CN8 / NC8 - 2023 81 CN8 / NC8 - 2023 - MT 83

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 82
GĦODOD, TAGĦMIR, POŻATI, IMGĦAREF U FRIEKET, TA’ METALL KOMUNI; PARTS TAGĦHOM TAL-METALL KOMUNI

82.01 Għodod tal-idejn, li ġejjin: imgħażaq, pali, fisien, bqaqen, zpapen, furkettuni u xtiebi; imnanar, ronki u għodod għall-qtugħ simili; imqassijiet taż-żabra u għodod taż-żbir ta’ kwalunkwe tip; imnieġel, skieken tal-ħuxlief, ġliem tas-sisien, ifilsa tal-injam ippreparat u għodod oħrajn tat-tip użati fl-agrikultura, fl-ortikultura jew fl-imsaġar    
Imgħażaq u pali 8201 10 00 (PCE)
Fisien, bqaqen, zpapen u xtiebi 8201 30 00  
Imnanar, ronki u għodod għall-qtugħ simili 8201 40 00  
Imqassijiet taż-żabra u għodod simili u ġliem simili b’manku wieħed (inkluż ġliem tat-tjur) 8201 50 00 (PCE)
Ġliem tas-sisien, imqassijiet taż-żbir b’żewġ mankijiet u ġeżżieża simili b’żewġ mankijiet 8201 60 00  
Għodod oħrajn tat-tip użati fl-agrikultura, ortikultura jew fl-imsaġar 8201 90 00  
82.02 Srieraq u segi tal-idejn; lami għal segi ta’ kull tip (inkluż lami għall-qtugħ u xfafar għall-friq)    
Srieraq u segi tal-idejn 8202 10 00  
Lami tal-bandsaw 8202 20 00  
Lami tas-srieraq ċirkolari (inkluż xfafar għall-qtugħ u xfafar għall-friq)    
Bil-parti tax-xogħol tal-azzar 8202 31 00  
Oħrajn, inkluż parts 8202 39 00  
Ktajjen taċ-chainsaw 8202 40 00  
Lami ta’ srieraq u segi oħrajn    
Lami ta’ segi dritti, għax-xogħol tal-metall 8202 91 00  
Oħrajn    
Għax-xogħol tal-metall 8202 99 20  
Għal xogħol fuq materjali oħrajn 8202 99 80  
82.03 Limi, raspi, pliers (inkluż cutting pliers), tnalji, pinzetti, ġliem għall-metall, għodod għall-qtugħ ta’ pajpijiet, għodod għat-tqaċċit ta’ boltijiet, perforating punches u għodod tal-idejn simili    
Limi, raspi u għodod simili 8203 10 00  
Pliers (inkluż cuttingpliers), tnalji, pinzetti u għodod simili 8203 20 00  
Ġliem għall-metall u għodod simili 8203 30 00  
Għodod għall-qtugħ ta’ pajpijiet, għodod għat-tqaċċit ta’ boltijiet, perforating punches u għodod simili 8203 40 00  
82.04 Spanners u wrenches tal-idejn (inkluż torque meter wrenches iżda ma jinkludux tap wrenches); sockets ta’ spanners interkambjabbli, bil-mankijiet jew le    
Spanners u wrenches tal-idejn    
Mhux aġġustabbli 8204 11 00  
Aġġustabbli 8204 12 00  
Sockets ta’ spanners interkambjabbli, bil-mankijiet jew le 8204 20 00  
82.05 Għodod tal-idejn (inkluż djamanti tal-vitrara), li mhumiex inklużi jew speċifikati banda oħra; blowlamps; morsi, klamps u bħalhom, għajr aċċessorji għal għodod mekkanizzati jew magni tal-qtugħ bil-ġettijiet tal-ilma u parts tagħhom; inkwini; foroġ li jinġarru; moli tal-idejn jew li jitħaddmu bil-pedali bl-oqfsa tagħhom    
Għodod tat-titqib, li jaqtgħu l-kamini jew tal-ittapsjar 8205 10 00  
Imrietel u mazez 8205 20 00  
Ċani, furmaturi, żgorbji u għodod simili tal-qtugħ għal xogħol tal-injam 8205 30 00  
Turnaviti 8205 40 00  
