CN8 / NC8 - 2023 78 CN8 / NC8 - 2023 - MT 80

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 79
ŻINGU U OĠĠETTI MAGĦMULA MINNU

79.01 Żingu mhux maħdum    
Żingu, mhux illigat    
B’kontenut ta’ 99,99 % jew iktar ta’ żingu skont il-piż 7901 11 00  
B’kontenut ta’ 99,99 % jew inqas ta’ żingu skont il-piż    
B’kontenut ta’ 99,95 % jew iktar, iżda inqas minn 99,99 % żingu skont il-piż 7901 12 10  
B’kontenut ta’ 98,5 % jew iktar, iżda inqas minn 99,95 % żingu skont il-piż 7901 12 30  
B’kontenut ta’ 97,5 % jew iktar, iżda inqas minn 98,5 % żingu skont il-piż 7901 12 90  
Ligi taż-żingu 7901 20 00  
79.02 Skart u skrapp taż-żingu 7902 00 00  
79.03 Trab, terer u fjokki taż-żingu    
Trab taż-żingu 7903 10 00  
Oħrajn 7903 90 00  
79.04 Żbarri, vireg, profili u wajer taż-żingu 7904 00 00  
79.05 Pjanċi, folji, strixxi u fojl taż-żingu 7905 00 00  
79.07 Oġġetti oħrajn taż-żingu 7907 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.