CN8 / NC8 - 2023 76 CN8 / NC8 - 2023 - MT 79

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLUツ78
ト外MB U OトトETTI MAGトヲMULA MINNU

78.01 ト覚mb mhux maトァdum    
ト覚mb raffinat 7801 10 00  
Oトァrajn    
Li fihom, skont il-piナシ, l-antimonju bトァala l-element l-ieトァor prinト喫pali 7801 91 00  
Oトァrajn    
Gトァar-raffinar, li fihom 0,02ツ% ta窶 fidda jew iktar skont il-piナシ (bullion lead) 7801 99 10  
Oトァrajn 7801 99 90  
78.02 Skart u skrapp taト-ト黍mb 7802 00 00  
78.04 Pjanト喫, folji, strixxi u fojl taト-ト黍mb; trabijiet u fjokki taト-ト黍mb    
Pjanト喫, folji, strixxi u fojl    
Folji, strixxi u fojl mhux eトァxen (eskluナシ kwalunkwe rfid) li ma jaqbナシux iナシ-0,2ツmm 7804 11 00  
Oトァrajn 7804 19 00  
Trabijiet u fjokki 7804 20 00  
78.06 Oト。ト。etti oトァrajn taト-ト黍mb    
Kontenituri b窶冖isja ト黍mb kontra r-radjazzjoni, gトァall-ト。arr jew トァナシin ta窶 materjali radjuattivi (Euratom) 7806 00 10  
Oトァrajn 7806 00 80  


Copyright ツゥ Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction rテゥservテゥs.