Għodod oħrajn tal-idejn (inkluż djamanti tal-vitrara)    
Għodod tad-dar 8205 51 00  
Oħrajn    
Għodod għal bennejja, mudellaturi, ħaddiema tas-siment, kaħħala u bajjada 8205 59 10  
Oħrajn 8205 59 80  
Blowlamps 8205 60 00  
Moros, klamps u bħalhom 8205 70 00  
Oħrajn, inkluż settijiet ta’ oġġetti ta’ żewġ subintestaturi jew iktar ta’ din l-intestatura    
Inkwini; foroġ li jinġarru; moli tal-idejn jew li jitħaddmu bil-pedali bl-oqfsa tagħhom 8205 90 10  
Settijiet ta’ oġġetti ta’ żewġ subintestaturi jew iktar ta’ din l-intestatura 8205 90 90  
82.06 Għodod minn żewġ intestaturi jew iktar minn 8202 sa 8205, ippreżentati għal bejgħ bl-imnut f’settijiet 8206 00 00  
82.07 Għodod interkambjabbli għall-għodda tal-idejn, motorizzati jew le, jew għal makkinarju għodda (eż. tal-ippressar, tal-istampar, li jagħmlu t-toqob, tal-ittapsjar, tal-qtugħ ta’ kamini fuq barra, għat-titqib, għat-tħaffir, għall-broaching, għall-milling, l-inturnjar jew l-invitar), inklużi dadi għal ġbid jew l-estrużjoni ta’ metalli, u għodod għat-titqib tal-blat jew għat-tħaffir tal-art    
Għodod għat-titqib tal-blat jew għat-tħaffir tal-art    
Bil-parti tal-qtugħ ta’ ċermiti 8207 13 00  
Oħrajn, inkluż parts    
Bil-parti tal-qtugħ tad-djamant jew tad-djamant agglomerat 8207 19 10  
Oħrajn 8207 19 90  
Dadi għal ġbid jew l-estrużjoni tal-metall    
Bil-parti tal-qtugħ tad-djamant jew tad-djamant agglomerat 8207 20 10  
Bil-parti tal-qtugħ ta’ materjali oħrajn 8207 20 90  
Għodod tal-ippressar, tal-istampar jew li jagħmlu t-toqob    
Għax-xogħol tal-metall 8207 30 10  
Oħrajn 8207 30 90  
Għodod tal-ittapsjar jew għall-qtugħ ta’ kamini    
Għax-xogħol tal-metall    
Għodod għall-ittapsjar 8207 40 10  
Għodod għall-qtugħ ta’ kamini fuq barra 8207 40 30  
Oħrajn 8207 40 90  
Għodod għat-titqib, għajr għat-titqib ta’ blat    
Bil-parti tal-qtugħ tad-djamant jew tad-djamant agglomerat 8207 50 10  
Bil-parti tal-qtugħ ta’ materjali oħrajn    
Żgorbji għall-ġebel 8207 50 30  
Oħrajn    
Għax-xogħol tal-metall, bil-parti tal-qtugħ    
Taċ-ċermiti 8207 50 50  
Tal-azzar għal veloċitajiet għoljin 8207 50 60  
Ta’ materjali oħrajn 8207 50 70  
Oħrajn 8207 50 90  
Għodod għat-tħaffir jew għall-broaching    
Bil-parti tal-qtugħ tad-djamant jew tad-djamant agglomerat 8207 60 10  
Bil-parti tal-qtugħ ta’ materjali oħrajn    
Għodod għat-tħaffir    
Għax-xogħol tal-metall 8207 60 30  
Oħrajn 8207 60 50  
Għodod għall-broaching    
Għax-xogħol tal-metall 8207 60 70  
Oħrajn 8207 60 90  
Għodod għall-milling    
Għax-xogħol tal-metall, bil-parti tal-qtugħ    
Taċ-ċermiti 8207 70 10  
Ta’ materjali oħrajn    
Tip ta’ marloċċ (shanktype) 8207 70 31  
Oħrajn 8207 70 37  
Oħrajn 8207 70 90  
Għodod għall-inturnjar    
Għax-xogħol tal-metall, bil-parti tal-qtugħ    
Taċ-ċermiti 8207 80 11  
Ta’ materjali oħrajn 8207 80 19  
Oħrajn 8207 80 90  
Għodod oħrajn interkambjabbli    
