta’ ħxuna inqas minn 0,021 mm    
F’rombli ta’ piż li ma jaqbiżx l-10 kg 7607 11 11  
Oħrajn 7607 11 19  
Ta’ ħxuna mhux inqas minn 0,021 mm iżda mhux iktar minn 0,2 mm 7607 11 90  
Oħrajn    
Ta’ ħxuna inqas minn 0,021 mm 7607 19 10  
Ta’ ħxuna mhux inqas minn 0,021 mm iżda mhux iktar minn 0,2 mm 7607 19 90  
Miksija    
Ta’ ħxuna (eskluż kwalunkwe rfid) inqas minn 0,021 mm 7607 20 10  
Ta’ ħxuna (eskluż kwalunkwe rfid) ta’ mhux inqas minn 0,021 mm iżda mhux iktar minn 0,2 mm    
Pannell Kompost tal-Aluminju 7607 20 91 (MTK)
Oħrajn 7607 20 99  
76.08 Tubi u pajpijiet tal-aluminju    
Tal-aluminju, mhux illigat 7608 10 00  
Ta’ ligi tal-aluminju    
Iwweldjati 7608 20 20  
Oħrajn    
Mhux maħdumin iktar ħlief estrużi mill-forma 7608 20 81  
Oħrajn 7608 20 89  
76.09 Fittings għal tubi u pajpijiet tal-aluminju (eż. couplings, elbows, sleeves) 7609 00 00  
76.10 Strutturi tal-aluminju (ħlief bini prefabbrikat tal-intestatura 9406) u parts ta’ strutturi (eż. pontijiet u sezzjonijiet ta’ pontijiet, torrijiet, arbli kannizzata, soqfa, oqfsa ta’ soqfa, bibien u twieqi u l-gwarniċi tagħhom u s-sollijiet għal-bibien, balavostri, pilastri u kolonni); pjanċi tal-aluminju, vireg, profili, tubi u bħalhom, ippreparati għal użu fi strutturi    
Bibien, twieqi u l-gwarniċi tagħhom u s-sollijiet għall-bibien 7610 10 00 (PCE)
Oħrajn    
Pontijiet u sezzjonijiet ta’ pontijiet, torrijiet u arbli kannizzata 7610 90 10  
Oħrajn 7610 90 90  
76.11 Ġibjuni, reservoirs, tankijiet, btieti u kontenituri simili tal-aluminju, għal kwalunkwe materjal (għajr gass kompressat jew likwifikat), ta’ kapaċità ta’ iktar minn 300 litru, infurrati jew iżolati għas-sħana jew le, iżda mhux mgħammrin b’tagħmir mekkaniku jew termiku 7611 00 00  
76.12 Btieti, ċilindri, laned, kaxxi u kontenituri simili tal-aluminju (inkluż kontenituri tubulari riġidi jew kollassabbli), għal kwalunkwe materjal (għajr gass kompressat jew likwifikat), ta’ kapaċità li ma taqbiżx it-300 litru, infurrati jew insulati għas-sħana jew le, iżda mhux mgħammrin b’tagħmir mekkaniku jew termiku    
Kontenituri tubulari kollassabbli 7612 10 00  
Oħrajn    
Kontenituri tat-tip użati għall-aerosols 7612 90 20 (PCE)
Manifatturati minn fojl ta’ ħxuna ta’ mhux iktar minn 0,2 mm 7612 90 30  
Oħrajn 7612 90 80  
76.13 Kontenituri tal-aluminju għal gass kompressat jew likwifikat 7613 00 00  
76.14 Wajer bis-swiegli, gumna, ċineg immaljati u bħalhom, tal-aluminju, mhux insulati għall-elettriku    
Bil-qalba tal-azzar 7614 10 00  
Oħrajn 7614 90 00  
76.15 Oġġetti tal-mejda, tal-kċina jew oġġetti oħrajn tad-dar u parts tagħhom, tal-aluminju; barraxi għall-borom u pads jew ingwanti għall-għorik jew għall-illustrar u bħalhom, tal-aluminju; oġġetti għal kamra tal-banju u parts tagħhom, tal-aluminju    
Oġġetti tal-mejda, tal-kċina jew oġġetti oħrajn tad-dar u parts tagħhom; barraxi għall-borom u pads jew ingwanti għall-għorik jew għall-illustrar u bħalhom    
Fonduti 7615 10 10  
Manifatturati minn fojl ta’ ħxuna ta’ mhux iktar minn 0,2 mm 7615 10 30  
Oħrajn 7615 10 80  
Oġġetti tal-kamra tal-banju u parts tagħhom 7615 20 00  
76.16 Oġġetti oħrajn tal-aluminju    
Imsiemer, taċċi, staples (għajr dawk tal-intestatura 8305), viti, boltijiet, skorfini, ganċijiet bil-kamin, rivets, kavilji, ċovi, washers u oġġetti simili 7616 10 00  
Oħrajn    
Drapp, grilji, xbieki u reċinti, ta’ wajer tal-aluminju 7616 91 00  
Oħrajn    
Fonduti 7616 99 10  
Oħrajn 7616 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.