CN8 / NC8 - 2023 82 CN8 / NC8 - 2023 - MT 84

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 83
OĠĠETTI MIXXELLANJI TA’ METALLI KOMUNI

83.01 Katnazzi u serraturi (imħaddmin biċ-ċwievet, b’kombinamenti jew bl-elettriku) ta’ metall komuni; fermaturi u gwarniċi bil-fermaturi, b’sokra inkorporata, ta’ metall komuni; ċwievet għal kwalunkwe wieħed mill-oġġetti msemmijin fuq, ta’ metall komuni    
Katnazzi 8301 10 00  
Locks tat-tip użati għal vetturi bil-mutur 8301 20 00  
Sokriet tat-tip użati għall-għamara 8301 30 00  
Sokriet oħrajn    
Serraturi użati għall-bibien tal-bini    
Ċilindru 8301 40 11  
Oħrajn 8301 40 19  
Sokriet oħrajn 8301 40 90  
Fermaturi u gwarniċi bil-fermaturi, b’sokra inkorporata 8301 50 00  
Parts 8301 60 00  
Ċwievet ippreżentati separatament 8301 70 00  
83.02 Montaturi, fittings u oġġetti simili ta’ metall komuni tajbin għal għamara, bibien, turġien, twieqi, blinds, karrozzerija, oġġetti tas-sarraġ, bagolli, sniedaq, kaxxetti jew bħalhom; dniedel tal-kpiepel, witet tal-kpiepel, brackets u fixtures simili tal-metall komuni; castors b’montaturi tal-metall komuni; apparat tal-metall komuni għall-għeluq awtomatiku tal-bibien    
Ċappetti 8302 10 00  
Castors 8302 20 00  
Montaturi, fittings u oġġetti simili oħrajn tajbin għal vetturi bil-mutur 8302 30 00  
Montaturi, fittings u oġġetti simili oħrajn    
Tajbin għall-bini    
Għall-bibien 8302 41 10  
Għat-twieqi u t-twieqi Franċiżi 8302 41 50  
Oħrajn 8302 41 90  
Oħrajn, tajbin għall-għamara 8302 42 00  
Oħrajn 8302 49 00  
Dniedel tal-kpiepel, witet tal-kpiepel, brackets u fixtures simili 8302 50 00  
Apparat għall-għeluq awtomatiku tal-bibien 8302 60 00  
83.03 Kaxxaforti, kaxxi u bibien rinfurzati u kompartimenti għal depożiti fiż-żgur għal kmamar rinfurzati, kaxxi għall-flus jew għal dokumenti u bħalhom korazzati jew rinforzati, ta’ metall komuni    
Kaxxaforti, kaxxi u bibien rinfurzati u kompartimenti għal depożiti fiż-żgur għal kmamar rinfurzati 8303 00 40  
Kaxxi għall-flus jew għad-dokumenti u bħalhom 8303 00 90  
83.04 Kabinetti għall-iffajljar, kabinetti għall-iskedarji, trays għall-karti, serħ għall-karti, trays għall-pinen, dendiela għat-timbri tal-uffiċċju u tagħmir simili għall-uffiċċju jew għall-iskrivanija, ta’ metall komuni, għajr għamara għall-uffiċċju tal-intestatura 9403 8304 00 00  
83.05 Fittings għal qxur jew fajls għal folji sfużi, klipep għall-ittri, kantunieri għall-ittri, paper clips, tikketti ta’ indiċjar u oġġetti tal-uffiċċju simili, ta’ metall komuni; staples fi strixxi (eż. għal uffiċċji, tapizzerija, ippakkjar), ta’ metall komuni    
Fittings għal qxur jew fajls għal folji sfużi 8305 10 00  
Staples fi strixxi 8305 20 00  
Oħrajn, inkluż parts 8305 90 00  
83.06 Qniepen, gongi u bħalhom, mhux tal-elettriku, ta’ metall komuni; statwetti u ornamenti oħrajn, ta’ metall komuni; gwarniċi għar-ritratti, għall-istampi jew gwarniċi simili, ta’ metall komuni; mirja ta’ metall komuni    
Qniepen, gongi u bħalhom 8306 10 00  
Statwetti u ornamenti oħrajn    
Maħsulin b’metall prezzjuż 8306 21 00  
Oħrajn 8306 29 00  
Gwarniċi għar-ritratti, għall-istampi jew gwarniċi simili; mirja 8306 30 00  
83.07 Tubi flessibbli ta’ metall komuni, bil-fittings magħhom jew le    
Tal-ħadid jew tal-azzar 8307 10 00  
Ta’ metall komuni ieħor 8307 90 00  
83.08 Fermaturi, gwarniċi bil-fermaturi, bokkli, bokkli bil-molla, ganċijiet, kurketti, radanċi u oġġetti bħal dawn, magħmulin minn metall komuni, tat-tip użat għall-ilbies jew għall-aċċessorji tal-ilbies, għax-xedd is-saqajn, għall-ġojjellerija, għall-arloġġi tal-idejn, għall-kotba, għat-tined, għall-oġġetti tal-ġilda, għall-oġġetti għall-ivvjaġġar, oġġetti tas-sarraġ jew għal oġġetti kkonfezzjonati oħra; rivets tubulari jew rivets bifurkati, magħmula minn metall komuni; żibeġ u antaċċoli magħmulin minn metall komuni    
Ganċijiet, kurketti u radanċi 8308 10 00  
Rivets tubulari jew bifurkati 8308 20 00  
Oħrajn, inkluż parts 8308 90 00  
83.09 Tappijiet (inkluż tappini, tappijiet bil-kamin u tappijiet tat-tferrigħ), għotjien, kapsuli għall-fliexken, tappijiet bil-kamin għall-btieti/ġarer, kuperċi tat-tappijiet, siġilli u aċċessorji oħrajn għall-ippakkjar magħmula minn metalli komuni    
Tappijiet bis-sufra (crowncorks) 8309 10 00  
Oħrajn    
Kapsuli taċ-ċomb, għall-fliexken; kapsuli tal-aluminju ta’ dijametru ikbar minn 21 mm, għall-fliexken 8309 90 10  
Oħrajn 8309 90 90  
83.10 Pjanċi tas-sinjali, pjanċi bl-isem, pjanċi bl-indirizz u pjanċi simili, numri, ittri u simboli oħrajn, ta’ metall komuni, ħlief dawk tal-intestatura 9405 8310 00 00  
83.11 Wajer, vireg, tubi, pjanċi, elettrodi u prodotti simili, ta’ metall komuni jew ta’ karburi ta’ metall, miksijin jew bil-qalba b’materjal flussanti, tat-tip użat għall-issaldjar, ibbrejżjar, iwweldjar jew depożizzjoni ta’ metall jew ta’ karburi ta’ metall; wajer u vireg, ta’ trab agglomerat ta’ metall ta’ valur baxx, użat għall-isprejjar tal-metall    
Elettrodi miksijin ta’ metall komuni, għall-iwweldjar b’ark elettriku 8311 10 00  
Wajer bil-qalba ta’ metall komuni, għall-iwweldjar b’ark elettriku 8311 20 00  
Vireg miksijin u wajer bil-qalba, ta’ metall komuni, għall-issaldjar, ibbrejżjar jew iwweldjar bi fjamma 8311 30 00  
Oħrajn 8311 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.