Bil-parti tal-qtugħ tad-djamant jew tad-djamant agglomerat 8207 90 10  
Bil-parti tal-qtugħ ta’ materjali oħrajn    
Bits għat-turnaviti 8207 90 30  
Għodod għall-qtugħ tal-gerijiet 8207 90 50  
Oħrajn, bil-parti tal-qtugħ    
Taċ-ċermiti    
Għax-xogħol tal-metall 8207 90 71  
Oħrajn 8207 90 78  
Ta’ materjali oħrajn    
Għax-xogħol tal-metall 8207 90 91  
Oħrajn 8207 90 99  
82.08 Skieken u xfafar li jaqtgħu, għal magni jew għal apparat mekkaniku    
Għal xogħol tal-metall 8208 10 00  
Għal xogħol tal-injam 8208 20 00  
Għal apparat tal-kċina jew għal magni użati mill-industrija tal-ikel 8208 30 00  
Għal magni agrikoli, ortikoli jew forestali 8208 40 00  
Oħrajn 8208 90 00  
82.09 Pjanċi, stikek, ponot u bħalhom għal għodod, mhux immuntati, ta’ ċermiti    
Inserzjonijiet li jistgħu jiġu indiċjati 8209 00 20  
Oħrajn 8209 00 80  
82.10 Apparat mekkaniku tal-idejn, jiżen 10kg jew inqas, użat fil-preparazzjoni, ikkondizzjonar jew tqassim ta’ ikel jew xorb 8210 00 00  
82.11 Skieken bi xfafar li jaqtgħu, bis-snien jew le (inkluż skieken taż-żbir), għajr skieken tal-intestatura 8208, u xfafar għalihom    
Settijiet ta’ oġġetti mħalltin 8211 10 00  
Oħrajn    
Skieken tal-mejda bi xfafar fissi 8211 91 00  
Skieken oħrajn bi xfafar fissi 8211 92 00  
Skieken bi xfafar oħrajn mhux fissi 8211 93 00  
Xfafar 8211 94 00  
Manki tal-metall komuni 8211 95 00  
82.12 Għodod għat-tqaxxir tal-leħja u xfafar tal-leħja (inkluż blanks tax-xfafar tal-leħja fi strixxi)    
Għodod għat-tqaxxir tal-leħja    
Safety razors, bi xfafar li ma jinbidlux 8212 10 10 (PCE)
Oħrajn 8212 10 90 (PCE)
Xfafar tas-safety razors, inkluż blanks tax-xfafar tal-leħja fi strixxi 8212 20 00 (100)
Parts oħrajn 8212 90 00  
82.13 Imqassijiet, imqassijiet tal-ħjata u mqassijiet simili, u xfafar tagħhom 8213 00 00  
82.14 Oġġetti oħra tal-cutlery (eż. clippers tax-xagħar, skieken b’xafra wiesgħa tal-biċċiera jew tal-kċina, imnanar u skieken tal-ikkapuljat, taljakarti); settijiet u strumenti tal-manicure jew tal-pedicure (inkluż limi tad-dwiefer)    
Taljakarti, aprilettere, skieken li jħassru, temprini tal-lapsijiet u xfafar tagħhom 8214 10 00  
Settijiet u strumenti tal-manicure jew tal-pedicure (inkluż limi tad-dwiefer) 8214 20 00  
Oħrajn 8214 90 00  
82.15 Imgħaref, frieket, kuċċaruni, xkumaturi, cakeservers, skieken tal-ħut, skieken tal-butir, tongs taz-zokkor u oġġetti simili tal-kċina jew tal-mejda    
Settijiet ta’ oġġetti mħalltin li fihom għall-inqas oġġett wieħed maħsul b’metall prezzjuż    
Li fihom biss oġġetti maħsulin b’metall prezzjuż 8215 10 20  
Oħrajn    
Tal-azzar inossidabbli 8215 10 30  
Oħrajn 8215 10 80  
Settijiet oħrajn ta’ oġġetti mħalltin    
Tal-azzar inossidabbli 8215 20 10  
Oħrajn 8215 20 90  
Oħrajn    
Maħsulin b’metall prezzjuż 8215 91 00  
Oħrajn    
Tal-azzar inossidabbli 8215 99 10  
Oħrajn 8215 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.